Hold øje med dit glukoseniveau

For millioner af diabetikere kræver check af blodsukkeret daglige stik i en finger. En dråbe blod anbringes så i en monitor, som viser koncentrationen af glukose i blodserum. Et amerikansk forskerhold har fundet på en genial teknik, der måler glukose uden kanylestik. En fotonisk krystal anbragt i en kontaktlinse skifter farve alt efter glukoseindholdet i øjets tårevæske, og dermed også efter blodet koncentration af stoffet.

»Vi implanterer krystallen som en lille prik, ca. en millimeter stor, i den bløde kontaktlinses hydrogel«, fortæller Sanford Asher på universitetet i Pittsburgh i USA.

Ved normale glukoseniveauer er prikken grøn, mens farligt høje nivauer gør den violet, og lave gør den rød. Vi mener, at den vil,være lige så nøjagtig, som de blod-monitorer, der sælges i dag,» siger han.
Glukosekoncentrationen i tårevæsken er omkring 20 gange lavere end i blodet, men laboratorieforsøg har vist, at målingerne er nøjagtige nok. Forsøg med kaniner starter i nær fremtid, og afprøving på m,ennesker iom et års tid. Diabetikere vil i fremtiden kunne bære linserne, og simpelthen kaste et blik på sig selv i et spejl. Sammenligning af farven af krystalpletten med et farvekort, giver så et klart indtryk af blodsukkerværdien.

Krystalsensoren består af phenylborsyrer indlejret i en kolloid hydrogel af polyakrylamid-polyethylenglycol. Borsyren danner reversibelt komplekser med glukosen i tårevæsen. Disse komplekser danner tværbindinger imellem hydrogelens molekylkæder, hvoved dens volumen reduceres. Herved bringes de kolloide partikler tættere sammen, og diffrakterer andre bølgelængder end hydrogelen uden glukose. På denne måde opstår det synlige farveskift fra rød til grøn til violet ved stigende glukoseniveau. Man kan altså i bogstavelig forstand holde øje med sit blodsukker. Det er elegant - og betryggende for diabetespatienterne.

Linsernes krystals farveskift er detaljeret beskrevet i artiklen «High Ionic Strength Glucose-Sensing Photonic Crystal», som senere i år bringes i tidsskriftet Analytical Chemistry.