Højtemperatur-varmepumper gør industriens spildvarme værdifuld

Illustration: Das Büro

Store varmepumper, som kan levere vand med temperaturer over 80-90° C, er nu så småt begyndt at rykke indenfor i de danske virksomheder, som dermed får helt nye muligheder for at opgradere spildvarme med lave temperaturer til fjernvarme eller i processen.

For fjernvarmeværkerne kan de nye varmepumper være med til at effektivisere varmeproduktionen markant i en kombination af at køle på returvandet og fyre varme ind på værkets varmelager, når strømmen er billig.

Indtil videre er udbredelse af højtemperatur-varmepumperne i Danmark dog beskeden. Forklaringen ligger i afgiftssystemet, som pålægger virksomheder - og herunder fjernvarmeværkerne - at betale afgift af strømmen til varmepumper, når de leverer fjernvarme ud på det offentlige net.

Og selv om et netop fremsat lovforslag lægger op til at reducere afgiften en anelse, så er det ifølge chefkonsulent John Tang fra Dansk Fjernvarme langtfra nok.

»Forslaget kompenserer kun for den afgiftsstigning, som virksomhederne alligevel fik med forårspakken, så det flytter ikke meget,« siger han.

Høj gaspris gør det rentabelt

Blot tre fjernvarmeværker i Danmark har i dag installeret store varmepumper. Ifølge John Tang handler det om, at værkerne fyrer med naturgas, og at der er synergi mellem afkøling af returvandet og en bedre varmegenvinding på røggasanlægget:

»Når gasprisen er så høj som nu - og hvis man køber strømmen til varmepumpen, når den er billig, så kan der periodevis være fornuft i økonomien.«

Hvad angår varmepumper på virksomheder, anslår Karsten Pedersen fra rådgivervirksomheden Cronborg, at der i dag findes mellem 10 og 20 større varmepumpeanlæg (200-500 kW), som udelukkende udnytter spildvarmen til rumvarme eller til brugsvand i virksomheden. Og altså ikke ind i fjernvarmesystemet.

Når varmepumpens produktion går til rumvarme eller varmt brugsvand internt i virksomheden, er el-afgiften på varmepumpens elforbrug nemlig lavere end udgiften til køb af dyr naturgas til varmeanlægget. Et konkret eksempel er Hobro Mejeri, hvor spildvarmen fra køling af mælk udnyttes til opvarmning og rengøring af mejeriet. Her sparer man 261.000 kroner om året.

Varmespild udnyttes

Seniorrådgiver Peter Brøndum fra Grontmij leder et nyt forskningsprojekt om udnyttelse af virksomheders store mængder spildvarme ved hjælp af højtemperatur-varmepumper. Han mener netop, at de høje temperaturer vil give virksomhederne nogle helt nye muligheder for at udnytte deres spildvarme til interne procesformål, som der ikke er afgift på:

»Vi tror, at der er rigtig mange steder, hvor dette vil være aktuelt, og hvor vi kan komme det store varmespild til livs. Derfor skal vi dels teste de forskellige teknologier og dels fabrikere en slags tabel, så virksomhederne kan få et overblik over, hvilke af de tilgængelige teknologier, der egner sig til deres formål,« siger han.

Elafgift stoppede projekt

En udfordring for mange virksomheder kan dog være, at de ikke selv er i stand til at bruge de store mængder overskudsvarme i deres egne processer.

Et dugfriskt eksempel er fra forårsrulle-fabrikken Daloon i Nyborg, som gerne vil udnytte varmen fra kølingen i sit fryseanlæg. En spildvarme, som i øjeblikket blot lukkes op til mågerne.

Med en såkaldt hybrid-varmepumpe på 2,8 MW kunne Daloon snildt dække sit eget varmebehov, men det udgør kun 20 procent af den producerede mængde varme.

De resterende 80 procent - eller 14.700 MWh, som kan forsyne 800 huse med varme i et år - skulle sælges til byens fjernvarmenet, men på grund af elafgiften på strøm til varmepumper ville det giver virksomheden et underskud på 2,8 mio. kroner at gennemføre projektet, som nu er sat på standby.

Ifølge Peter Brøndum udgør spildvarmen fra den danske industri omkring 5000 TJ årligt, og den kunne i teorien nyttiggøres. Han vurderer, at det vil være praktisk og økonomisk muligt at etablere cirka 500 store varmepumpeanlæg hos virksomhederne.

Emner : Varmepumper
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... Og så ser vi vel frem til, at friske øjne på ministertaburetterne løser denne, og andre gordiske knuder med et snuptag???

 • 0
 • 0

Det er forrykt at staten på den måde sætter en så katastrofal fejl. op i mod deres egen politik?

Jeg kan selv berette om flere eksempler på store danske virksomheder, der udenvidere blæser flere MW/h ud i det fri, alene af den grund at det ville værre dyre selv at udnytte den energi! Det er f... tankevækkende.

Det ville være særligt gunstig for danske virksomheder, at kunne opføre disse anlæg. Vi har jo selv vores egne virksomheder som blandt andet ADVANSOR som i øvrigt selv har leveret, til dato verdens største varmepumpe til Frederikshavn fjernvarme. Det ville uden tvivl kunne opveje de afgivfer der i dag sætter begrænsningen

 • 0
 • 0

Endnu eng gang mangler vi faktaboksen med afgiftsreglerne, så det ikke bare er tom snak og mudderkastning.

Reglerne bunder jo i tidligere tiders hvidvaskning af afgiftsfri el, hvor købmanden i stuen kørte frysegondolerne ned til minus 25°C for at levere varme til lejlighederne ovenpå til en pris lidt lavere end afgiftsbelagt fjernvarme. Eller noget tilsvarende udtænkt af Skatteministeriet.

Daloon er en eksportvirksomhed og derfor fritaget for energiafgift til produktionen, men ikke til administrationen, formentlig efter devisen at administrationen uden problemer kan flyttes til et andet land, så den ikke belaster produktets pris, hvorfor Staten tilskynder til at faktureringen flyttes til Polen eller andre lavtlønsområder.

 • 0
 • 0

der er ingen der taler om fjernvarmeværkernes spildvarme vi kan tydeligt se når der er overskud af varme de store køletårne ligefrem laver en tågedis af varme men da det er politisk bestemt at spildvarme uanset hvor den er skal belægges med en afgift

i stedet for at tilskynde til udnyttelse af spild produkter skal de betale for at bruge den og det kan som regel ikke betale sig 1 pga prisen 2 pga administationen og tilladelser dvs spild papir og tid til en medarbejder

 • 0
 • 0

Ebbe, Hvad mener du med at eksportvirksomheder ikke skal betale afgift af deres overskudsvarme? Jeg er i gang med at skrive hovedopgave netop om 'dobbeltvirkende' varmepumper der udnytter varmen fra kondensatoren til opvarmning af bygninger. Jeg har i den forbindelse gransket SKAT's hjemmeside og læst love og paragraffer, men kan i forbindelse med afgift på overskudsvarme, ikke finde nogen undtagelse for eksportvirksomheder. Vil være taknemmelig hvis du kan hjælpe med en kilde. På forhånd tak.

 • 0
 • 0

For fjernvarmeværkerne kan de nye varmepumper være med til at effektivisere varmeproduktionen markant i en kombination af at køle på returvandet og fyre varme ind på værkets varmelager, når strømmen er billig.

og at der er synergi mellem afkøling af returvandet og en bedre varmegenvinding på røggasanlægget:

Hvis du fjerner varme fra returvandet bliver du vel nød til at tilføre den igen i fremløbet. Det lyder som Ebberød bank, men når varmepumper er indblandet hører man meget vrøvl. I det sidste citat håber jeg at der menes, at man flytter varme fra røggassen til returvandet før det varmes op igen til fremløbet. Så skal varmepumpen nemlig ikke levere fremløbstemperatur.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten