Højt grundvand vil oversvømme ny motorvej i Silkeborg

Bilisterne risikerer at få våde tæer på den kommende motorvej gennem Silkeborg, fordi grundvandet står højt på den tre kilometer lange strækning gennem byen, hvor vejen af hensyn til støj skal graves ned.

Problemet med grundvand bliver endda endnu større i de kommende år, fordi klimamodellerne forudsiger kraftigere regnskyl fremover og dermed endnu højere grundvandstand.

Derfor har Vejdirektoratet nu hyret Geus til at komme til bunds i grundvandsproblemerne.

»Hidtil har vi kunnet klare os ved at bruge data over fortidens nedbør, men nu ved vi pludselig ikke, hvilket klima vi skal regne med fremover. Men motorvejen skal designes, så den tager højde for situationen i år 2100, og det er grunden til at Vejdirektoratet har kontaktet os,« fortæller forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra Geus.

Mere grundvand kan gøre motorvej meget dyrere

Grundvandet truer i dag fra to fronter, forklarer Jens Christian Refsgaard.

»Grundvandsmagasinerne ligger højt på strækningen, og når man graver motorvejen fem-ti meter ned, så halverer man nærmest størrelsen af magasinerne. Så hvis man ikke gør noget, vil vandet både presse på nedefra og kunne stuve op på den nordlige side af motorvejen, så det måske ville kunne flyde ned over væggene og ned på vejen.«

Vejdirektoratets ingeniører overvejer i øjeblikket forskellige typer konstruktioner for at forhindre vandet i at komme ind på motorvejen. En af dem er at lade vejen løbe i et trug - altså nærmest en tagrende af beton - i hele eller dele af strækningen. Men det er en meget dyr løsning.

»Worst case er, at man bygger en konstruktion, der koster mere end den behøvede at gøre. Derfor har vi brug for mere præcise data, end vi har i dag,« siger Jens Christian Refsgaard.

Umuligt at fjerne usikkerhed

Ingeniørerne har i dag en meget grov beregningsmodel, som de bruger til at beregne de fremtidige regnmængder og fordelingen mellem overfladevand og grundvand. Men den er ikke god nok til at dimensionere dyre infrastrukturanlæg ud fra.

Derfor går Geus i gang med at måle på vandgennemstrømningen i områdets vandløb og udviklingen i grundvandstand, så de kan fastslå, hvor stor en del af nedbøren, der i dag løber ned i jorden, og hvor meget, der løber i grøfter og vandløb fra bakkerne nord for den kommende motorvej. Tallene skal kombineres med beregninger fra forskellige klimamodeller, så Vejdirektoratets ingeniører har noget at forholde sig til, når de skal projektere vejen.

Men det er umuligt at få al usikkerheden væk, medgiver Jens Christian Refsgaard.

»Vi kommer ikke til at kunne give dem ét tal for den fremtidige nedbør. De forskellige klimamodeller varierer mellem at forudsige stort set de samme vinternedbørsmængder og forudsige en stigning på 20-30 procent. Selv om der hele tiden kommer nye klimamodeller, kan vi ikke sige, om resultaterne vil gå i retning af mere eller mindre nedbør. Så vi kommer til at aflevere et interval, og så må beslutningstagerne bestemme, hvilket niveau, de vil bruge.«

Motorvejen er budgetteret til at koste 6,3 milliarder kroner (2009-priser) og skal stå klar i 2016. Entreprenørerne forventes at begynde på den nedgravede strækning i 2013.

Dokumentation

Læs mere om motorvejen her

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Vandstanden i Silkerborg er reguleret og ligger ca 50 m over havets overflade i Silkeborg. Ekstremerne kommer, når der falder meget regn som i slutningen af 90erne, hvor der faldt 100 mm inden for 1 time. Alt dette er kendt og kan imødegås men en passende konstruktion.

  • 0
  • 0

Vandstanden i Silkerborg er reguleret og ligger ca 50 m over havets overflade i Silkeborg

Min virksomhed i industrikvarteret ligger ca. 10 højere, her ligger grundvandsspejlet mellem ca. 1 og 2 meter under jordniveau - af hensyn til den kommende motorvej vil vi selvfølgelig forsøge at holde på vandet

  • 0
  • 0

Det vil da være rablende galt at placere motorvejen der, der må da være andre steder den kan ligge uden at den bliver oversvømmet det er da meget at man først finder vandproblemerne når motorvejen er vedtaget og strækningen er planlagt troede man undersøgte sådan noget inden man projekterede en vej, men det gør man åbentbart ikke i danmark det er nok derfor alting er så dyrt. BM

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten