Høje PCB-koncentrationer i jorden ved Rigshospitalet

Jorden ud for Rigshospitalet indeholder høje koncentrationer af PCB. På jorden omkring hospitalet udgør miljøgiften ingen sundhedsrisko, men fundet indikerer, at hospitalet er højrisikozonen for at indeholde PCB.

Målingerne i jorden blev foretaget for et par år siden af en studerende på RUC. Hun målte ti steder fra Roskilde og ind mod København. De prøver, der blev taget øst for Rigshospitalet, indeholder de højeste koncentrationer af PCB.

Det passer godt med, at vinden bærer PCB-partikler fra hospitalet mod øst, når det blæser fra den fremherskende vindretning, vest, forklarer seniorkonsulent Thomas Hougaard fra rådgiverfirmaet Golder Associates. Han var ekstern rådgiver på det eksamensprojekt, som målingerne var en del af, og hovedforfatter til en artikel om fundene.

I jorden omkring Rigshospitalet er der målt høje koncentrationer af PCB, men den 16 etager høje hovedbygning er endnu ikke undersøgt i detaljer. (Foto: Rigshospitalet) Illustration: Rigshospitalet

Målingerne viser, at der er cirka ti gange så meget PCB i jorden ud for Rigshospitalet som ud for de to højhuse i Rødovre, hvor der er fundet PCB i malingen. De to huse skal sandblæses for et millionbeløb, inden de kan rives ned. Nedrivningen skyldes dog ikke PCB.

Det er umuligt ud fra målingerne at sige noget om niveauet af PCB i Rigshospitalet, men byggetekniske chef Torsten Lybeck understreger, at PCB er et højprioriteret område for hospitalet.

Målingerne i jorden ud for hospitalet blev foretaget, fordi der i 2006 blev fundet et meget højt indhold af PCB, omkring ti procent, i fugerne omkring vinduerne i Rigshospitalets funktionærboliger. Fundet blev gjort i forbindelse med, at ruderne og fugerne blev skiftet.

Bygget i perioden, hvor PCB var mest udbredt

Torsten Lybeck håber, at PCB'en i jorden stammer fra funktionærboligerne. Der er ikke foretaget systematiske målinger på selve den 16 etager høje hovedbygning. Den blev ellers færdig i 1970, netop i den periode, hvor PCB var mest udbredt i byggeri med betonelementer.

Rigshospitalet fandt ingen PCB i en enkelt fuge, som blev kontrolleret, da en ny MR-scanner sidste år skulle bugseres gennem et vindue, som blev skiftet ved den lejlighed.

»Jeg blev svært beroliget af at skifte den fuge, som ikke indeholdt PCB,« siger Torsten Lybeck.

Når Rigshospitalet snart går i gang med at skifte de gamle vinduer af energihensyn, så vil der blive taget prøver af alle fugerne, lover den byggetekniske chef. Det bliver i første omgang fra 11. til 15. etage.

»Alle steder, hvor der forekommer fuger, vil vi sende dem til analyser. Det er i overensstemmelse med direktionens ønsker,« fastslår Torsten Lybeck.

Ingen målinger af indeluften

Derimod har hospitalet ikke planlagt målinger af PCB i indeluften, som Sundhedsstyrelsen har såkaldte aktionsværdier for, eller i de skjulte fuger, som også kan indeholde PCB.

»Det vil vi kun gøre, hvis analyserne viser et voldsomt højt indhold af PCB i fugerne omkring vinduerne,« siger Torsten Lybeck.

I nogle bygningerne har der været foreskrevet brug af en særlig fuge, Thiokol, som i 1960'erne og 1970'erne i reglen indeholdt PCB. Så detaljerede oplysninger har Torsten Lybeck ikke om opførelsen af Rigshospitalet.