Høring om mobilstråling: Lav prestige i forskningsfeltet blokerer for ny viden om risikoen

Torsdag den 12. april bød Sundheds- og Ældreudvalget til åben høring i Landstingsalen på Christiansborg om mobilstråling og trådløst internet. Illustration: Hanne Kokkegård

Allerede ved sikkerhedskontrollen på vej ind i Folketinget fornemmede man, at der var noget særligt på færde. Mennesker målte strålingsniveauet med deres medbragte måleapparater, før de gik gennem securityscanneren, og en kvinde overvejede, om hun skulle tage sit magnetbælte af.

Papkasser, der engang havde indeholdt vinflasker, var nu udsmykket som mikrobølgeovne.

Flere kvinder havde store, sølvskinnende tørklæder med til at dække hoved og overkrop – tøj, der afskærmede mod mobilstråling og wifi, fik jeg at vide. Og overalt spottede man hvide T-shirts med en streg over ikonet for wifi og teksten ´Begræns bestrålingen af befolkningen’.

Læs også: Skævt ekspertpanel: Høring om mobilstråling vil formentlig advare kraftigt mod mobiler

I Landstingssalen inspicerede et par kvinder både min smartphone og mig skeptisk, mens den ene målte, hvor høj strålingen var. Og da jeg bekendtgjorde, at jeg skam havde sat mobilen på Flight Mode (i øvrigt helt usædvanligt – men jeg fornemmede ligesom, at det nok var bedst) slappede de af et kort øjeblik. Men så målte den ene kvinde lavere stråling et par stolerækker væk, og straks fortrak de derover, mens en ny kvinde overtog stolen foran, og igen fik min mobil og jeg elevatorblikket.

De mange mennesker tilhører EHS Foreningen, der er en interesseorganisation for mennesker, der er hypersensitive over for elektromagnetisk stråling – el-overfølsomme. De var som Ingeniørens udsendte med til gårsdagens høring om mobilstråling, som Sundheds- og Ældreudvalget i Folketinget holdt med fem eksperter og oplægsholdere om den påvirkning, som mobilstråling og anden ikke-ioniserende stråling har på os.

Tidligere på dagen havde EHS Foreningen afleveret en underskriftsindsamling i Sundhedsstyrelsen, fordi foreningen mener, at den stigende trådløse stråling i samfundet i dag må »betegnes som en alvorlig miljøtrussel mod folkesundheden«.

Ekspertpanel var skævt sammensat

Ekspertpanelet havde, som Ingeniøren skrev torsdag, en overvægt af folk, der kritiserer myndighederne for ikke at skærme os mere mod mobilstråling og anden ikke-ioniserende stråling.

Forklaringen var, at Sundhedsstyrelsens eksperter ikke måtte deltage, fordi ministeren ikke kunne være med på grund af en tjenesterejse til Asien, og at andre ikke ønskede at være med.

Så professor i translational neurobiologi Albert Gjedde fra Syddansk Universitet skulle som den eneste repræsentere synspunktet, at der endnu ikke er videnskabeligt belæg for at sige, at mobilstråling er sundhedsskadelig.

Enighed om behovet for forskning

Alle fem oplægsholdere var dog sådan set enige i, at der mangler forskning på området.

Læs også: Forsker: Elektromagnetisk stråling tredobler risikoen for at abortere

WHO klassificerede i 2011 ikke-ioniserende stråling som 2B, fordi den måske er kræftfremkaldende. Siden har WHO dog ikke meldt noget ud.

I EU-regi går det også langsomt. Albert Gjedde sidder i en programkomite under EU-Kommissionen, og der har spørgsmålet om mobiltelefoner og sundhed slet ikke været oppe at vende som emne. Og der er kun få forskningsprojekter.

»Forklaringen kan være, at det er for svært at udrede de faktorer, der kan have betydning, fordi stort set alle mennesker i dag bruger mobiltelefon. Og der kan gå 10-20-30 år, før vi opdager effekterne, måske især i form af adfærd og sociale kompetencer. Det er en problemstilling, som jeg synes, at man skal forholde sig til. Men det er helt klart, at det er lavproriteret og et lavprestige-forskningsfelt,« siger Albert Gjedde.

Grib ind-gruppen

Hver oplægsholder havde 15 minutter at tale i, så det var begrænset, hvor meget de kunne gå i detaljer, og derfor holdt oplægsholderne sig hovedsageligt til overskrifter.

De fire kritikere pegede blandt andet på, at undersøgelser, der har ’frikendt’ mobilstråling for at give skadelig effekt, baserer sig på kortvarige udsættelser af mobilstråling og wifi. Men det svarer ikke til virkeligheden, hvor man jo normalt vil være udsat for stråling døgnet rundt.

Læs også: Spørg Scientariet: Forstærker briller mobilstrålingen?

De mener, at hensynet til økonomi går foran hensynet til mennesker, at de opfordrede politikerne til at gribe ind og sænke grænseværdien for stråling. Og flere af dem pointerede, at de ikke ville kunne beskyldes for ikke at have advaret mod mobilstråling, når man i fremtiden anerkender deres forskning og viden, der siger, at det er farligt.

Olle Johansson har tidligere forsket i mobilstråling gennem en ansættelse på Karolinska Institutet i Stockholm. Han mener, at samfundet og politikerne bør beskytter børn mod mobilstråling, ligesom vi udstyrer børn med cykelhjelm og gule refleksveste i trafikken.

Charlotte Bech er privatpraktiserende læge, der hjælper såkaldt hypersensitive mennesker, der føler, de bliver syge af radiobølgerne fra trådløse netværk – kendt som el-overfølsomhed. De plages af hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, tinnitus, rastløshed med mere.

Lægen nævnte en række patienter, som har måttet ændre deres liv, blandt andet en ni-årig dreng fra Grenaa, der får hjemmeundervisning, fordi han er så påvirket af el-overfølsomheden. Nogle har måttet forlade arbejdsmarkedet, mens andre har fået en ordning med deres arbejdsgiver, blandt andet en kvinde, der har fået lov til at arbejde i en kælder, hvor der ikke er wifi.

Lennart Hardell, professor på kræftafdelingen på Örebro Universitetshospital i Sverige fremlagde forskning, der ifølge ham viste, at patienter med hjernekræften Glioblastoma multiforme (glioblastom) havde højere dødelighed, når de brugte mobiltelefoner end patienter der ikke benyttede mobil.

Panelet bestod også af Ghislaine Bouvier, lektor ved Universitet i Bordeaux i Frankrig. Hun henviste til forskning, der ifølge hende viser, at børn oftere har adfærdsmæssige problemer, når deres mor har benyttet mobiltelefon meget under graviditeten.

Desuden fortalte hun, at Frankrig er i gang med et stort befolkningsforsøg, hvor man vil følge børn fra fødslen til de er 20 år inden for en række helbredrelaterede og sociale parametre for at se, om mobiltelefon og trådløst internet har en betydning.

Hvor meget betyder adfærd pga. mobil?

Albert Gjedde var i panelet udset til at advare mod, at man på for tyndt grundlag stopper en samfundsudvikling ved at sige, at mobilstråling og trådløst internet er farligt.

Læs også: Nye huse blokerer for mobilsignalet

Han talte meget om, hvordan smartphonen har ændret menneskers adfærd.

»Smartphonen kom for 10 år siden, og de fleste, der bruger den, har knap nok nået puberteten endnu. Og de har fået adfærdsformer, der på mange måder afviger fra måden, som vi begyndte vores liv på. Det vil sige, at det har en klar effekt på, hvordan hjernen udvikler sig. Og det har sikkert ikke noget med stråling at gøre,« siger Albert Gjedde.

Ørekræft pga. stråling?

Undervejs kom det frem, at to bestemte former for hjernekræft er i stigning blandt især unge mennesker. Kræft på hørenerven og Glioblastoma multiforme, som blandt andet Lennart Hardell talte om.

Albert Gjedde mener, at man sådan set ret let kunne beslutte sig for at forske i sammenhængen mellem stråling og kræft på hørenerven.

»Det er oplagt at antage, at kræft på hørenerven kan hænge sammen med brugen af mobiltelefoner. Det er ikke undersøgt. Men hvis man kan påvise en stigende risiko, der kan forbindes til den side, som man bruger sin mobiltelefon på, så er det klart, at der kan være en mulig sammenhæng, som man skal undersøge nærmere,« siger Albert Gjedde.

»Men der er tale om en meget beskeden stigning i antallet af patienter, så der er en række muligheder af anden art, som måske handler om adfærd og kost, som eventuelt kan forklare den stigning. Så hvis man f.eks. skal gå ud og forbinde brugen af mobiltelefon til svulst på hørenerven, så er man nødt til at kunne se, at patienterne er blevet udsat for mere stråling end gennemsnit for at gøre strålingen ansvarlig for sygdommen,« siger han.

Faren er, at når man har med små tal at gøre, skal der ikke meget til at dreje statistikken i en forkert retning.

»For hvor meget skyldes adfærd, og det at vi bliver afhængige af mobiltelefonen, og hvad der kan tilskrives stråling?« spørger Albert Gjedde.

Hvem vil stå for kontrollerede lejrforsøg?

Professoren mener dog, at det er oplagt at lave kontrollerede forsøg, hvor tilfældigt udvalgte mennesker i en lejr ikke udsættes for wifi, og hvor man også kan isolere andre faktorer, der påvirker hjernen, huden og andre organer. Tilsvarende kunne man isolere mennesker i en lejr, hvor de netop udsættes for wifi. Og følge dem videnskabeligt med målinger hen over en længere periode.

Men spørgsmålet er, hvem der ville stå i spidsen for forskningen.

For ifølge Albert Gjedde kommer forskere og mennesker, der er fortalere for skadesvirkninger fra mobilstråling hurtigt til at virke sekteriske i samfundet, og at kan skræmme forskere fra feltet.

»Jeg tror nu godt, at man kunne lave nogle kontrollerede forsøg uden nogen forudfattet mening og fjerne nogle af effekterne ved at isolere dem i en periode,« siger Albert Gjedde - og tilføjer, at vi ikke må glemme mikrobølgeovne, der udsender langt mere stråling.

Politikerne: Intet overraskende nyt

Efter høringen erkendte både udvalgsformand Liselott Blixt (DF) og Flemming (S), at de ikke havde hørt noget decideret nyt, for indlæggene svarede til, hvad de sådan set vidste i forvejen.

Nu bliver næste skridt at bruge høringen som afsæt, som Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, formulerede det:

»Det vigtigste for mig er, at vi gennem vores opfølgning i sundhedsudvalget får et møde med Sundhedsstyrelsen og gerne med WHO, hvor vi får drøftet, hvad de rent faktisk tænker. For et af signalerne, der bliver sendt her, er, at vi bliver nødt til at være sikre på, at vi i hvert fald som land er med til at sikre den forskning, der er nødvendig på området. Og det kan jeg godt blive i tvivl om, når jeg hører personerne her i dag. Det er et vanskeligt felt at finde ressourcer til at forske i. Det mener jeg ikke er godt nok.«

Lige nu har Sundhedsstyrelsen ikke gang i forskning i Danmark, men er i tæt kontakt med de andre nordiske lande og er med internationalt. Og det er vejen frem, mener også Flemming Møller Mortensen.

Adfærdsændring er vigtigt

Formanden for Sundheds- og Ældreudvalget, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, var ordstyrer ved høringen:

»Man er ikke kommet videre, end hvad jeg havde hørt i forvejen. Jeg synes, at oplagsholderne er enige om, at man ikke ved nok.«

Hun godtager også problemstillingen, som Albert Gjedde nævner, nemlig om vores adfærdsændring.

»Det bliver stadigt sværere at skelne mellem, hvad der er stråling, og hvad der skyldes adfærdsændringen, hvor vi bruger stadig mere tid online. Jeg tror, vi vil se større fokus på, hvad vi bruger vores tid og samfundsressourcer på. Flere børn får stillet diagnosen ADHD (som forskere også forbinder med mobilstråling, red.). Der kan være mange andre ting, der kan være skyld i det. Men jeg mener også, at vi bliver nødt til at kigge på det,« siger Liselott Blixt.

Hun opfordrer i øvrigt forskere, der mener, at de kan byde ind med ny viden inden for området, til at henvende sig til udvalget. Og så vil udvalget også stille sundhedsministeren spørgsmål.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja, man skal være meget kreativ for at kunne koble mobilstråling til noget der har med klima at gøre, så derfor er det svært at få bevillinger. I øvrigt er dette område blevet vendt så mange gange, at det kræver noget mere end blot vage mistanker og fornemmelser. Alt kan måske være farligt en gang med tiden, og intet kan bevises at være ufarligt.

 • 2
 • 16

At der er visse forskere der ikke interessere sig for emnet eller der ikke er penge i at forske i området er en ting (Det er jo hvad det er - Forskningen vil nok høre inde under statsstøttet etc., hvis man vælger at støtte det). Så er det sagt..

MEN jeg begriber ikke at man tænker KUN at teste på mennesker alene, og så især før noget andet, når den ikke-ioniseret stråling fra WiFI, mobiler etc. er mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende - Hvor er de etiske hensyn! Og hvor er egentlig logikken i de forsøg der foreslåes - Hvorfor er det pludselig så meget anderledes end alt andet forskning?

Kan godt være jeg glemmer noget, men et simplificeret forsøg kunne jo være med mus i normalt habitat (så tæt på som muligt selvfølgelig), isoleret i en bly-klokke (kunne ikke lige komme i tanke om andet end bly) til blokering af udefrakommende stråler, MEN også for at få nogle mus som IKKE udsættes for strålingen, men bare lever et “sundt normalt liv”. Der kunne udføres flere forsøg med strålingen fra forskelligt udstyr, intensitet etc. In mente, så er det vigtigt at man husker at adskille strålingen fra adfærdsbrugen med elektroniske komponenter, som er en anden ting.

ALTSÅ hvis man blir imponeret af et forsøg omkring mobilstrålings påvirkning på karse, lavet af nogle danske 9.klasseselever https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsoeg-... Så føler man lidt der mangler ENTEN kompetence eller seriøsitet på området..

Hvis det viser sig det hele er andre faktorer eller i kombination med placebo, der kan give sundhedsskadelig påvirkninger, så har vi jo fundet ud af det - Som er essentielt. Til at placebo kan jeg henvise til DR’s podcast-udsendelse (Recpet: Er placebo fremtidens medicin) om placeboeffekter https://itunes.apple.com/dk/podcast/recept...

 • 7
 • 0

MEN jeg begriber ikke at man tænker KUN at teste på mennesker alene, og så især før noget andet, når den ikke-ioniseret stråling fra WiFI, mobiler etc. er mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende - Hvor er de etiske hensyn! Og hvor er egentlig logikken i de forsøg der foreslåes - Hvorfor er det pludselig så meget anderledes end alt andet forskning?

Der er mange som frivilligt lader sig udsætte for mobilstråling hver dag - jeg kender mange, som er gået over til at kun bruge mobiltelefonen.

Jeg får selv hovedpine af mobiltelefoner, men det afhænger af mange forhold. Jeg har boet i et højhus med master på taget, og aldrig oplevet problemer. Selv, når jeg havde mobiltelefonen tændt, så var der intet problem. Tænder jeg den derimod i en bil, så får jeg ofte hovedpine. Jeg har ikke opdaget problemer med WIFI. Og normalt har jeg ikke problemer med bluetooth. Men, på et tidspunkt fik vi noget amerikansk bluetooth, der var mærket som CLASS 1 bluetooth, og der fik jeg hurtig trykken i hovedet.

Jeg tror det er en god idé at lave eksperimenter med mus, rotter, eller andre dyr. Der skal nok være mennesker nok ,som er villige til at deltage - og i forhold til al den stråling vi udsættes for, ser jeg ikke store etiske problemer i det. Strålingen bliver ikke farlige, ved at være den af et forsøg, med mindre man har tænkt sig at skrue effekten op til mange flere watt end en standard telefon udsender.

Bruges dyr, er derimod intet etisk problem i at skrue effekten op, og f.eks. udsætte dem for det, som 10-20 samtidige telefoner udsender, når deres effekt er maksimalt. Det kan vi meget nemt udsættes for en en bus, og bussen er samtidig med til at øge strålingen.

 • 4
 • 0

Enig Jens Madsen. Ja, tænkte netop på ved forøgelse af intensiteten, men på mennesker, at der kunne være etiske dialemmaer - også selvom det er frivilligt (ved menneskeforsøg gælder at det skal være forsvareligt jo).

Synes man skal tænke på, at man i fremtiden, i hvert fald mængdemæssigt vil få mere udstyr (IOT, satellitter etc.) som udsender ikke-ioniseret stråling (så kan man så tænke på om effekterne bliver skruet ned fordi man får mere effektivt udstyr, og at noget ikke udsender hele tiden). Men synes det er værd at få belyst, uanet at man ville have svært ved at gøre noget ved det - For imod eller for, så er der jo enighed om der mangler forskning på området.

 • 0
 • 0

Gad vide om man ikke kan finde noget ved at koble de hotte emner sammen. Partikler, mikroplast, mobilstråler, pesticider og klimaforandringer, noget må da kunne findes?

Der mangler forskning på området? Det er vist blevet undersøgt meget grundigt, men bevares, man har ikke fundet en rygende pistol. Måske man skulle forske i de gavnlige virkninger. Det ville i hvert fald være nyt.

 • 2
 • 10

Eller man kunne blot begynde at kigge på den allerede udførte og eksisterende forskning på området i stedet for øjensynligt blot at lyve om, at der rent faktisk allerede findes en hel del.

Man kan passende gå igang her: "Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations"

Der er masser af forslag til yderligere studier i selve høringen også.

 • 4
 • 3

Man tænker måske ikke på det, men Solen har også en væsentlig stråling i mikrobølgeområdet, som kan være sammenlignelig med WIFI i husafstand. Albert Gjedde har sikkert ret i at sideeffekterne af vores mobilbrug er umulige at skelne fra de eventuelle strålingseffekter. Det ville være nærliggende at undersøge folk der har levet langt væk fra denne stråling, om de har anderledes frekvenser af det man mener stråling kan forårsage. Derudover tænker jeg på om en øretelefon gør det værre eller bedre. Hele telefonen er jo "radioaktiv" og en del af strålingen kunne godt tænkes at følge ledningen direkte op i øret. Er det blevet undersøgt?

 • 2
 • 7

Allerede eksisterende studier Eller man kunne blot begynde at kigge på den allerede udførte og eksisterende forskning på området i stedet for øjensynligt blot at lyve om, at der rent faktisk allerede findes en hel del.

Man kan passende gå igang her: "Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations"

Der er masser af forslag til yderligere studier i selve høringen også.

Sammenkædet med bl.a. denne artikel af dec. 2017 er de omtalte studier ovenfor ekstremt foruroligende: "Som de første i Danmark testede TDC Group sammen med Huawei 5G allerede tilbage i januar i år (2017). I testen opnåede de hastigheder over 70 GB pr. sekund, hvilket på det tidspunkt var det hurtigste målt i Europa. Det er 1.000 gange hurtigere end den nuværende gennemsnitshastighed i TDC’s netværk, og svarer til 2-3 DVD-film i sekundet."

Men myndighederne er jo opmærksomme på den ganske alvorlige problemstilling jf. den nylige høring i Folketinget, og de bærer ansvaret, så hvis ikke de reagerer, bliver de også stillet til ansvar.

Lytter man til selve høringen, er det meget svært at kæde sanddruelighed sammen med Liselott Blixts kommentar: "Man er ikke kommet videre, end hvad jeg havde hørt i forvejen. Jeg synes, at oplagsholderne er enige om, at man ikke ved nok."

 • 4
 • 7

Her er en yderligere stærkt alarmerende artikel med relevante kilder og referencer til andre pågældende studier. Evidens er der tydeligvis allerede ganske meget af: http://www.helbredssikker-telekommunikatio...

Man kunne jo passende gå igang med at granske al den eksisterende, i stedet for blot at feje den ind under gulvtæppet. Sikkerhed er i hvert fald på ingen måde påvist, når studier klart og tydeligt kæder radiofrekvent stråling sammen med flere kræftformer.

 • 4
 • 8

Har du noget at byde ind med, Svend Ferdinandsen?

Evt. svar på ovenstående spørgsmål?

Egentlig ikke, bortset fra at det er svært at vise at noget som helst udtænkt ikke kunne være skadeligt. I realiteten er intet uskadeligt, da du altid kan påstå at ikke alt er undersøgt. Levealderen er trods alt steget selvom mobiltelefoner er blevet hvermandseje. Jeg går ud fra at du ikke bruger mobiltelefon og går langt udenom master og WIFI-spots? Fordi de kan være farlige.

 • 2
 • 5

Jeg tager bestemt mine forholdsregler, ja - især ift. mine børn. Forsigtighedsprincippet er i sig selv altid grund nok til at passe på de små.

Men nu er det her jo netop undersøgt i flere forskellige studier og fundet decideret skadeligt, Svend. Vil du ikke venligst forholde dig til det, eller er det ikke relevant i din verden?

Jeg vil meget gerne henvise til endnu flere studier, men alt i alt er det myndighedernes ansvar ikke at påtvinge os noget, der påfører os skade - og de får ganske svært ved at bevise, at mobilmaster, smartmetre, WiFi-spots o.l. ikke er direkte skadelige.

 • 4
 • 5

Foruden de enkelte studier, jeg har linket til ovenfor, kan det anbefales at dykke ned i de utallige studier her i øvrigt - for dem med interesse i at passe på vores børn og fremtid.

Hvis man vil undgå "smartmetre" og des lige, kan det anbefales at kigge nærmere følgende steder: https://www.e-stress.dk/smartmeter

http://www.ehsf.dk/ http://www.helbredssikker-telekommunikatio... http://straaling.dk/

Man kan desuden hos DINGEO orientere sig om afstand til bl.a. mobilmaster, og hos Mastedatabasen se eksisterende og planlagte master.

 • 4
 • 3

Hvis ellers jeg har regnet nogenlunde rigtigt giver Plancks strålingslov noget omkring -90dBm/m2.

Takker for svar, Svend Ferdinandsen. Så umiddelbart er et sted mellem 0,1 µW/m2 (-40 dBm/m2) og 0,000001 µW/m2 (-90 dBm/m2) et godt bud.

Hvordan hænger det sammen med:

Solen har også en væsentlig stråling i mikrobølgeområdet, som kan være sammenlignelig med WIFI i husafstand.

Hvori består det væsentlige sammenlignet med vores groteske grænseværdi på 9.000.000 µW/m2? - og hvilken form for WiFi i hus-afstand omtaler du?

 • 4
 • 4

Der bliver sendt fake news via radio-bølger/stråling.

Hvordan er det relevant ift. artiklen (og kommentarerne ovenfor), som du kommenterer på, Glenn Møller-Holst?

Det handler om den helt og aldeles manglende sikkerhed ved al radiofrekvent stråling - som de ansvarlige myndigheder ikke kan redegøre for - ikke om hverken falske eller reelle nyheder, uanset deres udbredelses-metode.

 • 5
 • 4

Hvori består det væsentlige sammenlignet med vores groteske grænseværdi på 9.000.000 µW/m2?

Mener du virkelig at der tillades 9W/m2? Og hvor har du det tal fra. I øvrigt omtalte jeg ingen grænseværdier, men gjorde blot opmærksom på at Solen også afgiver GHz stråling i målbare mængder. Du må selv prøve at omregne disse små modtageres følsomhed til ækvivalente W/m2 i det modtagne felt. Følsomheden er oftest i omegnen af -100dBm på antenneforbindelsen. Friis transmission equation kan give formlen. Sidder du i stuen bliver du bombarderet med ca. 400W/m2 termisk stråling ved 10um bølgelængde, og det lyder da farligt.

 • 0
 • 5

Mener du virkelig at der tillades 9W/m2? Og hvor har du det tal fra. I øvrigt omtalte jeg ingen grænseværdier, men gjorde blot opmærksom på at Solen også afgiver GHz stråling i målbare mængder... termisk stråling...

Ja, det er den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelses (ICNIRP) anbefalinger fra 1998, som Danmark følger. Så hovedløst er det.

Det undrer mig lidt, du ikke er klar over den del mht. nyheden, du kommenterer på.

Men hvori specifikt består sammenligningsgrundlaget med WiFi i hus-afstand?

Nu er det tydeligt, at du forsøger at vildlede med din termiske stråling, Svend Ferdinandsen, eftersom der helt og aldeles hovedsageligt er tale om ikke-termiske helbredsskadende virkninger.

 • 4
 • 4

Ja, det er den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelses (ICNIRP) anbefalinger fra 1998, som Danmark følger. Så hovedløst er det.

Jo, men det gælder for mobilmaster, og der er højt placerede. Intensiteten falder i anden potens med afstanden, så niveauet kommer langt fra så højt op på gaden.

Hvis du er bekymret for strålingen, så skal du placere dig tæt på mobilmasterne. Det får din egen mobil til at skrue ned for sendestyrken, og hovedparten af den stråling du modtager kommer fra egen mobil.

Nu er det tydeligt, at du forsøger at vildlede med din termiske stråling, Svend Ferdinandsen, eftersom der helt og aldeles hovedsageligt er tale om ikke-termiske helbredsskadende virkninger.

Du har ikke fattet hvad elektromagnetisk stråling er vel?

Svend taler om den stråling som ethvert legeme (inklusive dit eget) udsender når temperaturen er over 0 Kelvin. Den adskiller sig på ingen måde fra elektromagnetisk stråling udsendt via en antenne. Du kan slukke al elektronik i hele verden, og du vil alligevel være udsat for elektromagnetisk stråling.

 • 4
 • 5

Stråling er farligt, i alle former og frekvenser og effekter, synes at være holdningen blandt de forsigtige små bange mennesker, der debatere "problemet"

Men vi er så afhængige af vores teknologi at diskutionen bliver fuldstændig overflødig.

Er der virkelig nogen af "anti-strålings" debatørene, der forestiller sig at vi på nogen måde vil fravælge WiFi, Mobiltelefoni, bluetooth, GPS, DAB o.lign teknologier, i "forsigtighedens" navn?

Der er masser af andre problemer at være bange for, og at arbejde med. Dette emne er IKKE et af dem!

 • 4
 • 5

Jo, men det gælder for mobilmaster, og der er højt placerede. Intensiteten falder i anden potens med afstanden, så niveauet kommer langt fra så højt op på gaden.

I dag er de placeret lavt rigtig mange steder, i stor stil på hustage over 2. etage. Er det det her, du kalder "højt", Peter Larsen 1, 2, 3, 4? - og snakker du 5G, 4G, 3G eller en kombination? - og snakker du en enkelt mobilmaste, eller kombinationen af alle dem, man bliver påvirket af indenfor et givent område? Foruden smartmetre, WiFi-hotspots, routere, radioamatør-master, osv. - ingen af delene noget, man kan vælge fra?

Hvis du er bekymret for strålingen, så skal du placere dig tæt på mobilmasterne. Det får din egen mobil til at skrue ned for sendestyrken, og hovedparten af den stråling du modtager kommer fra egen mobil.

Ellers tak - og det kommer så sandelig an på, om jeg benytter egen mobil med omtanke eller ej. Igen, kombineret med naboernes smartmetre, samtlige mobilmasters både 4G, 3G, osv. (snart 5G) indenfor 1-2 km, WiFi-hotspots, naboernes routere og evt. radiomaster, osv. - ingen af delene noget, man på nogen måde kan vælge fra.

"Nu er det tydeligt, at du forsøger at vildlede med din termiske stråling, Svend Ferdinandsen, eftersom der helt og aldeles hovedsageligt er tale om ikke-termiske helbredsskadende virkninger."

Du har ikke fattet hvad elektromagnetisk stråling er vel?

Svend taler om den stråling som ethvert legeme (inklusive dit eget) udsender når temperaturen er over 0 Kelvin. Den adskiller sig på ingen måde fra elektromagnetisk stråling udsendt via en antenne. Du kan slukke al elektronik i hele verden, og du vil alligevel være udsat for elektromagnetisk stråling.

Hvordan tolker du det ud fra min kommentar specifikt, Peter Larsen? - og hvori består relevansen i din såvel som Svends kommentar?

Du har tydeligvis ikke forstået det beviseligt farlige og skadelige ved radiofrekvent stråling, Peter Larsen. Der er intet belæg for sikkerhed overhovedet, og i særdeleshed ikke med 5G indenfor den nærmeste fremtid. Det kan meget varmt anbefales at se især de tre første talere i høringen igennem og se alle deres studie-henvisninger. For ikke at nævne studie-henvisningerne ovenfor.

 • 4
 • 5

Har du en kommentar at knytte til følgende to videnskabelige studier, Michael Fos? "Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations"

"Radiofrequency radiation from nearby base stations gives high levels in an apartment in Stockholm, Sweden: A case report"

Eller nogle af dem som PhD Dr. Lennart Hardell og professor Dr. Olle Johansson henviser til i høringen?

Sammenholdt med den ekstremt voldsomme stigning i hjernetumorer i Danmark, specielt i 0-39 års aldersgruppen?

Så ja, vi kommer bestemt til at gå på kompromis med mange trådløse teknologier - vil du hellere udsætte dine børn for alvorlig, potentielt dødelig, sygdom, Michael Fos? Heldigvis har de fleste jo virket ganske fint kablet tidligere. - og det primære er trods alt dem, som de ansvarlige myndigheder ligefrem påtvinger os uden belæg for sikkerhed, men tværtimod videnskabelig evidens for det stik modsatte - DNA-skade, øgede kræftforekomster, osv.

Folk skal selvfølgelig have lov at vælge til og fra, som de vil. Så længe de ikke udsætter andre for mærkbar påvirkning. Men der er jo mange tiltag, man kan tage. Mobiltelefoni kræver f.eks. på ingen måde 5G, 4G eller 3G-hastigheder. Telefonerne kunne sagtens afkræves væsentligt bedre antenner. Smartmetrene kan blot kables (så kan vi altid diskutere øget elforbrug, brandfare, data-logning og hacking-risiko en anden gang), osv., osv.

Uanset så handler det dog primært om tvungen konstant påvirkning i eget hjem og det offentlige rum fra myndighedernes side i form af smartmetre og mobilmaster (i særdeleshed 5G). Det er der hverken belæg for sikkerheden af eller lovhjemmel til at påtvinge, og det står de ansvarlige myndigheder som sagt, selvfølgelig, til ansvar for.

En anden "sjov" detalje er dog Lars Christian Lilleholts nylige udtalelser, bl.a.:

Hvad angår persondataforordningen, medfører denne ikke ændringer i forhold til netselskabernes mulighed for at indhente forbrugsoplysninger såsom målerdata. Således ændrer forordningen ikke ved, at netselskaberne allerede i dag har hjem-mel til at indhente disse typer oplysninger uden samtykke fra kunderne.

Det er en interessant bemærkning, for ift. en analog måler, så giver den ikke mulighed for at aflæse anden data end udelukkende strømforbrug. Et smartmeter kan aflæse bunkevis af data, og alligevel ændrer man ikke loven, så selskaberne i det mindste skal have informeret samtykke, eller kunderne kan takke nej til det foretagende, hvis de ønsker at beskytte deres private data. Er man interesseret i den del, så har Version2 meget mere om den slags i tiden. Det bugner faktisk med problemer i den henseende også - hvis det kan overraske nogen.

 • 4
 • 7

Brain tumors are increasing in Denmark, January 20, 2017:

"The number of people diagnosed with tumors of the central nervous system (CNS, including brain tumors) in Denmark has more than doubled since 1990 according to new statistics and the largest increase has been in the last 10 years until 2015. Among young people aged 0-39 years, tumors in the CNS are the type of cancer that has increased the most. "

 • 4
 • 7

Uanset målinger, undersøgelser, analyser og dokumentation, bliver vi ved med at bruge højfrekvent radioteknik. Hele vores moderne livsstil er bygget op om disse teknikker og INGEN kan forestille sig de bliver rullet tilbage.

Hvis du absolut har brug for nogle emner at være bekymret over, hvad så med at vælge nogen vi faktisk ved er farlige og som vi kan gøre noget ved: Tobak, alkohol, narkotika, og fedme.

Eller hvad med: Pesticider, plastik, CO2, og al den anden menneskeskabte forurening.

Der er også: Skovrydning og ørkendannelse. Massedød blandt dyr og planter, forårsaget af mennesker

 • 5
 • 5

Dine stråmandsargumenter fører ingen vegne, Michael Fos. Forhold dig venligst til emnet og den her specifikke debat.

Uanset, så bliver vi jo heller ikke påtvunget tobak, alkohol, narkotika og fedme, så din argumentation holder på ingen måde vand. Pesticider, plastik, CO2, menneskeskabt forurening, skovrydning, ørkendannelse og massedød blandt dyr og planter forholder jeg mig bestemt også til, men det er af gode grunde ikke en del af debatten om faren ved radiofrekvent stråling.

En fare som langt overstiger meget andet jf. den videnskabelige evidens på området, især for vores børn - og som kun bliver markant værre med udrulningen af smartmetre og 5G-mobilmaster. Vil du benægte den del, Michael V. Fos?

 • 3
 • 9

Brain tumors are increasing in Denmark, January 20, 2017:

Hmmm, lyder meget alarmerende. Måske fordi der ikke er en stigning i tilfælde, men en stigning i detektion og klassificering

Thus, rather than providing evidence of an increase in the incidence of this most fatal type of brain cancer, it appears that the observed increase in glioblastoma may be due to changes in the classification scheme

Han lægger også ord på hvad jeg fornemmer er en gennemgående frustration i bio-videnskaben

These results contrast with the vast majority of epidemiologic studies, which show little evidence of an association. However, the frightening results from this single group tend to get much more attention than the much larger body of studies which show no association.

Alarmerende resultater kommer i medierne, selvom de ikke bliver peer-reviewed. Resultater der siger vi ikke skal være bekymrede hører vi aldrig om, selvom de bliver peer-reviewed i Nature.

 • 8
 • 5

Hvem er død og har udnævnt Claus til debat konge?

Hvad mener du vi skal gøre med problemet? Ophøre med at bruge SHF og UHF radioteknik? Skal vi til at gå med sølvpapirshatte?

 • 4
 • 6

Hmmm, lyder meget alarmerende. Måske fordi der ikke er en stigning i tilfælde, men en stigning i detektion og klassificering

Du konkluderer ud i det blå, Martin Brorsen, hvilket på ingen måde gavner debattens åbenhed, ærlighed, seriøsitet og soberhed, så afstå venligst fra det, tak.

Jeg henviser til: "Incorrect claims: “no increase in brain tumor incidence”"

Samtidig siger citatet, du konkluderer ud fra, direkte: "appears" og "may be". Foruden "could", hvis du inkluderer sidste sætning også, hvilken lyder: "And this change could clearly affect the rates reported in other countries as well". Det kan ikke sidestilles med "er", Martin Brorsen.

Ydermere inkluderer din artikel-reference studier med målinger daterende så langt tilbage som fra 1979 - hvilket er dybt useriøst i denne sammenhæng. 3G blev primært udrullet og lanceret i slutningen af 2003. Hvornår var det nu, at 4G blev udrullet? - og hvornår er udrulningen af smartmetre taget til, langt flere trådløse og kraftigere routere (mange med to netværk pr. stk. i dag), flere og kraftigere offentlige WiFi-hotspots, langt flere og lavere placerede mobilmaster, voldsomt forøget mobiltelefon-forbrug med det øgede salg af smartphones, osv.?

Så når din reference hentyder til, at ændringer i diagnosekoderne allerede i 2007 og så tidligt som 2000 skulle have en væsentlig indflydelse, så er den påstand umulig at forsvare. De absolut mest væsentlige stigninger i påvirknings-faktorer ifm. radiofrekvent stråling er afgjort sket fra omkring midt 2008 og frem.

Kan du påvise eller henvise til dokumentation for, at vi skulle have ændret på vores diagnosticeringsmetode siden 2008, Martin Brorsen?

Han lægger også ord på hvad jeg fornemmer er en gennemgående frustration i bio-videnskaben

"In addition, a research group in Sweden has been publicizing results that appear to indicate that long-term cell phone use is associated with a 2-3-fold increased risk of brain cancer."

Der er altså tydelig association i studierne, der viser voldsomt kraftig forøget forekomst af hjernetumorer - 2-300% - så det er absolut ikke resultater, man blot kan afvise med mangelfulde epidemiologiske studier, tværtimod.

Alarmerende resultater kommer i medierne, selvom de ikke bliver peer-reviewed. Resultater der siger vi ikke skal være bekymrede hører vi aldrig om, selvom de bliver peer-reviewed i Nature.

Hvor ser du de alarmerende resultater i medierne? Med antallet af valide studier med god videnskabelig evidens burde der afgjort være langt flere. - og hvorfor mon, man ikke peer-reviewer de alarmerende resultater? Forskerne bag resultaterne, der modstrider industrien, har ikke midlerne - og industrien selv vil tydeligvis ikke inkludere modstridende studier i sine peer-reviews. Hvorfor mon?

"In 2006, 186 young persons aged 0-39 years were reported with a CNS tumor, but in 2015 the number had increased to 271." Hvad er din kommentar til den data, Martin Brorsen? - og har du kommentarer at knytte til studierne nævnt ovenfor, eller vil du blot vælge at ignorere dem?

Du/man kan i øvrigt selv opdatere sig på tallene her (via e-sundhed.dk).

 • 4
 • 5

Hvem er død og har udnævnt Claus til debat konge?

Du må meget gerne afstå helt og aldeles fra den slags kommentarer og nøjes med at forholde dig til debatten og det specifikke emne, Michael Vincent Fos.

Hvad mener du vi skal gøre med problemet? Ophøre med at bruge SHF og UHF radioteknik? Skal vi til at gå med sølvpapirshatte?

Jeg mener, at vi, eller rettere de ansvarlige myndigheder, skal stoppe med at påtvinge befolkningen og især vores børn de her voldsomt skadelige mængder radiofrekvent stråling, der beviseligt er ekstremt farlige. Specielt udrulningen af 5G og smartmetre, men også langt mere påpasselighed med især al anden påtvunget radiofrekvent stråling.

Du er frit stillet til at gå med hvilken slags hat, du lyster, Michael Vincent Fos. Men jeg har forholdt mig til dine stråmandsargumenter gentagende gange nu, så svar venligst for de fem direkte spørgsmål, jeg har stillet dig ovenfor. Jeg vil meget gerne gentage dem, hvis du har overset eller ikke kan finde dem.

 • 5
 • 6

I dag er de placeret lavt rigtig mange steder, i stor stil på hustage over 2. etage. Er det det her, du kalder "højt", Peter Larsen 1, 2, 3, 4? - og snakker du 5G, 4G, 3G eller en kombination? - og snakker du en enkelt mobilmaste, eller kombinationen af alle dem, man bliver påvirket af indenfor et givent område? Foruden smartmetre, WiFi-hotspots, routere, radioamatør-master, osv. - ingen af delene noget, man kan vælge fra?

Et hustag er højt, i den forstand at kvadratloven gælder, dvs. at intensiteten af elektromagnetisk stråling falder i anden potens med afstanden. Du skal altså ikke ret langt væk før intensiteten er faldet til en brøkdel. Desuden stråler antennerne mest til siderne, og ikke meget nedad.

5G, 4G og 3G er kommunikationsprotokoller, dvs. beskriver hvordan signalet kodes. Modsat hvad du tror, så har 5-4-3G intet med elektromagnetisk stråling at gøre. Elektromagnetisk stråling er et kommunikations medie, ikke en protokol.

Alle mobiltelefoner justerer egen sendestyrke til det nødvendige, det samme gør mobilmasterne. Dvs. at sendestyrken er lavest når mobilen er tæt på en mast. Du modtager altså laveste niveau af stråling ved at opholde dig tæt på en mobilmast.

Smartmetre sender med så lav styrke at du roligt kan ignorere denne kilde til stråling. Det er ganske få bits som sendes, og man udnytter at signal/støj forholdet kan være lavt når båndbredden er lav.

Ellers tak - og det kommer så sandelig an på, om jeg benytter egen mobil med omtanke eller ej. Igen, kombineret med naboernes smartmetre, samtlige mobilmasters både 4G, 3G, osv. (snart 5G) indenfor 1-2 km, WiFi-hotspots, naboernes routere og evt. radiomaster, osv. - ingen af delene noget, man på nogen måde kan vælge fra.

Du kan da godt vælge det hele fra. Køb noget kyllingenet og sæt det på alle vinduer, vægge, gulve og lofter. Sørg for at det hele er elektrisk forbundet. Det kaldes et Faraday bur og udelukker effektivt al radiokommunikation.

Jeg henviser til: "Incorrect claims: “no increase in brain tumor incidence”"

Hvor der står sort på hvidt en lang forklaring uden tal, uden sandsynliggørelse af påstanden, dvs. en helt og aldeles udokumenteret påstand!

Du har tydeligvis ikke forstået det beviseligt farlige og skadelige ved radiofrekvent stråling, Peter Larsen. Der er intet belæg for sikkerhed overhovedet, og i særdeleshed ikke med 5G indenfor den nærmeste fremtid.

Jeg savner i den grad beviset. Dine cherrypickede henvisninger tror jeg ikke på.

Du har stadig ikke fattet hvad radiofrekvent stråling er. Du har ikke fattet at din egen krop, og i øvrigt alt hvad der har en temperatur udstråler radiofrekvent stråling. Du fatter ingenting overhovedet.

I øvrigt bør du nok overveje om du tør gå i seng. Du er vel klar over at de fleste mennesker dør i en seng ikke? Det er dødsensfarligt!

 • 4
 • 5

Du konkluderer ud i det blå, Martin Brorsen

Øøh, ved at citere artikler som udfordrer din konklusion? Er det fordi du har det svært med folk, som argumenterer dig imod?

Samtidig siger citatet, du konkluderer ud fra, direkte: "appears" og "may be".

Ja sådan er videnskaben nu engang. Jeg ved godt det lyder mod-intuitivt, men det er mere korrekt videnskabeligt sprog end artiklen du henviser til.

Kan du påvise eller henvise til dokumentation for, at vi skulle have ændret på vores diagnosticeringsmetode siden 2008, Martin Brorsen?

Du misforstår kritikken. Den artikel du henviser til ser overhovedet ikke på at der er ændret i klassificering eller forbedret diagnosticering, den ser udelukkende på en graf over kræfttilfælde i hjernen og springer direkte til at konkludere der er en sammenhæng med stråling. Artiklen jeg henviser til er mest blot en kritik af metoden, som din artikel bruger (eller mangel af samme). Der påpeges flere faktorer som har stor indflydelse i antallet af detekterede kræfttilfælde, og som absolut skal være en del af undersøgelsen hvis man vil sige noget om hvorvidt stråling har indflydelse på kræft. Du kan derfor se det som en kritik af, at din artikel slet ikke er grundig nok til den skal tages seriøst. Og når den samtidig går imod gældende forskning på området, så kan den ikke ses som andet end alarmerende propaganda materiale forfattet af en interesse organisation.

Hvor ser du de alarmerende resultater i medierne?

Du henviser selv til en artikel. Prøv at google overskriften på artiklen - du vil finde den gengivet adskillige andre steder, nogle vælger endda at digte videre eller renskrive den så det virker mere troværdigt. Det er også et emne som flere gange har været i radioen, og der fremhæver det altid de mest alarmerende studier som en ekspert så skal modbevise - som om artikler uden peer-review er seriøs forskning.

og industrien selv vil tydeligvis ikke inkludere modstridende studier i sine peer-reviews. Hvorfor mon?

Nu går det helt galt for dig. Mobil-industrien har absolut ingen magt over de forskellige journals. Påstår du, at der eksisterer en konspiration mellem de videnskabelige journals og mobil-industrien?

Der er altså tydelig association i studierne, der viser voldsomt kraftig forøget forekomst af hjernetumorer - 2-300% - så det er absolut ikke resultater, man blot kan afvise med mangelfulde epidemiologiske studier, tværtimod.

Nå, det er ellers lige netop dét artiklen jeg linkede til gjorde

Med antallet af valide studier med god videnskabelig evidens burde der afgjort være langt flere.

Den her vil jeg godt slutte af med. Du har fuldstændig ret: der er enormt mange studier på området som er både peer-reviewed og videnskabeligt valide. Ingen af dem siger éntydigt at der er en sammenhæng, og de fleste siger der ikke er en sammenhæng. Derudover kan man bruge teorien, som siger at energien i mobil-telefoner er for lav til at kunne skade DNA (hvilket er årsagen til kræft).

 • 2
 • 5

Du præsenterer én stor bunke stråmandsargumenter, Peter Larsen. Lad os tage dem en for en. Næste gang vil jeg be' dig svare på de direkte spørgsmål, også dem i den første kommentar, ellers er der ikke den store grund til debatten - jeg har besvaret samtlige af dine fordrejede påstande.

Et hustag er højt, i den forstand at kvadratloven gælder, dvs. at intensiteten af elektromagnetisk stråling falder i anden potens med afstanden. Du skal altså ikke ret langt væk før intensiteten er faldet til en brøkdel. Desuden stråler antennerne mest til siderne, og ikke meget nedad.

Der bor også folk på 2. sal overfor mobilmaster placeret på taget af 2. sal på nabobygningen, Peter Larsen. Eller som i netop dette tilfælde: "Radiofrequency radiation from nearby base stations gives high levels in an apartment in Stockholm, Sweden".

Intensiteten er i øvrigt ganske, ganske voldsom - især ifm. 5G (som du også kan se ovenfor i de tidligere kommentarer): "...hastigheder over 70 GB pr. sekund, hvilket på det tidspunkt var det hurtigste målt i Europa. Det er 1.000 gange hurtigere end den nuværende gennemsnitshastighed i TDC’s netværk, og svarer til 2-3 DVD-film i sekundet."

5G, 4G og 3G er kommunikationsprotokoller, dvs. beskriver hvordan signalet kodes. Modsat hvad du tror, så har 5-4-3G intet med elektromagnetisk stråling at gøre. Elektromagnetisk stråling er et kommunikations medie, ikke en protokol.

"A total of 74,531 measurements were made corresponding to ~83 h of recording. The total mean RF radiation level was 3,811 µW/m2 (range 15.2‑112,318 µW/m2) for the measurement of the whole apartment, including balconies. Particularly high levels were measured on three balconies and 3 of 4 bedrooms. The total mean RF radiation level decreased by 98% when the measured down‑links from the base stations for 2, 3 and 4 G were disre‑garded. The results are discussed in relation to the detrimental health effects of non‑thermal RF radiation." Argumentér venligst for, hvordan de her forskere, der arbejder med det til dagligt, heller ikke har "fattet" det samme som dig, Peter Larsen. Eller kan det tænkes, at det tekniske term ikke specificeres i detaljer, når alle er klar over, hvad der overordnet påtales - og at det deraf er fyldestgørende at påtegne det som 2, 3, 4 og 5G? Vil du derfor venligst svare på de stillede spørgsmål.

Alle mobiltelefoner justerer egen sendestyrke til det nødvendige, det samme gør mobilmasterne. Dvs. at sendestyrken er lavest når mobilen er tæt på en mast. Du modtager altså laveste niveau af stråling ved at opholde dig tæt på en mobilmast.

Specificér lige, at du kun og udelukkende omtaler strålingen fra alene mobiltelefonen. Mobilmasten vil stråle dig ihjel, hvis du opholder dig for tæt for længe - eller vil du argumentere, at mobilmasten ikke bliver farligere jo tættere du kommer, Peter Larsen? De fleste kan heldigvis let gennemskue, hvor enormt vildledende dit stråmandsargument her er. Tak fordi du gi'r dig til kende dog.

Smartmetre sender med så lav styrke at du roligt kan ignorere denne kilde til stråling. Det er ganske få bits som sendes, og man udnytter at signal/støj forholdet kan være lavt når båndbredden er lav.

Dokumentation for postulatet, tak. Samtidig ser vi blot i Norge, at en hel del bliver fritaget for installation af smartmetre ifm. lægeerklæring for Elektro Hyper Sensitivitet (EHS). Det kan du/man orientere sig om her. Einar Flydals CV taler for sig selv.

Du kan da godt vælge det hele fra. Køb noget kyllingenet og sæt det på alle vinduer, vægge, gulve og lofter. Sørg for at det hele er elektrisk forbundet. Det kaldes et Faraday bur og udelukker effektivt al radiokommunikation.

Svar dog på spørgsmålene i stedet for den her slags, Peter Larsen. Vi snakker det offentlige rum og hele matrikler - ingen af stederne skal man foretage egne installationer for at undgå ekstremt skadelige virkninger. Tværtimod skal myndighederne påvise absolut sikkerhed af det, de påtvinger på både matrikler og i det offentlige rum. Det kan de per definition ikke, så den del kommer de til at stå til ansvar for.

"Jeg henviser til: "Incorrect claims: “no increase in brain tumor incidence”" Hvor der står sort på hvidt en lang forklaring uden tal, uden sandsynliggørelse af påstanden, dvs. en helt og aldeles udokumenteret påstand!

Dine kommentarer er begge helt og aldeles udokumenterede, Peter Larsen, ikke denne tekst - det er en direkte falsk påstand. Dokumentationen er i selve artiklens data i form af tallene fra Det Danske Cancerregister (linket direkte til ovenfor i samme kommentar, som du kommenterer på), som der også direkte henvises til i selvsamme tekststykke - nu skal jeg direkte kopiere det ind for dig: "Clearly these statements are not correct in light of the data available in the Danish Cancer Registry. Also there is a problem with the reliability of the data on CNS tumors in some registries. For instance, brain tumors in the Swedish Cancer Registry are underreported. This underreporting in the Swedish Cancer Registry was described in a report in 2009: “for specific research questions our findings have implications, as the degree of underreporting is site specific, increases with age, and does not seem to be random, as diagnoses without histology or cytology verification are overrepresented” Brain tumors are often diagnosed without histology or cytology and are therefore underreported."

Du kan se dataene i artiklen og studiehenvisninger i bunden. Er der andet, du mangler?

Desuden argumenterer jeg også efterfølgende indgående for (igen i selvsamme kommentar), hvorfor Martin Brorsens konklusion også er en falsk påstand.

Jeg savner i den grad beviset. Dine cherrypickede henvisninger tror jeg ikke på.

Argumentér for, hvorfor du ikke tror på dem, tak? Har du nogen reel kritik, eller anerkender du bare ikke evidensbaserede videnskabelige studier? Ud fra din manglende definition er alt jo "cherry-picked" så - vil det sige, at du ikke vil debattere nogen form for evidens overhovedet?

Du har stadig ikke fattet hvad radiofrekvent stråling er. Du har ikke fattet at din egen krop, og i øvrigt alt hvad der har en temperatur udstråler radiofrekvent stråling. Du fatter ingenting overhovedet.

Har du belæg for dine udtalelser, Peter Larsen? Jeg vil henvise dig til Straffelovens § 267 og anbefale dig kraftigt at afstå fra sådanne kommentarer i debatten, også selvom du sidder bag en skærm.

I øvrigt bør du nok overveje om du tør gå i seng. Du er vel klar over at de fleste mennesker dør i en seng ikke? Det er dødsensfarligt!

Din useriøsitet taler helt og aldeles for sig selv. Vi andre kommer ingen vegne med det niveau, du bevidst trækker debatten ned på. Det fremmer på ingen måde en åben, ærlig, sober og seriøs debat, men det er du vel heller ikke interesseret i, Peter Larsen?

 • 4
 • 5

Du præsenterer også én stor bunke stråmandsargumenter, Martin Brorsen. Lad os tage dem en for en. Næste gang vil jeg også be' dig svare på de direkte spørgsmål, også dem i den første kommentar, ellers er der ikke den store grund til debatten - jeg har besvaret samtlige af dine fordrejede påstande, som jeg gjorde med Peter Larsens ovenfor.

Øøh, ved at citere artikler som udfordrer din konklusion? Er det fordi du har det svært med folk, som argumenterer dig imod?

Nej, udelukkende ved at udtale på helt og aldeles manglende grundlag at "der ikke er en stigning i tilfælde".

Ja sådan er videnskaben nu engang. Jeg ved godt det lyder mod-intuitivt, men det er mere korrekt videnskabeligt sprog end artiklen du henviser til.

Nej, sådan er videnskaben, når den ikke kan konkludere noget signifikant ud fra sine observationer og fund. Deraf er der intet belæg for at konkludere noget direkte, og man må i stedet ty til gisninger for sine postulater. Artiklen, jeg henviser til, er ren og skær data i øvrigt. Men du må gerne påpege direkte, hvor den ikke bruger decideret korrekt videnskabeligt sprog, Martin Brorsen?

Du misforstår kritikken. Den artikel du henviser til ser overhovedet ikke på at der er ændret i klassificering eller forbedret diagnosticering, den ser udelukkende på en graf over kræfttilfælde i hjernen og springer direkte til at konkludere der er en sammenhæng med stråling. Artiklen jeg henviser til er mest blot en kritik af metoden, som din artikel bruger (eller mangel af samme). Der påpeges flere faktorer som har stor indflydelse i antallet af detekterede kræfttilfælde, og som absolut skal være en del af undersøgelsen hvis man vil sige noget om hvorvidt stråling har indflydelse på kræft. Du kan derfor se det som en kritik af, at din artikel slet ikke er grundig nok til den skal tages seriøst. Og når den samtidig går imod gældende forskning på området, så kan den ikke ses som andet end alarmerende propaganda materiale forfattet af en interesse organisation.

Hvor er din dokumentation for forbedret diagnosticering, Martin Brorsen, som jeg direkte bad dig om i den specifikke kommentar, du her besvarer? Klassifikations-ændringerne har jeg redegjort for i detaljer her. Har du direkte kommentarer at knytte til den del eller ej? Hvilke faktorer omtaler du specifikt ifm. diagnosticering?

Igen er artiklen ikke noget forsøg eller decideret studie, men rå data. Du kan derfor ikke konkludere retmæssigt, at den ikke er "grundig nok", og slet heller ikke, at den data ikke skal tages seriøst. Den skal netop tages ganske alvorligt seriøst, for den er helt og aldeles reel, og vi snakker en voldsom stigning i antallet af hjernekræft-tumorer i aldersgruppen 0-39 år fra 2006 til 2015 - i overensstemmelse med stigningen i radiofrekvent stråling jf. massevis af studier, som man kan orientere sig om her. Hvordan forholder du dig til den del specifikt, Martin Brorsen?

Det, du omtaler som din "artikel", Martin Brorsen, er i øvrigt på ingen måde en videnskabelig artikel eller noget form for studie - det er en blog-post.

Som du kan se, så går Swedish Radiation Protection Foundations artikel netop ikke imod forskningen på området. Men du betegner altså faktuel data som "alarmerende propaganda materiale"? - og bl.a. de syge mennesker, der prøver at forsvare sig mod industrien (som på ingen måde kan dokumentere sikkerhed), betegner du bare som en "interesseorganisation"? Det er ikke svært at se, hvilken side du har valgt, og hvilke briller, du har taget på. Jeg betragter det som lobbyisme i debattrådene, og det forekommer i meget stor stil for at fordreje og vildlede enhver reel debat om bare det mindste kontroversielle emne. Men nu hvor jeg svarer dig på samtlige af dine kommentarer, vil du så ikke venligst besvare mine direkte spørgsmål efterfølgende, Martin Brorsen?

Du henviser selv til en artikel. Prøv at google overskriften på artiklen - du vil finde den gengivet adskillige andre steder, nogle vælger endda at digte videre eller renskrive den så det virker mere troværdigt. Det er også et emne som flere gange har været i radioen, og der fremhæver det altid de mest alarmerende studier som en ekspert så skal modbevise - som om artikler uden peer-review er seriøs forskning.

Lad mig omformulere spørgsmålet i så fald. Hvor ser du de alarmerende resultater i mainstream-medierne? Men du mener altså ikke, at man skal fremhæve de mest alarmerende studier, Martin Brorsen? Hvorfor ikke? Har du også en kritik af omtalte studier, eller forkaster du dem bare på forhånd, fordi de ikke er enige i din konklusion? Har du en kritik af de to studier, jeg har henvist til ovenfor? Her er i øvrigt et uddrag af det ene ang. peer-review): "In contrast to ICNIRP, the BioInitiative Reports from 2007 and updated in 2012, based the evaluation on non‑thermal health effects of RF radiation (24,25). A summary of the BioInitiative Report (2007) was published in a peer‑reviewed article (26). Furthermore in both reports, all chapters were based on peer‑review published articles, many of them by the authors of the different chapters. Thus, it is incorrect to suggest that the reports represent views and results that are not supported by the scientific literature."

Ellers kan du/man orientere sig lidt om potentielle "Problemer ved peer-review" her. Bl.a.: "Derudover kan man indvende, at processen omkring peer-review kan give en tendens til at frasortere forskningsresultater, der er kontroversielle eller politiske, selvom de opfylder kravene om videnskabelighed." Peer-review er på ingen måde alfa og omega for et videnskabeligt studie.

Nu går det helt galt for dig. Mobil-industrien har absolut ingen magt over de forskellige journals. Påstår du, at der eksisterer en konspiration mellem de videnskabelige journals og mobil-industrien?

Jeg påstår, at der bevidst frasorteres kontroversielle resultater til trods for, at de opfylder de videnskabelige krav. Har du f.eks. nogen form for reel kritik af de studier, som du nedgør, Martin Brorsen? Nu skriver du også meget belejligt kun "mobil-industrien". Men radiofrekvent stråling omfatter langt mere end blot den del af industrien, hvilket du bør være ganske klar over, idet du begiver dig ind i den her debat.

Nå, det er ellers lige netop dét artiklen jeg linkede til gjorde

Det er endnu engang en falsk påstand, Martin Brorsen. Din blog-post indeholder intet belæg for at afvise noget som helst. Du er ikke engang kommet med et eneste modargument til indlægget her.

"Hvor ser du de alarmerende resultater i mainstream-medierne? Med antallet af valide studier med god videnskabelig evidens burde der afgjort være langt flere (alarmerende resultater i mainstream-medierne)."

Den her vil jeg godt slutte af med. Du har fuldstændig ret

Jo tak, men vil du venligst lade være med at klippe slutningen af en sætning ud for at tage den absolut ud af kontekst, tak.

der er enormt mange studier på området som er både peer-reviewed og videnskabeligt valide. Ingen af dem siger éntydigt at der er en sammenhæng, og de fleste siger der ikke er en sammenhæng.

Endnu en falsk påstand, Martin Brorsen - der er igen utallige studier, der har fundet en direkte sammenhæng, så din konklusion er decideret forkert.

Derudover kan man bruge teorien, som siger at energien i mobil-telefoner er for lav til at kunne skade DNA (hvilket er årsagen til kræft).

Atter engang må jeg be' om dokumentation, eller er det helt og aldeles din egen teori, Martin Brorsen? Evidensen i de videnskabelige studier siger afgjort det direkte modsatte - og der er endda langt flere alvorlige helbredsmæssige negative effekter end kræft. Du/man kan orientere sig bl.a. her om 1217 forskellige studier om hhv.: Health, DNA, Brain, Cells, Other, Cell functions - og her om 274 forskellige studier om hhv.: Brain cancer, Hypersensitivity/well-being/subjective complaints, Other, Other types of cancer, Leukemia/lymphoma

Hvis man ud over "Mobile communications" inkluderer "Children and young animals", "Static fields" og "50/60 Hz", er der yderligere 4677 studier, man kan gå i kast med. - og så mener Liselott Blixt, at "man ikke ved nok". Det er helt grotesk.

 • 4
 • 5

Der bor også folk på 2. sal overfor mobilmaster placeret på taget af 2. sal på nabobygningen, Peter Larsen.

Du har stadigvæk ikke forstået kvadratloven for elektromagnetisk stråling.

Har du belæg for dine udtalelser, Peter Larsen? Jeg vil henvise dig til Straffelovens § 267 og anbefale dig kraftigt at afstå fra sådanne kommentarer i debatten, også selvom du sidder bag en skærm.

Ja, jeg har i den grad belæg for mine udtalelser. Du skriver lige dette:

Intensiteten er i øvrigt ganske, ganske voldsom - især ifm. 5G (som du også kan se ovenfor i de tidligere kommentarer): "...hastigheder over 70 GB pr. sekund, hvilket på det tidspunkt var det hurtigste målt i Europa.

Du beviser her at din forståelse for fysik er ikke-eksisterende. Jeg gider næsten ikke forklare det, men for absolutte dummies: bitrate og strålings intensitet har absolut intet med hinanden at gøre. Det ville klæde dig at du satte dig ind i det helt basale før du udbasunerer din egen uvidenhed!

Specificér lige, at du kun og udelukkende omtaler strålingen fra alene mobiltelefonen. Mobilmasten vil stråle dig ihjel, hvis du opholder dig for tæt for længe - eller vil du argumentere, at mobilmasten ikke bliver farligere jo tættere du kommer, Peter Larsen?

For samtlige G'er, inklusive den gamle GSM, gælder at mobil og basestation løbende justerer deres sendestyrke til det nødvendige og ikke mere. Jeg gentager for dummies: jo længere man befinder sig fra basestationen jo højere intensitet bliver man udsat for. Samlet set, både fra egen mobil og fra masten.

Hvor mange teknikere er døde i forbindelse med service på mobilmaster? Så vidt jeg ved nul. At man skulle dø af at sidde ved siden af en mobilmast er simpelt hen løgn!

Jeg savner i den grad beviset. Dine cherrypickede henvisninger tror jeg ikke på.

    Argumentér for, hvorfor du ikke tror på dem, tak? Har du nogen reel kritik, eller anerkender du bare ikke evidensbaserede videnskabelige studier?  
    Ud fra din manglende definition er alt jo "cherry-picked" så - vil det sige, at du ikke vil debattere nogen form for evidens overhovedet? 

Du kan jo starte med at søge i cancerregistret. Prøv at læs seneste årsrapport, 2016. Læs især følgende på side 5:

"Modsat er der observeret et fald i incidensen for tyk- og endetarmskræft, lungekræft, anden hudkræft og kræft i hjerne og centralnervesystem for begge køn"

Antallet af kræfttilfælde i hjernen er altså faldende, ikke stigende.

Læs i øvrigt følgende: https://videnskab.dk/krop-sundhed/mobilstr... https://videnskab.dk/krop-sundhed/forsker-... https://videnskab.dk/krop-sundhed/et-godt-... https://videnskab.dk/krop-sundhed/mobiltel... https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvo... https://videnskab.dk/teknologi/ny-dansk-fo... https://videnskab.dk/krop-sundhed/blodomlo... https://videnskab.dk/krop-sundhed/mobilstr...

I stedet for at cherrypicke artikler som støtter netop dit synspunkt.

Din useriøsitet taler helt og aldeles for sig selv. Vi andre kommer ingen vegne med det niveau, du bevidst trækker debatten ned på. Det fremmer på ingen måde en åben, ærlig, sober og seriøs debat,

Det er det niveau som passer til dine cherrypicks. Du henviser udelukkende til cherrypicks som støtter dig, og glemmer de mange undersøgelser som viser at elektromagnetisk stråling i de niveauer som mobiler anvender ikke er farlige, eller i det mindste at fareniveauet er for lavt til at kunne ses i statistikkerne. Der er andre ting som er langt farligere. En sober debat er en debat uden cherrypicks, og her falder du igennem. Jeg kan ikke tage dig alvorligt.

 • 4
 • 5

Først og fremmest, Peter Larsen

Ja, jeg har i den grad belæg for mine udtalelser.

Du fatter ingenting overhovedet.

Her har du Straffelovens § 267. "Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Din offentlige udtalelse: "Du fatter ingenting overhovedet" er alene grund nok til anlæggelse af injuriesag i form af stævning.

Synes du ikke, du bør undlade den form for udtalelser i debatter og holde en sober tone i stedet, Peter Larsen?

 • 4
 • 6

Du har stadigvæk ikke forstået kvadratloven for elektromagnetisk stråling.

Dokumentér endelig den absolutte sikkerhed af stråling fra mobilmaster, Peter Larsen.

dvs. at intensiteten af elektromagnetisk stråling falder i anden potens med afstanden

Du udtaler, at intensiteten falder med afstanden, men efterfølgende påstår du, at man skal opholde sig så tæt på en mobilmast som overhovedet muligt for at mindske intensiteten. Hvilken del er det, Peter Larsen?

Du skriver lige dette

Det skrev jeg ikke før dine udtalelser, Peter Larsen, og samtidig henviser jeg til tidligere kommentarer, hvor jeg refererede til denne artikel, som også er inde på følgende - så hvor er dit belæg? "Selvfølgelig er der med 5G, stadig mere og hurtigere data, men standarden arbejder meget med massive Machine Type Communication (mMTC) og Ultra Reliable Low Latency Communcation (URLLC)" - og: "Den væsentligste forskel er latency (forsinkelse i data-udveksling), og dér vil det betyde noget for selvkørende biler og f.eks. for fjernkirurgi, hvor antal millisekunder i data-udveksling kan gøre en kæmpe forskel." - og: "At 5G har væsentlig lavere latency betyder alverden for en række industrier, der måske ikke tidligere har kunnet benytte mobile netværk og for selvkørende biler og en myriade af andre net-opkoblede enheder (internet of things)"

For samtlige G'er, inklusive den gamle GSM, gælder at mobil og basestation løbende justerer deres sendestyrke til det nødvendige og ikke mere. Jeg gentager for dummies: jo længere man befinder sig fra basestationen jo højere intensitet bliver man udsat for. Samlet set, både fra egen mobil og fra masten.

Igen forsøger du først at argumentere, at intensiteten er lav på gaden, og dernæst at man skal så tæt på som muligt for lavere intensitet. Kan du selv finde rundt i dine fordrejede argumenter?

Du siger igen "samlet set", så jeg stiller det direkte spørgsmål endnu engang nedenfor, for du kommer jo igen og igen kun med stråmandsargumenter i stedet for at besvare de direkte relevante spørgsmål. Hvorfor forsøger du at undvige stort set alle mine direkte spørgsmål i debatten, Peter Larsen? Vil du argumentere direkte, at mobilmasten ikke bliver farligere jo tættere du kommer, Peter Larsen?

Hvor mange teknikere er døde i forbindelse med service på mobilmaster? Så vidt jeg ved nul. At man skulle dø af at sidde ved siden af en mobilmast er simpelt hen løgn!

Fremlæg venligst dokumentation for, at man kan opholde sig ubegrænset tid lige ved siden af en mobilmast uden at dø af det, Peter Larsen, ellers er det din påstand, der er løgn - eller vil du argumentere, at du her vildledende snakker om en slukket mobilmast?

Hvis du bevidst forsøger at sænke niveauet i debatten så langt ned, så er det heldigvis tydeligt for enhver, hvordan du overlagt fordrejer sandheden til at passe til dit agenda. Den køber vi ikke, Peter Larsen.

Du kan jo starte med at søge i cancerregistret. Prøv at læs seneste årsrapport, 2016. Læs især følgende på side 5: "Modsat er der observeret et fald i incidensen for tyk- og endetarmskræft, lungekræft, anden hudkræft og kræft i hjerne og centralnervesystem for begge køn" Antallet af kræfttilfælde i hjernen er altså faldende, ikke stigende.

Du glemmer tilsyneladende ganske bevidst at nævne kriterierne for den udtalelse, Peter Larsen, der vil altid være små udsving. Jeg henviser til denne faktuelle data fra Cancerregistret, du kan selv lave opslaget på esundhed.dk - det er frit offentligt tilgængeligt, og selvsamme data denne artikel har benyttet: Nye kræfttilfælde 2006 til 2015

Heraf ses en faktuel markant stigning i forekomsten af kræft i hjernen og centralnervesystemet i perioden 2006 til 2015, som artiklen også beskæftiger sig specifikt med.

Læs i øvrigt følgende: https://videnskab.dk/krop-sundhed/mobilstr... https://videnskab.dk/krop-sundhed/forsker-... https://videnskab.dk/krop-sundhed/et-godt-... https://videnskab.dk/krop-sundhed/mobiltel... https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvo... https://videnskab.dk/teknologi/ny-dansk-fo... https://videnskab.dk/krop-sundhed/blodomlo... https://videnskab.dk/krop-sundhed/mobilstr...

I stedet for at cherrypicke artikler som støtter netop dit synspunkt.

Jeg har primært præsenteret dig for evidensbaserede videnskabelige artikler og rå faktuel data. Blog-posts og nyhedsartikler kan på ingen måde betegnes som værende i samme kategori. Hvis du har et argument, Peter Larsen, så præsentér det og henvis til evidens og dokumentation for det.

Det er det niveau som passer til dine cherrypicks. Du henviser udelukkende til cherrypicks som støtter dig, og glemmer de mange undersøgelser som viser at elektromagnetisk stråling i de niveauer som mobiler anvender ikke er farlige, eller i det mindste at fareniveauet er for lavt til at kunne ses i statistikkerne. Der er andre ting som er langt farligere. En sober debat er en debat uden cherrypicks, og her falder du igennem. Jeg kan ikke tage dig alvorligt.

Hvis du mener, at et studie eller rå faktuel data er "cherry-picked", så argumentér for hvilke og hvorfor. Vi kommer ingen vegne, hvis du blot bliver ved og ved med at konkludere ud i det blå uden belæg.

Hvilke studier/data refererer du specifikt til, når du taler om "cherry-picks", Peter Larsen? Det spurgte jeg dig også direkte til ovenfor - er det for svært for dig at svare på?

"Argumentér for, hvorfor du ikke tror på dem, tak? Har du nogen reel kritik, eller anerkender du bare ikke evidensbaserede videnskabelige studier? Ud fra din manglende definition er alt jo "cherry-picked" så - vil det sige, at du ikke vil debattere nogen form for evidens overhovedet?"

 • 4
 • 4

"Din offentlige udtalelse: "Du fatter ingenting overhovedet" er alene grund nok til anlæggelse af injuriesag i form af stævning."

Jeg har specifikt udtalt mig om din manglende forståelse for fysik. Den er bevislig i form af dine indlæg.

Nej, Peter Larsen, du har specifikt udtalt: "Du fatter ingenting overhovedet".

Hvorfor finder du den slags bemærkninger relevante og acceptable ifm. en åben, ærlig, seriøs og sober debat, Peter Larsen?

 • 4
 • 4

Måske vi skulle kridte banen op, og finde ud af hvad der menes med alle de begreber der flyver rundt. Normalt måles elektromagnetisk stråling i W/m2, men så kommer frekvens eller bølgelængde og i hvilket interval der måles. Måske statiske eller semistatiske felter også er farlige, selvom de ikke har nogle W/m2 tilknyttede. Solen og nordlys kan jo inducere ganske store strømme i Jorden, og hvis du kører rundt på en karrusel inducerer Jordens magnetfelt også strømme i din krop.

 • 1
 • 5

Jeg har hørt, at radiostråling i de frekvenser og styrker der er relevante for debatten, kun er bekymrende, hvis den i hjernen skaber irreversible (faktaresistente) vrangforestillinger og undertiden stemmer, som andre ikke kan høre.

 • 3
 • 3

ller man kunne blot begynde at kigge på den allerede udførte og eksisterende forskning på området i stedet for øjensynligt blot at lyve om, at der rent faktisk allerede findes en hel del.

Der er da advarsler bag på en mikrobølgeovn, hvor man ikke skal udsætte sig for effekt derfra. Den kører med samme frekvens som Bluetooth og mobilnettets kører jo også på frekvenser på mellem ca. 800 og 1900 MHz, hvor mikroovn og Bluetooth er på 2450 MHz.

 • 3
 • 1

Du har stadigvæk ikke forstået kvadratloven for elektromagnetisk stråling.

    Dokumentér endelig den absolutte sikkerhed af stråling fra mobilmaster, Peter Larsen. 

    dvs. at intensiteten af elektromagnetisk stråling falder i anden potens med afstanden  

    Du udtaler, at intensiteten falder med afstanden, men efterfølgende påstår du, at man skal opholde sig så tæt på en mobilmast som overhovedet muligt for at mindske intensiteten.  
    Hvilken del er det, Peter Larsen? 

Du forstår absolut ikke hvordan elektromagnetisk stråling udbredes!

Nu skal jeg skære det ud i pap og bøje det i neon.

Mobilmaster har en maksimal sendestyrke på 9 Watt. Disse 9 Watt rundstråles 360 grader, og på f.eks. 1 meters afstand vil man kun modtage en helkropsbestråling på højst 1/3, altså 3 Watt. Mobiltelefoner har en maksimal sendestyrke på 2 Watt. G protokollerne for mobiltelefoni (http://what-when-how.com/roaming-in-wirele...) specificerer at mobiltelefon og basestation/mobilmast løbende justerer deres sendestyrke til det nødvendige, dvs. lav sendestyrke når afstanden er kort og høj sendestyrke på stor afstand. Bevæger man sig rundt i landskabet vil mobilen desuden blive tilsluttet den mast som har den korteste afstand. Kvadratloven eller afstandsloven for elektromagnetisk stråling sige at intensiteten falder med kvadratet på afstanden. Øger du afstanden til det dobbelte falder intensiteten til en 1/4, altså en reduktion på 75%. Øger du afstanden til det tidobbelte falder intensiteten til 1/100, altså en reduktion på 99%. Hvis du befinder dig f.eks. 10 meter fra en mobilmast skruer begge helt ned til laveste sendestyrke. Mobilmasten kan dog betjene andre mobiler langt væk, så den kan evt. sende med op til 9 Watt. Men pga. afstandsloven bestråles du kun med 1/100 af feltstyrken på en meters afstand, altså 1/100 af de ovenfor nævnte 3 Watt, dvs. max. 0,03 Watt. Din mobil sender med laveste styrke, men den gør det på nul meters afstand. Du bestråles mere af mobilen end af masten. Nu tager du mobilen 100 meter fra masten. Begge skruer lidt op for sendestyrken. Strålingen fra masten re nu reduceret til 1/10000, altså reduceret med 99,99%. Da din mobil har skruet lidt op for sendestyrken vil du blive bestrålet lidt mere end du blev på 10 meters afstand. Nu går du en tur på stranden. Afstanden til nærmeste mobilmast er nu adskillige kilometer. Din egen mobil sender nu med den maksimale sendestyrke på 2 Watt, hvoraf måske halvdelen går til at opvarme din hjerne. Du udsættes altså for langt mere stråling end du gjorde nærmere masten.

Du glemmer tilsyneladende ganske bevidst at nævne kriterierne for den udtalelse, Peter Larsen, der vil altid være små udsving. Jeg henviser til denne faktuelle data fra Cancerregistret, du kan selv lave opslaget på esundhed.dk - det er frit offentligt tilgængeligt, og selvsamme data denne artikel har benyttet: Nye kræfttilfælde 2006 til 2015

Det kan sagtens forklares med bedre og tidligere diagnosticering, f.eks. øget brug af PET og MR scannere. Og kræft i hjerne fandtes altså også før mobiltelefonen.

Jeg har primært præsenteret dig for evidensbaserede videnskabelige artikler og rå faktuel data. Blog-posts og nyhedsartikler kan på ingen måde betegnes som værende i samme kategori.

Videnskab.dk henviser til deres kilder. Læs dem! Du henviser kun til kilder som støtter din teori, og udelader alle de som ikke gør.

 • 4
 • 5

Nej, Peter Larsen, du har specifikt udtalt: "Du fatter ingenting overhovedet". Hvorfor finder du den slags bemærkninger relevante og acceptable ifm. en åben, ærlig, seriøs og sober debat, Peter Larsen?

Du mener at du kan plukke 3 ord ud af sammenhæng og køre en sag på det?

Men jeg skal gerne præcisere hvad jeg mener:

Du forstår ikke kvadratkoven for elektromagnetisk stråling, altså hvordan intensiteten falder med afstanden. Det fremgår bevisligt af dine indlæg.

Du forstår ikke at sendestyrke og bitrate er to vidt forskellige ting. Det fremgår bevisligt af dine indlæg.

Du forstår ikke at sendestyrke og latency er to vidt forskellige ting. Det fremgår bevisligt af dine indlæg.

Osv.

 • 1
 • 6

Du præsenterer også én stor bunke stråmandsargumenter, Martin Brorsen. Lad os tage dem en for en.

At du ikke forstår hvordan videnskaben fungerer gør ikke mine argumenter til stråmænd. Resten af dine argumenter er... forvirrende. Som om du stadig ikke har forstået hvad videnskab egentlig er. Ja, jeg vil endda gå så vidt som at påstå, at du fatter ingenting overhovedet.

Jeg vil prøve at skære det ud i pap: - Artikler du linker til SKAL være peer-reviewed, ellers er det ikke seriøst - Artikler du linker til SKAL støtte din konklusion (det gør de ikke allesammen) - Det er ikke mit ansvar at modbevise hvad nogle tilfældige mennesker mener. Hvis de ikke klarede peer-review processen er det rigeligt at jeg linker til en artikel, som forklarer hvorfor dét er et problem. - Det er i det hele taget ikke vores ansvar at bevise mobil-stråling er OK. Det er dig, som står med bevisbyrden, og jeg kan endnu ikke se at du har været i stand til at løfte den. - Sende-styrken i mobil-master er fuldstændig ligegyldig. Strålingen fra en mobil-tlf ved øret er langt, langt højere. At du henviser til bit-rate er decideret pinligt.

 • 2
 • 5

Fremlæg venligst dokumentation for, at man kan opholde sig ubegrænset tid lige ved siden af en mobilmast uden at dø af det, Peter Larsen, ellers er det din påstand, der er løgn - eller vil du argumentere, at du her vildledende snakker om en slukket mobilmast?

Din påstand er løgn, og bevisbyrden er din.

En sendemast sender med max. 9 Watt. På ca. 1 meters afstand kan du modtage en helkropseffekt på max. 3 Watt. Hvis du omfavner masten op til 9 Watt. Det skal sammenlignes med at egen mobil kan give op til 2 Watt lige ind i hovedet. Det har jeg gjort i mange år, og jeg er altså ikke død endnu.

Der er da advarsler bag på en mikrobølgeovn, hvor man ikke skal udsætte sig for effekt derfra. Den kører med samme frekvens som Bluetooth og mobilnettets kører jo også på frekvenser på mellem ca. 800 og 1900 MHz, hvor mikroovn og Bluetooth er på 2450 MHz.

En mikrobølgeovn sender med mellem 1000 og 2000 Watt. Skulle du putte hovedet i ovnen vil denne effekt opvarme dit hoved, eller rettere de 90% af det som består af vand. Opvarmningen sker for hurtigt til at blodstrømmen kan transportere varmen væk. Når din hjerne temperatur nærmer sig 50 grader vil du dø.

En mobil giver mindre end en promille af denne effekt, og blodstrømmen vil transportere varmen væk lige så hurtigt som den opstår.

Det er sket at folk tørrer en kat i mikrobølgeovn. Katten dør af varmen, ikke af strålingen.

 • 3
 • 5

Hvis det forvirrer dig, Svend Ferdinandsen, så lad os blot kalde det ikke-ioniserende stråling. Der er selvfølgelig mange termer, nogle mere korrekte end andre, men efterhånden ved vi vist alle godt, hvad der menes, især i denne debat.

Forresten er det ganske fint at bemærke, at en mobiltelefon altså stråler mere og dermed bliver farligere ved længere afstand til en mobilmast - altså ved dårligt signal, om det så skyldes afstand, antenne eller blokering.

Mobilmasterne derimod bliver farligere jo tættere, man kommer på dem - de udsender ikke kun stråling ift. den enkelte mobiltelefon, som Peter Larsen først hentydede til. Så pt. er eneste mulighed at holde rimelig afstand til mobilmaster og begrænse sit brug af mobiltelefon - og generelt benytte især mobiltelefoner og andre trådløse apparater med måde og forholdsregler. Evt. smartmeter må man forsøge at begrænse strålingen fra. Routeren kan man altid kable eller i det mindste slukke om natten, og når man ellers ikke bruger den. Så har man allerede begrænset en hel del.

Det er i øvrigt ganske tydeligt, at Svend Ferdinandsen bevidst undlader at forholde sig til den videnskabelige evidens i studierne henvist til ovenfor. Som alle andre aktører i denne debat har ingen ét eneste reelt modargument til de studier. Evidensen foreligger, men de benægter den alligevel med alt, de har.

Mest af alt agerer de debat-trolde og lobbyister for industrien. De har intet reelt at bidrage med, ingen dokumentation og vil helt og aldeles ikke besvare direkte spørgsmål. Se blot de utallige eksempler ovenfor. Bjarne Hellemann og Glenn Møller-Holst slutter sig til denne flok bare for at mudre billedet til så meget, som de overhovedet kan komme afsted med - og Peter Larsen og Martin Brorsen tyr til direkte strafbare fornærmelser, kun for direkte at nedgøre andre debattører personligt, for at trække debatten ned på så lavt et niveau som absolut muligt - det er sørgeligt.

Kender du i øvrigt ikke Einar Flydal fra branchen, Svend Ferdinandsen, gennem dine mange år som Senior ingeniør hos Nokia? Kunne du ikke ifm. din mangeårige erfaring dele lidt ud om den reelle sandhed om ikke-ioniserende stråling, Svend? - og samtidig, med din tekniske ekspert-baggrund, forholde dig til studie-henvisningerne ovenfor, tak?

 • 4
 • 6
 • 4
 • 5

Lad os afsløre og udstille troldene endnu engang.

Mobilmaster har en maksimal sendestyrke på 9 Watt.

"Basisstationsantenne. Sendeeffekten måles i Watt, og den er typisk i størrelsesorden 10-20 Watt" "Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum, februar 2004", 2G og 3G.

"Typically transmitted power from an outdoor base station may range from a few watts to about 100 watts", 2005.

"Base Station maximum transmission power. A typical value for macro cell base station is 20-69 W", 3G.

"The antenna output power level is typically between 10 and 40 watts for an outdoor base station."

Men pga. afstandsloven bestråles du kun med 1/100 af feltstyrken på en meters afstand

"Bemærk at feltstyrken kun er faldet en faktor 10 når afstanden øges en faktor 10, hvorimod intensiteten er er faldet en faktor 100."

"Såfremt sendeeffekten øges, vokser intensiteten proportionalt, altså for en effekt på 40 W vil intensiteten i 100 m afstand være 6.4 mW/m2 i eksemplet i tabellen."

Alle bør lægge nøje mærke til denne: "Den samlede udstrålede effekt kan også forøges på anden måde, nemlig hvis der sendes på flere frekvenser, eller hvis der er flere operatører på den samme mast. I begge tilfælde skal man addere effekterne fra de enkelte frekvenser eller operatører."

Vi har altså tale om mærkbart voldsommere ikke-ioniserende stråling end støjsenderne i debatten vil have os til at tro. Er det ikke underligt, at man bevidst vildleder på den måde?

Ydermere kan "radiobølgerne spredes fra terræn og bygninger" og skabe endnu højere intensitet.

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER, 2010: "GSM 900 04,8 W/m2 GMS 1800 09,3 W/m2 UTMS 10,0 W/m2 Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier for stråling fra mobilantenner."

Mobilmaster: "Én mobilmast ca. 200 meter fra en etageejendom er målt til at bestråle et soveværelse med ca. 17.000 mikroW/m2.

Flere mobilmaster er målt til at stråle på gadeplan i en afstand af ca. 150-200 meter med ca. 28.000 - 32.000 mikroW/m2.

Flere mobilmaster er i en afstand af 14 - 100 meter blevet målt til at bestråle børnehavers legepladser og skolegårde med mellem 11.000 - 14.000 mikroW/m2."

Man stråles selvfølgelig kontinuerligt over hele kroppen af en, flere eller mange mobilmaster. Hvorimod med en mobiltelefon stråles man primært, når telefonen benyttes til samtale (længere tids sending) og altså direkte i hovedet, hvorfor kontakt indenfor 2-3 cm også direkte frarådes og advares imod af producenterne (2).

Bemærk i øvrigt også: Everything You Need to Know About 5G: "One way to get around that problem is to simply transmit signals on a whole new swath of the spectrum, one that’s never been used for mobile service before. That’s why providers are experimenting with broadcasting on millimeter waves, which use higher frequencies than the radio waves that have long been used for mobile phones.

Millimeter waves are broadcast at frequencies between 30 and 300 gigahertz, compared to the bands below 6 GHz that were used for mobile devices in the past. They are called millimeter waves because they vary in length from 1 to 10 mm, compared to the radio waves that serve today’s smartphones, which measure tens of centimeters in length.

Until now, only operators of satellites and radar systems used millimeter waves for real-world applications. Now, some cellular providers have begun to use them to send data between stationary points, such as two base stations. But using millimeter waves to connect mobile users with a nearby base station is an entirely new approach.

There is one major drawback to millimeter waves, though—they can’t easily travel through buildings or obstacles and they can be absorbed by foliage and rain. That’s why 5G networks will likely augment traditional cellular towers with another new technology, called small cells."

Det ser vi allerede her i Frederiksberg, hvor 5G allerede er lanceret. Her er lidt yderligere om "small cells" (1, 2, 3)

Artikel fra Fyens.dk fra i søndags (10. juni 2018).

Det kan sagtens forklares med bedre og tidligere diagnosticering, f.eks. øget brug af PET og MR scannere. Og kræft i hjerne fandtes altså også før mobiltelefonen.

Har du dokumentation for øget brug af PET- og MR-scannere fra 2006 til 2015, Peter Larsen?

Videnskab.dk henviser til deres kilder. Læs dem! Du henviser kun til kilder som støtter din teori, og udelader alle de som ikke gør.

Hvis du har et argument i debatten, så argumentér og dokumentér, Peter Larsen, så forholder jeg mig gerne til det.

Evidensen siger, at ikke-ioniserende stråling er ekstremt farligt. Kan du modbevise samtlige af de studier? Kan du modbevise bare de enkelte, jeg har refereret til gentagende gange ovenfor?

 • 4
 • 5

Du mener at du kan plukke 3 ord ud af sammenhæng og køre en sag på det?

Der var ingen sammenhæng at plukke dem ud af. "Du fatter ingenting overhovedet", punktum. Der kom intet efter det punktum. Det var alt, du fremlagde.

Vil du ud af den suppedas, Peter Larsen, så bedes du komme med en undskyldning. Det er blot et forslag.

Din påstand er løgn, og bevisbyrden er din.

En sendemast sender med max. 9 Watt. På ca. 1 meters afstand kan du modtage en helkropseffekt på max. 3 Watt. Hvis du omfavner masten op til 9 Watt. Det skal sammenlignes med at egen mobil kan give op til 2 Watt lige ind i hovedet. Det har jeg gjort i mange år, og jeg er altså ikke død endnu.

Stråler din mobiltelefon kontinuerligt med 2 W - dvs. 24 timer i døgnet, 365 dage om året? Stråler den over hele kroppen hele tiden? Nå ikke. Samtidig kan man orientere sig om ovenfor, hvordan 9 W på ingen måde er i nærheden af de egentlige værdier. Der er både tale om flere watt, flere frekvenser og flere operatører på samme mast, hvilket intensiverer styrken markant. Hvorfor er du direkte uærlig om den del, Peter Larsen?

Kan du ikke bare tage dine egne forholdsregler, og lade os andre have vores mobiler i fred for dig? Jeg har før foreslået et Faraday-bur. Sølvpapirshatte yder også en smule beskyttelse.

Kan du tage dig selv seriøst her? Du prøver virkelig ihærdigt at trække debatten ned på dit niveau, Peter Larsen.

Jeg har gentagende gange pointeret, at det primært drejer sig om det, vi bliver påtvunget - som har en markant kontinuerlig påvirkning, hvilket hovedsageligt vil sige mobilmaster, 'smart'-metre (el, varme, vand), naboers trådløse routere, offentlige WiFi-hotspots, osv., osv.

Mobiltelefoner kan selvfølgelig også yde et problem i det offentlige rum (f.eks. ved at agere hotspot), men det primære er stadig de manglende synlige advarsler mod den alvorlige skade, som forbrugeren udsættes for.

De færreste er klar over, at man ikke bør bære eller holde en mobiltelefon direkte ind mod kroppen. Samtidig nægter vores kære Sundhedsstyrelse at advare imod ikke-ioniserende stråling - de ville ikke engang møde op til høringen.

Det kræver vist meget stærkt farvede briller at få øje på den.

Du mener sort-malede briller ikke at få øje på den.

I øvrigt er en fornærmelse ikke strafbar når der foreligger bevis for den. Og beviserne har du selv leveret på et sølvfad.

"Du fatter ingenting overhovedet", hvordan vil du specifikt bevise den præcise påstand, Peter Larsen? Ak.

 • 4
 • 6

Nej, det ved jeg ikke. Kan du uddybe ?

Du kan rette henvendelse til artikel-skriveren (Hanne Kokkegård), som bruger det term tre gange i nyheden, Christian Pedersen.

Ja, jeg vil endda gå så vidt som at påstå, at du fatter ingenting overhovedet.

Pas på med dine injurier, Martin Brorsen. Jeg vil hermed også henvise dig til Straffelovens § 267 og anbefale dig kraftigt at afstå fra sådanne kommentarer i debatten, også selvom du sidder bag en skærm.

Hvorfor finder du den slags bemærkninger relevante og acceptable ifm. en åben, ærlig, seriøs og sober debat, Martin Brorsen?

Jeg vil prøve at skære det ud i pap: - Artikler du linker til SKAL være peer-reviewed, ellers er det ikke seriøst - Det er ikke mit ansvar at modbevise hvad nogle tilfældige mennesker mener. Hvis de ikke klarede peer-review processen er det rigeligt at jeg linker til en artikel, som forklarer hvorfor dét er et problem. - Det er i det hele taget ikke vores ansvar at bevise mobil-stråling er OK.

Det er i dén grad de ansvarlige myndigheders ansvar at påvise absolut sikkerhed af det, de påtvinger befolkningen. Der tager du helt og aldeles fejl, Martin Brorsen. Lige så vel som det er producenternes ansvar at påvise absolut sikkerhed af deres produkter. Industrien og virksomhederne står dermed også til ansvar - og det vil både myndigheder og virksomheder blive holdt ansvarlige for.

Samtidig pillede jeg fuldstændig din artikel fra hinanden ovenfor. I den forbindelse blev du præsenteret for en hel række direkte spørgsmål, Martin Brorsen. Du løb fra hvert og et.

Jeg svarede også for dit "peer-review"-argument. Atter engang er det på ingen måde alfa og omega. Min kære hustru skrev et sølle kandidat-projekt, selv det blev peer-reviewed. Det eneste væsentlige for de tidsskrifter er, at det ikke er kontroversielt - hvilket du igen kan orientere dig nærmere om i mit svar til dig ovenfor.

Men nu du spørger så ihærdigt, så kan du/man her give sig i kast med også peer-reviewed studier ang. ikke-ioniserende stråling: "Peer-reviewed scientific studies on EMF related subjects".

At du ikke forstår hvordan videnskaben fungerer

Jeg forstår i øvrigt lige præcis særdeles godt, hvordan videnskab fungerer - scroll ned under nyheden og reklamerne og klik på "Se kommentarer".

 • 4
 • 6

Kunne du ikke ifm. din mangeårige erfaring dele lidt ud om den reelle sandhed om ikke-ioniserende stråling, Svend?

Mit svar bliver måske, jeg har ikke taget skade skade skade. Det hjælper sikkert ikke, men som sagt er det umuligt at vise at noget ikke er skadeligt på en eller anden måde. Min egen holdning er, at det er varmepåvirkningen der er væsentlig, og den er kun væsentlig for din egen mobiltelefon og din brug af den. Den modtagne effekt relativt til feltets styrke i W//m2 er Lambda^2/4pi, så du bør være meget mere opmærksom på gammeldags radiosendere. Hvad vil du gøre? Vil du forbyde brugen af mobiltelefoner. Bilerne og transporten vi er så afhængige af er heller ikke uden omkostninger, så hvordan skal vi løse problemet med disse radiobølger. Skal vi som Polle fra Snave have et kabel i mælkekassen?

 • 4
 • 5

Svend Ferdinandsen, du sprang selvfølgelig let og elegant hen over (hvorfor overrasker det mig på ingen måde): "- og samtidig, med din tekniske ekspert-baggrund, forholde dig til studie-henvisningerne ovenfor, tak?"

Hvad vil du gøre? Vil du forbyde brugen af mobiltelefoner.

Det har jeg svaret direkte på gentagende gange ovenfor, Svend, læser du ikke debatten, inden du stiller spørgsmål? Det blev specifikt besvaret kun to indlæg over og indenfor en time af dit eget.

"Jeg har gentagende gange pointeret, at det primært drejer sig om det, vi bliver påtvunget - som har en markant kontinuerlig påvirkning, hvilket hovedsageligt vil sige mobilmaster, 'smart'-metre (el, varme, vand), naboers trådløse routere, offentlige WiFi-hotspots, osv., osv.

Mobiltelefoner kan selvfølgelig også yde et problem i det offentlige rum (f.eks. ved at agere hotspot), men det primære er stadig de manglende synlige advarsler mod den alvorlige skade, som forbrugeren udsættes for."

Bilerne og transporten vi er så afhængige af er heller ikke uden omkostninger, så hvordan skal vi løse problemet med disse radiobølger. Skal vi som Polle fra Snave have et kabel i mælkekassen?

Hvad er dit egentlige argument her, Svend?

 • 4
 • 7

Pas på med dine injurier, Martin Brorsen. Jeg vil hermed også henvise dig til Straffelovens § 267 og anbefale dig kraftigt at afstå fra sådanne kommentarer i debatten, også selvom du sidder bag en skærm.

Jeg skriver med mit rigtige navn. Du er meget velkommen til at melde mig til politiet for at sige hvad vi alle ved :-)

Det er i dén grad de ansvarlige myndigheders ansvar at påvise absolut sikkerhed af det, de påtvinger befolkningen

Myndighederne bygger ikke mobil-master. Det gør tele-branchen. Lige nu er der ingen stærke undersøgelser som siger det er skadeligt, og teorien siger også det ikke er farligt (jvf. Svend's sidste indlæg).

Samtidig pillede jeg fuldstændig din artikel fra hinanden ovenfor. I den forbindelse blev du præsenteret for en hel række direkte spørgsmål, Martin Brorsen. Du løb fra hvert og et.

Det gjorde du ikke. Og jeg løb ikke fra spørgsmål, de var bare under niveau. De fleste var påstande uden basis, eller spørgsmål om noget som allerede var besvaret. Dine ret enorme indlæg har det med at blive en forvirrende omgang snak, påstande og brok over alle andre, og påstande om hvor dumme alle i verden er. Selvfølgelig gider jeg ikke bruger timer på at besvare dine indlæg. Indrømmer endda at jeg ikke læser dine indlæg i helhed.

 • 6
 • 4

""Du fatter ingenting overhovedet", hvordan vil du specifikt bevise den præcise påstand, Peter Larsen?"

Ved at læse dine indlæg ?

Enhver fatter tydeligvis noget, Christian Pedersen, så per definition kan det ikke bevises, deraf er det stærkt injurierende. Igen er der slet heller ingen grund til at komme med så voldsomt nedsættende bemærkninger i en åben, ærlig, sober og seriøs debat. Eller mener du det modsatte, Christian Pedersen? - og har du i øvrigt slet intet at tilføje til debattens egentlige indhold, Christian Pedersen?

Som vi kan se, er Peter Larsen kammet over ovenfor. Efter gentagende direkte falske påstande fra Peter Larsen er det tilsyneladende hans eneste form for svar på tiltale, ærgerligt nok. Ikke én eneste kommentar til alle de direkte spørgsmål og ingen bemærkning overhovedet til Peter Larsens falske udsagn igennem debatten.

Til gengæld vil Peter Larsen og andre meget gerne gøre debatten personlig og trække den ned på så lavt et niveau som muligt ved injurierende at fornærme andre debattører. Det er præcis det samme, der gør sig gældende i debatten her, fra præcis de samme personers side. Tankevækkende.

Samtidig beskylder Peter Larsen mig for at ophede debatten og anvende underlødige argumenter - uden den mindste henvisning til noget specifikt - og igen i lyset af Peter Larsens egen ageren i debatten.

Det er selvfølgelig fint, at de gi'r sig til kende. Men jeg vil samtidig slå følgende fast: Vil I fortsætte debatten, bedes I forholde Jer til dokumentationen i mine indlæg ovenfor, og debattere åbent, ærligt, seriøst og sobert ved at besvare andre debattørers direkte spørgsmål. Jeres svaren udenom, stråmandsargumenter og personlige angreb kommer resten af os desværre ingen vegne med.

Jeg har i stedet anmeldt Claus Nørgaard Gravesen til community for troldevirksomhed.

Med hvilket specifikt belæg, Peter Larsen? Er der også et logisk argument bag den handling?

Jeg skriver med mit rigtige navn. Du er meget velkommen til at melde mig til politiet for at sige hvad vi alle ved :-)

Igen er der tale om en stævning, Martin Brorsen, altså anlæggelse af injuriesag, det har intet med en politianmeldelse at gøre. Den del bør du måske sætte dig ind i, eftersom du nu har fremsat injurier mod mig to gange indenfor fire dage. Men igen, hvad er dit formål med disse nedsættende bemærkninger, Martin Brorsen, og hvorfor gør du brug af dem i debatten?

Myndighederne bygger ikke mobil-master. Det gør tele-branchen. Lige nu er der ingen stærke undersøgelser som siger det er skadeligt, og teorien siger også det ikke er farligt (jvf. Svend's sidste indlæg).

Men de giver tilladelse til det i det offentlige rum og påfører det private matrikler, og dermed bærer de sammen med virksomhederne ansvaret. Længere er den ikke, Martin Brorsen.

Samtidig er der utallige undersøgelser med meget stærk evidens for, at det netop er alvorligt skadeligt. At du ikke vil læse og forholde dig til den dokumentation, Martin Brorsen, får den ikke til at forsvinde ud i det blå. Men du skal være velkommen til at lukke øjnene og stikke hovedet i jorden, så længe du blot lader resten af befolkningen blive oplyst om den reelle sandhed - men den forsøger du jo samtidig at dække over med din og andres anti-videnskabelige tilgang, ærgerligt nok.

Svend Ferdinandsens (med tidligere langvarig ansættelse indenfor selvsamme tele-industri) egen "teori", eller nærmere ubeviselige hypotese, siger heller intet overhovedet. Han vælger blot slet heller ikke at forholde sig til hverken: 1. Mobilmasternes reelle effekt og watt - 10-100 watt, hvis ikke mere, oplysninger fra 2005 2. Antal operatører på samme mast - addering af antal watt pr. operatør 3. Antal frekvenser der sendes på - addering af antal watt pr. frekvens - hver operatør kan sende på flere frekvenser - der er altså tale om ekstremt voldsomme stigninger i den reelle effekt 4. Både feltstyrke og intensitet (målt i hhv. V/m og W/m2) 5. Antal master indenfor et givent område 6. Masternes kontinuerlige bestråling af hele kroppen 7. Millimeter-bølger med frekvenser på 30-300 GHz (tidligere kun brugt til satellit og radarsystemer)

Foruden alle de andre samtidige påvirkningsfaktorer: 1. Digitale trådløse fjernaflæste målere påtvunget private hjem 2. WiFi-hotspots i det offentlige rum 3. Fjernsynstårne 4. Radioamatør-sendemaster 5. Andres WiFi, "smartmetre", osv., som bestråler både andres private matrikler og det offentlige rum

Jeg forstår skam godt både de tekniske og sundhedsmæssige aspekter af ikke-ioniserende stråling, Martin Brorsen, og de er voldsomt graverende - og samtidig er der tydeligvis en del, der ønsker, at befolkningen ikke skal kende til de her detaljer og ekstremt foruroligende helbreds-skader. Det er i sig selv helt og aldeles grotesk.

Det gjorde du ikke. Og jeg løb ikke fra spørgsmål, de var bare under niveau. De fleste var påstande uden basis, eller spørgsmål om noget som allerede var besvaret. Indrømmer endda at jeg ikke læser dine indlæg i helhed.

Hvilke spørgsmål var specifikt 'under niveau', Martin Brorsen? Hvilke spørgsmål var specifikt påstande uden basis, Martin Brorsen? Hvilke spørgsmål var specifikt allerede besvarede, Martin Brorsen? Jeg ser intet svar nogetsteds, så redegør venligst for dine tomme og falske påstande.

Du vil ikke forholde dig til noget af den dokumentation, jeg har præsenteret dig for, eller svare for nogle af de spørgsmål, jeg har stillet dig ifm. dine blinde postulater. Jeg kan skam sagtens dele de lange indlæg op, men så bliver de kun ignoreret i endnu større stil fra dit segment.

Hvis du vil deltage i en videnskabelig evidensbaseret debat, så må du også forvente længere indlæg. Er det for svært for dig at overskue, så del det op og ta' det i bidder. Længden på mine indlæg er også grundet citater og kildehenvisninger, så det er overskueligt, hvad jeg hele tiden svarer på, i stedet for blot at præsentere én lang tekst. Det er også derfor, jeg inkluderer links og dermed masser af dokumentation for mine påstande i mine indlæg. Samtidig skal jeg kommentere på ikke kun dine, men en hel del gentagende tomme argumenter uden den mindste form for dokumentation eller hold i virkeligheden. Det kræver desværre spalteplads, det er man nødt til at leve med.

en forvirrende omgang snak, påstande og brok over alle andre, og påstande om hvor dumme alle i verden er.

Igen, hvilken del er specifikt forvirrende for dig, Martin Brorsen? Hvilken del er specifikt 'brok over alle andre' og 'påstande om hvor dumme alle i verden er', Martin Brorsen?

I samtlige af dine indlæg konkluderer du ud i det blå uden henvisninger, Martin Brorsen. Det er dybt useriøst, og jeg gi'r intet for det. Men jeg udstiller det meget gerne, så alle andre kan se, hvordan debatten føres fra dem, der meget gerne vil have alle os andre til at tro og stole blindt på, at alt altid er i absolut skønneste orden - når det direkte modsatte er tilfældet, hvilket helt tydeligt afspejles af bl.a. mængden af kræft-tilfælde, vi er oppe på her i 2018.

 • 4
 • 5

Sådan identificerer du en troll Anvendelse af grimt og nedsættende sprog og ad hominem angreb (at angribe dig som person i stedet for det, I diskuterer) Manglende evne til at lytte til fornuft Manglende personlige billeder på profilen Hurtig besvarelse, som angiver store mængder af fritid eller intet bedre at lave end at starte slagsmål på internettet

Nu kan du så identificere en troll, men hvad gør du så. Ifølge Huffington Post er der et par tricks, som kan få troll's til at miste interessen i din diskussion.

Ignorer dem De fleste trolls er barnlige sjæle, og som med børn kan det nogle gange være effektivt bare at lade som ingenting. Troll's egentlige mål er jo at få dig til at eksplodere i vrede, så prøv at bevare roen i stedet.

Kvæl dem i venlighed Andre gange kan det være en god taktik at svare troll'en med venlighed. De er allergiske overfor venlighed og overskud, fordi det er præcis det modsatte af, hvad de vil opnå. Så undgå fristelsen for at være ironisk i dine høflige og venlige svar.

Lad VÆR med at diskutere med dem Selvom troll'en hverken kan stave eller har ret i sine påstande, så undgå fristelsen til at give ham en lærestreg. Et engelsk ordsprog lyder oversat; ”Diskuter aldrig med en idiot. Han trækker dig bare ned på sit niveau, og banker dig med erfaring.” Så selvom troll'en er øretæve-indbydende dum, så glid af på hans galde, så bliver han træt af dig og bevæger sig videre.

Kilde: https://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/saa...

 • 3
 • 4

Hvad er dit egentlige argument her, Svend?

Intet, jeg opgiver at læse alle de artikler du refererer til. Hvis jeg havde de samme tendenser som dig, ville jeg være meget mere bange for den ioniserende stråling fra Kalium40 i kroppen og fra de elektriske signaler i nerverne. Prøv at overveje hvad antennegain for en celle vil være. Dit problem skyldes måske at det kaldes "stråling". Da Kalundborgs sender stadig sendte, blev kolonihaverne i omegnen bedt om ikke at sætte lystofrør op og tappe af feltet.

 • 2
 • 5

Sådan identificerer du en troll Anvendelse af grimt og nedsættende sprog og ad hominem angreb (at angribe dig som person i stedet for det, I diskuterer) Manglende evne til at lytte til fornuft Manglende personlige billeder på profilen Hurtig besvarelse, som angiver store mængder af fritid eller intet bedre at lave end at starte slagsmål på internettet

Du identificerer dine egne indlæg perfekt, Peter Larsen. Mange tak for det. Profilen passer også på Michael Fos, Martin Brorsen og ikke mindst senest Christian Pedersen.

Christian Pedersen og Michael Fos er vi dog vist desværre nødt til at bede Ing.dk's administratorer tage sig af. Ærgerligt at den slags skal foregå i debatten, men det virker umiddelbart umuligt at undgå, så snart det anti-videnskabelige segment bliver præsenteret for fakta. Synd og skam at vi ikke kan have en rolig og oplyst debat på Ingeniøren uden utallige person-angreb.

"Hvad er dit egentlige argument her, Svend?" Intet, jeg opgiver at læse alle de artikler du refererer til.

Det er jeg slet ikke i tvivl om, Svend Ferdinandsen, men hvorfor insisterer du så på at blive ved med at henvende dig til mig, hvis du per definition er modstander af alt faktuelt, du bliver præsenteret for?

En uforståelig tilgang for en ingeniør. Men anti-fakta er åbenbart en populær holdning måske især blandt folk med tilknytning til tele-industrien. Debatten handler i øvrigt stadig om 'ikke-ioniserende stråling', Svend, blot til oplysning.

 • 3
 • 6

Claus Nørgaard Gravesen, du er helt galt afmarcheret. Ca. 95 % af befolkningen er højrehåndet, mens 5 % er venstrehåndet. Ifølge dine fremragende teorier om mobiltelefoners skadelighed ville man derfor kunne observere en markant større forekomst af tumorer i højre halvdel af hjernen end i den venstre halvdel. Kan du det Claus Nørgaard Gravesen?

Du burde værdsætte elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner og andre indretninger, Claus Nørgaard Gravesen, for så tidligt som i 1912 gennemførte den svenske Nobelpristager og opdager af CO2’s indflydelse på klimaforandringer, fysikeren og kemikeren Svante Arrhenius forsøg, der entydigt påviste elektromagnetismens gavnlige indvirkning på den menneskelige intelligens og vækst under opvæksten.

Som den videnskabeligt sandhedssøgende person du foregiver at være, Claus Nørgaard Gravesen, burde grave i videnskabelig litteratur pro et contra elektromagnetisk stråling.

Da du ved et ubevidst tilfælde, Claus Nørgaard Gravesen, må have overset Nobelpristageren Arrhenius’ videnskabelige forsøg for at påvise den elektromagnetiske strålings gavnlige indflydelse, gengiver jeg her artiklen fra 1912 i oversættelse:

Væksten af børn perfektioneret af Elektricitet

Et bemærkelsesværdigt eksperiment er udført i en af de offentlige skoler i Stockholm, hvor den mentale og fysiske vækst af børn er blevet kraftigt stimuleret af elektricitet.

Forsøget blev foretaget på foranledning af den fremtrædende videnskabsmand, professor Svante Arrhenius, som for nylig fremsatte den interessante teori, at livet blev spredt gennem universet med bakterier drevet af lystes kraft fra den en stjerne til den anden.

Vægge og lofter på skolen blev beklædt med strømspoler, hvorigennem der blev sendt en højfrekvent strøm. Børnene var derefter i same position i klasseværelset, som jernkernen i midten af en spole. En sådan kerne bliver, som alle ved, stærkt magnetiseret.

Halvtreds børn blev holdt i rummet under den elektriske strøm, mens halvtreds andre med samme gennemsnitlige alder, størrelse og mentale udvikling blev holdt i et tilstødende rum uden elektrisk behandling. Der blev foretaget en omhyggelig sammenligning af vækst og mental udvikling af de to sæt af børn.

Efter 6 måneder havde børn, der havde fået elektrisk behandling en gennemsnitlig vækst på 5 cm, mens dem uden elektricitet kun voksede 3 cm. De elektrificerede børn viste en stigning i vægt og andre former for udvikling i forhold til deres højde.

De elektrificerede børn viste en gennemsnitlig færdighed i deres studier på 92 % og femten endog 100 %. De uelektrificerede børn, var i snit kun 75 % dygtige, og ikke én af dem kom op på 100 %.

De elektrificerede børn forekom at være meget kvikke, hurtigere og mere aktive. De var mere opmærksomme og langt mindre udsat for træthed.

Lærerne fik også overlegne undervisningsevner i det elektrificerede klasseværelse.

Forsøget vil blive videreført, så længe dets gode resultater er tydelige, og man håber på denne måde at producere en race af næsten perfekte børn.

Hvis forsøget giver de resultater, som professor Arrhenius og andre fortalere forventer, vil det være det vigtigste, der nogensinde er gennemført til gavn for den menneskelige race.

Mange fremtrædende videnskabsmænd er på det seneste kommet til den konklusion, at den afgørende kraft i livet, der aktiverer alle levende dyr og planter, enten er elektricitet eller en kraft, der ligner den, så det er umuligt at skelne mellem de to. En tilstrækkelig dosis af livskraften frembringer et perfekt dyr eller plante, mens en mangelfuld dosis efterlader en svag og syg skabning, der ikke kan udfylde sin plads i naturen.

Hvis elektricitet er liv, så er det klart, at det vil fremme perfekt udvikling.

Problemet er, hvordan man overfører kunstigt produceret elektricitet til kroppen, så det fremmer livet, og det synes at have været løst i Stockholm.

Professor Berthelot, den berømte franske kemiker, har med stor succes fremmet væksten af planter med elektricitet.

Den amerikanske regering øger nu høstudbyttet ved hjælp af elektrisk strøm, men i dette tilfælde kan resultaterne måske også delvist tilskrives varme.

Luther Burbank, den amerikanske botaniske “troldmand”, har vist, hvordan erfaringerne fra planter kan anvendes på mennesker. Han har beskrevet, hvordan han ville producere en race af perfekte børn ved omhyggelig udvælgelse og under absolut hygiejnisk betingelser. Disse metoder vil utvivlsomt i mange tilfælde producere en race af relativt perfekte børn, sammenlignet med de børn, hvis liv i dag ødelægges af dårlige omgivelser og vaner.

Der er sikkert mange børn, der ikke har tilstrækkelige evner til at nå perfektion, selv under helt sunde forhold. Vi ser frem til at opnå en højere standard af perfektion end nogen endnu har opnået.

At levere ny livskraft i sådanne tilfælde er genstand for Stockholm eksperiment.

Desværre er de opsigtsvækkende resultater af forsøgene på skolebørn med elektromagnetisk stråling på forunderlig vis gået i glemmebogen Claus Nørgaard Gravesen.

Som den sandhedssøgende og uhildede person du er Claus Nørgaard Gravesen, bør du dykke ned i materien.

Jeg er overbevist om, Claus Nørgaard Gravesen, at du efter at have studeret den elektromagnetiske strålings gavnlige virkning, vil tilslutte dig Nobelpristageren Arrhenius’ synspunkter.

Claus Nørgaard Gravesen, med Svante Arrhenius epokegørende resultater in mente, vil det være en smal sag at omdanne disse nymodens solarier, hvor sagesløse borgere brunes med stråling fra den høje ende af spektret, til en mere moderat elektromagnetisk stråling, der som påvist af Nobelpristageren Arrhenius vil øge deres intelligens.

Har vi her en fælles sag? :-) :-) :-)

 • 3
 • 3

Lærerne fik også overlegne undervisningsevner i det elektrificerede klasseværelse.

Forsøget vil blive videreført, så længe dets gode resultater er tydelige, og man håber på denne måde at producere en race af næsten perfekte børn.

Han har beskrevet, hvordan han ville producere en race af perfekte børn ved omhyggelig udvælgelse og under absolut hygiejnisk betingelser. Disse metoder vil utvivlsomt i mange tilfælde producere en race af relativt perfekte børn, sammenlignet med de børn, hvis liv i dag ødelægges af dårlige omgivelser og vaner.

Tak for det underholdende indslag fra 1912, Henrik Pedersen ;-)

Citaterne ovenfor leder dog tankerne hen på nazisterne - finder du ikke den del skræmmende, Henrik Pedersen?

Ifølge dine fremragende teorier om mobiltelefoners skadelighed ville man derfor kunne observere en markant større forekomst af tumorer i højre halvdel af hjernen end i den venstre halvdel.

Det er ikke teorier, kære Henrik. Jeg har skam henvist til bunkevis af dokumentation. At du ikke vil oplyse dig om eller anerkende, at den dokumentation eksisterer, får den ikke til at forsvinde ud i det blå.

Nu er mobiltelefoner igen blot en del af den ikke-ioniserende stråling, som befolkningen permanent bliver udsat for. De fleste taler trods alt ikke decideret i deres mobiltelefon i mange timer om dagen ved at holde den helt op til øret - kontra konstant stråling fra diverse andre kilder. Gør man det, gi'r det også sig selv, at der også er begrænset afstand til den modsatte hjernehalvdel - uanset om man så er højre- eller venstre-håndet. Deraf det voldsomt kraftigt stigende antal hjernetumorer i befolkningen. Sommetider er man nødt til også at tænke logisk, Henrik Pedersen.

Når det er sagt, så forekommer hjernetumorer dog oftere i den side af hjernen, hvor mobiltelefonen har været benyttet: "Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma" (Studiet, april 2013): "Supportive evidence comes also from anatomical localisation of the tumour to the most exposed area of the brain, cumulative exposure and latency time that all add to the biological relevance of an increased risk."

Yderligere: "Evidence is increasing that workers with heavy use of wireless phones who develop glioma or acoustic neuroma should be compensated. In fact, the first case with such compensation has now been established in court. The Italian Supreme Court affirmed a previous ruling that the Insurance Body for Work (INAIL) must grant worker's compensation to a businessman who had used wireless phones for 12 years and developed a neuroma in the brain (www.applelettrosmog.it; www.microwavenews.com). He had used both mobile and cordless phones for five to six hours per day preferably on the same side as the tumour developed. The neuroma was located in the trigeminal Gasser's ganglion in the brain. This fifth cranial nerve controls facial sensations and muscles. It is the same type of tumour as the acoustic neuroma in the eighth cranial nerve located in the same area of the brain. The Italian case fulfils the criteria for a causal association - more than 10 years use of wireless phones, high cumulative exposure on the same side as the tumour appeared, and a tumour type that would be predicted based on previous research on use of wireless phones and brain tumour risk. No further appeal of the Supreme Court decision is possible."

Lad os dog forholde os til august 2017 i stedet for 1912, Henrik Pedersen: "There has been a link between the RFR exposures and several human health disorders including cancer, diabetes, cardiovascular and neurological diseases (Bortkiewicz et al., 2004; Eger et al., 2004; Havas, 2013; Lerchl et al., 2015; Wolf and Wolf, 2004). The International Agency for Research on Cancer (IARC, 2011) has classified RFR as a possible carcinogen to humans (group 2B), based on the increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer associated with wireless phone use (Hardell et al., 2013).

RFR may change the fidelity of DNA as the increased incidence of cancer has been reported among those residing near mobile phone base stations (Abdel-Rassonl et al., 2007; Bortkiewicz et al., 2004; Cherry, 2000; Eger et al., 2004; Hardell et al., 1999; Hutter et al., 2006; Wolf and Wolf, 2004). RFR emitted from mobile base stations is also reported to increase the DNA strand breaks in lymphocytes of mobile phone users and individuals residing in the vicinity of a mobile base station/s (Gandhi and Anita, 2005; Gandhi et al., 2014). Exposure of human fibroblasts and rat granulosa cells to RFR (1800 MHz, SAR 1.2 or 2 W/kg) has been reported to induce DNA single- and double-strands breaks (Diem et al., 2005). Irreversible DNA damage was also reported in cultured human lens epithelial cells exposed to microwave generated by mobile phones (Sun et al., 2006)."

 • 3
 • 8

Men anti-fakta er åbenbart en populær holdning måske især blandt folk med tilknytning til tele-industrien.

Nu skal du til at styre dit handikap lidt. Jeg prøver blot at sætte lidt relationer på den stråling vi er omgivet af og som vi selv genererer blot fordi vi ikke er frosset ned til 0 Kelvin. Anti-fakta lider du vist også af, da du ikke rigtig har forholdt dig til mine oplysninger om strålingens intensitet fra diverse kilder, og hvordan den skulle blive modtaget af cellerne. Alene den termiske støjeffekt over en celle op til 1GHz vil være ~ -84dBm (kTB).

https://www.youtube.com/watch?v=1F81S50xL8I

Det er pudsigt, så megen forskning der fokuserer på ulemper af et eller andet, man kan jo blive pessimist. Kunne vi ikke snart få noget forskning der fandt og beskrev fordelene?

 • 6
 • 4

Jeg henviser til: "Incorrect claims: “no increase in brain tumor incidence”"

Lobbygruppen "Strålskydsstiftelsen", som du henviser til, vandt i 2013 (1 år efter stiftelsen) den tvivlsomme udmærkelse "Årets vildledere", netop på baggrund af deres dybt useriøse ”skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk”.

https://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-ut...

 • 8
 • 3

........over hvad og hvorledes strålerne fra en mobil kan få nogen betydning på hjernen når man ser hvorledes mobilen bruges.

Jeg holder min smartphone så jeg kan se dens skærm og med højtaleren på fuld styrke. Er det en vigtig samtale sætter jeg høretelefonerne til og taler"lavt" til microfon området.

Sådan oplever jeg de fleste unge anvender deres telefoner i længere perioder. De holder den i optimal synsafstand for dem i brysthøjde og med hovedet bøjet og med høretelefoner i ørene. Her er de aldeles fraværende fra omverdenen og til fare for sig selv i trafikken . Denne fare er langt større end den homøpatiske angst for strålepavirkninger.

Set i lyset af angsten over mobilstrålingen, skulle alle alle der har haft TV skærme og Monitorer indtil fladskærmene dukkede op, alvorligt lade sig undersøge for Røntgenskader og andre strålingsskader

 • 5
 • 4

I øvrigt, Svend Ferdinandsen. Du bliver ved med at insistere på at snakke meget lave µW/m2 (dBm/m2) værdier (solen), ioniserende stråling og termiske virkninger. Hvordan skal resten af os tage det seriøst, når debatten handler specifikt om ikke-ioniserende stråling, langt, langt højere værdier fra bl.a. mobilmaster og ikke-termiske helbredsskadende virkninger?

Intet, jeg opgiver at læse alle de artikler du refererer til.

Det er ganske svært at få øje på det relevante i dine relationer - især når du samtidig slet, slet ikke vil så meget som forholde dig til evidensen og den faktuelle viden og data på området.

Med din baggrund i tele-industrien bør du jo have kendskab til det essentielle i denne debat. Men alligevel vælger du bevidst kun at snakke udenom og igen og igen kun at opsætte stråmandsargumenter. Det er en noget besynderlig tilgang at vælge, og kan kun betragtes som en tilsigtet vildledning og fordrejning af debatten - som kun kan betegnes som lobbyisme for industriens side. Men hvorfor skulle man ikke også være interesseret i at beskytte sin indtægt på den måde ved konstant og bevidst at vildlede befolkningen og vores politikere.

Strålskydsstiftelsen

Lobbygruppen VoF opfandt og tildelte denne pris, angiveligt på vegne af industrien. På hvilken måde er det relevant ift. den præsenterede faktuelle data (opslag på esundhed.dk med selvsamme data her), Søren Lund? - og mener du, at non-profit organisationen Strålskydsstiftelsen har nogle økonomiske interesser i at beskytte og begrænse bestrålingen af befolkningen, eller hvordan forklarer du deres store og dedikerede arbejde for sagen?

"Strålskydsstiftelsen: The Radiation Protection Foundation is a non-profit fundraising fund that informs about health risks and provides advice on how to reduce them. We have scientific research as well as the Council Resolution 1815 as a starting point."

I øvrigt, hvem vil forholde sig til det her? "Therefore, 5G radiation is so much higher: 5G will use a technology developed for military radar installations, known as phase - controlled array antennas . This means that the number of antennas in each base station is multiplied by comparison with existing technology and that these antennas concentrate the radiation in narrow beams. New research from the United States confirms that 5G will cause significantly higher exposure to high frequency microwave radiation than the current system (GSM, 3G, 4G). The researchers conclude that people who come close to 5G base stations can be exposed to health-threatening levels:

"5G causes significantly higher radiation than current systems due to higher concentration of microwave energy.". "When a person approaches a 5G base station (phase controlled group antenna), the value becomes a significant health problem and more research is needed before the 5G can be rolled out""

den homøpatiske angst for strålepavirkninger

På det her tidspunkt i debatten er det helt umuligt at tage Bjarke Mønnikes indlæg her seriøst. Hermed igen en henvisning til den meget store og grundige mængde forskning på området.

Hvis man ikke vil forholde sig til: "Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations" (Studiet)

Så er der absolut ingen grund til at blive ved med løgnagtigt at påstå, at ikke-ioniserende stråling fra 'smart'-metre, mobilmaster, routere, mobiltelefoner, osv. ikke er farligt - det er en direkte beviseligt falsk udmelding og hører ingen steder hjemme i debatten.

 • 2
 • 10

Dette er en påstand

Hvori består påstanden, Søren Lund? Har VoF ikke opfundet prisen? Og har VoF ikke selv tildelt prisen? Når VoF tager klart parti på denne måde, er det lobbyvirksomhed for industrien.

Det er flot, at du kan slynge om dig med ord som 'konspirationsteori', Søren Lund, men måske skulle du forholde dig til den egentlige virkelighed og substansen i mine indlæg ovenfor og direkte spørgsmål til dig, eller er det for svært for dig?

 • 2
 • 8

Hvori består påstanden, Søren Lund? Har VoF ikke opfundet prisen? Og har VoF ikke selv tildelt prisen? Når VoF tager klart parti på denne måde, er det lobbyvirksomhed for industrien.

Du skrev:

Lobbygruppen VoF opfandt og tildelte denne pris, angiveligt på vegne af industrien.

Dette er en særdeles kontroversiel påstand, som du har pligt til at dokumentere iflg. debatreglerne, her på sitet.

At man udstiller en sådan propaganda-organisations videnskabelige uredelighed, er ikke ensbetydende med at man tager parti med nogen industri.

VoF er til for at tage parti med den videnskabelige metode - hvilket er nødvendigt for et moderne samfund, der baserer sig på redelig oplysning.

Men nu er det jo ikke kun VoF der har måttet undsige stiftelsens udsagn.

Strålsäkerhetsmyndigheten havde forinden set sig tvunget til at tage rundt på landets skoler, for at dementere deres løgnagtige kampagne.

Men det er vel kun mere benzin på din igangværende konspirationsteori ... eller hur?

 • 3
 • 3

Citaterne ovenfor leder dog tankerne hen på nazisterne - finder du ikke den del skræmmende, Henrik Pedersen?

Godt set Claus Nørgaard Gravesen. Det er i sandhed skræmmende.

CO2 klimatologen og Nobelpristageren Svante Arrhenius var initiativtager til og ordfører for ”Det Svenska sällskapet för rashygien”, som blev oprettet i 1909.

Senere besluttede den svenske regering i 1922, bl.a. på initiativ af Svante Arrhenius at oprette ”Statens institut för rasbiologi", som det første at sin slags i verden.

Det var model for oprettelsen af det tyske ”Kaiser Wilhelm Institut für Rassenhygiene” i 1927 i Berlin og efterfølgende rædsler for nu at udtrykke det mildt.

Det svenske institut stod bag tvangs-steriliseringen af 63.000 ”degenererede” svenskere og talrige overgreb mod svenske samer i Nordsverige helt op til årene langt efter WW-II.

Samerne i Sverige fik under tvang registreret begavelse, social status, arbejde, personlighed, kropslængde, næsebredde, næsehøjde, ørebredde, øjenbredde, øjenfarve, benlængde, skulderbredde, hårfarve og meget mere suppleret med et fotoarkiv.

En skændsel, som stadig ikke tåler dagens lys i det på overfladen ellers så korrekte Sverige.

 • 4
 • 3

Claus Nørgaard Gravesen, du svarer:

"Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma" (Studiet, april 2013):

I “Studiet, april 2013”, som du refererer til, kan man læse følgende:

Approximately 2.9 million of the Danish population of 5.5 million in total was included in the record linkage study on acoustic neuroma [60]. Of the 2.9 million subjects 420,095 were mobile phone subscribers that started their subscription 1987–1995 and in accordance with the aim of the study had lasted for ≥11 years, i.e., 1998–2006 during which period the tumour cases were ascertained. No evidence of an increased risk was found for ≥11 years of subscription; adjusted Incidence Rate Ratio (IRR) was 0.87, 95% CI = 0.52–1.46.

og videre

The fourth report on the Danish mobile phone cohort on tumours of the central nervous system showed no overall increased risk [61]. This was true also when restricted to the individuals with the longest mobile phone use, ≥13 years of assumed subscription.

Fremhævelserne er mine.

Det svarer helt til professor i neurobiologi ved KU, Albert Gjeddes udsagn i ”Folketingets Sundhedsudvalg”, som refereret ovenfor i denne debat, og hvis viden jeg finder troværdig og tilslutter mig.

 • 6
 • 3

Claus Nørgaard Gravesen, du svarer videre:

Lad os dog forholde os til august 2017 i stedet for 1912, Henrik Pedersen:

Det er et indlæg med titlen:”Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations.” af indiske zoologer, som har checket påvirkningen af basestationer på ca. 40 personer, som boede i nærheden af og længere væk fra mobilmaster på en bjergskråning i Indien.

Jeg har to indvendinger:

1) den overdrevne brug af p-værdier. Her har ASA (The American Statistician) i almindelighed følt sig nødsaget til at imødegå det store misbrug i fortolkningen af p-værdier med en plamflet med titlen: ”The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose” Her må jeg fremhæve punkt 2. og punkt 3., som gælder for din indiske reference:

2: P-values do not measure the probability that the studied hypothesis is true, or the probability that the data were produced by random chance alone.

3: Scientific conclusions and business or policy decisions should not be based only on whether a p-value passes a specific threshold.

2) Indholdet er senere imødetgået af tyske og italienske forskere i en rapport med titlen: ”Mobile phone radiofrequency exposure has no effect on DNA double strand breaks (DSB) in human lymphocytes.”

Jeg citerer fra abstraktet:

The use of mobile phones has been associated with an increased risk of developing certain type of cancer, especially in long term users. Therefore, this study was aimed to investigate the potential genotoxic effect of mobile phone radiofrequency exposure on human peripheral blood mononuclear cells in vitro.

CONCLUSIONS: The results of this experimental study demonstrate that exposure of human lymphocytes to a conventional 900 MHz RF emitted by a commercial mobile phone for 30 min does not significantly impact DNA integrity.

 • 5
 • 3

Claus, kan du ikke give nogle frekvenser og dBm/m2 som du betragter som sikre nok til at vi kan overleve uden skader? Som jeg har vist kan vi ikke undgå stråling, og vil vi have fordelen af vores nuværende liv følger der en vis stråling med. Da du åbenbart har sat dig meget ind i det, må du også kunne give nogle grænseværdier for acceptabel stråling afhængig af frekvens eller bølgelængde. De fleste her kan nok omregne mellem frekvens og bølgelængde. Vi venter alle spændt på , hvad du betragter som acceptabelt?

 • 7
 • 4

I 2011 havde dagbladet Information en herlig artikelserie med titlen ” En hypokonder kan godt blive syg”. Humor på højt plan med et tvist af alvor.

Fra spisesedlen:

Lasse Lavrsen, 34, har hele sit liv haft en usund interesse for sundhed og sygdomme. I mange år kunne læger og videnskaben berolige ham, men da han flyttede ind i den økologiske klasse, accelererede angsten. Mælk, sukker, amalgam, parabener, flammehæmmere, mobiltelefoner og mikrobølgeovne. Alt omkring ham kunne slå ihjel, og alt det, han troede på, var faldet. Nye lidelser opstod, og de gamle bestod. Det blev en krig på autoriteter, der har efterladt ham helt uden. Og hvad gør man så, når man altid frygter det værste for sig selv?

Her er links til serien:

Hypokonderen: Om mobilstråler Hypokonderen: Flugten tilbage Hypokonderen: Om sukkeret Hypokonderen: Om økologi Hypokonderen: Om kød Hypokonderen: Om at få børn Hypokonderen: Om biopater Hypokonderen: Om sølvplumper Hypokonderen: Om at drikke mælk Hypokonderen: Om at være hypokonder

 • 6
 • 3

Da du åbenbart har sat dig meget ind i det, må du også kunne give nogle grænseværdier for acceptabel stråling afhængig af frekvens eller bølgelængde.

Jeg formidler blot evidensen og den faktuelle data på området, Svend Ferdinandsen. Gransker man den, ser man også overordentligt tydeligt, at vores groteske grænseværdier - som sundhedsmyndighederne vælger, at vi skal følge i dag - intet har med hverken fornuft eller logik at gøre, men i dén grad er direkte livsfarlige.

Samtidig må og skal vi også omgående foretage nøjagtige målinger på samtlige frekvenser og bølgelængder fra alle former for forskellige mobilmaster (base stations), 'smart'metre, osv. - da det altsammen er med til at bidrage til bl.a. vores voldsomt stigende kræft-forekomster, men også utallige andre kroniske lidelser og ekstremt bekymrende fund som øget bakterie-resistens og infertilitet.

Professor Dr. Olle Johansson, som må siges at være en af de forskere, der har sat sig absolut mest ind i emnet, foreslår dog den naturlig baggrundsstråling - det gjorde han også ifm. netop høringen i Folketinget (se 15:34).

For de interesserede (alle andre end lobby-troldene), så informerer han også her om, hvordan mobil-producenterne er fritaget for ethvert ansvar, idet de direkte selv advarer mod enhver direkte kropskontakt med mobiltelefoner i produkt-informationen. Se også henvisninger til det aspekt i min kommentar her.

vil vi have fordelen af vores nuværende liv følger der en vis stråling med.

Det er klart, men det er ikke et gyldigt argument i den alvorlige debat, Svend Ferdinandsen, medmindre du da er bedøvende ligeglad med vores allesammens børn og børnebørn - er du det?

Vil vi have dem, er vi nemlig nødt til at tage det her gravalvorligt og begrænse den ikke-ioniserende stråling, hvor end vi kan.

Troldene ovenfor (Henrik Pedersen og Søren Lund) skal jeg nok tage mig af og give eftertrykkelige svar efterfølgende, men de er dybt, dybt useriøse, og jeg gi'r intet for deres bevidste vildledninger og fordrejninger. Der er ikke én af deres udokumenterede påstande, der holder bare det mindste vand, og det er så tydeligt og let at afsløre gang på gang på gang, så jeg skal nok gøre det blot for at vise folk, hvor simpelt det er at gennemskue deres agenda.

Samtidig lød opfordringen allerede d. 14. maj på selv rent faktisk at lytte til høringen og se på studierne nævnt deri. Det er der tilsyneladende ikke én anden debattør, der rent faktisk har gjort (sikke en nysgerrighed på Ingeniøren) - men alligevel insisterer alle på at diskutere imod noget, som de slet, slet ikke har orienteret sig om. Tilmed lyver flere endda direkte, bl.a. ved at hævde at mobilmasters maksimale sendestyrke er 9 Watt, hvilket intet har med virkeligheden at gøre overhovedet. Den slags kan på ingen måde forsvares i en ekstremt alvorlig og seriøs debat, men det er ufatteligt tydeligt, at de fleste deltagere på ingen måde er indstillede på min opfordring til en åben, ærlig, seriøs og sober debat - og det eneste, man kan udlede af det, er, at selv vores debatter er central genstand for lobbyisme. Men som sagt, hvorfor skulle de ikke også være det, hvis man på den måde kan blive ved med at vildlede og bedrage befolkningen.

Der findes kun én reel sandhed dog, og den finder heldigvis vej til sidst. Hermed yderligere studier fra høringen. Jeg skal nok bringe dem alle, men lad os først kigge på det stærkt, stærkt foruroligende i dem her:

"Fetal and neonatal responses following maternal exposure to mobile phones"

"Exposure of pregnant women to mobile phone significantly increase fetal and neonatal heart rate, and significantly decreased the cardiac output."

"Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli"

"It is also shown that exposure to RF-EMFs within a narrow level of irradiation (an exposure window) makes microorganisms resistant to antibiotics. This adaptive phenomenon and its potential threats to human health should be further investigated in future experiments. Altogether, the findings of this study showed that exposure to Wi-Fi and RF simulator radiation can significantly alter the inhibition zone diameters and growth rate for L monocytogenes and E coli. These findings may have implications for the management of serious infectious diseases."

"Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic: an observational study"

"Use of cell phones decrease the semen quality in men by decreasing the sperm count, motility, viability, and normal morphology. The decrease in sperm parameters was dependent on the duration of daily exposure to cell phones and independent of the initial semen quality."

"For the highest level of exposure (>=1.0 µT), IRRs of 1.44, 1.78, 1.40 and 1.34 were observed for dementia, motor neurone disease, multiple sclerosis and epilepsy, respectively."

Men Liselott Blixt vidste udmærket godt alt det her i forvejen, også forud for høringen: "Man er ikke kommet videre, end hvad jeg havde hørt i forvejen"

Men alligevel ikke så meget som løfter de ansvarlige politikere et bryn. Det er helt og aldeles grotesk, og de vil blive stillet til ansvar.

 • 2
 • 9

Claus Nørgaard Gravesen, jeg har seriøst forsøgt at imødegået dit svar på mit indlæg med ovennævnte titel. Det eneste svar jeg har modtaget er, at du erklærer mig for ”trold”, samtidig med at du afsender myriader af ny påstande.

Du bedes venligt svare på mine indvendinger.

I mellemtiden svarer jeg på den første af dine mange ny referencer under titlen:

"Fetal and neonatal responses following maternal exposure to mobile phones"

"Exposure of pregnant women to mobile phone significantly increase fetal and neonatal heart rate, and significantly decreased the cardiac output."

Undersøgelsen er publiceret af egyptiske læger i ”Saudi Medical Journal”, der har en impact factor på 0,588 mens f.eks. ”New England Journal of Medicine” har en impact factor på 59,558.

De egyptiske læger har målt hjertefrekvensen på fostre og ud fra ekko-kardiogrammer skønnet hjertets slagvolumen samtidig med at moderen talte i mobiltelefon.

Jeg har 6 indvendinger, som du sikkert med din store indsigt kan redegøre for:

1) Jeg savner en blindtest, hvor de gravide mødre taler i en ikke tilsluttet mobiltelefon.

2) Jeg savner en redegørelse for, hvorfor slagvolumet beregnes ud for Teichholz ligning, når usikkerhederne på de 2-dimensionale (og ikke 3-dimensionale) billeder er 1-2 mm.

3) Slagvolumet skønnes ud fra ultralydsbilleder via ultralydstransducere med en frekvens på 3 MHz. Det er fatalt, at der helt mangler et skøn over transducernes effekt i Watt og deres mulige indflydelse på målingerne.

4) Jeg savner en diskussion af det paradoksale iht. undersøgelsen, at hjertefrekvensen øges, samtidig med at den beregnede gennemstrømning mindskes. Det forekommer ikke umiddelbart rigtigt.

5) Jeg savner en fysisk forklaring på, hvordan en aktiv mobiltelefon der holdes ved den gravide kvindes hoved, kan påvirke hjertet i fosteret i hendes mave.

6) Endelig fornemmer jeg et misbrug af p-værdier (som jeg tidligere har redegjort for) og jeg finder intet tegn på, at påstået kovarians også implicerer kausalitet.

Lad mig til sidst referere til en undersøgelse med titlen:

Effect of electromagnetic field emitted by cellular phones on fetal heart rate patterns.” i “European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology”

The study was planned to determine the effects of electromagnetic fields produced by cellular phones on baseline fetal heart rate, acceleration and deceleration. Forty pregnant women undergoing non-stress test were admitted to the study. Non-stress test was obtained while the subjects were holding the CP on stand by mode and on dialing mode, each for 5 min. Similar recordings were taken while there were no phones around for 10 min.

Electromagnetic fields produced by cellular phones do not cause any demonstrable affect in fetal heart rate, acceleration and deceleration.

Claus Nørgaard Gravesen, jeg fornemmer, at det er din taktik dels at beskylde afsenderen for troldevirksomhed, dels ikke at svare, og i stedet at afsende myriader af ny påstande, så du undgår at dykke ned i substansen.

Det postulat kan du imødegå ved at svare på mine ovenstående og tidligere indvendinger.

På forhånd tak.

Det vil også klæde dig at svare Svend Ferdinandsen, der blot beder om grænseværdier for strålingseffekter.

Jeg har mine tvivl, når du som strålingsfarer fremhæver ’smart-metre’.

Jeg har en vandmåler, der månedligt transmitterer mit vandforbrug til vandværket (der herude på landet leverer herligt kildevand). Transmissionen er drevet af en beskeden knapcelle, der samtidig leverer strøm til et display, og som vistnok skal udskiftes hvert 5’te år.

Det mener du vel ikke seriøst er en strålingsfare Claus Nørgaard Gravesen?

 • 8
 • 3

Helt "off topic" vil jeg nævne, at det eneste der virker, hvis man er udsat for kværulantforrykthed, er tavshed.

 • 8
 • 3

Henrik Pedersens indlæg siger vel alt. Men Claus er endnu ikke kommet med nogle grænseværdier

Det er tankevækkende, Svend Ferdinandsen, at du som industri- og branche-mand igennem så mange år overhovedet intet indblik har selv. Eller lyver du bare bevidst om det?

Men jo, jeg har skam netop lige peget på nogle grænseværdier ovenfor, Svend. Jeg anbefaler, at man forsøger at tilstræbe Professor Dr. Olle Johanssons anbefalinger så godt som muligt, hvilket er den naturlige baggrundsstråling - idet han må siges at være en af de forskere, der har sat sig absolut mest ind i emnet.

Jeg har en vandmåler, der månedligt transmitterer mit vandforbrug til vandværket (der herude på landet leverer herligt kildevand). Transmissionen er drevet af en beskeden knapcelle, der samtidig leverer strøm til et display, og som vistnok skal udskiftes hvert 5’te år.

Det mener du vel ikke seriøst er en strålingsfare Claus Nørgaard Gravesen?

Tak fordi du udstiller dit forsøg på total vildledning eller komplette uvidenhed om emnet, Henrik Pedersen.

"smart meters transmit pulses of wireless radiation between 9,600 to 190,000 times per day" (se s. 5 her)

Yderligere detaljerede oplysninger om emnet: 1, 2, 3, 4.

"Ofte fremhæves det, at smartmeteret kun udsender signaler én gang i døgnet. Det er påviseligt forkert. En mobil enhed (GSM-modul) har vedvarende intermittient kontakt til de omkringliggende BTS (Base Transceiver Station) for at opretholde operatørens HLR (Home Location Register). (3GPP, pkt 1 og pkt 2). Denne process er nødvendig, for at GSM-systemet kan viderestille opkald til den basestation, der ligger tættest på den mobile enhed (gsm-modulet). GSM-modulets vedvarende kontakt til BST vil for Smart-Meters i øvrigt ofte overstige dosisværdierne for tilsvarende mobiltelefoner. (O'Hair, 2011), hvilket grafisk kan iagttages i nedenstående illustration, hvor de gennemsnitlige udsendte signalsendestyrker fra forskellige trådløse apparater er udregnet i forhold til kummuleret helkropsdosis: Beregning og grafik: (Hirsh, 2011). Intensiten angives i microWatt pr. kvadratcentimeter"

Fremhævelserne er mine.

Jamen dog, Henrik Pedersen. Her kommer du simpelthen til at erkende, at du end ikke kan læse et studie. Hvordan skal nogen kunne tage dine indlæg det mindste seriøst? Dine nazi-henvisninger taler for sig selv. Det samme med dine komplet off-topic hypokonder-historier. Du er så dybt, dybt useriøs, at det ingen steder hører hjemme i en åben, ærlig, seriøs og sober debat, Henrik Pedersen.

Du refererer specifikt til afsnittet, hvor studiet diskutere de evindelige fejl og mangler ved det danske kohorte studie. Jeg gider ikke engang kopiere det ind for dig, Henrik Pedersen, du kan læse hele afsnittet selv her.

Det vil altså sige, at dine "flotte" citater absolut intet har med selve det her studie at gøre. Men det vidste du selvfølgelig udmærket godt, Henrik Pedersen. Går den, så går den - det gjorde den bare ikke. Ærlighed skal man godt nok lede længe efter i de her spalter.

Ydermere opstiller et kohorte-studie en hypotese. Det kan diskutere og spekulere over den hypotese, men det kan allerhøjest bemærke en korrelation - ikke kausalitet.

Ang. Albert Gjedde i øvrigt: "Hjernen kører i 2. gear på motorvejen, når du taler i mobil", 24. nov 2006:

»Spørgsmålet er, om vi her ser begyndelsen til neurodegenerative sygdomme, fordi vi kan se, at der er nogle mitokondrier, der ikke får nok ilt. De får tilført nok ilt til, at de kan udføre arbejdet, men det sker under vilkår, som ifølge de tal, vi har, ikke er helt optimale. Det svarer til, at du igennem mange år ikke spiser dine vitaminpiller,« siger Albert Gjedde.

Øjensynligt har den kære Albert Gjedde mistet sit moralske kompas i årene efter 2006.

Desuden skal man huske at holde sig følgende for øje: "Forsigtighedsprincip for mobilstråling WHO betegnede i 2011 stråling fra mobiltelefoner, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling som måske kræftfremkaldende.

I Danmark anlægger Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip, hvor den bl.a. anbefaler brug af headset/håndfrit sæt, eller at man sætter højtaleren på, når man taler, så man undgår at holde mobilen tæt ind til øret.

Ligesom styrelsen advarer om, at mobilen automatisk skruer op for sendestyrken i tog, bus og biler, fordi metallet afskærmer for radiobølgerne, så det øger strålingen.

Sundhedsstyrelsen advarer også mod brugen af mobilcovers, der skal beskytte mod stråling, for det betyder, at mobilen også der vil skrue op for sendestyrken.

Sundhedsstyrelsen forsker ikke selv i mobilstråling, men følger den internationale forskning og samarbejder med de nordiske landes strålebeskyttelsesmyndigheder.

I 2015 forbød Frankrig wifi-apparater i børnehaver."

den overdrevne brug af p-værdier.

Nu må du stoppe, Henrik Pedersen, det er simpelthen for vandet. Har du intet argument overhovedet relateret til studiet? - og så er det det eneste, du kan slå ned på, uden den mindste henvisning? Hvor ser du et problem med en specifik P-værdi? I hvilken forbindelse mener du, der specifikt er "brugt for mange" P-værdier? Hvormed udgør det et specifikt problem ift. dette studie?

Endvidere, Henrik Pedersen: "Comment on “Mobile phone radiofrequency exposure has no effect on DNA double strand breaks (DSB) in human lymphocytes”" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

"Despite its challenging topic, this paper has major shortcomings. Over the past decade, my colleagues and I have studied the health effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMFs) emitted by mobile phones (2-12). The first major shortcoming of this paper comes from this point that the authors have not measured the key factors such as the specific absorption rate (SAR) (13-16) in their blood samples. They even have not provided any information about the SAR level of the mobile phone used in their study or the power density (17,18) at the distance they placed the samples. Interestingly, they have discussed the characteristics of the battery and the dimensions of the mobile phone, while very important factors such as the distance between mobile phone antenna and the samples are entirely forgotten. Moreover, it’s not clear whether the samples were located in the near field of the cell phone antenna or far field.

Moreover, the authors have not explained the characteristics of the talk mode (whether white noise or a constant level of sound signal was used or the mobile phone was in talk mode without sending or receiving any sound signal). It should be noted that the level of RF-EMF varies in these conditions. Therefore, as very important factors such as the magnitude of the absorption of RF-EMF energy are not known, this study cannot be reproduced by other researchers. Altogether, methodological shortcomings of this study have possibly affected the validity of its findings."

Jeg kan godt blive ved med at pille dine stråmandsargumenter fra hinanden, Henrik Pedersen, men hvorfor sku' jeg helt ærligt. Jeg har også andet at bruge tiden på, og du har mere end bevist din vilje til kun at ville fordreje debatten igen og igen.

det eneste der virker, hvis man er udsat for kværulantforrykthed, er tavshed.

Det eneste der måske virker, hvis man end ikke har et argument, er et stråmandsargument. Men de er hermed kasserede. I forsøgte, men fejlede.

Go' dag, alle.

 • 2
 • 10

Claus Nørgaard Gravesen skrev:

Jeg anbefaler, at man forsøger at tilstræbe Professor Dr. Olle Johanssons anbefalinger så godt som muligt

Olle Johansson er ikke professor, men er kendt for at besmykke sig med lånte fjer. Fra det svenske ”Videnskapsrådets” (Swedish Research Councils) rapport:

Olle Johansson and colleagues, also at Karolinska Institutet, are interested in several sub-areas of research. Their work, however, is characterized by weakly-supported statements and deficiencies in scientific precision.

og videre

De utländska sakkunnigas omdömen om Johanssongruppens epidemiologiska studier vid Karolinska institutet är entydigt negativa. De bedöms vara ”largely hypothetical” och slutsatserna ”very speculative”…

En annan av de sakkunniga anser Olle Johanssons grupp vara ”totally out of control in its interpretations and assertions based on ecological studies whose mistakes any journalist would recognize”…

Forskningen är behäftad med svagheter både vad gäller teoribildning och metodologi, vilket beskrivits i avsnitten ovan om epidemiologi och mekanismer..

Alt i alt en sønderlemmende kritik af Olle Johanssons arbejder.

Svenske Dagens Nyheter har en artikel om Olle Johansson med overskriften KI-forskares wifi-varning var fusk.

Så meget om sagkyndiges og pressens vurdering af Olle Johansson.

 • 10
 • 3

Claus Nørgaard Gravesen skrev venligt:

Tak fordi du udstiller dit forsøg på total vildledning eller komplette uvidenhed om emnet, Henrik Pedersen. "smart meters transmit pulses of wireless radiation between 9,600 to 190,000 times per day"

Jeg er ikke klar over, om min vandmåler er opkoblet som wireless M-bus eller som Sigfox. I første tilfælde afsendes 900 beskeder pr. døgn. I sidstnævnte en enkelt pr. døgn. Det får jeg afklaret med vandværket.

Du roder rund i din dokumentation. Det, du kalder en mobil GSM enhed, er stationær og formentlig for mit vedkommende placeret ca. 800 meter væk på vandværkets grund. Dens kommunikation over GSM-nettet er mig uvedkommende (Jeg forudsætter wireless M-bus).

Jeg er tilmed så ubegavet, at jeg ikke forstår dit udtryk ”vedvarende intermitterende kontakt”. Måske forstår du det heller ikke selv.

Claus Nørgaard Gravesen, du kunne jo også lade den sunde fornuft råde.

Min vandmåler er max. udrustet med en 3000 mAh x 3,65V celle, som i henhold til fabrikanten kan holde i 16 år. Halvdelen af kapaciteten går nok til at drive ultralydsmåling af vandflow, computer og display.

Jeg har ikke data for sendereffekten, men enhver ved sin fulde fem kan nok regne ud, at det ikke er alverden, når batteriet skal holde i 16 år.

 • 9
 • 3

Claus Nørgaard Gravesen skrev:

Hvordan skal nogen kunne tage dine indlæg det mindste seriøst? Dine nazi-henvisninger taler for sig selv.

Claus, din korttidshukommelse svigter igen, igen. Jeg har ikke initieret nazi-henvisninger. Derimod skev du:

Citaterne ovenfor leder dog tankerne hen på nazisterne - finder du ikke den del skræmmende, Henrik Pedersen?

 • 7
 • 3

Claus Nørgaard Gravesen skrev:

Endvidere, Henrik Pedersen: "Comment on “Mobile phone radiofrequency exposure has no effect on DNA double strand breaks (DSB) in human lymphocytes”"

Jeg var og er bekendt med den indvending. Desværre forholder det sig lige modsat. Det tyske forsøg er seriøst, og modsat det indiske forsøg, som du først referer til, og som inkluderer alskens usikkerheder og derfor myriader af p-misbrug, så er det tyske klinisk og inkluderer en blindtest.

Derfor den klare konklusion:

The results of this experimental study demonstrate that exposure of human lymphocytes to a conventional 900 MHz RF emitted by a commercial mobile phone for 30 min does not significantly impact DNA integrity.

Din indvending er ikke sagligt begrundet.

 • 8
 • 3

Det her bliver mit sidste svar og indlæg til dig, Henrik Pedersen, for du fortsætter kun din totale vildledning og fordrejning af debatten med den ene komplet udokumenterede påstand efter den anden. Hvor er det dog ærgerligt, at bevidste støjsendere som dig får lov at forblive i debatten, når din bedrageriske tilgang er blevet blotlagt gentagende gange overfor, Henrik Pedersen.

"Hvordan skal nogen kunne tage dine indlæg det mindste seriøst? Dine nazi-henvisninger taler for sig selv."

Claus, din korttidshukommelse svigter igen, igen. Jeg har ikke initieret nazi-henvisninger. Derimod skev du:

"Citaterne ovenfor leder dog tankerne hen på nazisterne - finder du ikke den del skræmmende, Henrik Pedersen?"

Det er dine citater, Henrik Pedersen. Du kan se dem her i din egen kommentar - er det den slags, man vil have promoveret i debatten på Ing.dk? Jeg tvivler kraftigt.

Kort til de andre håbløse kommentarer, for de er intet værd: 1) Din nedgørelse af Dr. Olle Johanssons person kan du godt spare mig. Det er ren og skær smædekampagne mod en kontroversiel forsker - jeg gi'r absolut intet for det, Henrik Pedersen

min vandmåler

2) Hvor er det dog latterligt, at du bliver ved med at snakke om din vandmåler og insisterer på at sammenligne den med en digital fjernaflæst elmåler. Du forsøger virkelig at trække debatten ned på ekstremt lavt niveau, Henrik Pedersen - de dybder kan du ha' for dig selv.

Din indvending er ikke sagligt begrundet.

3) Mine indvendinger er samtlige sagligt begrundede! Tværtimod er det modsatte tilfældet med dine, Henrik Pedersen - du bliver ved og ved med at postulere i flæng uden den mindste dokumentation eller henvisning på noget tidspunkt overhovedet - vi kan jo på ingen måde stole på, hvor du kopierer dine citater fra.

Du ikke engang så meget som linker til det materiale, som du sakser helt og aldeles tilfældige sætninger udfra. Som vi så senest ovenfor, hvor du direkte tog citater fra et andet studie end det studie, som du kommentere på og konkluderede udfra. Hold nu fast, hvor er det uhæderligt i helt ekstrem grad - jeg har slet ikke mere tilovers for dig, Henrik Pedersen.

 • 2
 • 11

Du skrev:

"Lobbygruppen VoF opfandt og tildelte denne pris, angiveligt på vegne af industrien. På hvilken måde er det relevant ift. den præsenterede faktuelle data[1] (opslag på esundhed.dk med selvsamme data her[2]), Søren Lund?."

Dette er en særdeles kontroversiel påstand, som du har pligt til at dokumentere iflg. debatreglerne, her på sitet.

Nej, det har jeg ikke, Søren Lund, for det er angiveligt ganske rigtigt. Samtidig vil du ikke svare for det direkte spørgsmål, kan jeg forstå, Søren Lund - hvorledes vil du så debattere?

Det er samme tilgang som bl.a. Henrik Pedersen ovenfor benytter - besynderlig vinkel kun at beskæftige sig med snakken udenom og opsætning af stråmandsargumenter. Er mine relevante og direkte spørgsmål til Jer virkelig så ubekvemme?

Du promoverer propaganda for industrien, Søren Lund, der kun er interesseret i frifindelse af sine produkter, og meget gerne vil lobbye ekstremt meget for den sag. Den bunder bare ikke i den egentlige og reelle sandhed, Søren Lund.

videnskabelige uredelighed

Til gengæld, Søren Lund, så har du pligt til at dokumentere denne kontroversielle påstand og direkte beskyldning jf. debatreglerne her på sitet. Sæt igang, Søren Lund.

dementere

"Ingen forskning har visat att trådlösa nätverk och mobiltelefoni skulle vara farligt för vuxna, och att det skulle vara farligt för barn finns det inte heller några belägg för." "Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten"

Hvor er din og VoF's belæg og dokumentation for denne "dementering"? Hvor er din og VoF's belæg og dokumentation for, at den forskning og evidens "ikke findes"? Hvor er din og VoF's belæg og dokumentation for, at 'Swedish Radiation Protection Foundation' har "vildledt" offentlighed?

Jf. hele den her lange debat kan man jo enormt tydeligt se, at det er direkte falske påstande. VoF's troværdighed er dermed ikke-eksisterende, Søren Lund, og den læner du dig op ad.

 • 2
 • 10

Claus Nørgaard Gravesen skrev:

1) Din nedgørelse af Dr. Olle Johanssons person kan du godt spare mig. Det er ren og skær smædekampagne mod en kontroversiel forsker - jeg gi'r absolut intet for det, Henrik Pedersen

Claus, her lidt hjælp til forståelse: I 2004 udnævnte den svenske forening VoF (Vetenskap och Folkbildning) Olle Johansson til årets folkeforfører.

Till Årets förvillare 2004 utses docent Olle Johansson, Karolinska Institutet, för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta. Johanssons egen forskning håller låg kvalitet.

Det er kun indledningen af den lidet flatterende omtale af den kære Olle Johansson, der udover meget andet vås eksempelvis påstår at mobiltelefoni er årsag til ko-galskab og at FM-radio kan give modermærkekræft (malignt melanom).

 • 10
 • 3

Når Ioniseret stråling fra radioaktive kilder, med 1000 gange større energiindhold, ikke forårsager skader på mennesker og anden biologi, så har radio"stråling" fra de her omtalte kilder absolut ingen effekt.

Vi kommer ikke til at lægge vores mobiltelefoner, WiFi, DABradioer, RADAR og microbølgeovne væk alligevel, for fordelene opvejer så langt bagdelene.

Tåbelig diskution!

 • 7
 • 3

Når Ioniseret stråling

Jeg vil minde dig om, Michael Fos, at artiklen og debatten endnu engang handler om ikke-ioniserende stråling. Så pak venligst dine bevidst vildledende, fordrejende og helt og aldeles udokumenterede postulater væk, tak.

Vi andre kan i stedet fokusere på at begrænse strålingen, hvor den er absolut værst - nemlig såkaldte "smarte" elmålere og 5G mobilmaster, som stråler non-stop ("smart-metre" mellem 7 og 132 gange i minuttet), og 5G-masterne tilmed med millimeter-bølger med frekvenser på 30-300 GHz , tidligere kun brugt til satellit og radarsystemer.

Det her må og skal stoppes omgående, og de ansvarlige myndigheder skal leve op til deres ansvar.

I 2015 anslog man allerede, at 1 ud af 2 født efter 1960 nu får kræft.

"En ud af to mennesker, der er født efter 1960, vil opleve at få kræft i løbet af deres liv", februar 2015

 • 2
 • 10

I 2015 anslog man allerede, at 1 ud af 2 født efter 1960 nu får kræft.

"En ud af to mennesker, der er født efter 1960, vil opleve at få kræft i løbet af deres liv", februar 2015

Du er nu underholdende på mange måder med dit vås, og så præsterer du denne perle. Først klandrer du Michael Fos for at tale om ioniserende stråling og siger at debatten handler om ikke-ioniserende stråling hvorefter du helt uden omtanke refererer til en undersøgelse der under ingen omstændigheder udtaler sig om stråling, men blot konstaterer at jo længere folk lever, jo større chance er der for at få kræft.

Konklusionen må uden tvivl være at du reelt set ikke aner noget om de emner du skriver om.

M

 • 9
 • 2

jo større chance er der for at få kræft

Risiko, kære Michel.

; og jeg henviser iht. debattens mange gange føromtalte reference, som du jo passende kan forholde dig til, Michel Berggren:

"Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations" (Studiet)

"Any chronic exposure to conditions that increase the oxidative stress leads to an increased risk of cancer, and elevated levels of cancer have been demonstrated in populations with increased residential exposure to RFR (Dart et al., 2013; IARC, 2011)."

"Thus, the effects of RF radiation cannot be ignored as unrepaired DNA damage and oxidative stress are associated with several diseases such as cancer and several age-related diseases (Bernstein et al., 2013; Dart et al., 2013)."

"The persistence of DNA unrepaired damage leads to genomic instability which may lead to several health disorders including the induction of cancer."

dit vås

Henvis helt præcist til det, du omtaler som "vås", Michel Berggren.

Konklusionen må uden tvivl være at du reelt set ikke aner noget om de emner du skriver om.

Din "konklusion" og kommentar om "vås" er meget tæt på injurierende, Michel Berggren. Mon ikke du skulle holde igen med de falske påstande, inden det løber af med dig.

 • 2
 • 8

Din "konklusion" og kommentar om "vås" er meget tæt på injurierende, Michel Berggren. Mon ikke du skulle holde igen med de falske påstande, inden det løber af med dig.

Du overser en enkelt detalje i loven vedr. injurier. Hvis det der siges/skrives er en korrekt beskrivelse, så er det ikke injurierende, så derfor er jeg absolut ikke i fare for at tabe en injuriesag du måtte initiere, ej heller andre.

Risiko, kære Michel.

Meget uderholdende, du bemærker en petitesse der kan diskuteres og ignorerer helt din egen store fejl.

M

 • 9
 • 2

jo større chance er der for at få kræft. "Risiko, kære Michel." Meget uderholdende, du bemærker en petitesse der kan diskuteres og ignorerer helt din egen store fejl.

Hvilken "store fejl", Michel Berggren? Henvis specifikt. Diskuteres hvordan, Michel Berggren? Hvormed mener du helt konkret, at det er en "chance" at få kræft?

Du overser en enkelt detalje i loven vedr. injurier. Hvis det der siges/skrives er en korrekt beskrivelse, så er det ikke injurierende, så derfor er jeg absolut ikke i fare for at tabe en injuriesag du måtte initiere, ej heller andre.

dit vås Konklusionen må uden tvivl være at du reelt set ikke aner noget om de emner du skriver om.

Henvis dermed helt præcist til det, du omtaler som "vås" og "du reelt set ikke aner noget om de emner du skriver om", Michel Berggren.

Hvis ikke du kan det, Michel Berggren, så må jeg desværre endnu engang henvise til Straffelovens § 267 samt § 268 pga. dine direkte injurierende offentlige udtalelser om min person:

"Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

"Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år."

Du "glemte" i øvrigt helt at forholde dig til den her del, Michel Berggren:

; og jeg henviser iht. debattens mange gange føromtalte reference, som du jo passende kan forholde dig til, Michel Berggren:

"Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations" (Studiet)

"Any chronic exposure to conditions that increase the oxidative stress leads to an increased risk of cancer, and elevated levels of cancer have been demonstrated in populations with increased residential exposure to RFR (Dart et al., 2013; IARC, 2011)."

"Thus, the effects of RF radiation cannot be ignored as unrepaired DNA damage and oxidative stress are associated with several diseases such as cancer and several age-related diseases (Bernstein et al., 2013; Dart et al., 2013)."

"The persistence of DNA unrepaired damage leads to genomic instability which may lead to several health disorders including the induction of cancer."

Det bedes du venligst gøre.

 • 2
 • 7

Claus Nørgaard Gravesen fremturer med de samme luftige påstande, som tidligere er tilbagevist. Claus skriver igen, igen:

; og jeg henviser iht. debattens mange gange føromtalte reference, som du jo passende kan forholde dig til, Michel Berggren:

"Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations" (Studiet)

Svar: Det er et indlæg af indiske zoologer, som har checket påvirkningen af basestationer på ca. 40 personer, som boede i nærheden af og længere væk fra mobilmaster på en bjergskråning i Indien.

Der overhoved ikke styr på, hvor mange gange deltagerne har tusset op ned af bjerget, og om de ryger, drikker alkohol eller hvad de i øvrigt overvejende spiser etc., er baseret på deltagernes personlige skøn, med alt hvad det indebærer af usikkerheder..

Jeg gentager mine to tidligere indvendinger:

1) den overdrevne brug af p-værdier. Her har ASA (The American Statistician) i almindelighed følt sig nødsaget til at imødegå det store misbrug i fortolkningen af p-værdier med en skrivelse med titlen: ”The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose” Her må jeg fremhæve punkt 2. og punkt 3., som gælder for den indiske artikel:

2: P-values do not measure the probability that the studied hypothesis is true, or the probability that the data were produced by random chance alone.

3: Scientific conclusions and business or policy decisions should not be based only on whether a p-value passes a specific threshold.

2) Indholdet er senere imødetgået af tyske og italienske forskere i en rapport med titlen: ”Mobile phone radiofrequency exposure has no effect on DNA double strand breaks (DSB) in human lymphocytes.

Jeg citerer fra abstraktet:

The use of mobile phones has been associated with an increased risk of developing certain type of cancer, especially in long term users. Therefore, this study was aimed to investigate the potential genotoxic effect of mobile phone radiofrequency exposure on human peripheral blood mononuclear cells in vitro.

CONCLUSIONS: The results of this experimental study demonstrate that exposure of human lymphocytes to a conventional 900 MHz RF emitted by a commercial mobile phone for 30 min does NOT significantly impact DNA integrity.

Dette forsøg har høj troværdighed, fordi det er foregået i et laboratorium under kontrollerede forhold, samtidig med at der er gennemført en blindtest.

 • 8
 • 3

Hvis vi kan udlede noget som helst fra det store bio-sociale eksperiment, der er kendt som, VIRKELIGHEDEN, så må det være at stråling gør gavn.

Industrilandende, dvs EU, USA, Japan osv, har befolkninger der bliver endog meget gamle, og middel-levetiden stiger og stiger!

Det er der mange grunde til, men lad os bare "cherry pickke" en af dem, (det er jo det debatten går på) og lege at det skyldes strålingen fra menneskeskabt elektronik.

Det er nøjagtigt lige så absurdt, som hele denne debat, så hvorfor ikke?

Der dør flere end 10.000 mennesker, hvert år, ved at glide i deres badekar!

 • 4
 • 5

Stråling er sundt og godt og giver et langt liv. stråling gør gavn.

Kan du påvise "sundt", "godt", "gavn", "giver et langt liv" og absolut sikkerhed, Michael Fos? Dokumentation, tak.

Vi ser en meget voldsom og i nogle tilfælde ligefrem eksponentiel stigning i antallet af alvorlige kroniske lidelser i befolkningen - også hos vores børn. Vi ser også en meget voldsom stigning i hjernetumorer i alderen 0-39 år.

Det her kan ingen med god samvittighed byde vores børn og børnebørn.

Jeg henviser igen til mængden af evidens og dokumentation på området: https://www.powerwatch.org.uk/science/stud... https://www.emf-portal.org/en/article/over... https://www.scribd.com/lists/3440803/Elect... http://justproveit.net/studies

 • 2
 • 8

Brain tumors are increasing in Denmark, January 20, 2017: "The number of people diagnosed with tumors of the central nervous system (CNS, including brain tumors) in Denmark has more than doubled since 1990 according to new statistics and the largest increase has been in the last 10 years until 2015. Among young people aged 0-39 years, > tumors in the CNS are the type of cancer that has increased the most. "

Her er et fint billede af incidencen for cancer i hjerne- og centralnervesystem, rå rate, alder 0-39, der ikke kun ser på data fra 1990 og frem:

https://nofile.io/f/HyaxvNRcTr6/NORDCAN_T1...

Jeg er en anelse skeptisk over for koblingen til mobiltelefoner.

 • 3
 • 2

På foranledning af amtsregeringen i Steiermark/Østrig gennemførte dr. Gerd Oberfeld bl.a. i samarbejde med følgende, der er biased mht. skadevirkningen af elektrosmog:

Herrn Univ.-Prof. Dr. Michael Kundi, Medizinische Universität Wien, Herrn Univ.-Prof. Dr. Lennart Hardell, Universität Örebro, Schweden,

en undersøgelse af 25 W Mobilsenderen i Hausmannstätten i Østrig (en C-net sender, svarende til vort NMT 450), som var i drift i årene 1984-1997, for dens mulige skadevirkning mht. kræft.

I 2007 var senderen forlænge siden fjernet. For at måle feltstyrken omkrig senderen, stillede man en ny op på en lift. Ved hjælp af ”folkeregisteret” fandt man frem til 2543 personer, der havde boet omkring den ”gamle” sender.

De blev inddelt i to grupper, der hhv. havde boet i en 0-200 m og i en 200-1200 m radius omkring senderen.

Resultatet af den minutiøse undersøgelse blev udgivet i januar 2008 i en 111 sider lang detaljeret rapport med støtte fra lokalregeringen i Østrig med titlen:

Environmental Epidemiological Studyof Cancer Incidence in the Municipalities of Hausmannstätten & Vasoldsberg (Austria)

Konklusionen lød i min oversættelse:

Afstandsevalueringen viste i intervallet 0-200 m sammenlignet med intervallet 201-1200 m en signifikant kræftrisiko og dermed en klar lokal akkumulering. af især bryst- og hjernetumorer.

Analysen viste signifikant øgede risikovurderinger på tværs af alle modeller. Sammenlignet med referencekategorien (<10 mikroW / m2) var risikoen for kræft i den højeste eksponeringskategori (> 1000 mikroW / m2) for alle kræftforekomster ca. 5 til 8 gange højere (hovedsageligt lokaliseret i bryst og hjerne).

Sammenfattende blev der fundet en betydelig lokal ophobning af kræft i området tæt på senderen.

MEN AK, AK, AK, mobiloperatøren kunne ved hjælp tekniske kort påvise, at der ALDRIG havde været en mobilsender/mobilmast på lokaliteten i det pågældende tidsrum (1984-1997).

Da det var klart, ændrede dr. Gerd Oberfeld så forklaring og påstod, at der på det pågældende sted havde stået en ”test-sender”. Netop fordi det var en testsender, var den ikke indtegnet på de tekniske kort.

Mobiloperatøren måtte derefter trække dr. Gerd Oberfeld i retten og kunne ved hjælp af luftfotos fra undersøgelsesperioden og lokale beboeres udsagn godtgøre, at der aldrig nogen sinde havde været en NMT 450 sender i området.

Dr. Gerd Oberfeld måtte trække rapporten tilbage. Med andre ord var rapporten vås fra ende til anden.

Jeg tror ikke dr. Gerd Oberfeld og kumpaner har været i ond tro - de har bare været biased mod det udfald af undersøgelsen, de forventede - med fatale følger for sandhedsværdien af deres udsagn i al almindelighed.

Jeg har tidligere fremhævet og må igen fremhæve ASAs (The American Statistician) advarsel mod det store misbrug i fortolkningen af p-værdier i en skrivelse med titlen:

The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose

Her må jeg igen fremhæve punkt 2. og punkt 3., som ikke kan fremhæves ofte nok:

2: P-values do not measure the probability that the studied hypothesis is true, or the probability that the data were produced by random chance alone.

3: Scientific conclusions and business or policy decisions should not be based only on whether a p-value passes a specific threshold.

Behøver jeg at berette, at pseudo-professoren Olle Johansson arbejder tæt sammen med både dr. Gerd Oberfeld og prof. dr. Lennart Hardell?

 • 6
 • 3

Her er et fint billede af incidencen for cancer i hjerne- og centralnervesystem, rå rate, alder 0-39, der ikke kun ser på data fra 1990 og frem:

https://nofile.io/f/HyaxvNRcTr6/NORDCAN_T1...

Jeg er en anelse skeptisk over for koblingen til mobiltelefoner.

Fint indlæg med sober tone, Dan Jensen, tak for det. Men hvad er dit egentlige argument her? Hvorfor er du specifikt skeptisk?

Samtidig må du meget gerne linke eller henvise direkte til dit billedes data, tak.

Her via et opslag på esundhed.dk ser vi en stigning på 40% i aldersgruppen 0-39 år i perioden 2006 til 2015 - hvor den ikke-ioniserende stråling afgjort har været langt mere omfattende end tidligere år.

 • 1
 • 7

Fint indlæg med sober tone, Dan Jensen, tak for det. Men hvad er dit egentlige argument her? Hvorfor er du specifikt skeptisk? Samtidig må du meget gerne linke eller henvise direkte til dit billedes data, tak.

Kilden står ellerede i billedet af grafen, men her er som en sercive et link:

Graf

Ellers har jeg egentlig kun to bemærkninger:

Korrellation er ikke ensbetydende med kausalitet

Eksemplet her er et skoleeksempel på cherry picking Der er udvalgt en gruppe på 0-39 uden egentlig begrundelse og der er valgt data fra 1990 og frem - men når man ser på dataserien helt tilbage til 1943 ses det at stigningen begyndte i 1970...

Og så bør du for øvrigt i forbindelse med data benytte incidensrater og ikke absolutte tal.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten