Højesteret slår fast: Elregning på 200.000 kr. var en fejl

Da Flemming Villadsens elmåler blev udskiftet i 2011, fik han en regning for de sidste fire måneders forbrug på den gamle måler.

Ifølge regningen havde han og familien brugt strøm for 214.387,32 kr. på lidt over fire måneder – en påstand, som Højesteret endeligt afviste fredag, efter byretten og landsretten har været uenige om sagen.

Det store beløb skyldes, at den gamle drejeskivemåler, som elselskabet Seas-NVE tog ned i 2011, blev aflæst til at måle 110.791 kWh højere, end Flemming Villadsen havde indberettet lidt over fire måneder inden. Det fremgår af dommen, som blev offentliggjort fredag.

Flemming Villadsen og elselskabet er enige om, at han næppe har brugt strømmen i den korte periode. Ifølge Seas-NVE må han derfor have rapporteret for lave tal systematisk i de ni et halvt år, der var gået, siden elselskabet senest havde lavet deres egen aflæsning i huset.

Læs også: Dom: Elkunde slipper for regning på kvart million

Stabilt forbrug afgjorde sagen

Hvis Flemming Villadsen systematisk skulle snyde elselskabet gennem mere end ni år, ville det kræve, at han havde et årligt elforbrug på omkring 22.000 kWh i sit hus på under 100 m2, hvor han i perioden har boet med to-tre familiemedlemmer. Det svarer ifølge oplysninger fra Seas NVE’s egen hjemmeside til mere end fire gange det normale forbrug for en familie på den størrelse.

En gennemsnitlig familie på fire i et énfamiliehus bruger ifølge Seas-NVE's hjemmeside under 5.000 kWh om året. Flemming Villadsen blev opkrævet betaling for 22.000 kWh årligt. Illustration: Seas-NVE

I retten fremlagde Flemming Villadsens advokat desuden dokumentation for, at Flemming Villadsen havde indkøbt fyringsolie i langt hovedparten af perioden, hvorfor strømforbruget næppe er gået til opvarmning af huset.

Hertil kommer, at Flemming Villadsen både før 2001 og siden 2011 har haft et forbrug på mellem 6.000 og 12.000 kWh per år. Ifølge Højesteret har Seas-NVE ikke formået at forklare, hvordan forbruget i de mellemliggende ni et halvt år skulle være steget så voldsomt.

Det til trods for, at der i perioder har boet en til to bekendte i huset, og at familien i perioder har brugt el til en campingvogn fra huset.

Læs også: Danske elmålere kan være ramt af hollandsk målerfejl

Måler kan være tabt på gulvet

Hvis der ikke er tale om forkerte indberetninger, må der være tale om en fejlvisning, da måleren blev aflæst, argumenterede Flemming Villadsens forsvarer ifølge dommen. Trods afprøvning på tre uafhængige laboratorier er der ikke fundet fejl på måleren.

I byretten fik Flemming Villadsen imidlertid medhold, efter han havde argumenteret for, at et lynnedslag kunne have påvirket måleren. Det kunne eksperterne ikke afvise. Det gjorde de imidlertid i landsretten, der afsagde dom til fordel for Seas-NVE i januar 2016.

I Højesteret har Flemming Villadsens advokat argumenteret for, at måleren kunne være tabt, da den blev afmonteret, hvilket kan påvirke tallene på måleren.

Hertil kommer, at afmonteringen ikke nødvendigvis har fulgt forskrifterne til fulde, lyder det ifølge dommen fra Flemming Villadsen.

Læs også: Eksperter dumper elselskabers frikendelse af målere

‘I strid med aftalen mellem Seas-NVE og Eltel var installatøren ikke elektriker, og han fik kun en kort sidemandsoplæring, ligesom han kun sporadisk fulgte de skriftlige forskrifter,’ lyder det blandt andet i Flemming Villadsens argumentation, fremgår det af dokumentet.

Det kan montøren ikke afvise, ligesom han ikke husker, om han aflæste måleren, mens den hang på væggen, eller efter den var fjernet og potentielt tabt, fremgår det af hans vidnesbyrd.

Læs også: Sådan fandt hollandske forskere graverende elmåler-fejl

‘Han mener, at han aflæste måleren på [Flemming Villadsens adresse], efter at han tog den ned, men da han tog mange målere ned om dagen, er han ikke helt sikker. Han husker ikke, om han tabte måleren efter, at han tog den ned. Men han ville nok have husket det, hvis han havde tabt den, så han tror ikke, at han har tabt den,’ hedder det i resumeet af hans udtalelser.

Fordi aflæsningen afveg fra det forventede forbrug, satte montøren et rødt klistermærke på den og placerede den i en særlig container, så den kunne genfindes. Da Seas-NVE tog den ud af containeren, kunne de bekræfte montørens aflæsning og tog et billede af målerstanden.

Flemming Villadsen er nu fritaget fra at betale de 214.387,32 kr., ligesom Seas-NVE skal betale rettens omkostninger og Flemming Villadsens advokatudgifter.

I dommen er Flemming Villadsen anonymiseret, selv om der ikke er navneforbud i sagen. Her i artiklen er hans navn brugt efter aftale med hans advokat.

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg var oppe ved en bekendt, hvis fjernvameforbrug var steget til 4x normalforbruget, som i forvejen var højt. Her så jeg at returtemperaturen på måleren, viste en del lavere end på et fastsat thermometer på returrøret. Jeg fortalte ham, at han skulle huske at få montøren til at notere denne forskel, da den jo kan skyldes en dårlig termisk kontakt i følerlommen, og derved ikke nødvendigvis kan ses i en efterfølgende installation. Konklusionen blev, at han fik fastsat et årsforbrug på tror jeg, 10% over det tidligere. I den konkrete sag med elmåleren, skulle man tro der er buler i kassen, hvis det er en måler med metalkabinet, hvis den har været tabt. Om der ellers kan gå ged i tælleværket ved jeg ikke. I alle tilfælde er det en god ide at notere sit forbrug en gang om ugen.

 • 7
 • 0

Der er stor præcedens for, at forsyningsselskaberne får ret i tvister om forbrugsafregning. Uden på nogen måde at ankalge nogen, så er der måske en god grund til det.

MEN det rejser da spørgsmålet, helt generelt, hvordan man sikrer sig mod målerfejl, aflæsningsfejl og lignende. I den konkrete sag var der lang tid mellem officielle aflæsninger, og et udjævnet merforbrug over 10 år kan måske være svært at imødegå. Selvfølgelig kan man aflæse målerne regelmæssigt, og fremlægge disse målinger. Det vil måske have en vis vægt i retten, men ikke nødvendigvis. Og hvad nu hvis måleren viser 20% for lidt i en årrække; alle er i god tro og ingen farer lurer. Så skiftes måleren, og vupti, forbruget stiger med 20%. Hvor er fejlen ? Risikeres efterbetaling for 10 år ?

Jeg aflæser regelmæssigt, ugentligt. Og når DONG, engang, skifter til en moderne måler, så bliver der selvaflæst, og sandsynlighedskontrolleret efterfølgende. Men hvad med "20%-problemet" ?

Måske burde forsyningsselskaberne ikke alene se på sandsynligheden fra år til år, men også på den statistiske sandsynlighed ? (Kan et el-opvarmet hus virkelig nøjes med 4.000 kWh - for eksempel ?).

Det er et glædeligt udfald af retssagen for sagsøger, men hjælper det os andre ?

 • 7
 • 0

Det sikreste er at tage et foto af måleren med jævne mellemrum, her undgår man diskution om fejlaflæsning og kan dokumentere aflæsning på et givet tidpunkt. Jeg gøre det jævnligt med både mine elmålere, vandmålere og invertere.

 • 2
 • 0

I alle tilfælde er det en god ide at notere sit forbrug en gang om ugen.

men holder det i Byretten hvis -

Ifølge Seas-NVE må han derfor have rapporteret for lave tal systematisk i de ni et halvt år, der var gået, siden elselskabet senest havde lavet deres egen aflæsning i huset.

?

 • 1
 • 0

Man kunne tro at de to højeste cifre samt det 4. er drejet en frem. Svarende til ti 110100 kwh. Læg mærke til at både 3 og 1 tallererne ikke er på linje med de andre cifre.

 • 5
 • 0

Havde engang en sag med SydEnergi hvor jeg lige pludselig fik en regning på 80 000- mod normalt 11000. Klagede -de var meget hjælpsomme-kom og monterede parralel måleudstyr/logger , som heldigvis viste at måleren var totalt f... Den havde periodisk fejl Ny måler blev monteret. Problem løst. Afregningen blev løst ved et gennemsnit af sidste afregninger. Havde en fornemmelse af at de ikke ønskede for meget postyr om sagen. Teknikerne mente at det var pga lyn.

 • 10
 • 0

Tror den aggressive fremfærd det kan hænge sammen med at der efterhånden er mange der dyrker ulovlige rygbare afgrøder, i stor stil derhjemme.... Dette kræver store mængder strøm. Der er set mange opfindsomme måder, at snyde elselskabet på.

Det berettiget ikke til administrativt at straffe borgerne generelt, ligesom det sker i så mange andre tilfælde: DSB, europark, fjernvarme. Listen over selskaber man ikke kan undgå er lang. Selv statslige eller kommunale organer straffer administrativt.

Tredelingen af magten burde føres helt ud i yderste led, sådan at det ikke er samme monopolselskab der laver reglerne, puttede folk i Ribers og afgøre tvivlsspørgsmål.

Det er et problem at mange tror, at det skal være bekvemt at administrere.

 • 14
 • 1

Ifølge Seas-NVE må han derfor have rapporteret for lave tal systematisk i de ni et halvt år, der var gået, siden elselskabet senest havde lavet deres egen aflæsning i huset

Enhver kan jo sige sig selv, at det vil blive opdaget før eller siden, så den er meget søgt.

Tror den aggressive fremfærd det kan hænge sammen med at der efterhånden er mange der dyrker ulovlige rygbare afgrøder, i stor stil derhjemme....

Og han ryger dem selv. Så kunne Seas-NVE's påstand måske give mening.

 • 1
 • 0

Ja Franz Birch,, jeg tror også at din tanke er rigtig. Hvis man antager det er sket, så svarer det forbrug selskabet mener, der har været i 4 måneder til kun 4kwh år dag ca. Det er sikkert sat lavt af selskabet. Nu er det bare spørgsmålet om tællehjulene kan springe selv ved et slag eller at det kræver at det foregående hjul er kommet til 9 før det kan skifte.

 • 0
 • 0

Citat: "En ufaglært montør kan have tabt måleren, lyder konklusionen."

Ufaglærte montører taber målerne. Faglærte montører taber ikke målerne. Ellers er arbejdet det samme. Uddannelsen går altså primært ud på at lære ikke at tabe målerne :-)

 • 17
 • 1

Det er uddybet længere nede i artiklen:

‘I strid med aftalen mellem Seas-NVE og Eltel var installatøren ikke elektriker, og han fik kun en kort sidemandsoplæring, ligesom han kun sporadisk fulgte de skriftlige forskrifter,’ lyder det blandt andet i Flemming Villadsens argumentation, fremgår det af dokumentet.

 • 3
 • 0

Med lidt hovedregning er jeg kommet frem til at huset skal have et forbrug på ca 55A i gennemsnit på alle de 4 mdr. På alle de hus installationer jeg har lavet igennem tider, har der max været 35A foran et alm. hus.

Så forstår ikke hvorfor sagen er endt i højest retten.

 • 5
 • 3

Med lidt hovedregning er jeg kommet frem til at huset skal have et forbrug på ca 55A i gennemsnit på alle de 4 mdr.

Som der står i artiklen: Flemming Villadsen og elselskabet er enige om, at han næppe har brugt strømmen i den korte periode. Ifølge Seas-NVE må han derfor have rapporteret for lave tal systematisk i de ni et halvt år, der var gået, siden elselskabet senest havde lavet deres egen aflæsning i huset.

Der er ikke teknisk noget der kunne hindre det store forbrug. Men elselskabet mangler at sandsynliggøre hvor strømmen er blevet af, når hans forbrug skulle være 4 gange større end gennemsnittet.

 • 3
 • 0

Seas mente at jeg havde brugt 195415 kWh til byggestrøm på ca 6 måneder. (På en 32 A installation)

 • 6
 • 0

Det sikreste er at tage et foto af måleren med jævne mellemrum, her undgår man diskution om fejlaflæsning og kan dokumentere aflæsning på et givet tidpunkt.

Men hvordan kan man dokumentere hvornår billedet er taget? Det er jo let at ændre EXIF informationen i billedfilen, så det viser en anden optagelsesdato. Hvis elselskabet uden beviser kan påstå at han må have rapporteret for lave tal systematisk i ni et halvt år, kan de vel også påstå at der er blevet manipuleret med evt. billeder.

 • 5
 • 0

Citat: "En ufaglært montør kan have tabt måleren, lyder konklusionen."

Ufaglærte montører taber målerne. Faglærte montører taber ikke målerne. Ellers er arbejdet det samme. Uddannelsen går altså primært ud på at lære ikke at tabe målerne :-)

Det er en journalistisk opsummering, Højesteret er noget mere nuancerede i dommen der kan læses her:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyhe...

Det er for retten veldokumenteret at SEAS/NVE havde mere fokus på at billiggøre målerudskiftningen end på forbrugerens retsstilling og/eller bevissikring.

En mere fornuftig procedure ville have været at hvis måleren viste udenfor det forudsagte interval (læs dommen!), skulle (junior)montøren tage billeder af måleren samt elinstallationer omkring den som bevissikring og lade være med at udskifte den.

Problemsager bør altid varetages af erfarne folk som har forstand på både teknikken, kundens retsstilling og regler for fornuftig bevissikring.

 • 13
 • 1

Mine fotos ryger automatisk i dropbox. Det kræver nok en del teknisk snilde at få dropbox til at forfalske hvornår billeder er taget. Og jeg har set folk lave samme trick med private gallerier på facebook.

 • 1
 • 0

Jeg synes, at det er meget uhyggeligt, at landsretten dømte ham. Er der nogen som ved, hvad de tænker på derinde.

 • 6
 • 0

Tok foto av måleren og dagens avis for ca to måneder siden da jeg fikk ny AMS-måler. Husker ikke sist strømselskapet var og noterte målerstand. Men selskapet og jeg hadde samme tall!

 • 1
 • 0

Mine fotos ryger automatisk i dropbox. Det kræver nok en del teknisk snilde at få dropbox til at forfalske hvornår billeder er taget. Og jeg har set folk lave samme trick med private gallerier på facebook.

Dropbox forum angiver selv hvordan man nemt kan ændre datoen. Søg på "Change photo date" F.eks.: "EXIF data can be updated on the photos in the PC where Dropbox is installed using software like http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Gr... (I'm pretty sure there is lot of software for EXIF data edit). Once the files has been updated, the files will be uploaded and will replace existing Dropbox files in Dropbox cloud servers."

 • 2
 • 0

Danskerne tiltro til det danske retssystem må skyldes en fundamental uvidenhed om, hvordan det fungerer (eller rettere ikke fungerer). Ingen aviser gider lægge spalteplads til for dem ligegyldige enkeltsager, selv om der er tale om groft justitsmord mod enkeltpersoner. Ligeledes stoler domstolene oftest (med ikke altid) på løgne fremsat af uvederhæftige politiassistenter (og andre offentlige myndigheder for den sags skyld).

Endelig er det nu blevet forbudt at forsvare sig selv i Retten, men man bliver påtvunget en ofte aldeles uduelig og uinteresseret beskikket advokat, som man siden skal betale i dyre domme.

Hvis jeg får garanti for offentliggørelse, så skal jeg gerne dokumentere mine påstande med flere vidtforskellige exempler, Men det kræver tid, det kræver plads, og der er stort set ingen interesserede læsere.

Derfor fortsætter systemerne som sædvanligt, og dommerne dækker generelt over deres kollegaer.

Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

 • 8
 • 3

så er der en længere periode, hvor det er skønnet forbrug.

Det forekommer mig underligt at SEAS-NVE ikke har været ude og aflæse måleren efter en så lang periode baseret udelukkende på skøn - i det mindste for tjekke op på tingenes tilstand.

Der kan være sket, hvad som helst i den periode.

Hvad der også sandsynligører "masseret" tal er at efter den længere periode med skønnet forbrug - afviger første aflæsning ikke fra de andre.

Skønnene har ALLE været til absolut højeste side af de indberettede forbrug - både før og efter.

Således virker det sandsynligt at der ved indberetningen den 30.11.2008 ville komme en afvigende indberetning for at justere for de mange høje estimater henover 5 år.

Det er der ikke. Hverken abnormt høj eller abnormt lav. Alle indberetninger efter er meget lavere end skønnet værdier.

I min optik har SEAS-NVE pga. manglende kontrol og omhu tabt omkring 200.000kr og at det er overvejende sandsynligt at måleren virkede fint.

 • 1
 • 2

Flemming Villadsen og elselskabet er enige om, at han næppe har brugt strømmen i den korte periode. Ifølge Seas-NVE må han derfor have rapporteret for lave tal systematisk i de ni et halvt år, der var gået, siden elselskabet senest havde lavet deres egen aflæsning i huset.

 • 1
 • 0

Jeg fik ny mekanisk vandmåler (nu har vi elektroniske vandmålere). I forbindelse med måleren, sidder en lille plastdims, som skal fohindre vand i at løbe baglæns. Da jeg fik ny vandmåler, opdagede jeg at jeg brugte 90 liter vand mere pr., døgn end jeg plejer. Jeg bruger 52-55 m3 om året. Forsyningen troede ikke på mig i starten, da jeg sagde at måleren rykvis kørte fremad, men jeg havde lukket vandhanen ind til varmtvandsbeholderen, og jeg har synlige rør i hele huset, så jeg ville nok opdage 90 liter vand pr. døgn et sted. De kom og kiggede, og der skete ikke noget, før der var gået ca. 5 minutter og de selv så måleren tælle. Der blev monteret en ny tilbageløbssikring igen og problemet var løst. Jeg har dog selv måttet betale "merforbruget", men sagde heller ikke noget. Men godt at være vågen og holde øje med forbruget.

 • 5
 • 0

I min optik har SEAS-NVE pga. manglende kontrol og omhu tabt omkring 200.000kr og at det er overvejende sandsynligt at måleren virkede fint.

Det er ikke umuligt men retssikkerheden er mere værd end 200.000 kr. SEAS-NVE burde have ageret anderledes og derfor bliver det deres tab (hvis der er et tab).

Nu er man skiftet til målere med automatisk dataopsamling. Det er ikke derfor man er skiftet, men det burde have været derfor. Hvis man lader 10 år gå mellem aflæsninger, så må man overtage noget af risikoen ved det.

 • 7
 • 0

‘I strid med aftalen mellem Seas-NVE og Eltel var installatøren ikke elektriker, og han fik kun en kort sidemandsoplæring, ligesom han kun sporadisk fulgte de skriftlige forskrifter,’ lyder det blandt andet i Flemming Villadsens argumentation, fremgår det af dokumentet.

Den eneste gang jeg har været med til en eksternt udført elmåleraflæsning her i Tyskland underskrev både jeg og modparten aflæsningen, og jeg fik et gennemslag som kvittering.

Den procedure sikrer forbrugeren mod en hel række fejl, f.eks. at måleren efterfølgende tabes og derpå aflæses.

 • 2
 • 0

Havde en sag med Dong, der stod på regningen, at de (Radius) havde været ude og aflæse elmåleren.

Jeg kunne ikke acceptere den høje regning, 4. måneder efter stod elmåleren end ikke på det de påstod de havde aflæst (måtte vise dem et billede). Så indrømmede de, at de bare havde gættede på hvad den stod på!

Stol aldrig på Dong/Radius!!

 • 7
 • 0

Enig. SEAS-NVE er selv skyld i tabet, som jeg også skriver.

Mit forbrug faldt sjovt nok drastisk ved overgangen til digital måler hos SEAS-NVE. Jeg klagede og fik svaret at måleren var testet og virkede fint... I samme periode som el forbruget faldt i huset flyttede kone+barn ind. Med voldsomt øget aktivitet i opvaske+vaskemaskine til følge. Nu havde de fået pengene og jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle føre den sag og hvordan den skulle kunne udmønte sig i andet end for meget besvær for for få kroner.

 • 0
 • 0

Med en ny digitalmåler. Heldigvis måtte den skiftes, da den blev befængt med tordenfluer. Så faldt vores forbrug igen. Jeg har forsøgt, men selv med el-vandvarmeren på fuld knald (opvask, gulvvask og bad) og ovn og komfur + baggrundsforbruget (server og det løse: tv og radio), kunne jeg max. komme op på 17 kwh- og det var kun den dag.

Siden er vi kommet af med elvandvarmeren, og den nye olieoser bruger meget mindre.

Men vi forsøgte at låne en måler, så jeg kunne bevise overfor mit træhoved (nørdemanden), at hans server stod for en god del af forbruget. Det kunne så ikke lade sig gøre, da den lånte måler ikke havde trebenet stik (jord). Så nullo måling.

Forresten skal vi stadigvæk aflæse den "intelligente måler" hvert år. Så hvad en så aflæser- må guderne vide. Jeg ved det reverentertals ikke!

Mvh Tine

 • 1
 • 2

Et vandrør sprang og oversvømmede kælderen. Jeg lukkede naturligvis straks for hovedhanen natten til lørdag og tog et foto af den digitale vandmåler. Mandag morgen kom vvs'eren. Der var nu registreret et vandforbrug på 15 m3 med lukket hovedhane. Jeg havde kigget til måleren (og vandskaderne i kælderen) flere gange i weekendens løb.

Mon det er fordi måleren først registrerer det korrekte tal, når det har været "inde og vende" via internettet hos Trefor??? Siden synes jeg, dén tese er blevet bekræftet...

De allerbedste hilsener

 • 1
 • 0

Normalt forældes et faktura grundlag efter 3 år. Så hvis forbruget ikke er fra sidste 4 mnd. Så må det vel være som minimum sandsynliggjort forbrug indenfor sidste 3 år. Hvis det fremstilles som forbrug som skal faktureres og betales af kunde? For det må vel skilles mellem kriminalitet og faktureret forbrug?

Med andre ord kan ikke ærstaningsbeløb og en straff udmåles i en faktura fra elselskabet, men personen må dømmes for svindel, og dermed få et ærstatnings krav og eventuelt svindler dom.

Jeg har svært ved at se hvordan man kan fremlægge et krav om betaling, uden samtidig at personen får en svindel dom....

For det står han fik en regning for periode af 11 år og det må man jo ikke fakturere... alt andet med den betragtning at for hver faktura er den angivne periode afsluttet og man løber ind i ny faktura periode.

Så det må løftes fra start af som en politianmeldelse, og ikke en faktura som kunden skal benægte....

 • 3
 • 1

Mandag morgen kom vvs'eren. Der var nu registreret et vandforbrug på 15 m3 med lukket hovedhane.

Det er ikke altid at hovedhanen lukker tät. Man bruger den jo sådan cirka "aldrig" - d.v.s. det er en god ide lige at åbne og lukke den en gang i kvartalet så den ikke sidder fast når man behöver den. Det har vi prövet, heldigvis sad der en ventil mere på den anden side af måleren.

 • 0
 • 0

Når en sælger, sælger en vare til en kunde og det er en vare som KUN sælger kan måle. skal sælger opføre sig særdeles omhyggeligt og seriøst.

Det lever Seas/NVE ikke op til i denne sag.

1:Man sætter en amatør til at skifte målere og forventer at han skifter 18 om dagen og han får ikke "bare" en vej at skifte på, men skal bruge transporttid mellem jobbene.

2:Man beder montøren taste målervisningen ind på en computer og hvis taller afviger fra det man forventer, bliver tallene røde. Det indikerer, at der er en differens mellem det forventede og det viste og så skal han sætte et rødt klistermærke på måleren. Men montøren får ikke at vide hvor stor den differens er. Om den er 100 kWh. eller den som her er 100.000 kWh. Havde montøren fået den oplysning på stedet, kunne han jo have handlet på det. For eks. undladt at skifte målere når forbrugeren ikke var til stede.

3: Man antyder at forbrugeren har snydt med sine selvaflæsninger i en årrække, men så skulle han jo være politianmeldt for bedrageri. Og det gjorde man ikke. NVE egne regler siger, at de mindst hver fjerne år skal kontrollere selvaflæsninger og det har de ikke overholdt.

4: Jeg har på en tilsvarende måler demonstreret at jeg på 2 minutter kan åbne den, skubbe forreste ciffer et tal frem (forreste ciffer er ikke som alle de andre låst af et foran siddende) og lukke måleren igen. Jeg antyder naturligvis ikke at en person har gjort det samme i dette tilfælde, men viser at det ikke er umuligt at det samme kan ske ved hårdhændet behandling, når man er presset på tid og honorar. Da jeg oplyste det, var der en forbruger, der skrev til mig, at hun overværede sit målerskift og da hendes måler, som sad på 1. sal, var taget ned, tabte montøren den ned af trappen. En måler skal hvis ikke forbrugeren overvære skiftet, fotograferes INDEN montøren rører ved den.

Og tænk, det er et andelsselskab ejet af forbrugerne. De folk, der sidder i dets repræsentantskab må da have en dårlig smag i munden. Jeg har, i mine yngre dage, siddet der, men oplevede at for de fleste var det vigtigste at få mad og anden forplejning, så hvis jeg spurte ind til regnskab eller budget var mange irriteret over ventetiden til spisningen blev længere.

Med venlig hilsen Mogens Bülow tidligere formand for foreningen Sammensluttede Danske Energiforbrugere

 • 7
 • 0

Det der gik galt i Landsretten var vist at husets BBR var forkert. Huset var registreret som el-opvarmet. Så mente dommerne vel at el var brugt og der var snydt med selvaflæsningerne. Men så havde det jo være en bedragerisag. Det Har Seas/NVE aldrig (turdet) påstå, men det stod faktisk engang på Dansk Energis hjemmeside. Da ejer køber et hus med oliefyr skal han jo tjekke BBR og rette fejl. Men hvem gør det? Derfor var det vigtigt i Højesteret at fremlægge købsslutseddel og faktura for indkøb af olie.

vh Mogens Bülow

 • 3
 • 0

Mon det er fordi måleren først registrerer det korrekte tal, når det har været "inde og vende" via internettet hos Trefor???

Det tror jeg bestemt ikke. Jeg ved naturligvis ikke hvilken måler du har, men i Trefor-området er der i hver fald Multical 21 og Hydrus. -De har kun envejs kommunikation --> til Trefor.

5 m3 i døgnet er ret meget. F.eks. et toilet der løber(standard 3/8" tilslutning), forbruger omkring 1 m3 i døgnet. Nu da VVS´eren formodentlig har repareret dit brud, vil jeg anbefale at du holde øje med vandmåleren, og se om der fortsat er uregelmæssigheder. Jeg ved af erfaring at der findes mange vandinstallationer som ville få Storm P. til at smile i skægget, og måske få en VVS-mester til at miste sin aut...

Jeg har endnu ikke set nogle af de to nævnte målertyper der ikke vist rigtigt i forhold til afprøvninger for forbrugere, eller stikprøvekontrol ifg. lovgivningen..

 • 0
 • 0

Jeg fik ny mekanisk vandmåler (nu har vi elektroniske vandmålere). I forbindelse med måleren, sidder en lille plastdims, som skal fohindre vand i at løbe baglæns. Da jeg fik ny vandmåler, opdagede jeg at jeg brugte 90 liter vand mere pr., døgn end jeg plejer. Jeg bruger 52-55 m3 om året. Forsyningen troede ikke på mig i starten, da jeg sagde at måleren rykvis kørte fremad, men jeg havde lukket vandhanen ind til varmtvandsbeholderen, og jeg har synlige rør i hele huset, så jeg ville nok opdage 90 liter vand pr. døgn et sted. De kom og kiggede, og der skete ikke noget, før der var gået ca. 5 minutter og de selv så måleren tælle. Der blev monteret en ny tilbageløbssikring igen og problemet var løst. Jeg har dog selv måttet betale "merforbruget", men sagde heller ikke noget. Men godt at være vågen og holde øje med forbruget.

@Martin Det er velkendt. Nogen vandforsyninger vægrer sig bare stadig ved at erkende det. Men "kontraventilen" fungerer ofte dårligt eller slet ikke.

 • 0
 • 0

Ja Jakob. Det er et velkendt problem for vandforsyninger. -Men der er ejeren selv skal have styr på at de overholder reglerne for tilbagestrømningssikring. Overholder man som forbruger ikke reglerne i det aktuelle regulativ fra vandforsyningen er det som udgangspunkt helt fint at forsyningen afbrydes indtil at det er bragt i orden....

 • 0
 • 0

Ja Jakob. Det er et velkendt problem for vandforsyninger. -Men der er ejeren selv skal have styr på at de overholder reglerne for tilbagestrømningssikring. Overholder man som forbruger ikke reglerne i det aktuelle regulativ fra vandforsyningen er det som udgangspunkt helt fint at forsyningen afbrydes indtil at det er bragt i orden....

@Henrik Det er ganske rigtigt en del af problemet. Men som det blev beskrevet før, så ses der også eksempler på forbrug selv om afspærringsventiler er lukkede. Det kan være svært at dokumentere, andet en ved monterering af seriel måler eller måske videoovervågning ?

 • 0
 • 0

En kat. 2 tilbagestrømningssikring = Kontrollerbar kontraventil koster under 100,- + max 15 minutter for den lokale VVS´er. En uddannet VVS´er bør kende til til DS/EN1717 samt Rørcenteranvisning 015.

Med lukket kuglehane efter kontraventilen som de fleste regulativer foreskriver, vil der der sjældent/aldrig vises forbrug på måleren, hvad enten det er en gammel mekanisk vådløber eller en elektronisk ultralyd. -Hvis der stadig vises et forbrug.. har forsyningsselskabet et forklaringsproblem. Det vil de nok sende videre til deres vandmålerleverandør.. Og kommer de ikke med en RIGTIG god forklaring, så så kan de lige så godt lukke ned i danmark, og det samme kan deres DANAK godkendelses lab. Afregningsmålere er et meget strengt reguleret område.. -Og sådan skal det også være..

 • 1
 • 0

Kan godt vise fejl: På min gamle Renault Espace opdagede jeg, at hovedkilometertælleren talte 3 gange så mange kilometer op sammenlignet med triptælleren. Instrumentet blev så skilt ad og trukket med en lille elmotor og det viste sig, at hver gang triptælleren trak en ti km op så trak hovedtælleren 3 ti km op. Der var ikke nogen fejl at se, så jeg gav tælleren lidt symaskineolie hvorefter den fungerede korrekt. Hovedtælleren stillede jeg så tilbage til hvad jeg mente måtte være nogenlunde korrekt visning, og adviserede forsikkringen da fejlen blev opdaget i forbindelse en forsikringssag.

 • 1
 • 0

Det er en fallit erklæring, at denne sag skulle igennem Højesteret. Jeg kender ikke konklusionerne på afgørelsen, men hvis retssagen ikke får afgørende indflydelse på håndteringen af denne sag, er det spildte skatte kroner?

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten