Højesteret: Landbrug med MRSA skal udleveres

Nu kommer adresserne på de danske landbrug, der er testet positive for den særlige svine-variant af den antibiotikaresistente MRSA-bakterie, ud til offentligheden.

Højesteret har i dag fastslået, at landmændenes brancheorganisation, Landbrug & Fødevarer, ikke kan blokere for offentliggørelsen.

Organisationen havde stævnet Fødevarestyrelsen, der var klar til at udlevere adresserne på i første omgang 34 svineavlere, som blev testet positive ved den første, lille undersøgelse af MRSA fra 2011.

Landsret tillod opsættende virkning

Styrelsen gav først afslag på at udlevere adresserne til de to journalister Kjeld Hansen og Nils Mulvad. De klagede imidlertid til Folketingets ombudsmand, som udtalte, at de havde krav på adresserne.

Læs også: Ombudsmand: Adresser på MRSA-smittede svinefarme skal frem

Inden Fødevarestyrelsen nåede at udlevere dem, blev styrelsen selv stævnet af Landbrug & Fødevarer, og Østre Landsret gav stævningen opsættende virkning.

Læs også: Protest fra landbruget holder MRSA-svinefarme i hemmelighed

Den kendelse kærede de to journalister med advokatbistand fra deres fagforening, Danmarks Journalistforbund, til Højesteret.

Her har dommerne altså fastslået, at stævningen ikke har opsættende virkning. Kjeld Hansen forventer derfor, at Fødevarestyrelsen på tirsdag udleverer adresserne på de ramte svineavlere.

Læs også: Fødevareministeren: Urealistisk mål helt at udrydde MRSA i landbruget

Det gælder vel at mærke ikke kun de 34, som blev testet positive i 2011, og som journalisterne først vil ringe til for at sikre sig, at de i det hele taget stadig driver landbrug. Kjeld Hansen og Nils Mulvad har også søgt aktindsigt i adresserne på alle, som i senere undersøgelser er testet positive.

68 procent af slagtesvinene har MRSA

Først og fremmest drejer det sig om den undersøgelse af i alt 270 svineavlere, som i 2014 fastslog, at 68 procent af besætningerne med slagtesvin og 63 procent af avlsbesætningerne var inficeret med MRSA.

Læs også: Resistente bakterier i to tredjedele af de danske svinefarme

Desuden har Kjeld Hansen og Nils Mulvad søgt aktindsigt i en række screeninger for svine-MRSA, som myndighederne ifølge Kjeld Hansen har udført i løbet af efteråret 2015. De er foretaget på svinefarme, men også i landbrug med kyllinger, kalkuner, heste og mink.

Adresserne på alle de stalde, hvor bakterien er fundet, vil nu blive offentliggjort, oplyser Kjeld Hansen til Ingeniøren.

Læs også: Professor: MRSA-handlingsplan strider mod den mest elementære viden

Landbrug & Fødevarer havde ellers på vegne af fem af landmændene fra den oprindelige screening, hvis navne er nævnt i kendelsen, argumenteret for, at det er 'stigmatiserende', hvis landmændene 'hænges ud'.

Landmands-børn bliver udelukket fra fødselsdage

'Det kunne betyde social stigmatisering af landmændene, deres ægtefæller og børn. Der er talrige beretninger om, at børn af landmænd, hvis besætninger er fundet positive, ikke længere inviteres med til børnefødselsdage, ikke kan deltage i gymnastikundervisningen i skolen, ligesom der er eksempler på social udstødelse af landmandens ægtefælle og landmanden selv samt ydmygende gener ved kontakt med sundhedsvæsenet,' lyder Højesterets referat af argumentet.

Læs også: »Vi skal ikke foregøgle nogen, at den handlingsplan fjerner spredning af MRSA«

Dommerne fandt det dog mindre vigtigt end hensynet til, at offentliggørelsen ikke kan trækkes i langdrag. Det er nemlig kun den opsættende virkning, som Højesteret har sagt nej til, mens selve sagen stadig ikke er afgjort ved Østre Landsret.

Adgangen til aktindsigt bør 'ikke kunne afspores med et søgsmål om opsættende virkning som det foreliggende', begrunder dommerne.

'Efter de foreliggende oplysninger kan det ikke lægges til grund, at de påberåbte skadevirkninger i form af sociale konsekvenser for de fem landmænd og deres familier (stigmatisering) som følge af offentliggørelse af oplysningen om MRSA-smitte i deres svinebesætninger i 2011 er nærliggende og væsentlige.'

Læs også: Ministerium får hug af Rigsrevisionen for at ignorere svine-MRSA

Formanden for Journalistforbundet, Lars Werge, er glad for, hvad han kalder 'en klar markering fra Højesteret'.

»Det har stor betydning for, at medier og journalister ikke skal forhindres indsigt selvom store organisationer eller virksomheder forsøger sig med at anlægge sag,« siger han i en pressemeddelelse.

Journalister dømt for at krænke privatlivets fred

Kjeld Hansen og Nils Mulvad blev begge dømt for krænkelse af privatlivets fred i byretten. Det var en anden sag på baggrund af, at de i 2010 havde publiceret en artikel med adresserne på 12 landmænd, hvis bedrifter havde svine-MRSA. Adresserne havde de fået af en anonym kilde.

Læs også: Journalister dømt for at offentliggøre MRSA-oplysninger

Det var under den retssag, at professor Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet, fortalte om de første, danske dødsfald som følge af svine-MRSA.

Læs også: Overlæge i vidneskranken: Nu er de første danskere døde af resistent svine-MRSA

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Super at et ord ikke længere er et ord!

Der var lovet fortrolighed inden undersøgelsen.

 • 6
 • 9

Anders - det har været omtalt lige fra starten at de pågældende landmænd frivilligt var gået med til at blive testet og anonymt.

I virkeligheden er det dybt uinteressant hvilke svinebesætninger som det drejer sig om. I dag skal man som udgangspunkt forvente at enhver konventionel drevet svinebesætning er en MRSA-inficeret arbejdsplads og svinebonden som minimum selv er smittebærer. Formentlig også hans familie. I de områder af landet med flest svinebesætninger synes det også at være et tiltagende problem med MRSA smitte i den lokale befolkning. I det mindste er der flere med MRSA smitte i det sønderjydske område.

Da erhvervet tilsyneladende kun har en interesse - nemlig at øge produktionen under de nuværende former - så bliver problemet i de næste mange år ikke mindre.

Men ellers læs dette link: http://www.dr.dk/nyheder/indland/landbrug-...

 • 6
 • 0
 • men en dårlig dag for bønderne. Torben Bauer kan have ret i, at man må anse SAMTLIGE svinebedrifter som smittede med MRSA CC398 - indtil andet er bevist. Nu kan vi bare vente på, at de superresistente stafylokokker (svinebakterier) spreder sig yderligere i samfundet. På Bornholm taler man om den dag, da man ikke længere har enestuer til at isolere MRSA-patienter i. Bornholm leverer årligt 500.000 grise. Svinebønder og myndigheder må gå sammen og få saneret de smittede svinebedrifter - akkurat som i Norge. Heldigvis bliver der nu færre og færre svinebedrifter. I Odder Kommune - en af de mest svinetætte egne i Danmark (og verden), har man nu kun cirka 40 svinebedrifter tilbage.
 • 10
 • 3

Super at et ord ikke længere er et ord!

Der var lovet fortrolighed inden undersøgelsen.

Du har ret, man burde ikke ende i en situation hvor bønderne var blevet lovet anonymitet, som ikke kan opretholdes. I stedet skulle der fra starten have været lavet en lovpligtig undersøgelse af alle besætninger i DK, som havde som erklæret formål at oplyse befolkningen om hvilke besætninger der var smittet med hvad.

Hensynet til ganske få 1000 personers økonomi kan/bør/må aldrig stå i vejen for at hele befolkningen kan få viden om noget så vigtigt som en reel alvorlig smitterisiko, som ikke kan bekæmbes efterfølgende. Myndighedernes syltning og beviste forhaling, af en reel bekæmpelse, er så alvorlig, at der bør stilles nogen til ansvar. Hvor mange mennesker skal dø pga. dette, før den handlesvage minister får fingeren ud og får gjort det nødvendige? Klokken er ikke 5 minutter i tolv. Den er 21.30 og toget er for længst havareret langt ude på banelegemet. Rettidig omhu skulle have været i 1990'erne. Ministeriets folk tåger stadig rundt og prøver at tage alle mulige misforståede hensyn.

Antibiotika kan åbenbart ikke administreres af landbruget og dyrlægerne. Derfor er den eneste løsning at der udstedes en samlet kvote for hvor meget det samlede landbrug må bruge. Landbruget kan så selv komme op med et forslag til fordelingen, men kvotens størrelse skal bestemmes af nogen der ikke har en personlig gevinst ved at please landbruget. De smittede besætninger skal slås ned og hele lortet skal desinficeres igen og igen til der ikke længere er resistente bakterier. Hvis man havde gjort det fra starten, så var der formentlig væsentligt færre smittede besætninger at tage hånd om. Pengene til alt dette, skal selvfølgelig komme fra dem der har forhindret at problemet blev løst i tide. Her er det traditionelle landbrug øverst på listen, men de forskellige handlesvage ministre for området, kunne passende donere deres pensionsordninger, som en symbolsk betaling for deres medvirken til at problemet har vokset sig stort.

ang. overskriften, så er der ikke meget ved denne sag der er super - det skulle da lige være super-ærgeligt og super-alvorligt.

 • 7
 • 2

.. kan/bør/må aldrig stå i vejen for at hele befolkningen kan få viden om noget så vigtigt som en reel alvorlig smitterisiko, som ikke kan bekæmbes efterfølgende.

Hvis det menes alvorligt, må det også gælde alle smitsomme og uhelbredelige sygdomme. Dvs. vedr. lægers tavshedspligt. Andet må være dobbeltmoralsk. Nu er der jo ikke tale om at MRSA er uhelbredelig, men blot at der er andre midler der skal tages i brug.

Det undersøgelsen skulle bruges til oprindeligt, har jo afstedkommet handlingsplaner og forholdsregler for netop at minimere udbredelsen. Danmark er et af de få lande i verden hvor antibiotikaforbruget er lavest.

 • 2
 • 8

Hvis det menes alvorligt, må det også gælde alle smitsomme og uhelbredelige sygdomme. Dvs. vedr. lægers tavshedspligt. Andet må være dobbeltmoralsk.

Det er reguleret i Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme https://www.retsinformation.dk/forms/r0710...

Hvis du læser den, så er det ikke tavshedspligt og oplysning til befolkningen der er i fokus, men handling. Her udstyrerer man epidemikommission med det nødvendige retslige grundlag til at gøre alt hvad der er nødvendig (inkl. tvangsvacinationer og isolering af vilkårligt store geografiske områder). Der er rigeligt med instrumenter i denne lov til at gøre hvad der skal gøres. Tavshedspligt er i sådanne situationer helt ligegyldigt, for du har pligt til at anmelde de syge. Se blot på paragraf 21:

§ 21. Enhver, der har kendskab til, at en person i hans omgangskreds eller varetægt lider af en alment farlig sygdom, skal snarest muligt rette henvendelse herom til en læge eller politi, såfremt anmeldelse af sygdomstilfældet ikke allerede er sket. Anmeldelsen skal uden unødigt ophold videregives til den stedlige epidemikommission.

Problemet med den nuværende situation er jo netop at man IKKE har taget loven i anvendelse og at man IKKE gør noget - selvom problemet er stort, alvorligt, vanskeligt og livstruende. Det journalisterne forsøger er at gøre problemet vedkommende for almindelige mennesker, så der kan komme fokus på en løsning.

Nu er der jo ikke tale om at MRSA er uhelbredelig, men blot at der er andre midler der skal tages i brug.

Ja, MÅSKE. Listen med antibiotika man kunne behandle med har været noget længere end i dag, men den er i dag reduceret til daptomycin som eneste stof der ikke er fundet resistens imod ENDNU. Da antibiotika i landbruget er så massivt som det er, så sker der hele tiden en kraftig udvikling i resistensen, så mens vi sidder her og ævler kan det sagtens være, at den sidste sikre behandling med daptomycin ikke længere virker. Vi kan jo stadig håber at vi trækker en af de resistenser der kan behandles, men tiden rinder hastigt ud for den sikre og gode behandling. Og det ved du sikkert godt.

Det undersøgelsen skulle bruges til oprindeligt, har jo afstedkommet handlingsplaner og forholdsregler for netop at minimere udbredelsen.

Troll'er du? Der er jo netop ikke sket en skid på den store målestok. Ævl og kævl og det traditionelle landbrugs evindelige forhaling har resulteret i bitte-små skridt hen af perronen, mens toget for længst er kørt.

Danmark er et af de få lande i verden hvor antibiotikaforbruget er lavest.

Fantastisk. Så kan vi jo glæde os over at hullerne i den anden ende af båden er større end i vores ende. Fedt. Jeg tror ikke du (og ministeren) har forstået situationens alvor. Men vi kan glæde os over at risikoen for overbefolkning falder i takt med vores manglende evne til at gøre noget.

 • 7
 • 1

Tavshedspligt er i sådanne situationer helt ligegyldigt, for du har pligt til at anmelde de syge. Se blot på paragraf 21:

Netop overfor myndigheder, men ikke overfor presse med navn nævnelse og offentliggørelse af adresse på vedkommende. Ligesom registerloven skal overholdes.

Fantastisk. Så kan vi jo glæde os over at hullerne i den anden ende af båden er større end i vores ende.

Faktisk er det netop Danmark og Holland resten af verden ser på, hvordan antibiotikaforbruget kan nedsættes. Hvorfor mon?

 • 2
 • 6

"Den samlede dødelighed fortsætter med at falde fra 2013 til 2014. I aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere er dødeligheden faldet fra 841 dødsfald i 2013 til 803 dødsfald i 2014, svarende til et fald på 4,5 pct." (Kilde: Dødsårsagsregistret) - Det danske sundhedsvæsen gør store fremskridt!

Men med næsten 50.000 døde om året virker det mærkeligt at der er så megen fokus på 1 (én) død om året af MRSA.

Det svarer omtrent til risikoen for at blive ramt af lynet.

Men ok, det kan blive ubehageligt, "I 2013 var der 2.094 nye MRSA tilfælde (alle typer MRSA), hvoraf knap halvdelen havde en infektion. Heraf havde 30 alvorlige infektioner (blodforgiftning)" Der er dog ca. 2.000(?) gange så mange mennesker der får influenza...

 • 2
 • 6

Men med næsten 50.000 døde om året virker det mærkeligt at der er så megen fokus på 1 (én) død om året af MRSA.

Så længe der findes bare 1 middel (og det gør der stadig), så KAN man kurere folk - og de overlevende figurerer ikke i din statistik over døde. Problemet er bare at listen med resistens vokser og det gør listen med antibiotika ikke i samme takt. Derfor ender vi indenfor en ganske kort periode med resistens vi ikke kan overkomme. Det betyder at vi ender i en situation, som inden antibiotikaen blev opdaget. At alle ikke med det samme kan gennemskue at dette er et MEGA problem er meget meget skræmmende.

 • 8
 • 1
 • problemet er ikke om 5 eller 50 dør af MRSA CC309. Men problemet opstår, når der bliver tale om en egentlig epidemi af eksponentiel karakter. Og det er lige nøjagtig det vi er vidner til nu. Enhver med bare en smule matematisk viden vil vide, at når noget er eksponentielt, kommer det lynhurtigt ud af kontrol. En sygeseng på enestue og i isolation er mindst dobbelt så dyr som en almindelig sygeseng. Det er ikke svært at forestille sig, at MRSA CC398 kan blive meget, meget dyrt for vores sygehus- og sundhedsvæsen.
 • 8
 • 1

Vi lukker alle svinefarme, så er der ikke mere et eksponentielt smittende sygdomsproblem. Så importerer vi i stedet svinekød fra udlandet, men får så igen et eksponentielt smittende sygdomsproblem. Så gør vi som muhamedanerne, vi spiser ikke svinekød. Basta

Til gengæld vil vi så spise eller gøre noget andet, som vil kunne give et eksponentielt smittende sygdomsproblem. Fordi alle smitsomme sygdomme er eksponentielt smittende.

Prøv at se et kort over Europa med den eksponentielt smittende MRSA. . http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Viden%20...

Så løsningen er selvfølgelig, at lukke alle grænser og alle svinefarme, - så klarer vi det nok.

Det eneste der kan hamle op mod et eksponentielt smittende sygdomsproblem er at forbedre dyrs og menneskers IMMUNFORSVAR. Prøv det, det virker.

Men der er ikke så mange penge i skidtet

 • 0
 • 7

Det er et positivt træk når Henning Rolapp giver udtryk for svineproduktionsanlæg skal indeholde færre dyr pr kvadratmeter. Det har størsteparten af forbrugerne ment længe.

 • 4
 • 3

Ja Erik det gør den største del af befolkningen......lige indtil de står ved tilbudskøledisken.......det er nemlig den og burægs området der tømmes hurtigst for varer.

 • 1
 • 3

Det er med al respekt noget sludder kære Bjarke Mønnike! Hvornår har forbrugerne kunne vælge andet end burgris eller økologisk gris? Hvorfor er efterspørgslen på økologisk svinekød til stadighed endnu større større end den stadig stigende produktion?

Måske var det klogere at dygtiggøre sig indenfor den hastigt voksende økologiske produktion i stedet for at bruge så meget energi på at nedgøre kunderne med hånlige bemærkninger om de er helt ligeglad med kvalitet, tungmetalforurening, smag, medicinrester, GMO foder, MRSA og dyrevelfærd, bare det er billigt.

Så vidt jeg husker prisen på en beskeden økologisk steg til juleaften var den nogenlunde den samme som tre - fire meter burgrise kamsteg, var det ikke værd at tænke lidt over? Også miljømæssigt?

Det er mere end 30 år siden etisk forbrugsvalg begyndte at stige mærkbart, og lige for tiden står fødevareforædlings industrierne på nakken af hinanden for at fortælle de holder op med at bruge buræg eller fravælger GMO fodrede kyllinger i burgerne!

Er der slet ikke en klokke der ringer et eller andet sted? Hvis landmænd bare bliver ved med at bekræfte hinanden i at de har ret og forbrugerne tager fejl så skulle de prøve at tælle hvor mange landmænd der er, og hvor mange forbrugere der er. - Det er før sket at flertallet fik ret!

 • 1
 • 1

Du har ganske ret :) .......Flertallet bestemmer...prisen!

Det er derfor at der ret mange landmænd der må gå fra hus og hjem. Jeg kommer også i supermarkederne og bemærker hvor interessen er størst.

Og for øvrigt kan man også få Antonius svinekød :)

 • 1
 • 3

Erik , hvad er det dog du snakker om. Prisen bestemmes ud fra 2 ting, udbud og efterspørgsel. Men hvad har det med MRSA at gøre ?

MRSA er en fiktion, som nogen påstår er et væsentligt problem, men tværtimod er det et næsten ligegyldigt problem.

En måske 2 dør om året. Flere bliver måske smittet og får nogle symptomer. Og mange flere bliver måske smittet, men mærker ingenting. HVORFOR ? Fordi kroppen har et immunsystem/forsvar der sørger for den slags.

Og jo bedre dit immunsystem/forsvar er, desto mindre mærker du til infektioner. Plus alle de andre ting som det beskytter imod. Dyrlæger vandrer ind og ud af disse befængte stalde og bliver ikke smittede. Det sørger deres immunsystem/forsvar for.

Derfor er det en meget bedre strategi at gøre sig nogle anstrengelser til at forbedre immunsystemet/forsvaret. Men ved I hvad, det er der skam ikke nogen penge i.

Næ, jag først lidt skræk i folk, og kom så og tilbyd dem lidt håb. DET ER DER PENGE I.

Men for øvrigt: ca. 1000 mennesker dør årligt ved influenza epidemier og ved svineinfluenza langt færre. ifølge overlæge ved Statens Serum Institut Steffen Glismann. 2009.

 • 1
 • 3

Du skriver at udbuddet bestemmer efterspørgslen,

Det er næsten helt forkert:-) Jeg har skrevet, og fastholder, at udbud bestemmer prisen, hvis alle og enhver producere samme produkt falder prisen, det kan ikke være anderledes.

M.h.t. MRSA så er det et problem blandt overraskende mange som danske svinefabrikanter forsøger at holde forbrugerne i uvidenhed om med alle midler, inklusiv diverse retssager. Faktisk har de det så svært at nogle kommuner søger at indføre et frikadelle-påbud i kommunale institutioner. Det har vi nok ikke hørt det sidste om endnu. Det er ikke svært at forestille sig andre også gerne så et påbud gældende netop deres produkt.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten