Højere affaldstakster og dyrere fjernvarme venter danske forbrugere

Selvom man ikke er kunde hos et decentralt, naturgasfyret kraftvarmeværk, så vil man i 2019 alligevel kunne komme ud for stigende fjernvarmepriser, hvis varmen kommer fra et affaldsforbrændingsanlæg. Ligesom det også vil blive dyrere at få fjernet og behandlet sit affald.

Læs også: 250.000 fjernvarmekunder står over for prischok om få år

Det skyldes, at omkring 23 forbrændingsanlæg også mister elproduktionstilskuddet – det såkaldte grundbeløb – med udløbet af 2018. Og da disse værker heller ikke tjener penge på strøm på grund af lave elmarkedspriser, så lægges et underskud direkte på varme- og affaldsprisen.

Læs også: Bundskraber: Dansk strømpris på laveste niveau i 14 år

Til gengæld sparer forbrugerne selvfølgelig PSO-betaling over elregningen, der finansierede grundbeløbet i dag. Det betyder i praksis, at betalingen for at holde elkapacitet på markedet lægges fra elkunderne over til fjernvarmekunder og på borgernes affaldsgebyrer.

Kraftvarmekrav må væk

Direktør i brancheforeningen Dansk Affaldsforening, Jacob Simonsen, har ikke konkrete tal for, hvor meget de 23 affaldsforbrændingsværker modtager i grundbeløb, og hvor meget prisen dermed stiger på varme og affaldsbehandling:

»Forbrændingsanlæg producerer cirka 5 pct. af det totale elforbrug i Danmark, så det er ikke meget store beløb. Men da vi er underlagt et krav om samproduktion af el og varme, er vi nødt til at producere strøm, selvom elprisen er meget lav. Derfor vil frafald af grundbeløbet slå meget direkte igennem på regnskabet på værkerne,« siger han.

Regningen vil blive delt med 60 pct. til varmekunderne og 40 pct. til affaldsbehandling.

»Vi har jo længe vidst, at beløbet ville forsvinde, men vi synes, det må være rimeligt, at man så også fjerner pligten til at samproducere el og varme, så vi bedre kan agere i elmarkedet,« siger han.

Gartnerier må lukke

Også de industrielle kraftvarmeværker mister grundbeløbet ved udgangen af 2018. Det vil for eksempel gå hårdt ud gartnerierne. For nogle af dem er grundbeløbets udløb nærmest katastrofalt:

»Vi må lukke gartneriet, når grundbeløbet falder væk. Så enkelt er det«, siger ejer af Gartneriet Kortegaard på Fyn, Per Kortegaard.

Gartnerierne og andre industrielle kraftvarmeanlæg kompenseres dog delvis for tabet i form af et særligt elproduktionstilskud, som blev vedtaget i 2012 og i 2013 - i forbindelse med en vækstpakke - forhøjet til 7 øre pr kWh for naturgasfyrede værker til og med 2020.

Tilskuddets praktiske udmøntning har dog været forsinket af EU indtil nu. Men nu er lovforslaget, der hæver tilskuddet fra 5 til 7 øre, i øjeblikket i høring.

Uacceptabel forskelbehandling

Denne forskelsbehandling er direktør i Dansk Affaldsforening, Jacob Simonsen, dog rigtig ærgerlig over:

»Vi kan ikke lide, at der skal gøres forskel på vilkårene for de industrielle kraftvarmeanlæg og så os andre,« siger han.

Ifølge Benchmark 2014 af 27 danske affaldsforbrændingsanlæg udgør indtægten fra elsalg 13-15 pct. af den totale indtægt for affaldsforbrændingsanlæggene.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er vel den bedste betegnelse for dette kludetæppe af afgifter, støtteordninger og skatter plus mærkværdige reguleringer. Ethvert fornuftigt fjernvarmeværk burde holde flere armslængder til noget der besluttes på Christiansborg. De bør aldrig binde deres økonomi op på tilfældige vinde fra slotsholmen. Deres horisont er 4 år, hvor fjernvarmeværkerne må kalkulere med 20 år. Hvorfor skal vindmøllerne ikke bidrage til denne reservekapacitet?

 • 14
 • 6

Gad vide hvad det koster at behandle 1 ton affald, når strømmen er solgt til nettet, når el-tilskuddet er betalt via rådighedsbeløbet, når kommunens borgere betaler for at komme af med affaldet og endelig fjernvarmebrugerne betaler for varmen fra affaldsanlægget.

 • 2
 • 3

Du får aldrig det reelle svar på hvad det koster. Det er vævet ind i afgifter, skjulte finansieringer m.v. Politiske løsninger har en levetid på max. 4 år. Da man planlagde naturgas var det også vævet ind i tilskud og politisering. Resultatet ser vi nu. Jeg tror ALDRIG at jeg har set en omlægning af afgifter der ikke gav er merprovenue til statskassen uanset "de gode hensigter". Det er ligesom ATV kontrol skjult bag en hæk og på en vejstrækning der går nedad. Motivet er mere sikkerhed siger man, men realiteten er flere penge i statskassen.

 • 5
 • 2

...De bør aldrig binde deres økonomi op på tilfældige vinde fra slotsholmen. Deres horisont er 4 år, hvor fjernvarmeværkerne må kalkulere med 20 år....

Ideen om decentraliserede kraft/varmeværker blev i sin tid fra politisk hold "solgt" på et løfte om billigere fjernvarme til tilsluttede forbrugere, idet man nu kunne sælge el som supplement til værkets økonomi. Det resulterede i den velkendte katastrofe.

Nu forsøges vindmøller "solgt" med et løfte om billigere el, men nu er det på en national skala og ikke små isolerede "øer" som med barmarksværkerne.

Billedet er det samme som ved barmarksværkerne - regningen ender hos fjernvarmeforbrugerne-, hvad debatten i længere tid har påpeget

Jeg er efterhånden vant til at blive "fuppet" fra slotsholmen - men denne hér er "for tyk".

 • 3
 • 4

Du får aldrig det reelle svar på hvad det koster. Det er vævet ind i afgifter, skjulte finansieringer m.v. Politiske løsninger har en levetid på max. 4 år. Da man planlagde naturgas var det også vævet ind i tilskud og politisering. Resultatet ser vi nu. Jeg tror ALDRIG at jeg har set en omlægning af afgifter der ikke gav er merprovenue til statskassen uanset "de gode hensigter". Det er ligesom ATV kontrol skjult bag en hæk og på en vejstrækning der går nedad. Motivet er mere sikkerhed siger man, men realiteten er flere penge i statskassen.

@Knud

Ellers er det simpelthen hele energikonceptet med kraftvarme og fjernvarme, som er en energimæssig katastrofe, hvad meget taler for at det er.

Når et affaldskraftværk, som producerer varme og strøm, skal have et betydeligt tilskud i form af dette grundbeløb, for at økonomien kan løbe rundt må der være et eller andet grundlæggende galt. Enten får affaldsværket affaldet gratis ellers betales der i visse tilfælde for at modtage affaldet.

Grundbeløb eller ej, så må fjernvarmen da være noget nær gratis.

 • 1
 • 7

@Niels

Jeg arbejder i affaldsbranchen (På et forbrændingsanlæg)

Jeg tvivler på nogen forbrændingsanlæg i danmark modtager affald gratis. Der vil altid skulle følge en betaling til forbrændingsanlægget med.

Det lyder måske tosset at man modtager penge for sit brændsel, og man stadig ikke kan tjene penge.

Det man skal tage højde for med affaldsforbrænding er:

 • Høje afgifter på varmen. (Affaldsvameafgift og tillægsafgift) omtrent 80kr/GJ http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1924342&v...
 • Store omkostninger til behandling af slagger. (ca 15-20% af brændslet bliver til slagger)
 • Store omkostninger til røggasrens. (Reglerne for udledning er langt skrappere, end f.eks. biomasseværker) og der kommer omkring 1-1,5% af brændslet ud som flyveaske der skal deponeres.

mvh Tommy Fer

 • 5
 • 0

@Tommy,

Godt nok noget af en afgift. Omkring 290 kr/mwh.

Men hvis affaldsværkerne modtager penge for at aftage affaldet, og herunder at fjernvarmen sælges med 'fortjeneste', herunder at el-salget giver indtægt. Så må et mindre grundbeløb være til at overse, når det ophører.

 • 0
 • 2

@Niels

Der er desværre ikke tale om småpenge... Det er en meget lang udregning der ligger bag. Den kan du måske gennemskue via dette her skriv:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Men jeg har i min tid i branchen set en væsentligt forøgelse af udbetalingen af grundbeløbs midler, som spotprisen reduceret til omkring 1/3.

 • 4
 • 0

Svend. En opfordring til anarki og lovbrud ? Skal naturgas selskaberne gøre det samme ?

Det behøves ikke, men udmeldingerne i dette indlæg, viser at de er for tætte: http://ing.dk/artikel/minister-svigter-kra... "Behnke tilføjer, at regeringens nøl meget vel kan betyde, at værkerne nedlægger elproduktionen og går over til afgiftsfri biomasse:

»Det vil give os en bekymrende afhængighed af biomasse, som ikke er sundt for et energisystem,« siger han." Men afhængighed af strøm og regeringens tilskud er åbenbart ikke bekymrende.

 • 3
 • 0

En klog mand sagde ( han var ikke politiker ) engang.

Energi politik og forsyningssikkerhed er alt for vigtigt til at overlade til en folkevalgt ! Omvendt så er dette område også for vigtigt tiil at overlade til dem som vil tjene penge på det ?

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten