Hjerteforening: 2.000 danske blodpropper årligt skyldes bilos

Luftforurening skabt af biler, busser, lastbiler og industri er med stor sandsynlighed skyld i 2.000 tilfælde af blodpropper hvert år i Danmark.

Det skriver Ritzau på baggrund af et omfattende britiske projekt om luftforurening, som er blevet bragt i British Medical Journal. Projektet har fulgt 100.000 raske europæere, herunder danskere, gennem mere end 11 år.

Og en af hovedkonklusionerne er, at luftforurening kan betyde mellem 13 til 15 procent større risiko for at blive ramt af en hjerte-kar-sygdom, der i sidste ende kan være livsfarlig.

»Omsat til danske forhold betyder det, at 2.000 årlige tilfælde af blodpropper kan være forårsaget af luftforurening fra især trafik og industri. Det er et meget stort tal og en betydende faktor sammenlignet med velkendte risikofaktorer som rygning, forhøjet blodtryk og kolesterol«, siger Gorm B. Jensen, forskningschef i Hjerteforeningen, til Ritzau.

Sidste år fik Københavns Kommune i 2013 udarbejdet en undersøgelse af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet. Den viste, at der i København dør én person hver uge som følge af luftforurening. Også tidligere undersøgelser har vist, at bilos kan være lige så skadeligt som passiv rygning, og at børn har større risiko for at udvikle astma, hvis de bor i områder med bilos.

Især de ultrafine partikler, som man eksempelvis ser fra biler med direkte indsprøjtning, kan være yderst skadelige. Også dieselos fra ældre busser og lastbiler nævnes. Derfor mener Hjerteforeningen, at politikerne kraftigt bør overveje, om grænseværdierne for udledningen i Danmark skal strammes, skriver Ritzau.

Kilde Ritzau
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg har ingen diesel eller benzin kørertøjer i nærheden af hvor jeg bor, men brændeovnsrøg det har jeg. Mine naboer som sviner meget, og alle de andre ovne i kvarteret gør at det ikke er til at trække vejret udenfor. Det er til tider på et så perverst niveau at man kan tage sin røgalarm med udenfor, og 2 minutter efter skriger den op. Tænk at det er tilladt, jeg forstår ingen ting. Og så siger de i TV at folk skal holde op med at ryge. Du godeste hvor har vi dog et dummernik samfund, hahahahahahahahaha.

 • 0
 • 0

@Erik Bruus: Interessant sted du bor. Tænk at have naboer UDEN benzin eller dieselbiler, men alligevel naboer med en masse brændeovne! Findes der sådant et sted i Danmark overhovedet? Eneste sted jeg umiddelbart kan komme på er vel Ertholmene, men de fik i øvrigt fjernvarme for nogle år siden, så de fyrer næppe længere med brændeovne. Men næppe tvivl om at de ultrafine partikler fra især dieselbiler udgør et reelt sundhedsmæssigt problem. Det gør røg fra brændeovne næppe udover at det kan lugte.

 • 0
 • 0

Så kører vi igen! Så venter vi bare på at DØR melder sig i debatten, så er alt ved det gamle. Kan oplyse at jeg selv bor i et kvarter med mange brændeovne, men her fyrer man korrekt og man skal have en usandsynlig fin næse, hvis man skal føle sig generet af dem. Bliver så træt af at høre for og imod det ene og det andet, specielt brændeovnene. Vis mig nu en objektiv undersøgelse af eventuelle skadevirkninger, så skal jeg hjertens gerne tage den til efterretning. Indtil videre fortsætter jeg med at fyre i min ovn med god samvittighed!

 • 0
 • 0

Der er ingen belæg for at frikende røg fra brændeovne som værende ligeså eller alt efter forholdene endda mere sundhedsskadelige end bilos (den kemiske sammensætning ligner cigaretrøgens). Men forskernes modeller er altovervejende optaget af at afbilde cirkulationen i vores trafiksystemer. De hverken vil eller kan direkte inddrage den stedlige forurening. Kræftens Bekæmpelse er heller ikke efter emnet, selvom der internationalt og også her i landet er en masse, men desværre spredte beviser for brænderøgs skadelighed. Hvis der er nogen der vil informere sig, er websiten af Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening en god start (www.braenderoeg.dk).

 • 0
 • 0

@Steen, det som LOB lever af er at kombinere resultater af den officielle forskning tidligere i DMU, idag DCE. DCE har således sidste år leveret en konkretisering af deres forskning om brænderøg til Københavns Kommune, men dette blev ikke erkendt i offentligheden, hvor emnet biler optager sindene. LOB formidler sådanne underkendte resultater og sætter dem i en kritisk sammenhæng, se www.braenderoeg.dk. Kritisk i den forstand at man lærer at skelne væsentligt fra uvæsentligt (her altså for udsatte personers helbred). I øvrigt blev den i artiklen nævnte engelske undersøgelse om luftforurening netop nævnt i radioavisen, men her var brændeovne med!

 • 0
 • 0

(http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/fakta+om...

De af Jer som har en brændeovn, går rundt med skyklapper for øjenene. I v i l ikke indse at brændeovne er skadelige. De udleder ultrafine partikler og ikke mindst Dioxin som er den farligste miljøgift der findes!

De sammenlignes i øvrigt med passiv rygning.

Australske lungelæger / forskere udtaler sig om helbredsskader forårsaget af brænderøg: Brug gerne 5,51 minut på at høre denne video. http://www.youtube.com/watch?v=jaxSgglRpLY

Det skal understreges at jeg intet har, at gøre med Det Økologiske Råd !!

Har du gener af brændefyring, så læs her: www.braenderoeg.dk

 • 0
 • 0

Man skal ikke tro at alt hvad man læser er sandt, især er det farligt at fremhæve ting som man tror er rigtige......"cherry picking" .....kaldes det og behandle det som fakta. Det er faktisk sjældent fakta.

Der er ingen tvivl at overdoser af alt muligt ikke er sundt.

Men jeg mangler stadigt, at opleve brænderøg af idag her i landet som andet end generende. Lugtes kan den bestemt, men fra at kunne lugte røg, til at den bliver livsfarlig ,der i min opfattelse et godt stykkevej. Lysår i min opfattelse.

Som barn og ung oplevede jeg brænderøg fra brændekomfuret og kakkelovne. Brænderøg kalder minder frem hos mig. Dieselbusser kunne jeg ikke være i nærheden af den gang, idag kan man nærmest ikke lugte en dieselbil.Ligesådan er det gået med benzinbiler

Men alt det fandt jeg ikke kunne kaldes andet end generende, i forhold til passage gennem Ruhr i Tyskland og Londons koks smog, der givet har været lige så farlig som du giver udtryk for. Det var slemt.

I Peking(Bejiiiing idag) siges der at være uudholdeligt og sikkert heller ikke sundt at være. Men dødsraten derfra kan måske findes, men den er næppe sandheden, da den sikkert er smykket positiv.

Men rygeloven og andre feel good love forlænger jo livet. Det ville være godt , ja enddog fantastisk, hvis man i den livsforlængelse, også kunne få den hjælp til at leve hæderligt og ikke generede de ældre med IT løsninger ,de faktuelt ikke kan betjene, for at spare her og alle vegne, på det de ignorante yngre kalder ældrebyrden.

Så hvis man med kampen mod brænderøgen af idag, tror at man gør samfundet og dets borgere en sundhedstjeneste, bør man have sine skolepenge tilbage.

Derimod er det helt legalt, at udtrykke at man er generet af og ikke kan lide lugten!

 • 0
 • 0

Så vågn dog op ! Nedenstående omfatter også brændefyring.

WHO slår alarm – dansk oversættelse

WHO: Udendørs luftforurening er en førende miljøårsag til kræftdødsfald

Oversat af Cand. Scient. Solveig C. Dupont

Den 17. oktober 2013 udsendte WHOs datterorgansiation IARC (International Agency for Research on Cancer) en pressemeddelelse fra Geneve, som slog fast at IARC nu har klassificeret udendørs luftforurening som kræftfremkaldende for mennesker1.

De skrev: "Efter omhyggelig gennemgang af den seneste, tilgængelige videnskabelige litteratur indsamlet af IARC Monografi Program konkluderede verdens førende eksperter, at der er tilstrækkelig bevis for at immisioner fra udendørs luftforurening forårsager lungekræft.

De kunne også notere sig en positiv sammenhæng med stigende risiko for blærekræft.

Fine partikler, som er en af de største bestanddele i udendørs luftforurening, blev vurderet selvstændigt og også klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker.

IARC-vurderingen viste en forøget risiko for lungekræft ved voksende niveauer af partikelimmisioner og luftforurening. Skønt sammensætningen af luftforurening og immisionsniveauer kan variere dramatisk mellem forskellige steder, gælder arbejdsgruppens konklusioner for alle regioner i hele Verden.

Et stort miljømæssigt Sundhedsproblem

Luftforurening er allerede kendt for at øge risikoen for en lang række sygdomme, som luftvejs- og hjertesygdomme.

Studier indikerer at immissionsniveauerne er steget signifikant i nogle dele af Verden i de seneste år, især i hurtigt industrialiserende lande med store befolkninger. De nyeste data indikerer at 223.000 døde af lungekræft forårsaget af luftforurening i 2010 i Verden som helhed2.

IARCs Monografi

IARCs mongografi nr. 109 er baseret på en uafhængig gennemgang af mere end 1000 videnskabelige artikler om undersøgelser fra fem kontinenter.

Disse artikler analyserer de kræftfremkaldende egenskaber ved forskellige forurenende stoffer i udendørs luftforurening, især ved fine partikler og transport-relateret forurening.

Vurderingen er gennemført ud fra resultaterne fra store epidemiologiske undersøgelser, som inkluderer millioner af folk i Europa, i Nord- og Sydamerika og i Asien.

De dominerende kilder til udendørs luftforurening er transport, stationære energianlæg, emissioner fra industri og landbrug, boligopvarmning og madlavning.

IARCs direktør Dr. Christopher Wild understreger, at det at klassificere udendørs luftforurening som kræftfremkaldede for mennesker er et vigtigt skridt.

Der er effektive måder at reducere luftforureningen på, og når man tager omfanget af den immission, der påvirker folk Verden over i betragtning, bør denne rapport sende et stærkt signal til det internationale samfund om at skride til handling uden yderligere forsinkelse."

1 Et resume af IARCs vurdering er offentliggjort i The Lancet Oncology torsdag d. 24. oktober 2013.

 • 0
 • 0

Brænderøg påfører samfundet store omkostninger.

Københavns Kommune har fået udarbejdet en videnskabelig rapport om luftforurening og sundhedseffekter hos DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi (nr. 64, 2013).

Størstedelen af forureningen i Københavns og Frederiksberg Kommune kommer udefra, ligesom en del af forureningen fra de to kommuner bliver blæst ud over kommune- og landegrænserne.

Hvis vi ser på den del af forureningen, der stammer fra kilder i Københavns og Frederiksberg Kommune - og som politikerne i Folketinget og i kommunerne kunne gøre noget ved, hvis de ville - siger rapporten, at brænderøg står for ca. 2/3, mens kun ca. 1/4 stammer fra vejtrafik.

Det ved de færreste, fordi medierne - og de fleste politikere - ensidigt fokuserer på trafikforurening.

Når vi ser på samfundets omkostninger til forureningens sundhedsskadevirkninger, siger rapporten, at forbrænding fra brændeovne og -kedler i København og Frederiksberg Kommuner giver ca. 67 for tidlige dødsfald årligt i de to kommuner og 80 i hele Hovedstadsregionen.

Dertil kommer sygelighed med sygedage og hospitalsindlæggelser - kronisk bronkitis, astma, blodprop, hjertesvigt, lungekræft m.m.

Samfundets samlede omkostninger til forureningsskader kaldes eksterne omkostninger.

I rapporten vurderes de totale eksterne omkostninger i Hovedstadsregionen pga. emissionskilder i Københavns og Frederiksberg Kommune til ca. 600 mio. kr. i 2010.

Heraf står ikke-industriel forbrænding (som primært består af forbrænding fra brændeovne og -kedler) for ca. 2/3, altså ca. 400 mio. kr.

Der er i Københavns Kommune ca. 17.500 brændeovne og i Frederiksberg Kommune ca. 5.000. Altså står ca. 22.500 brændeovne for omkostninger, der pålægges samfundet, på 400 mio. kr. eller over 17.000 kr. pr. brændeovn pr. år.

Den kontroversielle brændeafgift med et beregnet provenu på 300 mio. kr. dækker således kun en lille brøkdel af samfundets omkostninger til brænderøgens skadevirkninger.

DCE's rapport nr. 64 (2013): SUNDHEDSEFFEKTER OG RELATEREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER AF LUFTFORURENING I KØBENHAVN.

Link til resumé:

http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr.-51-100/...

 • 0
 • 0

Ja Susanne. Det er nemlig rigtigt. Men mod dumhed kæmper selv guderne forgæves. Den overlæge som jeg går hos med min astma og dioxinforgiftning, siger at denne hellige ko er noget folk ikke vil slippe. Samtidig sagde han også, ja jeg har jo også kolleger som passer lungepatienter, og derefter går ned og ryger i pausen. De burde vide bedre.

Han kunne også fortælle at man ved undersøgelse af mærkelige tilfælde af dødsfald, kræft, og blodpropper, hos ellers raske personer i 30 års alderen, var der i 90% af tilfældene en brændeovn i hjemmet. Fint nok med mig at de ødelægger deres eget liv, det skal bare ikke gå ud over uskyldige. Jeg ville aldrig med den viden der er, installere sådan en blikspand i stuen. mvh, Erik.

 • 0
 • 0

Erik: Vil du venligst dokumentere påstanden om de 90% brændeovne i forbindelse med mærkelige dødfald. Den slags undersøgelser findes ikke i forbindelse med hændelserne du omtaler. Din påstand er det pure opspind.

Susanne: Det er dårlig stil at linke til undersøgeler du ikke forstår .Undersøgelsen du henviser til omtaler de totale forureningskilder og omkostninger. Du tilskriver totalomkostningerne udelukkende til brændeovne.

Andre har tidligere omhyggeligt redegjort for hvordan EVA-modellerne fungere, som i parentes bemærket er et politisk redskab, og ikke et videnskabeligt. Hos dig ryger redegørelserne bare ind af det ene øre og ud af det andet. Det egentlige problem er dog at redegørelserne ikke støder på den mindste modstand undervejs.

Dit indlæg er det rene god-dag-mand-økseskaft.

 • 0
 • 0

Så var det da godt at jeg fik stegte sild i madpakken i dag og ikke røgede!

Men et spørgsmål til brændeovnshaderne: Går i så ind for atomkraft i stedet? For med rigelig og billig elvarme så tror jeg ikke at så mange af os gad besværet med at save og hugge brænde og passe brændeovn!

Og så er det måske også en god ide at vogte sig lidt for miljøforkæmpere, da landbruget skulle gøres miljøvenligt blev der en uudholdelig stank af gylle over landet, ligeså da brændeovnene skulle være miljøvenlige så har man lavet noget der virker i laboratoriet, men man glemte at gøre opmærksom på at det kræver et skorstenstræk som mange steder ikke kan opnås, og så er det ikke mærkeligt at når vi installerer nye miljørigtige brændeovne så bliver flere generet af røglugt end før.

 • 0
 • 0

Ta nu og læs det ordentligt, som jeg har lagt ind.

Jeg skriver:

WHO slår alarm

Så vågn dog op ! Nedenstående omfatter OGSÅ brændefyring.

Har DU gener af forureningen fra brændeovne, så læs her: www.braenderoeg.dk

Der findes mange gode alternativer til brændefyring. Det burde I da vide. IKKE atomkraft. Det er da også at vende alt på hovedet at foreslå noget så dumt.

 • 0
 • 0

Hvis der er 2.000 blodpropper fra emmisioner fra biler, hvor mange er der så fra levende lys, hvor partikelkoncentrationen er flere hundrede gange større og hvor man udsættes for den i mange timer af gangen?

Man kan så overveje med sig selv om levende lys skal forbyde (evt. bare i hjem med børn?), eller om ikke det skal være et personligt valg der blot skal oplyses om, evt. med trykte advarsler på emballagen.

Men start i hver tilfældemed at sætte tal på, om det er biler der er det store problem eller levende lys, så vi kan lægge indsatsen der hvor det store problem er.

Jeg tør vædde på at også f.eks. Susanne Nielsen bruger levende lys.

 • 0
 • 0

Tak, specielt dette er interessant: Højest overraskende falder antallet af indlæggelser sammen med luftens indhold af gasser og mellemstore partikler – der typisk stammer fra industriområder i lande syd for Danmark – men ikke med antallet af ultrafine partikler, som typisk stammer lokalt fra brænderøg eller udstødningen fra dieselbiler.

 • 0
 • 0

Nej vi bruger ikke levende lys!

Det er sjovt, det her lyder præcis som rygerne, da det skulle forbydes.

Deres kommentarer: "Hvad så med trafikken, den forurener osse" " Hvad med levende lys" osv.osv.

Ta dog og vågn op og læse hvad WHO skriver. Der er ikke så meget at diskutere.

De partikler der omtales omfatter BÅDE brændeovne, trafikal forurening mv.

Længere er den ikke.

 • 0
 • 0

Der findes mange gode alternativer til brændefyring

Det gør der, Susanne. - Det er bare ikke alle der har adgang til disse alternativer.

Her, på landet, hvor jeg bor er der hverken fjernvarme eller 'natur'gas. Og min ejendom er ikke egnet til varmepumpeopvarmning. (Ville heller aldrig overveje den mulighed, med den tilbagebetalingsperiode jeg ville opnå)

Da jeg overtog huset var det alene opvarmet med oliefyr. jeg har senere installeret en brændeovn med girs (vandtank), og den levere nu varmen til hele huset samt varmt brugsvand, for ca. 6.000 kr/år + ca. 200 liter olie. - Oliefyret fungerer således alene som backup til nætter med hård frost, eller hvis ingen er hjemme i over et døgn samt i 'mellemperioderne'.

Jeg har talt med mine nærmeste naboer. Ingen har oplevet gener fra min brænderøg. - De fleste benytter selvfølgelig selv én eller anden form for fast brændsel. ;-)

En, forløbig, lun vinter som vi har nu, har oliefyret ikke været tændt siden primo November.

Der ér jo også lige den lille finesse, at jeg ved strømnedbrud eller andre nødsituationer, i kortere perioder kan køre ø-drift. Bare et batteri og en konverter til min A++ cirkulationspumpe så har vi stadig både varme og varmt vand. - Og kan også stadig lave varm mad på gaskomfuret og i gasovnen. :-)

 • 0
 • 0

Brændefyring er skadelig, uanset hvor det anvendes.

MEN på landet kan jeg godt se, at det kan være vanskeligt at etablere andre varmekilder.

Dog er jeg stærkt modstander af, at der i byzone med billig fjernvarme, som f.eks. her i København, anvendes brændefyring som primær varmekilde, til stor gene for naboerne.

Husene ligger tæt og de er ofte lavtliggende.

Det tror jeg godt vi kan blive enige om.

 • 0
 • 0

.....til et udsagn fra en UN(FN) rapport der omhandler brænderøg er mere skadeligt end røgen i sig selv.

Når WHO peger på brænderøgens skadelige virkninger skyldes det at en meget stor del af verdens befolkninger laver mad og varme i .....åbne ildsteder.......hvor de direkte er eksponerede for røgen inden den trænger ud af bygningerne......det være sig hytter eller tellte.

VHO har aldrig tænkt på en dansk godkendt brændeovn som John Johansens midt inde på fyn.

John som jeg opfatter ham, går ind for økologiskeprodukter, VE og iøvrigt sund levevis........ Jeg er forøvrigt aldeles sikker på, at John har gjort alt hvad han kunne gøre, for at have en godkendt brændeovn og fyre korrekt med denne.

Jeg tror forøvrigt også ,at det er første gang vi er helt enige, så John ros til dig

 • 0
 • 0

Vi kan sagtens blive enige i at man ikke skal genere sine naboer. Vi kan også blive enige i at nogle fyrer med noget afsindigt skrammel der er ulideligt for naboerne.

Kunne vi så bare også blive enige i at du mistolker og fordrejer indholdet i dit link for at hyppe egne kartofler ville meget været nået. Ville du samtidig stille samme kritiske spørgsmål til braenderog.dk som du forlanger af andre kilder er der grobund for en saglig debat.

Tilbage står nogle af dine udsagn der er lodret forkert.

 1. Brænderøg er ikke skadelig ved normal fyring, men kan virke generende på nogle.

 2. Alternativerne til brændeovne er uden for nogle menneskers økonomiske rækkevidde uanset om de bor i by- eller landzone.

 3. Hverken braenderog.dk, Det Økologiske Råd eller andre selvudnævnte eksperter har den fornødne viden til at udtale sig om træ eller træs egenskaber, for slet ikke at tale om træs forbrænding.

Alternativerne du anbefaler er som regel forbundet med ekstraomkostninger som du overser. Hverken fjernvarme eller naturgas kan anvendes uden bekostelige installationer i de eksisterende huse.

Derudover kræves en ikke ubetydelig størrelse grund hvis jordvarme skal være økonomisk. Glem alt om forhandlernes superoptimistiske anbefalinger om slangelængden på brinesiden.

Hvad du i realiteten forlanger, er at andre skal financierer dine behov.

Hvis du oprigtigt ønsker en saglig debat, burde du indse at lovgivning ud fra enkeltpersoners ønsker er noget politikerne for alt i verden vil undgå. Det er den situation du har malet dig op i med forkert, misfortolkede og direkte usandfærdige påstande.

 • 0
 • 0

Tror I virkelig på, at når man fyrer korrekt, så er brændefyring ikke sundhedsskadeligt og der kommer ingen partikler ??

Kræftens bekæmpelse, v/forsker Ole Raaschou Nielsen har været medvirkende i IARC’s vurdering af den videnskabelige litteratur på området, så Kræftens Bekæmpelse var meget opmærksom på den nye klassificering af udendørs luftforurening da den kom i oktober måned.

De reviderede derfor straks teksten om luftforurening på deres hjemmeside. Det har han skrevet til mig.

Hvis I synes det er så uskadeligt, så kan I jo lede røgen ind i egne stuer.

De ultrafine partikler kommer altid, uanset hvordan man fyrer. De kan ikke ses, lugtes eller mærkes. De går lige i blodet.

I øvrigt udleder alle brændeovne Dioxin, som er den farligste miljøgift der findes!

Det er i øvrigt tankevækkende at Ing.dk har undladt at nævne brændeovne i denne artikel, for brændeovne e r nævnt i British Medical Journal !

Nogle mennesker vælger, at have skyklapper på, fordi de er åhh så glade for deres brændeovn. Uanset det generer deres naboer. Det skinner tydeligt igennem her.

Læs så lige Kræftens bekæmpelses hjemmeside een gang til:

http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/fakta+om...

 • 0
 • 0

Tak Susanne for dine meget relevante indlæg!

Ja, mennesker er nogle, ofte irrationale og ulogiske, pudsige dyr! De praktiserer ubevidst spejlneuron-tænkning og adfærd!

-- Menneskeskabt sundhedsskadelige gasser og partikler i vores livsvigtige luftmiljø -- Der tales og skrives meget om, hvor vigtigt og fornuftigt det er, at bo og leve i sunde miljøer. Og der rådgives og lovgives om, hvordan vi får sunde miljøer, hvor vi bor, uddannes, arbejder og færdes. Det er efter mange års debat og politiske overvejelser, yderst fornuftigt, blevet forbudt at forurene vores indendørs luftmiljøer med tobaksrøg.

-- Tobaksrøg forbudt, men bilos tilladt! Flere steder er det også blevet forbudt med tobaksrygning i udendørs områder. Men hvor tåbeligt ubetænksomt, så må biler gerne køre ind og stå med motoren i tomgang i lang tid i disse områder, hvor tobaksrygning er forbudt.

-- Luftforurening fra den motoriserede trafik, brændeovne og stearinlys-afbrænding -- Det er selvfølgelig ikke muligt at fjerne alle biler straks, men man bør arbejde for, at adskille den motoriserede trafik fra beboede områder og, hvor der færdes mennesker til fods og på cykel. Og der skal gælde landdækkende forbud mod motortomgang for både biler og tog der sviner luften til!

Men den sundhedsskadelige forurening ved benyttelse af brændeovne og afbrænding af stearinlys, ja, det kunne jo forbydes relativt hurtigt. Hvis der var vilje og fokus nok på problemet. Men sikke en modstand der så ville komme fra dem som tjener penge på disse sundhedsskadelige produkter.

-- Røg fra brændeovne ER sundhedsskadelig!! Ja, røg fra brændeovne indeholder mange sundhedsskadelige partikler og kemiske stoffer, også selv om man kun bruger rent træ!!

-- Forbyd stearinlys på offentlige steder! Det er meget ufornuftigt og stadig tilladt at afbrænde stearinlys i indendørs miljøer, f.eks. i hjemmene, arbejdspladser og på cafeer og restauranter, hvor det efter rygeforbudsloven, tilsyneladende er blevet endnu mere udbredt end tidligere. Og ja, man kan meget hurtig konstatere, at der er en ’mere tung iltfattig luft’ i et stearin-tilrøget lokale!

-- Stearinlysafbrænding hos Kræftens Bekæmpelse! Og ganske uforståeligt, så afbrændes der stearinlys i de lokaler, hvor kræftramte kan mødes hos Kræftens Bekæmpelse!! Hvad er det for en logik!

-- Usund hygge og tradition -- Med hensyn til brugen af bl.a. stearinlys, ja, så kommer de vaner, der betegnes med ’hygge’ og ’tradition’ ind i debatten ved overvejelser om forbud.

(Ordet ’hygge’ findes muligvis kun på dansk og norsk?)

Men: Hvad er vigtigst: Hygge og/eller traditioner? Eller: Ikke-sundhedsskadelige miljøer?

Hilsen fra Louis Nielsen

 • 0
 • 0

Susanne Nilsens indlæg er hverken udmærket eller relevant.

Jeg orker ikke at gentage svaghederne igen ved Susannes Nielsens udsagn der bedst kan sammenlignes med politiske eller religiøse slagord, fordi hun dels mangler evnen til at forholde sig til de modstridende rapporter der udspys i en lind strøm, og dels mangler det fornødne kendskab til træ . Alverdens link og argumenter ændrer ikke på den kendsgerning

Fordi nogen – ingen nævnt og ingen glemt – har købt en hot gismo i Harald Nyborg der kan måle partikler, er det ikke ensbetydende med at man dermed bliver ekspert bare fordi man kan følge brugsanvisningen.

Apparatet der er anvendt, hvilket jeg udmærket kender i anden sammenhæng til påvisning af partikler, som er omdrejningspunktet i Susannes holdninger kan kun måle mængde og størrelse. Apparatet kan ikke analysere partiklernes kemiske sammensætning.

Eksempler på partikler vi normalt omgås i dagligdagen uden problemer, anser jeg for nytteløst at gentage endnu engang for Susanne Nielsen. Hun gentage blot sine slagord.

Susanne Nilsen henviser blindt uden at forstå sammenhængen til Kræftens Bekæmpelse som igen henviser til IARC´s undersøgelser der medtager samtlige faktorer der kan medvirke til luftforureningen.

I IARC´s undersøgelse er der to ord der går igen, og det er antager og formodentlig. Samtlige større europæiske skov- og træforeninger har aldrig fået en eneste henvendelse fra IARC som kunne kaste lys over træs egenskaber. IARC antager og formoder ud fra kliniske observationer på mennesker, men omtaler ikke partiklernes kemiske sammensætnig som er altafgørende for risikofaktoren.

WHO oplyser at IARC der hører under WHO har klassificeret luftforurening, herunder partikler som årsag til lungekræft hos mennesker. WHO oplyser endvidere at IARC´s rapport ikke specifikt har undersøgt træs egenskaber, men har medtaget samtlige faktorer der har eller kunne tænkes at medvirke til luftforureningen. WHO medgiver desuden at forskellig behandling af træ kan give forskellige resultater. Dette har IARC ikke medtaget i deres rapport. Fremgangsmåden er på ingen måde odiøs, men efterlader samtidig risiko for at de sløveste knive i skuffen farer vild i konklusionen.

Susanne Nilsen har låst sig fast på at partikler er sundhedsskadelige uanset herkomst. Det kan alverdens fakta ikke ændre på. Derfor er det efter moden overvejelse min bedste overbevisning at den optimale beskyttelse mod brænderøg Susanne kan opnå er en staniolhat.

 • 0
 • 0

Læs lige Louis indlæg igen det er et pletskud af sarkasme og ironi....af de ret sjældne....du tager udgangspunkt i den "smigrende " indledning....

"Tak Susanne for dine meget relevante indlæg!"

Jeg ville kontrollere min bankbeholdning , hvis en chef takkede mig på den måde:)

 • 0
 • 0

Bjarke Mønnike, Jeg forstår ikke, hvad du mener, når du skriver, at mit indlæg og tak til Susanne Nielsen er sarkasme og ironi. Det er absolut ikke sådan ment!

Jeg mener, at det er yderst vigtigt og på høje tid, at vi alle bliver bevidste om og aktivt gør noget ved det sundhedsskadelige miljø, som vi mennesker er årsag til!!

Vores udviklede teknologi er på både godt og ondt! Mange af de kunstigt fremstillede kemiske produkter som produceres og benyttes i vores dagligdag er uden tvivl sundhedsskadelige, også på grund af ukendte kombinationsvirkninger og med ophobede sundhedsskadelige langtidsvirkninger!

Til sidst i mit indlæg stiller jeg spørgsmålet: Hvad er vigtigst: Hygge og/eller traditioner eller et ikke-sundhedsskadeligt miljø?

Mit svar og holdning til spørgsmålet er: Det er aldeles vigtigere, at kunne leve og færdes i ikke-sundhedsskadelige miljøer!

Hilsen fra Louis Nielsen

 • 0
 • 0

Men dine sammenligninger:

-- Stearinlysafbrænding hos Kræftens Bekæmpelse! Og ganske uforståeligt, så afbrændes der stearinlys i de lokaler, hvor kræftramte kan mødes hos Kræftens Bekæmpelse!! Hvad er det for en logik!

Gør så at jeg at jeg opfatter det som en spøg, det er så min fejl :)( men derfor har jeg alligevel gemt teksten)

For........når jeg tænker tilbage på min barndom var der få der havde min alder (70 år) og som var lige så velkonserverede som jeg og stadigt var i arbejde........at vi er mange ligesom jeg, der forventer 10-20 års længere levetid, skyldes at vi har fået adgang til kemiske frembringelser, medicin, der forlænger livet.

Samtidigt har vi lært at ´træerne ikke vokser ind i himlen og har lært at selv om kombinationerne af grundstofferne er uendelige og nogen synes anvendelige, så har en ret stor del også egenskaber der overses i starten af deres frembringelses tid.

DDT rensede stalden for fluer, men gav uønskede påvirkninger i naturen.

Men det kemikalie der fik opmærksomheden henledt på at kemi ikke altid var lykken og kunne skade de ufødte, var Thaliodobromid. Og siden er ordet kemi puttet i samme kasse som radioativitet og girafdrab.

 • 0
 • 0

Jeg opfattede nu heller ikke dit indlæg som ironi Louis, for jeg husker tidligere indlæg fra din side. Jeg deler dog ikke din mening om, at Susannes indlæg er relevante i en artikel der handler om bilos. Jeg synes faktisk hun afsporer debatten totalt, men har dog også en ide om hvorfor. Jeg ha for snart mange år siden spurgt Susanne om hvorfor i alverden hun ikke flytter, når hun nu bor midt imellem 2 motorveje og tæt på Kastrup lufthavn, og lider af kol. Som at rette bager for smed, vælger hun at skælde ud over den svageste modstander i stedet for at tage ansvar for sit eget helbred.

Artiklen er selvfølgelig ikke rar for hende, da den mere end antyder, at det måske ikke kun er brændeovnene i nabolaget som er årsag til hendes lidelser. Jeg synes ikke det berettiger hende til at afspore debatten for at holde focus på egen agenda, men det har hun jo tydeligvis fået lov til.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er et yderst interessant forslag fra hjerteforeningen, om at politkerne kraftigt bør overveje at stramme grænseværdierne. Især når vi i Mundelstrup/Sabro, skal gå med tanken om at vi muligvis skal bo helt ned én meter væk fra støjskærmen til den kommende motorvej mellem Århus og Søbyvad. Mon ikke de få millioner man skal bruge på at købe en nedlagt bondegård og en kort omdirigering af motorvejen, er tjent hurtigt hjem i statskassen, i form af sparrede ekstra lægebesøg fra 3000 personer..

Gud bevar vejdirektoratet og mit humør! :)

 • 0
 • 0

Jeg gør opmærksom på, at hvis DU er generet af forureningen fra brændeovne, så læs her:

www.braenderoeg.dk

Så du TV avisen i dag (20/2. Isen på Arktis var helt SORT ! Hvad er det dog vi efterlader til vore børn og børnebørn!

Arktis smelter, pga. sodpartikler fra brændeovne, de farver isen sort !!

Forbyd brændeovne nu!

Den tyske miljøekspert Dr. Axel Friedrich udtaler:

»Sodpartiklers bidrag til global opvarmning er undervurderet. Sodpartikler fra brændefyring og diesel skal reduceres hurtigst muligt, hvis vi skal undgå de såkaldte 'tipping points', hvor den globale opvarmning kan blive selvforstærkende,« lyder det fra Dr. Axel Friedrich.

http://ing.dk/artikel/danske-braendeovne-f...

Mere om nedsmeltningen:

En stor undersøgelse fra FN viser, at brændefyring ikke er klimaneutral. Sodpartikler fra brændefyring i Danmark afsættes på isen i Arktis.

Ca. 60 % af sodpartiklerne stammer fra brændefyring. Partiklerne farver isen grå og absorberer solstråler, hvorved isen opvarmes og smelter.

Samtidig er brændefyring Danmarks største kilde til skadelig luftforurening med partikler, tjærestoffer og dioxin. FN anbefaler udfasning af brændefyring i ilande af hensyn til klima og folkesundhed.

http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=... - See more at: http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikl...

Du kan læse mere her:

http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikl...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten