Hjernen står model for ny computer

Et nyt forskningsprojekt skal skabe en ny type computere, som efterligner hjernens måde at behandle store mængder information på.

IBM og forskere fra fem amerikanske universiteter har fået tildelt 29,4 millioner kroner fra Pentagons forskningsfond DARPA til projektet.

Den nye type computere skal bruges til at hjælpe mennesker med at træffe hurtige beslutninger, når de står over for komplekse situationer.

Det kan eksempelvis være børsanalytikere, som i løbet af et øjeblik skal kunne overskue markedet og træffe en beslutning.

Forskningsprojektet skal udforske forskellige måder at efterligne hjernens evne til at behandle store mængder forskellige information fra mange kilder samtidigt.

Det skal vel at mærke ske på en måde, som ligesom hjernen, bruger forholdsvis lidt energi i forhold til eksempelvis store supercomputere, som i dag bruges til at hjælpe med at løse komplekse dataproblemer.

Forskningen vil fokusere på områder som synaptronik, nye materialer, neuromorfiske kredsløb, supercomputersimuleringer og virtuelle miljøer, oplyser IBM ifølge en pressemeddelelse.

Synaptronik dækker i dette tilfælde over udviklingen af nanokredsløb, som efterligner hjernens synapser. En del af forskningen vil også omfatte undersøgelser af, hvordan hjernens mikrokredsløb fungerer.

IBM har tidligere ved hjælp af computersimuleringer efterlignet hjernefunktionen svarende til et lille pattedyr.