Hjernegymnastik mod stress

»Luk øjnene, slap af, prøv at søge indad og mærk din krop, slip tankerne, lad dem glide forbi dig. Som når du ligger på en grøn eng og kigger op i himlen. Du observerer skyerne, men du følger dem ikke...«

»Duuuuuut...1...2...3...4«. Satans.

Den blide tone fra computerhøjttaleren stopper, og det indikerer, at mine alfa-bølger i hjernen er erstattet af beta-bølger. Med andre ord, har jeg ladet mig forstyrre af mine egne tanker, og det gør jeg igen og igen under min prøvetræning i »Mental Fitness og Forskningscenter« på Østerbro.

Men ifølge forskningsdirektør og psykolog Erik Hoffman skal jeg ikke fortvivle, selvom de tre elektroder, der forbinder min hovedbund med en computer, afslører, at min hjerne kører på højtryk, selv om jeg prøver at få den til at slappe af. Alle kan nemlig lære at styre deres hjernebølger fra de hurtige beta-bølger, som signalerer tanke til de langsomme alfa-bølger, der afspejler ro - det er bare et spørgsmål om træning.

»Vi kan lære at kontrollere vores egne hjernebølger gennem simpel træning. Det kan både afhjælpe stress og fremme kreativiteten,« siger Erik Hoffman, der åbnede det mentale fitness-center i 2001 sammen med psykoterapeut Inger Spindler. Via såkaldt bio-feedback træner han såvel danskere, der er plaget af stress, som erhvervsledere, der vil lære at tvinge hjernen hen i det innovative hjørne.

»Midt imellem de hurtige beta-bølger, vi bruger, når vi tænker, og de langsomme theta-og delta-bølger, vi bruger, når vi drømmer og sover, er alfa-bølgerne, som man kan kalde hjernens tomgangsfrekvens. Her er hjernen vågen og bevidst, men den er samtidig helt i ro og afslappet, og det har den brug for engang imellem, for det er her, den lader op og får ny energi, når den har præsteret noget,« forklarer Erik Hoffman.

Giv hjernen ro

Ofte vil vores hjerne selv finde ud og ind af alfa- og beta-tilstand mange gange i løbet af en dag, men er man stresset, kan tankerne trænge sig på, og det bliver svært at komme ned i alfa-tilstanden.

»Problemet er, at tanker gerne vil have opmærksomhed. De vil gerne tænkes og foregiver at være utrolig vigtige hele tiden. Men det skal jo gerne være en selv, der er herre over, hvad man vil tænke, og hvad man ikke vil tænke,« siger Erik Hoffman, og fortsætter:

»Især stressede mennesker tænker meget hektisk. Tankerne holder dem vågne om natten og kører af sted med dem om dagen. Når vi træner stressede mennesker, så træner vi dem i at disciplinere tænkningen,« forklarer Erik Hoffman.

Og det er slet ikke dumt at lære, mener adm. overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Sygehus, Bo Netterstrøm, der er en af landets førende stressforskere. Han har selv haft patienter til hjernegymnastik hos Erik Hoffman, og har fået meget positive tilbagemeldinger.

»Vi ved, at vi slapper af med alfa-bølger, men når vi bliver meget aktive og hyperaktive, så slår vi om i beta og de endnu hurtigere beta-2-bølger. Folk, der er meget opgearet af stress, kan via mental træning få nogle teknikker til at koble af. Det, at du kommer ned i alfa-niveau ser ud til at øge overskuddet. Man kan sige, at man får mere ram til hjernen,« siger Bo Netterstrøm, der dog understreger, at det ikke er en mirakelkur til folk, der er overbebyrdet af alt for meget arbejde.

»Det er et fif til dagligdagen, hvis man har meget at se til. Hvis man kan geare sig selv ned rent mentalt nogle minutter en gang imellem, så kan man bringe tankemylderet ned og få lidt mere åndelig energi,« siger han.

Meditation på Danfoss

På Danfoss får medarbejderne ikke elektroder på hovedet, når de kommer til chefpsykolog Kurt Kørner og fortæller, at de føler sig stressede. Men Kurt Kørner følger samme teori og lærer medarbejderne at gå ned i alfa-tilstand blandt andet via meditation og åndedrætsøvelser.

»Vi træner folk til at kunne gå i alfa-tilstand, hvis det bliver for stresset ind imellem,« siger han og giver Bo Netterstrøm ret i, at mental træning ikke kan stå alene i en stressbehandling.

»Mental træning er ikke tilstrækkeligt, men det er en forudsætning. Hvis folk er meget langt ude på grund af stress, så drejer det sig først og fremmest om, at de får ro. Ellers kan de slet ikke tænke sig om og få øje på, hvad der skal til for at lette stressen,« siger chefpsykologen, der også i enkelte tilfælde har oplevet, at mental træning var løsningen alene.

»Der er eksempler på, at vi slet ikke behøver at gøre noget ved omgivelserne, når de har lært at få kontrol over tankerne og deres egne reaktioner. Så er de pludselig ikke så bekymrede, og de mister ikke overblikket længere,« siger Kurt Kørner.

Han har så gode erfaringer med mental træning, at han igennem det seneste år også har holdt stressforebyggende kurser i meditation for medarbejdere og ledere. Og selv om meditation kan lede tankerne hen på den okkulte og alternative verden, er det ikke svært at få medarbejderne til at tage det seriøst. Kurt Kørner tager nemlig de naturvidenskabelige argumenter med sig, når han holder foredrag om stress og meditation for Danfoss' ingeniører. – Og så hjælper det også, at deres administrerende direktør selv anvender meditative metoder.

»Jørgen Mads Clausen taler åbent om, hvordan han går i alfa-tilstand, når han bliver stresset. Så der er nok mange, der tænker, at når han gør det, så må der være noget om det,« siger Kurt Kørner.