Hjernegymnastik er bedre end forventet

Muskler bevæger sig som respons på beskeder fra hjernen. Signalerne kommunikerer via nervesystemet og nervesystemets evne til at formidle besked til muskler afhænger af styrken på det signal, der afsendes fra hjernen.

Fysioterapeuten Guang Yue antog derfor, at man kan øge sin muskelstyrke ved at sende stærkere signaler fra hjernen.

Han gennemførte derfor et forsøg med 10 personer i aldersgruppen 20 til 35. I 12 uger med fem ugentlige træningssessions blev forsøgspersonerne bedt om at tænke på at bøje armen. Hver anden uge blev personernes styrke målt. Det viste sig, at musklens styrke blev øget med 13 procent ved hver måling, og at virkningen holdt sig op til tre måneder efter de mentale øvelser var ophørt.

Guang Yue håber at kunne bruge sin viden til genoptræning af ældre. Et nyt forsøg med forsøgspersoner i aldersgruppen 65 til 80 går snart i gang.

(Kilde: New Scientist, 2001, nr. 2318, s. 17)