Hjerne-Madsen: Pandelapperne er projektlederens vigtigste multiværktøj

Projektlederens vigtigste værktøj befinder sig hverken i skyen eller på den lokale server. Det ligger derimod lige bag hårgrænsen og er ganske gratis. Den præfrontale cortex - de forreste pandelapper - er det mest betydningsfulde redskab for den moderne projektleder.

Sådan lyder det fra hjerneforsker og entertainer Peter Lund Madsen, der blandt andet har arbejdet med hjernefunktionerne under forskellige bevidsthedstilstande. Peter Lund Madsen taler 22. november på Projektværktøjsdagen arrangeret af Mediehuset Ingeniøren og Dansk Projektledelse.

»En velfungerende præfontal cortex er alfa og omega, hvis projektledere vil gøre sig håb om at håndtere de evige forandringer, de udsættes for. Det er nemlig i den forreste del af hjernen, at de langsigtede planer lægges,« siger Peter Lund Madsen.

I udgangspunktet opererer den menneskelige hjerne efter en slags genkendelighedsprincip, der bliver sat under maksimalt pres som projektleder. Hjernen vil med Peter Lund Madsens ord 'altid gerne lægge arbejdsopgaverne ud i departementerne'. Når den har lavet noget én gang, automatiserer den det.

»Det er nøjagtigt, som når man lærer at køre bil. Første gang er man ved at dø, når man skal dreje til venstre. Derefter tænker man ikke over det. Det er blevet en vane. Men det princip bliver udfordret, når der hele tiden kommer forandringer i arbejdsgangene,« forklarer Peter Lund Madsen.

Derfor må den moderne projektleder sætte turbo på den forreste del af hjernen, der fungerer som maskinrum for at ræsonnere abstrakt og tilpasse planer. Det er her, at aktivitetsniveauet bør være højest, når tiden skrider, og interessenterne begynder at brokke sig.

»De forreste pandelapper skal holdes friske, ellers ender projektet som en diffus grød,« konstaterer Peter Lund Madsen.

Biokemiske ubalancer

Men hvordan holder man pandelapperne fyrige, når man som projektleder er ved at drukne i budgetter og en overfyldt mailboks?

»Hold pause,« lyder det korte råd fra hjerneforskeren.

»Få din nattesøvn, og sæt privatlivet på standby i den periode, du er spidsbelastet. Lad være med at tro, at du kan arrangere golfturneringer og skattejagt for børnene i weekenden. Når du endelig har fri, skal din hjerne også have det. Den skal have tid til at genopbygge sukkerlagrene og få renset ud i de biokemiske ubalancer, der hober sig op, når den har arbejdet hårdt i en længere periode.«

Med Peter Lund Madsens egen terminologi er den præfrontale cortex 'projektlederens multiværktøj'. Ikke alene rummer den evnen til at langtidsplanlægge, også den sociale intelligens sidder placeret i den forreste del af pandelappen.

Og netop social intelligens og evnen til at motivere projektteamet er forudsætningen for succes som projektleder. Alle de diffuse sociale signaler, som projektlederen modtager i sin dagligdag, fortolkes i de forreste pandelapper og omsættes til ord og handlinger.

»Den kloge projekleder ved, at når der er kriser, nytter det ikke med 'far er skuffet'-attituden. Han er klar over, at motivation derimod skabes ved at overføre sin egen vision til andre, så de optager visionen som deres egen og får lyst til at arbejde hen imod den,« forklarer Peter Lund Madsen.

De ypperste hjernefunktioner

Social intelligens er ifølge hjerneforskeren en af de mest avancerede hjernefunktioner hos mennesket. Men desværre findes der ikke nogen nem vej til at opøve den kompetence.

»Det kræver benhård træning at lære at tale til mennesker, så de føler sig respekteret. Mange af de steder, jeg har holdt foredrag, har jeg mødt chefer, der var alt for dårlige til at stille sig op på ølkassen og få medarbejderne med sig. Mange synes ikke, det er værd at beskæftige sig med. De gider simpelthen ikke træne det,« siger Peter Lund Madsen.

Den virkelig gode projektleder evner derimod både at holde brandtalen for projektmedarbejderne, sætte sig ind i interessenternes behov og holde hovedet koldt, når planerne skrider. En kombination af kompetencer, som nogle bestrider lettere end andre.

»Ligesom nogle har talent for fodbold, mens andre er supermusikalske, findes der også mennesker, der bare evner at lede projekter helt intuitivt. De indgår i komplicerede sociale sammenhænge og kan overskue og agere i forandringer uden synderlig anstrengelse. De besidder, hvad jeg vil kalde de ypperste hjernefunktioner.«

Dokumentation

[Læs mere om Projektværktøjsdagen](http://www. projektdagen.dk)