Det hjalp: Rensning af spildevand har reddet han-ørreder fra at blive hunner

Jane Ebsen Morthorst og kollegerne Poul Bjerregaard, Henrik Holbech og Knud L Pedersen fra Biologisk Institut ved SDU har fanget fisk og taget prøver i vandløb og analyseret i laboratoriet. Illustration: Jane Ebsen Morthorst/SDU

I begyndelsen af 2000’erne målte forskerne på Syddansk Universitet, SDU, udbredt feminisering blandt nogle bækørred-hanner i fynske vandløb.

Feminiseringen viste sig blandt andet ved forhøjede koncentrationer af æggeblommeproteiner i blodet hos hannerne.

I dag er denne feminisering af hanfisk væk, viser ny forskning fra SDU. Forklaringen er ifølge forskerne, at der de seneste år er kommet en langt bedre spildevandsrensning fra ejendomme ude på landet, blandt andet fordi de er koblet på kommunale anlæg, skriver SDU i en pressemeddelelse.

Hormonforstyrrende stoffer leder til intersex og truer arten

Forskningsmæssigt har man i mange år vidst, at hanfisk, som lever nær ved udledninger fra rensningsanlæg, er feminiserede, hvis spildevandets indhold af hunlige kønshormoner, f.eks. naturlige østrogener og syntetiske p-pille-østrogener, ikke er blevet fjernet fra spildevandet gennem en avanceret rensning.

Læs også: Landmænd får dispensationer på stribe til forbudte pesticider

Samtidigt fortæller et forhøjet niveau af æggeblommeprotein i fisk, at der er hormonforstyrrende stoffer i vandet, som påvirker fisks hormonsystem og kan føre til intersex, hvor hannerne udvikler ægceller i testiklerne.

Især England har problemer med intersex hos flere fiskearter. Og forsøg har vist, at hvis fisk udsættes for østrogener tidligt i deres liv, hvor deres kønsorganer udvikles, kommer der flere hunner.

»Hvis forholdet mellem kønnene forskydes væk fra 50:50, har det selvfølgelig en betydning for, hvorvidt en population af fisk kan overleve i længden,« siger Jane Ebsen Morthorst, biolog på Biologisk Institut på SDU.

Bedre spildevandsrensning må være forklaringen

Forskerne har målt feminisering af hanfisk i perioden 2000-2004 og igen fra 2004-2010.

Læs også: Regeringens muslingefarme kan være ny klima-bombe

»Vi granskede alle de mulige kilder til østrogen-aktivitet i vandløbene, og undersøgte, om der var sket ændringer mellem 2004 og 2010. Vi kunne udelukke ændringer i bl.a. nedbør/vandføring og landbrugspraksis, og den eneste væsentlige ændring, der stod tilbage, var at udledningen af dårligt renset spildevand fra spredt bebyggelse til vandløbene var blevet minimeret i perioden,« siger Jane Ebsen Morthorst.

Det passer nemlig med, at myndigheder i begyndelsen af den periode begyndte at stille skærpede krav til spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Så mange ejendomme havde forbedret spildevandsrensning på egen matrikel eller var blevet koblet på et kommunalt rensningsanlæg.

Forskningsresultatet er netop publiceret i tidsskriftet Environmental Toxicology and Chemistry.

Illustration: Jane Ebsen Morthorst/SDU