Hjælp ing.dk med at finde Danmarks farligste lossepladser

Deponering af affald findes mere end 2.000 steder i Danmark.

Læs også: 500 gamle lossepladser lækker gift til åer og vandløb

Kortet er sat sammen af oplysninger fra de fem regioner, som har overtaget ansvaret for jordforurening fra amterne. Hovedparten af lokaliteterne på kortet har ikke været sagsbehandlet i regionens levetid, hvorfor data kan være mangelfulde eller upræcise. Enkelte lokaliteter kan være andet end en egentlig losseplads, for eksempel en skrothandler. Samtidigt er nogle lossepladser, som er i drift i dag, muligvis ikke med, da det er miljøcentrene i henholdsvis Ringkøbing og Aarhus, der har tilsynet med dem.

Læs også: Milliardregning for gamle lossepladser ender hos staten

Mangler din lokale losseplads, eller har du kendskab eller mistanke til en losseplads, som lækker giftige stoffer til en sø eller et vandløb i nærheden? Så del dine erfaringer med os i formularen under kortet med så mange informationer som muligt - så plotter vi dem ind på kortet. I takt med, at vi får informationer, vil vi konfrontere de ansvarlige med problemerne.

Læs også: Miljøminister undersøger losseplads-problem

Kortet viser alle de gamle, nedlagte fyld- og lossepladser, som landets fem regioner har registreret indtil videre. I alt 2.107 - vist på kortet som røde eller gule polygoner.
Placeringerne bygger på præcise GIS-informationer.
Derudover viser kortet de læserindberettede lossepladser, som vises med røde og blå prikker. Prikkerne kan være upræcist placeret, da vi kun har læsernes indberetninger at gå efter.
Da vores egen måling kan være mangelfuld, beder vi om din hjælp til at opdage fejl. Skriv til journalist Julie Ring-Hansen Holt på jrh@ing.dk.

Ingeniørens researcher, Simon Thordal, har gennemgået samtlige polygoner og målt, hvor langt de ligger fra overfladevand (søer, vandløb og hav) og markeret dem, der ligger 100 meter eller mindre fra overfladevand, med rødt. (zoom ind på kortet for at se dem) Han har udover Googles kort haft data til rådighed fra Orbicon, som er mere detaljeret hvad angår overfladevand.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et kik på de lossepladser jeg kender i lokalområdet viser, at flere prikker er fra 200 meter, til små 10 km. fra den rigtige placering. Er det meningen??

 • 0
 • 0

Hej Bjarne

Nej, meningen er det vel ikke. Men vi må holde os til de data, vi får fra regionerne. Hvis du har oplysninger, vi kan bruge til at gøre kortet mere præcist, er vi meget interesserede i dem. Vær dog opmærksom på, at der godt kan ligge en nyere losseplads på samme vej som eller i nærheden af en nedlagt/overdækket losseplads. Så hvis du kender til en eksisterende losseplads på nogenlunde samme adresse, kan placeringen af en nedlagt losseplads på kortet stadig være rigtig.

Vh Julie Ring-Hansen Holt

 • 0
 • 0

Fra Region Syddanmark har jeg i øvrigt fået dette forbehold, som kan forklare nogle af de upræcise placeringer:

Det skal bemærkes, at adresser i dette tilfælde er væsentligt mere upræcise end koordinater. Lossepladser ligger ofte på landet, og her refererer de enkelte lokaliteters adresse ofte til adressen for den ejendom, hvortil de enkelte matrikler hører; de enkelte matrikler har ikke selvstændige adresser. For nogle af lossepladserne kan den reelle beliggenhed altså være flere hundrede meter fra den anførte adresse.

Så igen: Kender du til en mere præcis adresse/placering på en eller flere lossepladser, hører vi gerne fra dig.

På forhånd tak Julie

 • 0
 • 0

Børnehaver har som regel en rigtig adresse, og der findes desværre en række eksempler på, at man har bygget bl.a. børnehaver ovenpå gamle lossepladser. Det er med andre ord ikke usandsynligt, at prikken er rigtig i dette tilfælde.

 • 0
 • 0

Kære Anders

Husk på, at denne historie handler om udsivning til vandmiljø. Hvorvidt selve jorden er forurenet i problematisk grad, er (muligvis) en anden sag. Kontakt evt. din kommune, hvis du vil have information om grundens status.

Vh Julie Ring-Hansen Holt

 • 0
 • 0

Fyldplads (Nordre Ringvej 20, Fredericia) Nordre Ringvej 20, Den ligger lige nord for Roskildevej langs Ringvejen i Glostrup. Hvis der er noget, må det være meget længe siden, det er lidt sydøst for Glostrup Hospital i et gammelt boligkvarter.

 • 0
 • 0

Den mest upræsise prik jeg lige fandt, er placeret midt i Vojens by. Adressen er Strandelhjørnvej 8, og det er små 10 km. derfra.

 • 0
 • 0

@Svend: Adressen er nu rettet. Fejlen skyldtes, at der fra regionens side ikke var anført bynavn, og at Google derfor placerede nålen ved en 'forkert' Nordre Ringvej.

@Bjarne: Adressen var ikke læst korrekt fra Google, men skulle gerne passe nu.

Vh redaktionen

 • 0
 • 0

Jeg har indenfor den sidste måend forsøgt at indberette den samme losseplads 3 gange først med koordinater dernæst markeret på luftfoto, men den er stadig ikke sat på kortet, selvom den ligger direkte ved vandløb og vådområde ved Vejlerne i Nordjylland. Tilsyneladende er det meget vanskeligt at trænge igennem til jer med oplysninger!

 • 0
 • 0

Kære Sven

Alle indberetninger skulle være sat på kortet nu. Hvis nålen sidder et forkert sted, kan det skyldes, at vi har haft mangelfulde oplysninger at gå efter. I dit tilfælde kan jeg se, at prikken sidder længere ude af Aalborgvej, end det sted, du beskriver. Det har ikke været muligt at anvende koordinaterne, så du er velkommen til at kontakte mig på mail jrh@ing.dk eller ringe på det nummer, jeg har indtalt på din telefonsvarer, så vi kan få rettet fejlen ved fælles hjælp.

Tak! Julie

 • 0
 • 0

Den nedlagte losseplads lige udenfor Byrum på Læsø burde have en rød prik. Kig på sattelitbilledet, og så kan man se branddammen lige på den anden side af vejen. Pladsen brugelig øvrigt stadig til haveaffald og brokker. Den nuværende losseplads er markeret med gul prik, som jo burde være grøn.

 • 0
 • 0

Man kunne måske også tilføje de 13(?) Collstrop grunde.

Da ejerne så hvor det bar hen, blev kassen drænet og oprydningen velvilligt overladt til det offentlige. Tonsvis af arsen, krom, fenoler og andre artige stoffer.

Grundene er måske ikke officielt kategoriseret som lossepladser. I praksis gør det nok ikke den store forskel.

 • 0
 • 0

Jeg ved, der i skelllet til min og nabogrunden er en affaldsplads- fra 70-erne. Jeg kom til at grave i den i den ved et tilfælde- og der lå mælkeposer, nylongardiner, rustne jerndimser- og glas. Nu er der så i mellemtiden plantet hæk og træer ovenpå. Der er nogen hundrede meter til nærmeste afvandingskanal, så om det forurener?! Nok ikke. Her er lerjord i undergrunden. Blåler.

Jeg ved, det er der- det gør naboen også. Skal vi fjerne det? Eller må det ligge?

Jeg har allerede brugt mange tusinde kroner på at rydde op på grunden (asbestplader og den slags). Dettye er så en privat losseplads- min anden nabo har en tilsvarende, som de dog selv har brugt, den ligger så lige ned til afvandingskanalen.

Jeg ORKER ikke nabokrig! Min nabo med den fælles losseplads, er nu flink nok. Men det er jo surt for hans hæk... Mange meter.

Så skal jeg forlange at skidtet graves op? Eller er det Ok, det ligger?

Mvh Tine

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten