Historisk stor trafik-ændring kløver Danmark tværs over

I Jylland og Fyn er der grundlæggende store prisforskelle mellem busser og toge. Illustration: Arriva

Den største reform af priserne i den kollektive trafik siden 1970'erne.

Den kan passagerer på Fyn, Jylland og Sjælland se frem til at opleve, når de tager toget eller bussen i 2017.

Da træder prisreformen i kraft i slutningen af året. Ændringerne sker, efter at tog- og trafikselskaberne har knoklet i flere år for at gøre op med ulogiske priser på rejser, modstridende rabatter og et virvar af takstzoner i de tre landsdele.

Takst- og zonesystemet var nemlig blevet uholdbart og direkte uegnet til at lokke flere over i den kollektive trafik. Eksempelvis lød kritikken i 2015 fra statsrevisorerne, at der var tale et virvar af takster præget af 'en kompliceret rabatstruktur, ulogiske priser med pludselige prishop og uens priser for sammenlignelige rejser.'

Læs også: Blå blok: Højere takster skal betale lynelektrificering af banenettet

Dét bliver altså bedre fra næste år. Her kan brugerne af den kollektive trafik på Fyn, Jylland og Sjælland nyde, at der kun er ét zonesystem - at man kan købe billet fra alle steder til alle steder. Og at periodekortet gælder i både busser og toge samt at rejsekortet altid vil være et billigere valg end enkeltbilletter.

»Indtil for nylig har takstharmonisering i årevis været et problem, der har været arbejdet på, uden at man nåede frem til en løsning. Jeg er glad for, at der nu vil blive ryddet op i takstsystemet i både Øst- og Vestdanmark. Det skylder vi kunderne i den kollektive trafik, der længe har efterspurgt mere enkle og gennemskuelige priser,« udtaler transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Mistede et landsdækkende perspektiv

Men, men, men ... der er ikke tale om en prisreform med et samlet landsdækkende perspektiv. Reformen vil påvirke brugerne af den kollektive trafik vidt forskelligt, alt efter om de bor øst eller vest for Storebælt.

Således har trafik- og togselskaberne inddelt sig i to forskellige styregrupper: Takst Vest - bestående af tog- og trafikselskaberne i Jylland og Fyn - og Takst Sjælland - bestående af tog- og trafikselskaberne på Sjælland samt de tilstødende øer. De to styregrupper er nået frem til to forskellige løsninger i bestræbelserne på at præsentere kunderne for et mere gennemskueligt og enkelt liv som passager i den kollektive trafik.

Sjælland har formået at harmonisere prissystemet, så prisen er den samme uanset, hvilket selskab en kunde vælger til en rejse fra A til B. Priser i bus og tog er altså ens. En ulempe er dog, at der er dannet flere af de forvirrende takstzoner på Sjælland og de tilstødende øer.

Jylland og Fyn har på deres side formået at skære gevaldigt ned i junglen af takstzoner. En ulempe er dog, at er priserne ikke er harmoniseret på grund af for store grundlæggende prisforskelle mellem busser og tog. Så modsat Sjælland bliver priserne for en rejse med bus eller tog på Fyn og Jylland altså ved med at være adskilt.

Det betyder, at trafikselskaberne fastsætter priser på bus- og lokaltogrejser, mens togoperatørerne fastsætter priserne til regional-, intercity- og lyntog.

Rejsekort ligesom dankort

Set fra et kundesynspunkt, hvordan kan I så kalde den her prisreform for mere gennemskuelig og enkel, når passagerne på Fyn og i Jylland modsat passagererne på Sjælland ikke kommer til at opleve ens priser mellem tog og busser?

»Det er gennemskueligt, fordi det at købe en rejse fremover sker gennem dit rejsekort, hvilket svarer til, at du køber en vare gennem dit Dankort. Og hvor ofte har man brug for at se priserne, der ligger bag? Man betaler for den samme vare, når man tjekker ind og ud med sit rejsekort,« siger Carsten Hyldborg Jensen, direktør for Fynbus, men udtaler sig som talsmand for styregruppen for Takst Vest, der har stykket de nye priser sammen.

»Man kan godt finde ud af, hvad man har betalt for en delstrækning, hvis man er interesseret i det. Det gøres ved at slå op på hjemmesiden for rejsekortet eller se prisberegneren på rejseplanen. Og man kan være sikker på, at man med rejsekortet sparer penge frem for med en enkeltbillet. Heri ligger gennemskueligheden. Så selve det, at trafik- og togselskaber hver for sig selv fastsætter priser på rejsekortrejser, mener jeg ikke bidrager til at gøre rejseprisen uigennemskuelig,« siger Carsten Hyldborg Jensen

Sjællands kollektive trafik er unik

Men hvis man står på Sjælland og skal rejse 25 kilometer på en strækning, så er det prismæssigt lige meget, om man tager tog eller bus. Omvendt i Jylland og på Fyn, hvor man kan se frem til to forskellige priser. Hvorfor kan de finde ud af det på Sjælland, men ikke på Fyn og i Jylland?

»Det er to forskellige trafiksystemer. Sjælland er et udvidet hovedstadsområde, hvor der et sammenhængende meget tæt net af kollektiv trafik, og man kan skifte mellem busser, tog og metro - specielt i den centrale del af københavnsområdet. Derfor har man på Sjælland valgt at fastsætte prisen samlet set for bus- og togrejser. I Jylland og på Fyn er trafiksystemet af natur et helt andet. Der er et tognet, som transporterer folk mellem de større byer i det, man kalder et højklasse-trafiktilbud i form af lyntog og intercitytog suppleret med regionaltog. Og indimellem dette har man så bustrafikken. Langt den største bustrafik kører på strækninger, hvor der ikke er nogen togtrafik. Vi imødekommer et helt andet behov. Hvis vi skulle have system som på Sjælland, ville det svare til, at en lokalbus ved Assens skulle have samme pris som en tilsvarende strækning med et lyntog på Fyn. Det giver for os ingen mening, hvis der ikke skal prisdifferentiering på to produkter, der er vidt forskellige,« siger Carsten Hyldborg Jensen, som til daglig er direktør for Fynbus, men udtaler sig som talsmand for styregruppen for Takst Vest.

De jyske og fynske tog- og trafikselskaber forsvarer den fortsatte prisforskel mellem tog og busser. Illustration: Arriva

Ing.dk har også tidligere spurgt trafik- og togselskaberne på Sjælland, hvorfor de ikke kunne finde ud af at gøre ligesom i Jylland og på Fyn og skære ned på takstområderne for at forenkle systemet for kunderne. For på Sjælland og de tilstødende øer vokser antallet af takstzoner fra 52 til 63.

De elleve ekstra zoner på Sjælland bliver alle placeret i Movia S-zonen, det tidligere Storstrøms Amt i Sydsjælland. Konkret betyder det, at hvor nogle førhen har kunnet nøjes med at rejse to zoner, skal de fremover rejse i tre zoner og derfor betale mere. Omvendt er der nogle passagerer, som stadig blot skal rejse i to zoner i Sydsjælland. De kan se frem til at opleve et stort prisfald.

De mest uensartede områder

Ifølge Eskil Thuesen, centerchef i Movia, der udtaler sig på alle selskabernes vegne øst for Storebælt, har det været uundgåeligt at øge antallet af takstzoner. Og at vokseværket er foregået i Sydsjælland, er der en helt præcis årsag til:

»Der er ingen tvivl om, at Sydsjælland og Lolland-Falster var de områder, som var mest forskellige fra resten af Sjælland,« har han tidligere udtalt til ing.dk.

Læs også: Enige politikere: Nu fjerner vi rejsekortets forrykte takster

For både Sydsjælland og Lolland-Falster har opereret med højere priser i sine zoner. De zoner har til gengæld så også været langt større end i de øvrige takstområder på Sjælland.

»Så kunne man sige, at så sænker vi priserne i den kollektive trafik dernede. Men det ville betyde, at kommunerne i områderne skulle betale mere af regningen for den kollektive trafik. Den eneste måde at sikre samme provenu og give ens vilkår på hele Sjælland er at ændre antallet af zoner,« siger Eskil Thuesen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Citat: "Hvis vi skulle have system som på Sjælland, ville det svare til, at en lokalbus ved Assens skulle have samme pris som en tilsvarende strækning med et lyntog på Fyn. Det giver for os ingen mening, hvis der ikke skal prisdifferentiering på to produkter, der er vidt forskellige,« siger Carsten Hyldborg Jensen"

Ja, i bussen ved Assens er du næsten sikker på en siddeplads. Den vilde luksus koster 30 kroner ekstra med lyntoget.

  • 5
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten