HI 13 sætter vinden på agendaen

Industrimessen i Herning sætter en tyk streg under Danmark som førende i verden, når det gælder udvikling og anvendelse af vindenergi.

Messearrangøren MCH har integreret Wind Energy Denmark i messen, hvilket giver en enestående mødeplads for alle spillere i mølleindustrien.

Der vil være både konferencer, workshopper, produktdemonstrationer og mange andre muligheder for at skabe, pleje eller udbygge forretningsrelationer.

»Som det eneste land i verden kan Danmark levere hele værdikæden i en vindmølle,« påpeger Klaus Erichsen, projektleder i MCH.

»Vi har verdens førende turbinebyggere og operatører, og vi har globalt anerkendte kompetencer på vindenergi. Hertil kommer hundredvis af underleverandører og et forskningsniveau i verdensklasse. Vores position på markedet er ganske enkelt unik.«

Fokus på hele værdikæden

Som en del af arrangementet vil der være udflugtsmuligheder til både testcentret i Østerild, hvor nogle af verdens største vindmøller skal testes, samt havmølleparken ved Anholt, og satsningen glæder ikke mindst formanden for brancheorganisationen Vindmølleindustrien i Danmark, Henning Kruse, der også er cheflobbyist hos Siemens Wind Power.

»Fremadrettet skal hele industrimodellen ses igennem, og der skal udvikles nye og mere effektive værdikæde-strukturer. Som formand for brancheorganisationen Vindmølleindustrien er jeg derfor meget tilfreds med Wind Energy Denmarks fokus på trends inden for værdikæden,« siger han.

FOKUS: Læs flere artikler om HI 13

Henning Kruse afviser, at der er tale om krise i den danske vindindustri.

»Både Vestas og Siemens er dominerende aktører i det globale marked i dag, og når disse to store danske vindmølleproducenter ønsker at få del i så meget som muligt af det voksende globale marked, så vil det ske via en voksende produktion i de lokale markeder. I et voksende marked betyder dette ikke mindre produktion i Danmark, hvilket bl.a. kan ses af, at den samlede eksportvolumen i kroner vokser år efter år, og at antallet af medarbejdere totalt i industrien også vokser år efter år til nu ca. 27.000 personer,« forklarer han.

Henning Kruse peger desuden på styrken i det danske netværk af underleverandører til mølleindustrien.

Tæt samarbejde med leverandører

»Design og udvikling af stadigt flere og større vindmøllekomponenter sker i meget stor udstrækning i et tæt samarbejde mellem vindmølleproducenterne og deres leverandører. Dette samarbejde er optimalt, når man er tæt på hinanden – både geografisk og kulturelt,« siger han og fortsætter:

»Vindmølleproducenten får et problem, hvis en komponent- eller serviceleverandør ikke kan levere til tiden eller i den rigtige kvalitet. Leverandøren får et problem, hvis mølleproducenten ikke kan levere sine møller på grund af kvalitets- eller kapacitetsproblemer hos sig selv eller andre komponentleverandører.«

Henning Kruse tilføjer, at de store producenter i stigende grad er begyndt at tage underleverandørerne med ud på de nye markeder, hvor underleverandørerne får mulighed for at opbygge nye salgskanaler.

»Denne situation er også en fordel for Vestas og Siemens, da de herved forhåbentlig får stærkere leverandører, der ikke er så sårbare over for øjeblikkelige fluktuationer i ordrer fra Vestas og Siemens,« siger han.

Stand F5110

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ifm. indvielsen skriver DR:

Fremover skal vindmøllerne mellem Grenå og Anholt dække hele 4 % af Danmarks energiforbrug. Parkens produktion på 400 MW svarer til ca. 400.000 husstandes forbrug - eller sagt på en anden måde: når vinden blæser, kan hele Aalborg, Århus, Esbjerg, Vejle og Randers dækkes af grøn energi

Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013...

DONG oplyser, at 'fuld produktion' opnås, når 13 m/s < vindhastighed < 25 m/s, men oplyser åbenbart intet om størrelse af den forventede årsproduktion, se: http://www.dongenergy.com/anholt/da/projek...

DRs "400 MW svarer til ca. 400.000 husstandes forbrug" forekommer lidt 'underlig': Det svarer til en middeleffekt på 1 kW/husstand, eller 8760 kWh/husstand/år, hvor Energistyrelsen oplyset, at "Det gennemsnitlige forbrug pr. dansker er 1.600 kWh", jf.: http://www.ens.dk/forbruger/el/dit-elforbr...

Det forekommer, at 'regnestykkerne' ikke (helt) stemmer overens!(?).

  • 1
  • 1

Det er måske når lav-energihuse med solfanger sammenlignes med gennemsnits-husstande fejlen opstår? Jeg kan godt lide bemærkningen "når vinden blæser," det gælder vel også de benyttede tal. Det er vel god "salgstale". Men hvad kan effekten så sælges til?

  • 1
  • 0

Desuden refererer de '4% af energiforbruget' til elektrisk energi.

ENS refererer til 1.600 kWh elforbrug i snit pr. dansker. Ikke husstande. Bor der i snit knap 2 danskere pr. husstand bliver det lidt over 3.000 kWh. Jeg ved ikke lige hvor olie, gas etc. kommer fra?

Det er fint at der produceres 400 MW i vindhastigheder mellem 13 og 25 m/s, men falder det sammen med forbruget? Det er jo det springende punkt, når dong "sælger" effekten.

  • 1
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten