Her er scenarierne: Forsigtig beslutning ligger bag åbning af skoler og institutioner

Illustration: Rigshospitalet

Hvordan åbner man et land igen? Og hvad bliver effekten af forskellige tilgange til åbningen. De spørgsmål har ikke blot fyldt i den offentlige debat på det seneste, men også i Statens Serum Institut, hvor man har lavet de modelberegninger, der ligger bag genåbningsplanen, der blev præsenteret af statsministeren mandag.

Nu har seruminstituttet delt de rapporter, der ligger til grund for beslutningen. Heraf fremgår det, at regeringens åbningsplan lægger sig opad det mest forsigtige af de tre scenarier, der oprindeligt var regnet på.

Læs også: Hvad sker der, når skoler og børnehaver åbner igen? Norske forskere har gjort forsøget

Det fremgår af tre rapporter fra Statens Serum Institut (SSI), der har beregnet scenarier for regeringen af tre omgange. Den 2. april var den første beregning klar. Den er senere blevet tilrettet den 4. april. Den 6. april udkom SSI's seneste rapport med beregninger. Her havde regeringen bedt SSI regne på den genåbningsplan, der senere samme dag som rapporten var færdig, blev præsenteret for danskerne.

Læs også: PODCAST: Sådan lukker vi landet op igen

Hygiejne og afstand bliver afgørende

I scenariet fra den seneste rapport bliver institutioner og skolernes 0.-5.-klasser bedt åbne, ligesom gymnasierne skal tage imod hold med afsluttende eksamener og de private arbejdspladser bliver bedt om at gå på arbejde – dog stadig med en anbefaling om hjemmearbejde, ligesom både arbejdspladser, institutioner og skoler skal sørge for afstand og forsvarlige forhold.

Med den beslutning kan vi ifølge rapporten se frem til en stigende smittekurve, der stadig ligger inde for hvad hospitalsvæsenet kan kapere hvad angår intensivpladser. Det forudsætter dog, at rådene om hygiejne og social afstand fortsat bliver overholdt, hvis ikke kapaciteten på hospitalerne skal blive presset, viser beregningerne samtidig.

Medianbelastningen på intensivpladserne er ifølge rapporten på 264 stk. omkring 1. maj, hvor antallet topper. Med 95 pct. sikkerhed ligger antallet ifølge beregningen mellem 124 og 735 pladser.

Illustration: SSI

Anderledes ser det ud, hvis befolkningen ikke overholder anbefalingerne. Her fremgår det af rapporten, at antallet af indlagte på intensivpladser midt i juni når en median på 767 pladser med risiko for at nå hele 1780 pladser inden for sikkerheden på 95 pct.

Samlet set skønner rapporten, at 35 pct. af smittespredningen kan undgås ved hjælp af hygiejne og afstand.

Sikkerhedsintervallet er i denne sammenhæng et såkaldt simulationsinterval. Det betyder, at 95 pct. af kørslerne i SSI-forskernes model har ligget inden for dette interval.

Rapporterne viser også, at regeringen i første omgang havde bedt forskerne regne på et scenarie, hvor det kun var 0.-3. klasse, der blev lukket ind i skolerne, men at folkeskoleelever til gengæld kunne vende tilbage, hvis de skulle til niende- eller tiende-klasses eksamen.

Læs også: Økonomi, arbejde, skole, transport: Sådan genåbner vi Danmark

Større scenarier gav mange indlæggelser

I SSI's rapport fra den 2. april er der samtidig regnet på, hvad det vil betyde for hospitalerne, hvis andre dele af samfundet åbnes. Her ser det mindre lyst ud for kapaciteten på hospitalernes intensivafdelingner.

SSI's mellemscenarie indeholder åbning af restauranter, cafeer og liberale erhverv også åbnes, ligesom offentligt ansatte med jobs, hvor det er påkrævet at være fysisk til stede også sendes på arbejde.

Det store scenarie indeholder desuden bl.a. forsamlinger på op til 50 personer samt genåbning af storcentre.

Som graferne herunder viser, er presset på landets intensivafdelinger i disse tilfælde væsentligt større. Det lille scenarie i figuren herunder er det oprindelige lille scenarie, hvor blandt andet niende- og tiende-klasser er tilbage i skole, hvorfor det viser flere indlæggelser end det scenarie, der blev fremlagt mandag.

Illustration: SSI
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det nævnes ikke at børn ofte ikke bliver særligt syge hvis de bliver smittet, hvilket jo er et pluds . Det nævnes heller ikke at der er nogle observationer som tyder på at syge børn ikke smitter så meget som voksne. Hvilket måske også er en positiv faktor.

Det bliver ret interessant at se hvad der sker.

 • 7
 • 0

LA vil have frisører, caféer og restauranter genåbnet " Liberal Alliance mener, at der "sagtens" kan åbnes mere for Danmark, uden at sundhedsvæsenet "kommer i nærheden af at blive overbelastet".

Derfor bør eksempelvis restauranter, caféer og frisører, der overholder forsigtighedsregler, få lov til at åbne, mener partiet.

– Nedlukningen af restauranter, caféer og frisører har sendt over 100.000 danskere hjem. De skal have mulighed for at få en normal hverdag igen –særligt når det ikke udgør en stor risiko for sundhedsvæsenet ifølge regeringens egne beregninger, siger partileder Alex Vanopslagh i en pressemeddelelse."

Go ide - og gør det så frivilligt om foraeldre vil sende deres børn ud i "virus land ". Det tror jeg 50% ikke vil og så holder LA's ide.

Og - vi kan købe varer hos de mange butikker som mangler indtaegter. Jeg kan godt købe min shampoo hos frisøren og en sandwich hos en cafe (begge dele "ude på gaden" og gerne til et rundt beløb som 50 - 100 kr)

 • 9
 • 23

Jeg synes at mange flere butikker kunne åbne hvis de bare overholder et max antal kunder (/ m^2).

Fx Netto som er åben, har ofte alt for mange kunder samtidigt. Det er lidt ulogisk.

Men frisører? Ikke hvis de er i kontakt med kunder!

 • 6
 • 5

Jeg er bange for at disse grafer ikke er kommunikeret godt nok. Mange hæfter sig ved 50% fraktilen og glemmer, at så er der 50% sandsynligheder for at tallene ligger over. Jeg mener, at det er særdeles ansvarligt at basere sig på at 95% fraktilen skal være til håndtere. Når man ser på følsomheden overfor manglende overholdelse af social afstand, så kan regeringens forslag virke dristigt. Det er uansvarlig tale, at foreslå større åbning af samfundet her i starten

 • 15
 • 6

Men frisører? Ikke hvis de er i kontakt med kunder!

Jo - det kan godt gå - Østrig har det som en del af deres politik.

NB (En frisør kan godt klippe med hansker, bundbind og visir på - en kunde kan godt have et mundbind på/holde det for munden, mens der klippes - og kunden kan gå direkte hjem i bad = min. 50% af kunderne kan godt gå til frisørerne - Måske hårfarvning må vente lidt)

Det handler vel om at vi skal bedst muligt igemmen krisen - og kun 50% af børnene i skole, vil give rum til 10.000 vis private kan komme igang igen.

For min skyld - sig gerne max 1 kunde og 1 medarbejder pr 25 m2 hos frisører og giv dem tilladelse til at klippe aften og nat, hvis kunder efterspørger det.

Og gerne "virus opsporings lister" generelt ved alle butiks besøg, skulle kunde nr. 35 vise sig at vaere smittet.

 • 7
 • 6

Prøv at se på kurverne og tegn så den målte virkeligheds kurve ind oven i. På alle deres scenarier er den her lidt inde i april stærkt sitgende. Men kurven for indlæggelser har i over en uge været faldende of for respiratorpladser stagnerende eller svagt faldende. Så jeg kan ikke sige andet end at kurverne er utroværdige. Og dermed også de modeller der ligger til grund for dem, eller måske nærmere de tal modellerne bliver fodret med. Virkelighedens kurver følger derimod ret godt hvad man skulle forvente ud fra de indgreb der er foretaget.

 • 11
 • 3

Hvis hver person smitter R_e > 1 anden person (konkret R_e ~= 1,23), hvordan kan grafen så have en top? Er det fordi SSI forventer at R_e vil falde igen i løbet af en måned pga. immunitet (blandt de nu lidt større grupper som spreder smitten)?

 • 2
 • 1

Svarer til op mod 400.000 smittede allerede i DK. Hvis man antager fordobling hver 6. dag, ogsaa siden lockdown og regner baglaens, kommer man frem til at smitten skulle have vaeret i landet udetekteret siden nytaarsaften. Og ydermere, da der kun er paavist antistoffer i Kbh og ikke i Midtjylland, helt uden at smitte mellem landsdelene. Saa vidt jeg kan se burde vi have haft samme udvikling som i Italien, hvis det var tilfaeldet.

I andre lande (Island, Sydkorea) antager man moerketal paa 2X-3X. Antistoftesten, som det hele bygger paa, er en vi har faaet doneret fra Kina. Naar man laeser fx https://www.thelancet.com/journals/lancet/... virker det som om en covid-19-specifik antistoftest er virkelig state of the art, saa maaske vi kan riskere at den vi har ogsaa fx tester for "normal" coronavirus? I saa fald vaelter hele korthuset jo, og vi burde have valgt i en radikalt anderledes (svarende til Norge, Tyskland, Sydkorea) strategi?

Jeg synes det virker meget userioest af SSI at gaa ud med tal som "op til 80X".

 • 11
 • 2

Hej Casper Det som får en traditionel epidemikurve til at toppe er flokimmunitet, som er regnet ind i modellen. Men det har meget lange udsigter, så jeg skal ikke kunne sige hvad der bestemmer det i de viste kurver. Men det er jo tydeligt at de ikke passer med virkeligheden. Mest sandsynligt fordi den R værdi de bruger ikke er korrigeret rigtigt i forhold til de restriktioner vi er underlagt.

 • 5
 • 0

Jacob Gorm Hansen

Svarer til op mod 400.000 smittede allerede i DK. Hvis man antager fordobling hver 6. dag, ogsaa siden lockdown og regner baglaens, kommer man frem til at smitten skulle have vaeret i landet udetekteret siden nytaarsaften. Og ydermere, da der kun er paavist antistoffer i Kbh og ikke i Midtjylland, helt uden at smitte mellem landsdelene. Saa vidt jeg kan se burde vi have haft samme udvikling som i Italien, hvis det var tilfaeldet.

I andre lande (Island, Sydkorea) antager man moerketal paa 2X-3X. Antistoftesten, som det hele bygger paa, er en vi har faaet doneret fra Kina. Naar man laeser fx https://www.thelancet.com/journals/lancet/... virker det som om en covid-19-specifik antistoftest er virkelig state of the art, saa maaske vi kan riskere at den vi har ogsaa fx tester for "normal" coronavirus? I saa fald vaelter hele korthuset jo, og vi burde have valgt i en radikalt anderledes (svarende til Norge, Tyskland, Sydkorea) strategi?

Jeg synes det virker meget userioest af SSI at gaa ud med tal som "op til 80X".

Godt indlæg.

Jeg har gjort mig den ulejlighed at læse analyserne.

De regner med at testen har 70% sensitivitet og kan skaleres op til hele landet.

(Der angives ikke nogen kilde og de udfører ikke kontrol som man normalt ville gøre, men alligevel skalerer de blot 27 fundne positive op til national skala. Denne faktor kan gå forkert i begge retninger. BioDemonics test er FDA godkendt med en sensitivitet på 88.66%, så forstår ikke rigtigt at et højteknologisk samfund som Kina skulle være kommet frem til en så meget ringere løsning, da de begge bygger på den samme forskergruppe i USA, der lagde deres resultater op som public domain af respekt for at menneskeliv ville gå tabt. Testen svarer til en graviditetsprøve bare med et prik og en dråbe blod.)

De regner med at bloddonorer Region Hovedstaden er repræsentative for hele landet.

(Det er de ikke, fordi der er mange flere kvinder, og kun danskere i alderen fra 17 til 70. Mange andre forhold som at der formentlig er flere fra sundhedssektoren, der har en faktor 7 flere COVID-19 tilfælde end gennemsnittet fra Region Hovedstaden. I SST rapporten formuleres det sådan her "Fx er det sandsynligt, at den relativt høje andel af kvinder mellem 30 og 60 år, der er testet positive, skyldes, at der er en overvægt af kvin- der i sundheds- og omsorgsfagene, hvor tærsklen for at teste skal være lavere." Sjovt nok er 30-60 årige kvinder massivt overrepræsenterede i Region Hovedstadens donor korps, så det forklarer minimum 60% af fejlskønnet)

De udfører testen 1-3 April, men stiller resultatet i relation til antal målte smittede i Region Hovedstaden først 26 marts otte dage før og dernæst for hele nationen nu.

(Jeg har desværre ikke lige fundet tallene for COVID-19 smittede i Region Hovedstaden på de to datoer i marts og april, men på landsplan var der 3 April fundet 3757 og 26 marts 1877, så det forklarer 50% af fejlskønnet)

SST og SSI afleverer således stort set den værst tænkelige analyse.

Hvis man tager deres egne tal 27 fundne 70% sensitivitet og 937 diagnosticerede i Region Hovedstaden 26 marts, så giver dette allerede forskurede misk mask af tal maksimalt grundlag for at påstå et mørketal på 2429%.

Det er så en faktor 5.7 gange større end det meget mere præcise mørketal som Decode Genetics fandt på Island.

De 2429%, der med deres fejlagtige beregninger kunne være tale om skalerer SST og SSI op til endnu mere vanvittige udmeldinger rangerende op til 8000% mørketal.

Korrigerer vi deres egen rapport med fornuftige skøn over hvad det betyder at der er målt på primært kvinder og mennesker i den primært mest COVID-19 smittede alder samt sørger for at regne med afslutningsdagen for undersøgelsen fremfor en tilfældigt valgt dage otte dage før, så falder mørketallet: 2429% x 0.4 x 0.5 = 485%

Den sidste diskrepans mellem de Islandske tal og de danske tal kan skyldes det meget mindre datagrundlag i Danmark og usikkerhed om testens sensitivitet. Er den fx identisk med BioDemonics, så er tallene fra Island og Danmark nærmest ens.

 • 16
 • 2

Synes egentlig det går fint med den her nedlukning. Der er god plads i butikkerne. Trafikken er så fin. Og alle de mange mellemledere og administratorer der belemrer os med møder og powerpoints forstyrrer ikke nogen. Der er fred og ro overalt, og stress-niveauet er lavt. Har selv ret travlt med produktion af plejemidler, og team-spirit er i top. Alle de som normalt bliver set ned på af den snakkende klasse bliver nu rost for deres gode nødvendige arbejde (kassedamen i netto, sosu-assistenten, læreren, landmanden, fabriksarbejderen, lastbil-chaufføren, hjemmehjælperen, osv, fortsæt selv listen). I radio og Tv er de sidste journalister begyndt at tage folk ind der reelt ved noget om et emne, og de får tid til at forklare sig. Væk er "politiske analyser", "meningsdannere", "one-liners" og andet kommunikativt mættet fedt.

Håber ikke vi vender tilbage til normalen, men til noget andet og bedre.

 • 22
 • 1

Synes alle strategierne virker faglige når vi kun har test udstyr til 14 dage med 5000 test pr dag. Når vi får leverencen fra Kina, med de 200.000 ekstra testsaet, så kan vi gå videre - og vi iøvrigt har alle andre dele 100% klar - så kan vi begynde med scenarier.

Tror store dele af børnefamilier og virksomhederne synes vi skal starte med erhverv - fra det mellem og store scenarie - og få et sådanne "4. scenarie" gennem regnet med de nyeste og rigtige tal.

NB: bør CBS og DTU ikke ind over beregningerne, så vi får 2 saet uafhaenige backup beregninger (kvalitetsikring)

 • 4
 • 2

Enig indtil du kommer til det med radio og TV. Her er det de samme personer som hele tiden uden modspil kommer til orde med analyser, prognoser og beregninger, der som du kan se her i debatten er helt ude i hampen. Og uden at nogen stiller kritiske spørgsmål til hvordan de kommer frem til kurver som vi kan se ligger meget fjernt fra virkeligheden. Det er farligt for et demokrati når man blindt stoler på eksperter og helt glemmer sin kritiske sans.

 • 7
 • 2

Også meget enig. Luften er renere end den har været i årtier og vi har bevist at hvad der forventes at tage 20-30 år eller meget længere kunne vi altså gøre på 3 uger. Dog vil det nok kræve at man finder holdbare løsninger til de ansatte i de ervherv vi tilsyneladende ikke har så meget brug for. Mindre plastik i fødekæden Jeg kan dog godt frygte at genåbning af folkeskolen bliver problematisk. Alt for meget skæld ud fordi det er svært at holde afstand. Forbudt at kaste en papirflyver eller sende en seddel rundt. Slut med at låne viskelæder, blyant eller byantspidser og man kan alligevel ikke nå 2 meter. Alt skal bades i sprit. Ethanol og propanol er foresten forbudt som desinfektionsmiddel i folkeskolen (https://at.dk/regler/at-vejledninger/eleve...), da det er et organisk opløsningsmiddel. Hvor meget kan små poder, under neurologisk udvikling egentlig tåle at rende og indånde. Så nu hvar dampe fra håndsprit bliver en fast bestanddel af den atmosfærisk luft, kan det på sigt give skader? Eller skal nogen skynde sig at hæve nogle grænseværdier og få udført noget betalt "vejledende forskning".

Den eneste måde vi kan undgå smitte (fra de 25%) er at lave små coronajungen ud af dem. Som kan rende og holde øje med hinanden, stikke hinanden hvis regler bliver brudt. Små hudsultne børn, som ikke kan blive trøstet ordentlig, ikke kan anekendes med en high five eller et klem på skulderen. Børn som læreren ikke kan opbygge en psykisk sund relation til. Men, noget skal man selvfølgelig gøre, det er et spændende eksperiment, som måske godt kunne have været gennemtænkt et par gange inden exe.

 • 1
 • 8

Det giver endnu ikke meget mening at lave lister da vi endnu ikke har kapacitet til at teste nok mennesker. Vi tester kun folk som har symptomer for at være sikker på at det virkelig er COVID og ikke en anden sygdom. Desuden kræver en liste til opsporing af potentielle smittede, at man har en (fælles) pen eller (fælles) tabletskærm til indregistrering, hvilket helt tragikomisk kan betyde, at listen bliver skyld i flere smittede på grund af at flere personer rører de samme steder

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten