Her er maskinen der kan sortere vores affald

En ny og billig metode til grovsortering af husholdningsaffald. Sådan beskriver administrerende direktør Lena Holm Christensen sin far Børge Holm Christensens nye sorteringskoncept, som bygger på det princip, at forskellige typer materialer har forskellige synke- og opdriftsegenskaber.

Børge Holm Christensen blev inspireret til konceptet under en rejse på Nilen, hvor forskellige typer affald i floden fordelte sig efter et bestemt mønster.


Konceptet kaldes 3D-sortering, fordi man lader usorteret affald flyde igennem et bassin med vand, hvor affaldet undervejs påvirkes i tre dimensioner. Det får de tunge komponenter i affaldet til at synke ned på forskellige tidspunkter og forskellige steder i bassinet, mens de letteste komponenter flyder i forskellige højder.

En container til en by

De forskellige komponenter i affaldet føres dermed til fem-syv udtagningssteder undervejs i bassinet, og mellemfraktionen af madrester, papir og pap følger med vandstrømmen til enden af bassinet, hvor det presses sammen og fri for vand og dermed bliver en velegnet råvare til produktion af biogas eller bioethanol.

»Vi regner med en gennemløbstid for affaldet på cirka et minut, og derfor kan et enkelt bassin på størrelse med en 20-fods container sortere dagrenovation fra en by med 50.000 indbyggere,« siger Lena Holm Christensen fra Ibus Innovation.

Firmaet har allerede fået udstedt patent på konceptet i en række europæiske lande, herunder Danmark, samt i Kina, Japan og USA. Og patenter er ifølge Lena Holm Christensen på vej i Australien, Sydkorea, Canada, Brasilien og Mexico.

Børge Holm Christensen – som tidligere har udviklet Ibus-konceptet, der integrerer biomasseudnyttelse på et kraftværk med fremstilling af bioethanol – forestiller sig, at anlæggene vil blive opbygget i moduler med en årskapacitet på 15.000-20.000 ton, og at et sådant anlæg vil koste omkring 750 kr. pr. ton årskapacitet inklusive modtageanlæg, men uden bygninger. Det giver en samlet pris på cirka 15 mio. kr. Til sammenligning koster etablering af affaldsforbrændingsanlæg ti gange så meget – 7.500-9.000 kr. pr. ton årskapacitet.

»3D-separationskonceptet introducerer central affaldssortering i en decentral udgave med korte transportafstande for det voluminøse affald. Den meget beskedne investering kan kombineres med bioethanol-/biogas- anlæg og tilknyttes firmaer med speciale i udnyttelse af plast, glas, aluminium, stål m.m.,« siger han og tilføjer, at det vil give en langt bedre genanvendelse af fremtidens affald end affaldsforbrænding.

Demonstrationsanlæg på vej

Børge Holm Kristensen har kun testet delelementer af konceptet, så Ibus Innovation håber at kunne samle en gruppe af virksomheder omkring etablering af et demonstrationsanlæg.

Man er blandt andet i kontakt med Niras, hvor udviklingschef for klima og energi Erik Wormslev er meget positiv:

»På papiret ser teknologien rigtig interessant ud som en billig grovsortering, der giver rimelig rene og gode fraktioner, som man kan arbejde videre med. Det gælder ikke mindst den organiske del, der vil kunne tilføre biogasanlæg det organiske affald, anlæggene mangler,« siger han og tilføjer, at styrken i konceptet er, at man slipper for at opvarme affaldet eller tilsætte dyre enzymer for at sortere det – sådan som man gør det i det meget omtalte Renescience-sorteringsanlæg:

»Men først skal vi jo have eftervist, at principperne også virker i praksis og i fuld størrelse. Det er helt essentielt,« siger Erik Wormslev, der nu vil gå i gang med at søge nogle penge til projektet i samarbejde med Ibus.

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mon det nu stadig er så billigt når man skal skille sig af med det knapt så rene vand?

Jeg gætter på at der færreste spildvandsfirmaer vil have det i deres rensningsanlæg.

Man skal jo tage højde for, at der af og til havner farligt og deponeringsværdigt affald i husholdningsaffaldet. Det farlige affald (tænker her mest på tungmetaller) er trods alt lidt mere håndterligt som slagge fra et forbrændingsanlæg end jævnt fordelt gennem et vandløb...

 • 2
 • 2

Det er maskiner til brug for den professionelle affaldsbehandler og ikke til brug i husholdningen.

Og selv om der stadig er er affaldsmongoler, der ikke leverer deres "farlige" affald til kommunernes modtagestationer så er de i da klart i undertal idag.

De sidstnævntes bidrag til uønsket forurening, er da tilstede, men....men,..!

 • 2
 • 1

Hvordan er det prismæssigt i forhold til vores "værdi" sortering i skanderborg. Her har jeg en papir, embalage (glas plast metal) og en rest affald. Værditransporten sender mig så en SMS inden de kommer efter min værdibeholder!

 • 0
 • 0

Der findes da en stor slyngemodel udviklet af en kvindelig ingeniør som blev demonstreret sidste år! Billund vandværk laver biogas ud af alt det der kommer flydende med kloakvandet og der var en artikel om et anlæg på Sjælland der sorterede med en stor slynge imellem plast, metal, organisk og andre materialer og som så sendte materialerne videre til forarbejdning andre steder.

 • 0
 • 0

Er jeg den eneste der krøb tær ved udtrykket "3D-sortering"? Lyder i mine øre som et marketingsudtryk uden nogen nævneværdig betydning.

 • 4
 • 0

........hvad det er maskineriet skal og kan, frem for at fokusere på om en detalje som antagelig ikke giver nogen mening er væsentlig.Ja plastikposer kan flyde men er uendeligt lette at sortere fra bananskræller

Ligsom man sorterer avner og uønskede frø fra i et tærskeværk, således skal vandstømmen have en hastighed der gør at ting med forskellige massefylder falder/synker med hastigheder der efterlader ting med ens massefylder det samme sted, hvorfra det skrabes op i en container.

Det er et patent og nu skal der laves en forsøgsmodel, derefter laves der en forbedret model og endnu en til apparaterne virker tilfredstillende....det kaldes produktudvikling til nogens oplysning :o)

 • 4
 • 1

Det er ikke ikke for at gøre tingene "grønnere" men billiger og lettere ....og dermed mindre energi kævende.

@ HHH Flotation er kendt som separationsmetode, korrekt, men her indgår en parameter mere. For i hidtidige anlæg synker det tunge til bunds og det lette flyder ovenpå, her forestiller jeg mig at man får fordelt det tunge over en strækning, der gør at sorteringen bliver mere selektiv.

 • 2
 • 1

Som det maskineri, der bruges af guldgravere... ( Jeg har åbenbart ikke set Discovery og "Gold Rush"- for intet).

Men jeg ville også bekymre mig om vandet, hvis det genbruges, kan der velsagtens ophobe sig skadelige stoffer, der kan kontaminere affaldet, og nyt vand kræver også sit.

Hvilken form for energi, skal man bruge til processen?

Mvh Tine - der selv sorterer noget af skraldet. ;-)

 • 1
 • 0

Carl-Erik Hvor kom de 50 M3 vand fra ? det eneste jeg lige kan finde når jeg læser artiklen er at det kan behandle affald fra 50.000 indbyggere, det har vel intet med vandindholdet at gøre ?

 • 1
 • 1

De mest lovende nye teknologier i denne branche plejer at være dem, der ikke er afprøvet.

Lad dem nu lige få mulighed (og ressourcer) til at bygge og afprøve i pilotstørrelse, så de kan identificere systemets største problemer og gøre et forsøg på at løse dem. Inden det er sket, giver det ikke meget mening at indtænke det i behandlingsplanlægningen, for vi kan endnu ikke vurdere, hvorvidt systemet samlet set er fornuftigt - økonomisk og miljømæssigt.

 • 1
 • 0

Du overser at sorteringen af dagrenovationen overflødiggør forbrændingsanlægget, som åbenbart er den politiske dagsorden. At forbrændingsanlæggene så fremover (indtil mia. investeringen er afskrevet) skal brænde flis fra Ghana og de baltiske lande er en helt anden snak.

Men stol trygt på, at politikerne og teknokraterne selvfølgelig har taget højde for, at de de såkaldte værdier i affaldet, som i dag bidrager til en fornuftig varmeproduktion, kan finsorteres til brug i højværdige produkter produceret i Kina.

Hvis genanvendelsen mislykkedes i Kina kan de jo bare producere varme/energi af affaldet, hvilket er billigere end olie ;)

 • 0
 • 0

På baggrund af kommentarerne er der et par ting, der kalder på en forklaring: Vand: Der produceres ikke spildevand, tværtimod er der et lille netto vandforbrug, fordi der følger ca 60% vand med den bionedbrydelige fraktion, selvom den bliver presset. Det vandindhold følger så med i fermenteringen til bioethanol/biogas, hvor denne vandmængde er meget passende De 50m3 vand er en fejl, som desværre er blevet overset. Vi forestiller os en 20 fods (6 m) container med omkring 10 m3 vand. At der er uoverensstemmelse mellem en billedtekst og artiklen er også en smutter som vi beklager. De metoder som vi kender til, der minder om 3D separation opererer alle med et 2 dimensionalt system (fremad og op/ned), vores system er 3 dimensionalt (deraf navnet) fremad, op/ned og til højre/venstre. Det kan synes at være en lille forskel, men det er det, der gør det muligt at få flere fraktioner ud af ét sorteringstrin. Man skal aldrig sige aldrig, men hverken vi eller patentsagsbehandlerne rundt om i verden, har kunnet finde andre, der bruger det samme princip. Formålet er ikke kun at fjerne plastik fra affaldet, men at opnå størst muligt genbrug til lavest mulig omkostning. Den restfraktion der mest økonomisk udnyttes ved forbrænding vil have en højere brændværdi end det usorterede affald, da den uorganiske del er sorteret fra. Ved at integrere 3D separation med eksisterende genbrugspladser og biogasanlæg samt allerbedst med kombinerede bioethanol/biogas anlæg som fx Maaberg Energy Concept, mener vi at der kan opnås en fremtidssikret affaldsudnyttelse, der fortjener at blive prøvet af på et demonstrationsanlæg. Efter afprøvning kan systemets økonomi og miljøeffekter sammenlignes med alternativerne, som fx affaldsforbrænding, Renescience og kildesortering med efterfølgende biogasproduktion.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten