Her er læsernes spørgsmål til klimaministeren

Redaktionen har nu udvalgt 19 spørgsmål til klimaminister Dan Jørgensen (S). Det sker på baggrund af den debat, som fulgte, da vi bad læserne fortælle hvad de helst ville have svar på fra den nye minister.

Læs også: Klimaministeren står foran kæmpe-udfordring: Hvad vil du spørge ham om?

Han skal føre kæmpe-opgaven med at sænke CO2-udslippet med 70 pct. sammenlignet med 1990 ud i livet.

Vi har udvalgt spørgsmålene ud fra redaktionelle kriterier, altså hvor vi mener, at der er bedst mulighed for, at ministerens svar giver anledning til interessante artikler og debatter.

Dan Jørgensen Illustration: Steen Brogaard

Af sproglige hensyn har vi omformuleret og forkortet en del af spørgsmålene, men ellers fremstår de, som læserne skrev dem i debatten.

Vi bad om jeres hjælp, fordi det gentagne gange er glippet for os at få interview med Dan Jørgensen, selv om hans pressefolk har stillet Ingeniøren det i udsigt.
Redaktionen kan på ingen måde love, at ministeren prioriterer at svare på spørgsmålene. Vi har skrevet til ministerets presseafdeling, at sene svar er bedre end ingen svar, og at vi gerne modtager svarene enkeltvis og drypvis, hvis det forenkler arbejdet i ministeriet.

Tilbage er herfra kun at krydse fingre og frem for alt sige tusind tak for hjælpen til alle, som bidrog til debatten.

Her følger spørgsmålene i tilfældig, ikke-prioriteret rækkefølge, men dog sat op, så f.eks. de mange spørgsmål om elbiler kommer i forlængelse af hinanden.

Energiforbrug og affald

 • Hvordan vil regeringen nedbringe energiforbruget til opvarmning af den eksisterende bygningsmasse?

 • Hvordan vil ministeren sikre, at individuel gasforsyning til almindelige opvarmningsformål afvikles til fordel for fjernvarme, individuelle varmepumper eller andet, der ikke er baseret på fossile brændsler?

 • Hvorfor er det så vigtigt at plastaffald genanvendes i stedet for at blive brændt af til el og varme, hvis det ikke kan betale sig uden offentligt tilskud?

 • Hvilken rolle skal biomasse spille i fremtidens energiforsyning i Danmark? Skal vi fortsat have et forbrug, der ikke vil være er bæredygtigt på verdensplan?

 • Hvordan vil ministeren kunne reducere antallet at tons der afbrændes i DK hvert år? Her tænkes både på affald, flydende brændstoffer og faste brændstoffer.

 • Vil ministeren begrænse import af affald til fjernvarmesektoren?

Transportsektoren

 • Hvilke incitamenter vil ministeren give, for at borgere og virksomheder benytter el som energibærer (varmepumper, transportsektoren fremstillingsindustri, kraftværker)?

 • Hvad vil regeringen gøre for at sikre billig ladestrøm til privatbiler, så Hansen på tredje sal i en beboelsesejendom kan tanke lige så billigt og nemt som Pedersen med egen måler i parcelhuskvarteret?

 • Vil ministeren arbejde for, at el til elbiler bliver gunstigere, dvs. mindre afgiftsbelagt, end benzin og diesel? Eller vil det fortsat kun være el til brint til brintbiler, der vil være afgiftsfritaget, mens el til batteri-elbiler skal beskattes?

 • Hvilke konkrete incitamenter vil ministeren tage for at sikre, at vi har en million rene biler i 2030, og hvilke delmål vil han opstille?

 • Vil regeringen som overgangsløsning frem mod at elektrificere vognparken satse på iblandingsbrændsler (anden generation) som f.eks. ethanol?

 • Skal Danmark fortsat tilbyde markant lavere dieselpriser end alle sine nabolande?

 • Hvornår vil ministeren revidere listen for CO2-fritagelse, herunder bl.a. flybrændstof, olie til skibsfart, flis og træpiller?

 • Vil klimaministeren indføre flyskat, som det er gjort i Danmarks nabolande?

Skatter, afgifter og forbrug

 • Vil regeringen arbejde seriøst for at indføre en CO2-skat på tværs af sektorer, altså en generel beskatning, der afhænger af, hvor stor CO2-belastningen ved et givent produkt er?

 • Hvordan vil ministeren sikre, at opsætningen af vindmøller ikke udskydes unødigt pga. for mange ankemuligheder og andre forsinkende processer?

 • Hvordan vil ministeren sikre, at produkter får længere levetid end i dag, og at de bliver nemmere og billigere at reparere?

 • Kan vi på nogen måde kombinere nutidens måde at leve på med at nedsætte CO2-aftrykket til acceptable værdier?

 • Vil ministeren stå i spidsen for ændringer i afgiftsreglerne, så det kan betale sig at udnytte AL spildenergi fra fabrikker, butikker, kontorer mm.?

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

RUF var en del af debatten, men er overhovedet ikke nævnt. Hvorfor ??? Det var jo Ingeniøren, der lancerede RUF ideen i 1990. Der er investeret > 15 mio i at bevise at det er et koncept, der er relevant og fungerer. Der er masser af anbefalinger fra alle sider. Klima udfordringen kalder ikke på forsigtige små ændringer. Der skal laves noget fundamentalt om. Hvem har stået for udvælgelsen af emner?

 • 0
 • 6

Jeg har altid undret mig over at jeg får så mange nedadvendte tommelfingre uden at der følger seriøse argumenter med. Jeg tolker det som at RUF rører ved noget helligt i mange menneskers liv: bilen som vi kender den. Det afgørende må imidlertid være om mine argumenter holder. Er det rigtigt at en RUF bil på skinnen sammenlignet med en benzinbil på en motorvej vinder stort på: Energiforbrug, rækkevidde og sikkerhed? Er det rigtigt at RUF som kollektiv trafik sammenlignet med letbaner vinder stort på: Anlægsomkostninger, hastighed, komfort? Hvorfor er der flere som ønsker at nedgøre RUF end folk, der vil debattere kvaliteter?

 • 2
 • 2

Spørgsmål som indledes med et "hv-ord" vil normalt blive besvaret konkret. Af de 19 spørgsmål opfylder 11 dette kriterium. De andre kan i princippet besvares med ja eller nej. Desværre er der også 8 fejlformuleringer - øv.

Men nu (26/11/2019) kender vi ministerens svarog kan konstatere, at det ikke nyttede noget aligevel. Selv de mest konkrete spørgsmål er ikke besvaret konkret.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten