Her er det kritiske interview med Amager Bakkes formand

Bestyrelsesformand Lars Weiss (S), Amager Ressource Center (ARC), er der et realistisk alternativ til at importere affald?

»Det er vi ved at undersøge: Man kunne se på, om der kunne være nogle synergier ved at fusionere eller samarbejde mere i dybden med andre selskaber på Sjælland.«

Da beslutningen om Amager Bakke blev taget, havde der allerede været drøftelser med Vestforbrænding om en fusion. For at sige det ligeud ville Vestforbrænding hverken eje eller have jer, når I skulle bruge 4 mia. kr. på et så stort forbrændingsanlæg.

»Vi skal se, om der er nogle synergier, hvis man arbejder tættere sammen eller fusionerer de to selskaber.«

Læs også: Trods advarsler: Københavnere får milliardregning for Amager Bakke

Du kommer slæbende ind i fusionen med et værk, som har en negativ nutidsværdi på 1,8 mia. kr. Så skal du vel også betale nogle penge for at komme ind i en fusion.

»Det ser jeg ikke for mig. Vi havde den gamle businesscase, som blev forelagt, da kommunerne skulle give lånegaranti. De forudsætninger har vist sig ikke at holde. Så har bestyrelsen besluttet at sige, at nu vil vi ikke længere bygge vores forudsigelser på Energistyrelsens prognoser, men på de meget, meget lave elpriser, der er i øjeblikket.«

Lars Weiss. (Foto: Lars Svankjær) Illustration: Lars Svankjær

Læs også: Sådan blev Amager Bakke alligevel gigantisk

Mange advarede om, at prognoserne var forkerte. Nu har I så nedjusteret nutidsværdien med tre milliarder kr. Affaldsprognoserne er nedjusteret med godt 36 pct., og det var lige præcis, hvad kritikerne sagde dengang. Hvordan kunne det gå så galt?

»Det har jeg svært ved at svare på. Der forsvinder en del erhvervsaffald ud af ARC’s opland, uden at vi rigtig ved, hvor det forsvinder hen.«

Ingeniøren bragte, før værket blev besluttet, en forside om, at det var mindst 1 mia. kr. for dyrt og en fjerdedel for stort. Hvordan kan I have tillid til de mennesker, som har overhørt det?


»Det er ikke min rolle at forholde mig til det. Min rolle er at sikre, at der er en sund økonomi i Amager Ressource Center, og at det foregår på miljømæssig forsvarlig vis.«

Læs også: Økonomien skranter for Amager Bakke

Er det miljømæssigt forsvarligt at importere affald?

»Det afhænger af, hvad den varme- og elproduktion, som det afføder, fortrænger. Hvis det er et oliefyret spidslastanlæg, kan det godt være miljømæssigt forsvarligt. Er det Amagerværkets kommende bioblok 4, så er det ikke.«

Hvordan vil du selv have det med, at der skal sejles affald ind til et nyt anlæg?

»Hvis det fortrænger kul, er jeg ikke afvisende over for det, for så er der en miljøgevinst. Det nye Amager Ressource Center bliver det miljømæssigt fremmeste anlæg i verden.«

Læs også: Vestforbrænding: Tallene bag nyt kæmpe-anlæg holder ikke en meter

Jeg springer lige tilbage til fusionen: Er det i dine øjne realistisk, at nogen har lyst til at fusionere med Amager Ressource Center, når I slæber rundt på denne negative investering?

»Det er for tidligt at konstatere, at det her er et negativt projekt. Det afhænger fuldstændig af, om der er nogle synergier i forbindelse med fusion.«

Kan du give mig et eksempel på de synergier?

»Det kunne f.eks. være, at et nyt samarbejde ikke om ti år skulle ud og investere i ny forbrændingskapacitet.«

Læs også: Københavnerne betaler en milliard for meget for nyt Amager-anlæg

De opgørelser, som jeg har set, siger, at der er alt for meget forbrændingskapacitet på Sjælland. Det nye forbrændingsanlæg i Roskilde må importere affald fra Irland. Bliver der ikke behov for at lukke anlæg?

»Du har ret i, at hvis man tager et øjebliksbillede, så er der overkapacitet. På sigt kan der være en pointe i, at i stedet for at Østdanmark er splittet op i mange affaldshåndsteringsselskaber, så indgår de enten i et mere forpligtende samarbejde eller en fusion. De selskaber, der i dag står til at skulle forny deres forbrændingskapacitet om ti år, kan så undlade for. Du skal se et nyt og samlet selskabs økonomi over en 50-årige periode.«

Hvorfor tænkte I så ikke selv sådan, da I skulle beslutte Amager Bakke, og indgik et samarbejde med Vestforbrænding?

»Det har jeg svært ved at svare på, i og med jeg ikke var en del af bestyrelsen dengang.«

Læs også: Benhård talkrig om fremtidens affald

Hvordan vil du i dag betegne beslutningen om at bygge det her værk?

»Det er altid let at være bagklog. Ud fra de prognoser, der lå, var det en fornuftig beslutning.«

Det siger du på trods af advarslerne om, at de prognoser var helt skæve?

»Det var heller ikke en beslutning, der ikke blev grundigt debatteret på Københavns Rådhus. Vi sad til mange og lange møder og stillede rigtig mange kritiske spørgsmål.«

Læs også: Konsulentrapport: Udskyd beslutning om Amager Bakke

Udviste I den nødvendige, rettidige omhu med de 4 mia. kr., som i sidste ende skal opkræves hos jeres borgere?

»Nu er det ikke 4 milliarder, der skal opkræves ude hos borgerne, og jeg mener, at vi som politikere stillede alle de spørgsmål, vi overhovedet kunne komme på.«

Men det har jo vist sig, at svarene ikke var til at stole på. Hvad får det dig til at tænke?

»At nu ligger der en stor opgave, der skal løses, økonomisk og miljømæssigt ansvarligt.«

Læs også: Amagerforbrændings bestyrelse nægter at rette ind