Her finder du alle 37 matematikvideoer

Velkommen til Ingeniørens 37 matematikvideoer for 9. klasse.

Videoerne er opdelt i fire afsnit herunder: tal, algebra, sandsynlighed og geometri. Du finder alle videoerne på Youtube: matematikkanalen, hvor du også kan se dem på din mobil.

Regn med tal, brøker og procenter

1 Lær at lægge brøker sammen og træk dem fra hinanden

2 Lær at gange og dividere brøker med hinanden

3 Gå fra brøkdel til procent

4 Udregn procenten af helheden

5 Gå fra procentdel til helhed

6 Omregn fremmed valuta til danske kroner

7 Omregn danske kroner til fremmed valuta

8 Lær om potenser

9 Udregn kvadratroden af to

Algebra: At regne med bogstaver

10 Regn med bogstaver (algebra)

11 Udregn minusparenteser

12 Gang en variabel ind i en parentes

13 Gang to parenteser med hinanden

14 Gang to parenteser med minus i

15 Sæt udenfor en parentes

16 Udregn kvadratet på en toleddet størrelse

17 Udregn kvadratet på en toleddet størrelse med minus i parentesen

18 Udregn to tals sum og gang de samme to tals differens

19 Bliv introduceret til ligninger

20 Lær en metode til at løse ligninger

21 Løs praktiske problemer med ligninger

22 Løs andengradsligninger

23 Beskriv praktiske sammenhænge med funktioner

24 Tegn grafer for funktioner

Sandsynlighed og statistik

25 Bliv introduceret til statistik

26 Find sandsynligheden ved kast med en terning

27 Find den statistiske sandsynlighed

28 Beregn forskellige sandsynligheder

29 Find sandsynligheden ved et kast med to terninger

Geometri

30 Identificer forskellige typer af trekanter

31 Lær om specielle linjer i trekanter

32 Regn med pythagoras

33 Beregn arealet af et rektangel og en trekant

34 Beregn arealet af en cirkel

35 Find rumfanget af en kasse, en cylinder og et prisme

36 Lær om ensvinklede trekanter, sinus og cosinus, og højdemåling

37 Lær, hvordan man fører et bevis i matematik

Om ophavsmændene til videoerne

Niels Jacob Hansen er formand for opgavekommissionen i matematik under Undervisningsministeriet, hvor han blandt andet er med til at udarbejde afgangsprøverne i matematik til 9.- og 10. klassetrin i folkeskolen.

Til daglig arbejder han som seminarielærer på UCSJ (University College Sjælland) under Campus Roskilde, hvor han underviser kommende matematiklærere på læreruddannelsen i Holbæk og deltager i efteruddannelsen af lærere. Tidligere har han i 29 år undervist i folkeskolen, særligt i matematik, fysik og samfundsfag.

Ved siden af sine job i folkeskolen og på seminariet har han i 25 år været med til at efteruddanne matematiklærere og i knap 20 år skrevet matematikbøger. Blandt andet har han været medforfatter på ‘Matematik i...’ -serien.

I alt har han skrevet eller været medforfatter på ca. 20 matematikbøger, lærervejledninger med mere.

Svend Hessing har i knap 39 år undervist i matematik, geografi og fysik på Busses Skole i Gentofte. Sideløbende har han i syv år undervist kommende matematiklærere på Holbæk Seminarium og afholdt flere hundrede matematikkurser for lærere overalt i landet.

Han har skrevet cirka 35 matematikbøger. Den væsentlige del af bøgerne hører til lærebogssystemet FAKTOR, som er meget udbredt. De mest populære af bøgerne er solgt i over 100.000 eksemplarer.

Endelig har han været beskikket censor i skriftlig og mundtlig matematik i over 30 år.