Her er verdens første kraftværk der udnytter temperaturforskellen i oceanerne

Produktion af termisk energi ved hjælp af temperaturforskelle i havet har længe været muligt, men ikke økonomisk bæredygtigt.

Det kan vende, når den amerikanske industrigigant Lockheed Martin skal bygge et 10-MW-OTEC-anlæg ud for kysten i det sydlige Kina, skriver Gizmag. OTEC står for Ocean Thermal Energy Convertion og går ud på, at systemet tager det varme overfladevand, som ved hjælp af en varmeveksler bliver brugt til at fordampe en væske af vand og ammoniak, som har et lavt kogepunkt. Denne damp driver en turbine og producerer dermed strøm.

Der skal et omfattende system til for at producere nok energi med et OTEC-anlæg. Men Lockheed Martin mener at have opskriften. Illustration: Lockheed Martin

Det kolde vand fra havets dyb bliver derefter ført ind i spillet for at kondensere dampen, så den igen bliver til væske, og så kører det hele forfra i et lukket system.

Læs også: Nye sensorer til fly høster al deres energi fra temperaturforskelle

Den kolde væske kan desuden høstes og bruges til f.eks. kølere og AC-anlæg.

Lockheed Martin skulle have anlagt et lignende anlæg ud for Hawaii for et par år siden, men projektet er efter sigende skrinlagt. Illustration: Lockheed Martin

Ifølge Lockheed Martin har udfordringerne med den type termiske kraftværker hidtil været, at der er tale om store systemer, som skal have en vis robusthed. Og så skal vandet hentes meget langt nede, fra flere hundrede meters dybde, hvis det virkelig skal yde noget.

Det er især i de tropiske egne, OTEC-anlæg er brugbare. Illustration: Lockheed Martin

Med de markant stigende oliepriser og muligheden for at trække på efterhånden mange års egne erfaringer i den slags projekter kan Lockheed Martin nu se muligheder, som har fået Reignwood Group til at skrive under på en aftale. Reignwood er et thailandsk-kinesisk investeringsselskab, som vil bruge energien i et nyt, grønt ferieområde.

Læs også: Kilometerlange rør skal trække vedvarende energi ud af havet

Aftalen går på anlæg af en 10 MW-prototype, som vil blive det største kommercielle OTEC-anlæg til dato, og byggeaktiviteterne bliver sat i gang næste år.

Bliver det en succes, vil Lockheed Martin dog gerne videre med anlæg helt op til kapaciteter på 100 MW. Ifølge Lockheed Martins pressemeddelelse om sagen skulle Reignwood Group være frisk på at fortsætte samarbejdet med nye anlæg de kommende ti år.

Partnerne vil bygge endnu større anlæg over de kommende ti år. Illustration: Lockheed Martin

Et anlæg i størrelsen 100 MW mener partnerne vil kunne erstatte 1,3 mio. tønder olie og sænke CO2-udledningen med 500.000 ton. Med de nuværende oliepriser bragt ind i regnskabet skulle dette betyde, at der kan spares olie for 740 millioner kroner om året.

Læs også: Hawaii-forskere tuner anlæg til havenergi

Nogle af erfaringerne blev draget, da Lockheed Martin i 2009 skulle have etableret et lignende anlæg ud for Hawaii, men det blev siden blev skrinlagt eller i hvert fald sat på pause.

Tropiske områder er selvsagt særligt egnede til denne type anlæg, da temperaturforskellene i vandet her er størst, og så har anlægget det fordel, at det ikke er afhængigt af sol eller vind, men kan være i drift året rundt.

Se her Lockheed Martins video om OTEC

Indhold mangler

Emner : Vandkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Foreligger der mon nogen data for, hvor stor en effektivitet de regner med sådan et anlæg har?

Men noget der undrer mig lidt er, hvorfor de bygger det omkring Kina, og ikke ovre ved den amerikanske vestkyst? Er vejret derovre meget slemt? (Tænker Orkaner m.v på østkysten nok ikke er så godt).

 • 1
 • 0

Da, der jo er tale om anvendelse af en varmekraftmaskine (dampturbine) er den teoretiske effektivitet givet ved Carnots lov: 1 - Tl/Th. Som jeg ser videoen satser man på en temepraturforskel på 20 grader (+10 til -10) mellem det varme og det kolde reservoir. Dvs. 1 - 263/283 = 7%. Og heri er ikke indregnet energiforbruget til at pumpe koldt vand op fra det dybe hav.

 • 1
 • 0

Et anlæg i størrelsen 100 MW mener partnerne vil kunne erstatte 1,3 mio. tønder olie og sænke CO2-udledningen med 500.000 ton. Med de nuværende oliepriser bragt ind i regnskabet skulle dette betyde, at der kan spares olie for 740 millioner kroner om året.

Med den slags udsagn, og uden noget om prisen, så lyder det til at være en tvivlsom forretning. Hvorfor går de ikke op til 1000MW eller 10.000MW, så ville besparelserne jo være større.

 • 4
 • 3

Vandet virker som en buffer, så om solen ikke skinner nogle dage betyder ikke noget.

At den citerede sætning kunne fortolkes som at anlæget helt kunne undvære solens eksistens, er irrellevant flue*****eri.

 • 10
 • 0

Interessant ide. En anden kunne være et "anlæg" på et skib, der brugte lokalt koldt grundvand (måske ca 8 grader) og sommer varmt vand ca ½ årligt og andet ½ år i Australien. (Måske bygget i et container modul system).

 • 0
 • 0

Det er inde på kysten at man skal bruge strøm eller trække pumper.

Men inde på kysten er overfladevandet varmt og det kolde dybhav ligger nogle få kilometer fra kysten. Så må man kunne pumpe det kolde bundvand op og udnytte temperatur forskellen.

 • 0
 • 0

Antag at vandet skulle varmes op med 20K. Det kræver 4,2 kJ/kgK og dermed 84kJ/kg. Der er 10MW til rådighed, dvs. 120kg/s. Temmeligt meget vand.

Men det bliver værre, for vandet skal ikke varmes op men derimod bruges til at producere energi. Som Niclas Scott Bentsen skriver så er effektiviteten begrænset til 7%, og dermed er det 1700kg/s vand der skal flyttes. Det kan naturligvis gøres; det er jo ingenting i forhold til en atomreaktor der skal af med f.eks. 1GW varme.

Alt sammen hurtige overslag, varmefylden på 4,2kJ/kg er sikkert forkert for havvand og effektiviteten i praksis kommer ikke op på 7%.

 • 3
 • 1

Alt sammen hurtige overslag, varmefylden på 4,2kJ/kg er sikkert forkert for havvand og effektiviteten i praksis kommer ikke op på 7%.

Er det ikke ligegyldigt hvor høj/lav effektiviteten er? Hvis der er tilstrækkeligt meget energi til rådighed, og den kan nyttiggøres tilstrækkeligt billigt, så er effektiviteten vel fløjtende ligegyldig. Det eneste tal der betyder noget er vel omkostningen per produceret kWh, eller hva'?

 • 3
 • 0

Virkningsgrad er ikke interessant. F.eks. er virkningsgraden for en vindmølle omkring 20-25% hvis man regner med den vind der passerer igennem rotoren. Regner man derimod den vind med der passerer over møllen, så ryger vi ned under 1%. Men hvad så? De eneste parametre der er vigtige når det gælder energiproduktion er COE Cost Of Energy) og forsyningssikkerhed. Der er ikke mangel på vind, der er ikke mangel på bølger, der er ikke mangel på havvand, så en blind jagt på virkningsgrad vidner om manglende jordforbindelse snarere end en sund ingeniørmæssig tilgang. Der hvor virkningsgraden har en betydning er, når man optimerer denne for at drive energiprisen ned (eller fortjenesten op) Ud over det er virkningsgrad blot et tal, blandt mange andre, der beskriver systemet.

 • 3
 • 0

Og hvad er virkningerne på det lokale havmiljø, når mange milioner m3 bundvand med lav temperatur og sandsynligvis højere nærringsindhold og andet PH lukkes ud i overfladevandet?

Burde kølevandet ikke returneres til den dybde hvor det pumpes fra, uanset at det koster effekt at pumpe vand der er varmere end 4 grader C tilbage til dybet?

 • 1
 • 1

Og hvad er virkningerne på det lokale havmiljø, når mange milioner m3 bundvand med lav temperatur og sandsynligvis højere nærringsindhold og andet PH lukkes ud i overfladevandet? Burde kølevandet ikke returneres til den dybde hvor det pumpes fra

Nu er jeg jo på ingen måde ekspert på området. men så vidt jeg ved, så er de rigeste og mest produktive havområder netop de områder, hvor der sker opvældning af ilt og næringsrigt bundvand. De store oceanernes varm overfaldevand er jo vel nærmest en "ørken".

 • 2
 • 0

Grunden til jeg nævnte det med virkningsgrader, og som så fint blev beskrevet til ca. 7%, er at jeg umildbart tænker på den relativt store investering det må være at få banket et sådant anlæg op ude på havet - og så hvilken skala vi snakker før det måske kan blive rentabelt. Her tænker jeg på tiden det tager, inden det er blevet optimeret fra f.eks. 5% til 6,4% e.lign.

Men ja, så længe der kan tjenes penge på anlægget er det jo ligegyldigt, men i jagten på de få efterfølgende %, gør jo at man kan lave en god forretning ud af det og måske bruge erfaringerne til andre egne af kloden, hvor der måske ikke er er så store temperatursvingninger.

 • 1
 • 0

Der er en helt anden ting man skal være opmærksom på. Det er, at koldt vand kan indeholde væsentlig mere ilt, end varmt vand. Altså er ilt-indholdet en relativ størrelse. Det virker som med lufts relative fugtighed. Våd luft varmet opbliver til tør luft, uden at der fjernes vand og omvendt. Flytter man kunstigt rundt på de forskellige vandmængder skal man passe på at man ikke skaber ilt-svind. Vh Mogens Bülow, tidligere åle-farmer

 • 0
 • 0

At man skaber små kunstige opkvældzoner midt i oceanernes endeløse ørkner er vel et ekstra gode?

Jeg går ud fra at anlæggene skal placeres rimeligt kystnært for at elektriciteten kan bringes i land med rimelige omkostninger. Vil en øget algeopblomstring og ændret PH ikke ændre den lokale biotop? Hvad med koralrev - vil de blive kvalt af alger som det ses i områder med øget belastning fra turisme?

Jeg er lægmand på området, derfor stiller jeg spørgsmålet.

 • 1
 • 0

Jeg deltog perifert i udviklingen af teknologien cirka 1980. Det endelige mål var et 1 gW kraftværk. Det havde et lodret rør 100 m i diameter cirka 1 km langt. Et meget lille demonstrations værk blev bygget i Hawaii. Jeg mener at huske at det var på 3 kW. Den Amerikanske energiminister udtalte dengang at 50 sådanne installationer i Atlanterhavet ville kun sænke overflade temperaturen 2 grader. Hvis det var blevet en realitet ville der helt sikkert have kommet kraftige protester fra Nordeuropa. Den beregnede nyttevirkning var dengang 3%. Med andre ord skulle man overføre 30 gange den udvundne energi mellem overfladen og dybhavet. Den økonomiske gevinst postuleret i artiklen er forkert. Jeg gætter på en faktor 10 fejl.

 • 0
 • 0

er utroligt søgt.

Olie bruges ikke i stort omfang til el-produktion - det er kul derimod.

Derudover så er grunden til oliens vigtighed at den pakker meget energi på lidt plads på en praktisk form.

Hvis artiklens påstand skulle have en lødighed ville der stå samme energi som x antal tønder olie.

 • 0
 • 0

Har en kollega hvor der i hans "baghave" (150m ude på hans mark) blev gravet højspændingsledninger ned (3-5m dybde). Vi talte med en af dem der lavede det og han fortalte at der rundt om kablet bliver 60 grader varmt året rundt og at der i jylland var nogle der havde fået lov at lægge en slange med ned så de altid havde 40 grader varmt vand ind til en varmeveksler. Hvis dette passer er der så nogle der har et bud på hvorfor det ikke udnyttes mere, især i betragtning af at afkøling af Elkablet jo må give mindre strømtab...eller ??? Nogle der har nogle bud?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten