Her er værnet mod muligt støjhelvede fra mobilt bredbånd

Det mobile bredbåndsnet kan blive tændt landet over fra den 1. januar 2013 i 800 MHz-båndet. Når det sker, så kan op mod 10.000 husstande opleve forstyrrelser af tv-signalet, såfremt ingen gør noget. Det fremgår af en rapport, som den danske telemyndighed har fået udarbejdet.

Men noget bliver der dog gjort. Når frekvenserne ved 800 MHz-båndet efter planen bliver bortauktioneret til maj, har telemyndigheden lagt op til restriktioner på signalstyrken visse steder, og så er der lagt op til, at både teleoperatører og nogle tv-seere skal anvende særlige filtre.

Filteret på teleoperatørens basisstationer skal minimere den såkaldt uønskede udstråling fra det mobile bredbånd. Uønsket udstråling vil sige, at signalerne i de licenserede mobile bredbånds-frekvenser også har et frekvenskomponent, der ligger oven i det digitale tv-signal under 800 MHz. Derved risikerer der at opstå forstyrrelser for tv-signalet, mens filteret hos tv-seeren skal dæmpe radiosignaler fra 800 MHz-båndet.

Således kommer der krav om dæmpningsfiltre ved de basisstationer, som sender mobilt bredbånd i den nederste del af 800 MHz-båndet (791 MHz-801 MHz), hvor risikoen for interferens er størst, forklarer Jeppe Tanderup Kristensen, frekvensplanlægger og specialkonsulent ved frekvenskontoret ved den danske telemyndighed.

»Vi har stillet nogle krav for dæmpningen nedadgående i frekvensbåndet, som er skærpede i forhold til EU's minimumskrav,« siger han.

Det vil sige, at de filtre, som den danske telemyndighed pålægger licenshaverne at anvende, når de sender ved 800 MHz, virker særligt dæmpende for uønsket udstråling i de frekvenser, der ligger umiddelbart under 800 MHz-området, altså det område, som det digitale tv-sendenet anvender.

Når det er nødvendigt at indlægge en nedre begrænsning for basisstaionernes udstråling, hænger det sammen med, at et radiosignal, der bliver udsendt i et frekvensområde, som udgangspunkt også har komponenter, der ligger i de omkringliggende frekvensområder, forklarer Jeppe Tanderup Kristensen.

»Vi kalder det skuldre. Altså der bliver udsendt ved et frekvensområde, hvor signalet er kraftigst - fra eksempelvis 791-801 MHz. Men der vil også stråle lidt ud til siderne af frekvensområdet, hvor signalet vil være lidt svagere. Det ligner et hoved med to skuldre, hvis man ser det grafisk,« siger Jeppe Tanderup Kristensen (se grafik)

Ud over at teleoperatørernes basestationer skal udstyres med et filter, så vil det i nogle tilfælde også være nødvendigt for seerne at sætte et filter på deres tv-tuner, som bortfiltrerer støjen fra 791 MHz og opefter, som det mobile bredbånd kommer til at anvende, forklarer Jeppe Tanderup Kristensen, som dog endnu ikke kan sige, hvor mange seere der bliver nødt til at anvende et filter for at se tv.

»Det hjælper i sig selv at have filter ved modtageudstyret, som bortfiltrerer opefter i 800 MHz-båndet, og i og med, at vi har stillet krav om, at der skal være filter ved basisstationerne også, så sikrer vi, at det filter, der bliver anvendt af seerne, vil have yderligere effekt,« forklarer Jeppe Tanderup Kristensen.

Det skyldes, at filteret ved basestationen i første omgang minimerer den uønskede udstråling i det underliggende frekvensområde, og dernæst er det muligt at begrænse selve 800 MHz-signalet med et filter ved slutbrugeren i en sådan grad, at det ikke længere interferere med tv-modtagelsen.

20x20 meter

Ud over filtrene, så har telemyndigheden lavet et større frekvenspuslespil, som skal sikre minimal interferens fra det mobile bredbånd. Brikkerne i puslespillet er kvadrater på 20 gange 20 meter, som hele Danmark er delt op i. Kvadraterne har telemyndigheden sammenkoblet med placeringen af boligenheder og sommerhuse i Danmark og med dækningen af det digitale sendenet DTT.

»Vi har set på, hvordan antenne tv-signalerne dækker rundt omkring i landet og ved at regne baglæns, har vi så fundet ud af, hvor meget de enkelte mobilmaster må udstråle for ikke at genere tv-signalet hos den enkelte husstand,« siger Jeppe Tanderup Kristensen (se kort).

Regnearbejdet er blevet til et farvet kort over hele landet, hvor områder markeret med rødt betyder, at der slet ikke må placeres en basisstation, der der sender i de 10 nederste MHz af 800 MHz-båndet, det vil sige fra 791 til 801 MHz. Derfor kan mobilt bredbånd fra 791-801 MHz sådan set sagtens have dækning i de røde områder alligevel. Det er bare basisstationen (mobilmasten) der ikke må stå der, påpeger Jeppe Tanderup Kristensen.

Mens farvenuancer i de andre områder indikerer, med hvor stor styrke, telemyndigheden har regnet sig frem til, at en basisstation på den givne placering må sende med i de nederste 10 MHz, uden at det kommer til at forstyrre det digitale sendenet.

»Vi er faktisk ret stolte af den model. Det betyder, at dem, der måtte byde til auktionen, på forhånd kan se, hvilke muligheder de har for at sende i et bestemt område, inden de byder på en frekvens. Så vidt jeg ved, er vi det eneste land i Europa, der har lavet sådan en detaljeret model,« siger Jeppe Tanderup Kristensen.

Selvom telemyndighedens såkaldte pixel-model har en detaljegrad på 20x20 meter, så erkender han dog også, at der er tale om en model, og at der kan f.eks. være tv-seere med en dårlig eller gammel antenneinstallation, som også skal have renoveret den når der faktisk bliver tændt for mobilt bredbånd ved 800 MHz-båndet.

»Vi kan kun simulere så og så meget med en model, så der vil nok være tilfælde hvor folk for eksempel også skal fjerne gamle forstærkere og sådan, men jeg synes, vi er nået langt,« siger Jeppe Tanderup Kristensen.

Dokumentation

Se hvor kraftigt basisstationerne må sende ved de nederste ti MHz af 800 MHz-båndet

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Syntes det ser godt ud.

De personer der har en gammel og mør antenneinstallation må udskifte den. De andre kan jo bare indsætte et filter imellem antennen og forstærkeren. Hvis der ingen forstærker er i antenneinstallationen kan filteret indsættes i antenneindgangen på tvet.

Hvis man bruger en billig stueantenne med indbygget forstærker er man nød til at købe en ny hvis man bliver forstyrret.

Kan ikke se hvorfor at gammelt og billigt udstyr skal stå i vejen for den teknologiske udvikling.

  • 0
  • 0

Følger der en bunke tilladelser til opsætning af nye gittermaster op med til tilladelsen til den nederste 10 MHz. blok? Det virker som om der er nogle kriterier, der trækker i forskellige retninger, som alle ønskes optimeret. Der er dækningskrav i licensen, og samtidigt må der ikke udvides med 800 MHz. på mange af de eksisterende positioner. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at jeg arbejder ved en af de danske teleselskaber, så jeg er selvfølgelig farvet (har dog ikke noget med mobilspektrum at gøre). Men det virker lidt spøjst, at der lægges op til, at det udstyr, der købes, der er optimeret til at få så meget effekt ud gennem antennerne som muligt, skal skrues ned med nedsat dækning til følge = der skal investeres i endnu flere basestationer (såfremt der gives tilladelser). Den licens må være billigere... men det bliver den sikkert ikke.

  • 0
  • 0

I år har WHOs kræftafdeling (IARC) meldt ud, at radiofrekvent stråling er muligt kræftfremkaldende. 8 ud af 10 mobilmasteundersøgelser peger på øgede tilfælde af neurologiske forstyrrelser og kræft hos mennesker, der bor indenfor en radius af 500 meter fra en mobilmast. (Se nærmere på www.helbredssikker-telekommunikation.dk).

Hvornår mon staten og befolkningen begynder, at tage hånd om dette strålingsproblem? Lidt støj på linjen kan få aktørerne op af stolene. Det kan sundhedstruslen tilsyneladende ikke.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten