Her er universiteternes plan for udflytningen af STEM-uddannelserne

25. januar 2022 kl. 05:011
Her er universiteternes plan for udflytningen af STEM-uddannelserne
Illustration: ITU.
Universiteterne har i høj grad prioriteret de to studieområder ‘tech’ og ‘science’ i deres udspil til udflytning og nedlukning af studiepladser.
Artiklen er ældre end 30 dage

De danske universiteter har haft den høje efterspørgsel på teknologiske og naturvidenskabelige eksperter for øje i deres udkast til udflytning eller nedlukning af studiepladser frem mod 2030.

Det er nemlig særligt de samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, der har nedjustering af studiepladser i vente, mens sundhedsvidenskabelige uddannelser i større grad skal udflytte pladser.

Læs også: Synspunkt: Lokale uddannelser er nødvendige for sammenhængskraften

For uddannelser, der har med ingeniør- og IT-videnskab at gøre, kommer der på flere af universiteterne til at ske en egentlig tilvækst siden 2019, som er baseline-året for opgørelsen af udflytning og nedlukning. En gennemgang af institutionsplanerne og en rundspørge ved universiteterne viser, at der vil blive tilføjet omkring 1200 pladser indenfor science- og teknologifagene (eksklusiv sundhedsvidenskabelige studiepladser).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingeniøren bringer her et overblik over, hvordan universiteterne i første omgang forestiller sig omstruktureringen af studiepladser - med særligt fokus på tech- og science. Forslaget er ikke nødvendigvis retvisende for det endelige resultat af forhandlingerne mellem universiteterne og aftalepartierne.

AAU:

I planerne fra Aalborg Universitet fremgår, at campusset i selve Aalborg skal være et stærkt, flerfakultært hovedcampus, mens uddannelserne i København vil være fokuseret på STEM-uddannelser, bæredygtighed og IT.

Blandt andet vil universitetet etablere uddannelsen Bæredygtige Byggeprocesser og har siden 2019 etableret 8 nye IT-uddannelser på Campus København.

»Vi har også flere tekniske uddannelser i støbeskeen, som tager afsæt i bæredygtighed, men vi tager processen med udflytning og nedlukning i flere etaper. Så må vi se, hvordan de nye uddannelser nærmere kommer til at se ud,« siger Per Michael Johansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

AAU planlægger at lukke 18 uddannelser ned (5 tech-uddannelser), men udbuddet af STEM- og tekniske uddannelser vil, ifølge rektor Per Michael Johansen, ikke blive forringet.

Tværtimod ser AAU’s tekniske uddannelsesportefølje stærkere ud end tidligere. Aalborg Universitet har som nævnt etableret nye IT-uddannelser siden 2019, som er baseline for antallet af studiepladser, der skal udflyttes eller nedlukkes. Omstruktureringen tager altså udgangspunkt i de 7680 studiepladser, som universitetet havde i 2019, men for at give plads til nyoprettede IT-uddannelser og ingeniørfag med fokus på bæredygtighed samt for at sikre muligheden for at etablere flere uddannelser frem mod 2030, skal hele 1761 studiepladser lukkes ned eller flyttes ud.

AU:

Mens Aalborg Universitet har fremlagt en plan, der lukker eller flytter mere end 10 % af studiepladserne, har Aarhus Universitet i første omgang kortlagt, hvordan de kan omdimensionere uddannelsespladser med et mål på 6 % frem for de 10 %, som i første omgang var målet med den politiske aftale. Aftalepartierne har siden kommenteret, at målet for omdimensionering kommer til at ligge mellem 5 % og 10 %.

Naturvidenskabelige uddannelser som biologi, fysik, geologi, geofysik og kemi samt nogle medicinske uddannelser vil blive skåret med 118 pladser.

Læs også: ATV-formand om »molboagtig« udflytning: I sætter universiteterne i stå

På samme tid har AU siden 2019 åbnet 265 ingeniørpladser med dertilhørende kandidatuddannelser, der efter endt bachelor skal udbydes af AU i henhold til retskrav.

I AU’s plan fremgår det også, at de vil etablere flere såkaldte ‘residential colleges’, så de studerende kan lave projektopgaver og afslutningsprojekter ude ved midtjyske virksomheder. Ideen om residential colleges indgår i alle universiteternes planer, og de studerende vil kunne benytte ethvert residential college oprettet i samarbejde med de andre universiteter i regi af Danske Universiteter.

Helt konkret planlægger AU, at 100 studerende skal tage ét semester på kandidatuddannelsen uden for Aarhus, ligesom 100 diplomingeniører skal lave deres afgangsprojekt væk fra campus i danmarks næststørste by.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Universitetet har blandt andet planer om at samarbejde med GreenLab Skive og i Ringkøbing-Skjern i tilknytning til AU’s Digital Transformation Lab.

Aarhus Universitet har ligesom AAU taget særligt hensyn til, at der i fremtiden bliver mangel på IT- og ingeniøruddannede på det danske arbejdsmarked. De henviser til en opgørelse foretaget af IRIS Group og HBS Economics sidste år, der konkluderede, at “der frem mod 2030 vil være en overefterspørgsel på cirka 13.000 personer på området ingeniør, teknik og IT”.

KU:

Københavns Universitet nedskalerer i første omgang 110 naturvidenskabelige pladser hvoraf 71 bliver lukket på bachelor- og kandidatstudier indenfor fagområdet ernæring. De vil desuden udflytte 73 naturvidenskabelige pladser fra campus i København og Odense til Foulum.

De har ligesom AU og AAU taget særligt hensyn til STEM- og IT-uddannelser, men refererer til en anden opgørelse udført af McKinsey i 2019, der vurderer en merefterspørgsel på hele 20-80.000 IT-specialister frem mod 2030.

KU forventer også at tage del i Danske Universiteters etablering af residential colleges. Blandt andet vil universitet flytte studerende til uddannelses- og forskningscentret Helix Lab i Kalundborg i kortere perioder, så de kan lave projektorienterede forløb i samarbejde med virksomheden.

Prioriteringen af IT-uddannelser ses også ved at KU i samarbejde med Dansk Teknisk Universitet vil etablere uddannelserne Bioinformatik og Quantum Information Science, en uddannelse i krydsfeltet mellem matematik, fysik og datalogi i kvantecomputere. De to nye uddannelser vil kræve i omegnen af 70 studiepladser.

Derudover har KU siden 2019 etableret bacheloruddannelser inden for maskinlæring og datalogi-økonomi.

RUC

Roskilde Universitets udspil rummer som udgangspunkt ikke yderligere nedlæggelser af studiepladser end de, som universitetet allerede påregner at skulle lukke som følge af ledighedsdimensionering.

Universitetet har heller ingen intentioner om at flytte eksisterende uddannelser til andre geografiske placeringer, men vil som andre universiteter flytte dele af studieaktiviteterne ud. Hvordan det konkret skal gøres, er endnu ikke fastlagt, men det kan inkludere virksomhedssamarbejder om eksempelvis specialeskrivning.

Herudover fremhæver RUC netop de naturvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser på universitetet, som nogle man er særligt opmærksom på at beskytte mod eventuel udflytning, da studie- og forskningsmiljøerne er så små, at en opdeling ikke vil være ‘hensigtsmæssig’ i forhold til adgang til nødvendig, state-of-the-art laboratorie- og måleudstyr.

SDU

Eftersom SDU er etableret på baggrund af fusion af en række uddannelsesinstitutioner spredt geografisk, har SDU allerede cirka 20 procent af sit optag uden for de fire største byer. Det bruger universitetets ledelse til at argumentere for, hvordan SDU bør fritages for kravet om en reduktion på 10 procent af optaget i Odense og snarere reducere med 3-5 procent.

Når det er sagt, præsenterer SDU alligevel en plan, hvor der reduceres på studieoptaget med de anviste 10 procent svarende til 665 studiepladser i Odense frem mod 2030. I SDU’s udspil skriver universitetet, at reduktionerne sker på baggrund af både udflytning og nedskalering. Omvendt vil universitetet også etablere nye studiepladser uden for Odense, hvorfor der netto ikke bliver færre studiepladser på SDU.

Særligt på STEM-området ser universitetet ud til at skulle lukke optaget på de naturvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser i Odense med 48 studiepladser frem mod 2025 og på de tekniske uddannelser, herunder diplomingeniøruddannelserne, med 54 pladser. Det såfremt universitetets øvrige planer om udflytning ikke ses som tilstrækkelige til at opfylde reduktionskravet. Flere nedskaleringer kan følge frem mod 2030.

Særligt de nævnte diplomingeniøruddannelser er SDU meget kritiske over for at begrænse optaget på, idet der er lav arbejdsløshed blandt kandidaterne, som også understøtter lokale virksomheder.

Universitetet beskriver det som ‘dybt problematisk’, at der potentielt skal reduceres studiepladser og lægger derfor op til, at disse uddannelser ikke skal være begrænset af et loft på optagelserne frem mod 2030, som der ellers lægges op til med aftalen, men derimod kan vokse sig større i den kommende periode.

Omvendt varsler universitetet også udflytning af 110 studiepladser på naturvidenskabelige kandidater, mens der er planer om en nyoprettet overbygning i akvatisk naturbeskyttelse og -genopretning med 20 studiepladser i Kolding, 30 studiepladser til en ny maritim diplomingeniøruddannelse i Svendborg og endelig potentielt 500 nye studiepladser indenfor it, sundhed og ingeniørvidenskab på et endnu ikke vedtaget campus i Vejle.

ITU

IT Universitetet i København har valgt at præsentere et udspil, der går stik mod intentionerne:

Universitetet vil ikke flytte én eneste studieplads væk fra Hovedstaden, og foreslår samtidig at hæve det samlede optag på universitetet med 200 nye studiepladser.

I ITU’s korte udspil argumenterer universitetet for, at efterspørgslen på kvalificeret it-faglig arbejdskraft er så stor og fortsat vil være voksende, at lukning af uddannelser ikke giver mening, mens udflytninger vil forringe kvaliteten af de eksisterende uddannelser.

Vil dette indspark ikke blive accepteret i de kommende forhandlinger, vil ITU nedskalere 5 procent af deres optag, hvor 18 studiepladser på tværs af bacheloruddannelserne skal lukkes, mens det tilsvarende vil være 25 pladser på kandidatuddannelser.

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
25. januar 2022 kl. 12:48

Som artiklen skriver, er der allerede siden 2019 oprettet flere nye uddannelser, og flere er på vej. Derudover udvidede universiteterne optaget på på STEM-uddannelser i 2020 og 2021 grundet en formodning om meroptag, fordi nyudklækkede studenter ikke kunne tage på udlandsophold i deres "fjumreår". Så at regne ud fra 2019 giver et urealistisk billede af antallet af nye studiepladser frem mod 2030 -- mange af dem er allerede oprettet eller vil blive det inden "udflytningsplanen" træder i kraft. Så at lade som om de ekstra pladser er en konsekvens af "udflytningspanen" er misledende.

Derudover er udbudte studiepladser ikke det samme om udnyttede studiepladser. En del STEM-uddannelser har ledige pladser, og man gør ikke uddannelserne mere attraktive for unge mennesker ved at lægge dem på en ødemark.