Her er undervandsrobotterne, der skal finde MH370

Eftersøgningen af MH370 er nu begrænset til et område på omkring 600 kvadratkilometer af havbunden i Det Indiske Ocean. Havbunden skal nu kortlægges af Bluefin-21-dronen, der ved hjælp af såkaldt side-scan-sonar kan give efterforskerne en idé om, hvad der gemmer sig på bunden.

Læs også: MH370: Batteri på pinger er dødt - drone sættes ind

Den knap fem meter lange, gule undervandsdrone Bluefin-21 bliver nu et helt centralt værktøj for eftersøgning af dele fra det forsvundne malaysiske fly, som ifølge de officielle udmeldinger fra efterforskerne formentlig befinder sig under 4,5 kilometer vand ved et tryk på mere end 450 atmosfære.

Side-scan-sonar udsendes i vifteformede pulser, der fejer hen over den nærmeste havbund - typisk i afstande på omkring 100 meter fra dronen. Ekkoerne indsamles og analyseres løbende og kan herefter sættes sammen til et sammenhængende kort over havbunden.

Dronen svæver over havoverfladen og bevæger sig frem og tilbage i parallelle linjer, så hele havbunden kortlægges. Objekter, som rager op over bunden, vil kaste ‘skygger’, hvor intet ekko returneres. Målinger af skyggernes størrelse kan bruges til at bestemme objektets størrelse.

Dog er det sandsynligt, at bunden i søgeområdet er meget blød og består af mudder, der kan være op til 150 meter dybt, hvilket åbner muligheden for, at vragdele kan være sunket ned i havbunden og dermed være usynlige for Bluefin-21.

Processen er besværliggjort af, at data ikke kan transmitteres i realtid fra havbunden, men skal downloades manuelt på overfladen fra dronens ombordværende flash-drev. Dronen har kun batterikraft til at klare sig 25 timer ad gangen, og rejsen mellem overfladen og havbunden tager i sig selv 2 timer hver vej.

Chefen for eftersøgningen, Angus Houston, oplyser, at dronens missioner vil blive inddelt i 24-timers bidder, hvoraf 16 af disse vil være operationelle og gå med afsøgning af havbunden. Ud over den totale rejsetid på 4 timer pr. mission vil yderligere 4 timer gå med download af data ved havoverfladen.

Ifølge Angus Houston vil Bluefin-21 på sin første mission nå at afdække et område på omkring 40 kvadratkilometer (5 gange 8 km) af de i alt 600, som området nu er indsnævret til. Skal disse oplysninger stå til troende, vil det altså tage dronen 15 dage at kortlægge et område på 600 kvadratkilometer.

Ifølge Bluefin Robotics’ egen produktspecifikation har dronen en topfart på 4,5 knob (cirka 8 km/h), som dog begrænses til 3,5 knob (cirka 6,5 km/h), hvis operationstiden skal kunne strækkes til 25 timer.

Hvis det antages, at dronen kan afdække 100 meter til hver side pr. overfart, vil det kræve 25 ture at dække et område, der i bredden er fem kilometer. Med en længde på otte kilometer pr. tur og en effektiv operationstid på 16 timer vil det ifølge denne grove beregning kræve, at dronen rejser med 12,5 km/h - et stykke over tophastigheden.

Beregningen beror dog på standardspecifikationerne for Bluefin-21, som kan tilpasses med ekstra batterikraft og bedre og mere vidtrækkende sensorer.

Bluefin-dronen er dog udfordret på den enorme dybde i eftersøgningsområdet. Dronens maksimale dybde er således 4.500 meter, som også er den dybde, man forventer at skulle lokalisere de sorte bokse i, ud fra beregninger foretaget på de seneste dages modtagne ‘pinger’.

Gammel kending kan blive sat ind

Bluefin-dronen har dog en afgørende mangel i forhold til at bjærge de altafgørende sorte bokse, der måske indeholder data, der kan kaste nyt lys over, hvad der forårsagede MH370’s formodede styrt. Dronen er ikke i stand til at ‘samle noget op’.

Remora 6000-robotten kan dermed blive aktuel, da den i modsætning til Bluefin-21 har mulighed for at indsamle mindre vragdele og bringe dem med op til overfladen til nærmere inspektion. Robotten kan holde til dybder på op til 6.000 meter.

I modsætning til Bluefin-dronen er robotten forbundet til et skib ved overfladen via et langt kabel, der ud over at bære dens vægt forsyner den med strøm. Robotten kan dermed klare selv tunge løft og fastgøre eventuelle vragdele og bjærge de vigtige databokse fra flyet.

Robotten var tidligere involveret i eftersøgningen af Air France-flyet, der blev fundet på omkring 4.000 meters dybde i Atlanterhavet, og var også med, da vraget fra Titanic blev undersøgt.