Her er Skatteministeriets tre vidt forskellige alternativer til PSO

Illustration: 360wealth

Kun et af de tre mulige alternativer til den uønskede PSO-afgift, som Skatteministeriet netop har præsenteret i en tredelt analyse, er samfundsøkonomisk rentabelt i forhold til det nuværende system med PSO-afgiften.

Læs også: Analysen er klar: Afgifter på energi skal ændres

Det rentable scenarie kræver dog, at skatten sættes op og vil ifølge ministeriets beregninger også betyde et merforbrug af el på 3,3 milliarder kWh, svarende til 590 kWh pr. indbygger i Danmark.

Fælles for de tre scenarier er, at PSO-afgiften slagtes, og i to af dem står de danske husholdninger med den tungeste skatte- og/eller afgiftsbyrde.

PSO-udgifterne finansieres i stedet ved at øge personskatterne.Rapport fra Skatteministeriet

Læs også: Klimaråd: Hr. minister - fingrene væk fra omstridt elafgift

Som det ser ud lige nu, udgør PSO-afgiften ifølge Dansk Energi godt en tiendedel af den gennemsnitlige elregning. Hvis den helt forsvandt, ville den gennemsnitlige husholdning med et årligt elforbrug på 4.000 kWh derfor spare i omegnen af 1.300 kroner om året.

Scenarie 1: Den gode forretning

I Skatteministeriets første scenarie skal den grønne omstilling finansieres over skatten, og PSO-afgiften fjernes. I stedet skal udgifterne til den grønne omstilling finansieres ved at øge personskatterne.

Ifølge ministeriet selv vil dette alternativ til den nuværende PSO-afgift betyde et øget elforbrug både i husholdningerne og for erhverv på henholdsvis 1,2 og 2,1 milliarder kWh som følge af lavere elpriser. Derudover vil scenariet ifølge ministeriet resultere i en positiv samfundsøkonomisk værdi på 2,3 milliarder kroner.

Læs også: Havvind kræver tre gange så meget i støtte som solceller

Scenarie 2: Status quo

I det andet scenarie skal højere afgifter for husholdninger og erhverv finansiere den grønne omstilling i fællesskab og dermed afløse PSO-afgiften så smertefrit som muligt. Afgifterne øges lige meget for erhverv og husholdninger, så de når niveauer, der minder om den nuværende PSO-afgift.

Eftersom den højere afgift for husholdninger og erhverv stort set vil modsvare den PSO-afgift, den erstatter, vil forskellen mellem dette scenarie og den nuværende PSO-baserede model være begrænset.

Læs også: ANALYSE: Derfor vil regeringen droppe kystmøllerne

Scenarie 3: Det dyre

I det tredje scenarie skal en højere afgift for husholdninger kompensere for afskaffelsen af PSO-afgiften. Her lægges alle afgifterne på husholdningerne, der vil skulle finansiere den grønne omstilling alene.

Ministeriet vurderer, at el i dette scenarie vil blive op til 93 øre dyrere pr. kWh for husholdninger, mens prisen for erhverv vil falde med 17 øre pr. kWh. Dette scenarie vil medføre et samfundsøkonomisk tab på hele 6,1 milliarder kroner.

Læs også: 87 MW solceller godkendt inden tilskuds-stop

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Men har man mon overvejet bare at fjerne afgiften UDEN at lave nyt bureaukrati og så lave det til en skattelettelse? Og så finansiere grøn energi gennem en fastsat pulje, så man ikke bliver overrasket over, at virksomheder pludseligt vil etablere "for mange" solceller?

 • 7
 • 8

Sæt dog den afgift på 3-400 kr/t CO2 og giv dermed alternativ energi rimelige vilkår. Den afgift vil ikke dække en brøkdel af de skader fossil energi forårsager.

 • 26
 • 3

Hvordan skal det opstå?

Det er 600 Kwh mere pr husstand ved 2 mio husstande. Dvs min husstand skal ØGE vores forbrug med noget mere end 10%

 1. Hvad fjæsing skal vi bruge 600Kwh til? (vi går nok snarere den anden vej i takt med vores elektriske ting bliver skiftet til bedre lavenergi klasse.)

 2. Vi sparer 1300,- men skal betale mere i skat, i bedste fald bliver summen en nulløsning :D 2.a Med en nulløsning hvor skulle penge til merforbruget så egenligt komme fra?

 3. Mon ikke el-prisen + distributionspriserne også vil se sit snit til at stige? 3.a Med forventning om stigende priser, vil de fleste forbrugere jo nok blive ved at spare på strømmen!

 • 10
 • 1

Er der nogen der kan give et overslag over hvor meget bundskatteprocenten øges hvis PSO pengene skal ind gennem personskatter?

Mon ordningen med rabat på 50 ører + moms pr. Kwh til varmepumper (forbrug over 4000 Kwh pr. år for en husstand) består, hvis PSO også bliver omlagt til skatten? Jeg håber det, for så begynder det at blive attraktivt at få installeret varmepumpe. El prisen kommer så med i omkring 1,2 kr/Kwh for forbrug over 4000 Kwh. Med en varmepumpe med en COP på 4 giver det så en pris på varmen på 0,30 Kr pr. Kwh. Fornuftigt.....

Man kunne passende harmonisere afgiften på fyringsolie og dieselolie i samme omgang. Jeg har aldrig forstået at det skal belønnes at brænde dieselolie af i et fyr. Provenuet ved denne ændring kunne bruges til at give tilskud til opsætning af varmepumper hos mennesker der dårligt selv kan bære investeringen. Mon så ikke at der kommer gang i salget af varmepumper?

 • 9
 • 0

År for år kommer der mere vind (og sol) energi i elnettet. Når afgiftssystemet nu skal omlægges, er det vigtigt at sætte nye afgifter så de gør det fordelagtigt at være fleksibel forbruger, så elforbrug kan øges når der er mest effekt tilrådighed (mest vind) og omvendt mindre forbrug når der er mindst vind.

 • 8
 • 1

At det bedste samfundsøkonomiske valg er at det hele ordnes over skatten. Måske det er rigtigt, men hvem kan overskue disse analyser fyldt med obskure forudsætninger.

 • 6
 • 8

Elbiler er meget mere effektive end ICEbiler. Hvis vi generelt skifter til elbiler og afgiften på strøm falder, hvor mange milliarder vil der så mangle i benzinafgifter?

Lig dertil at prisen på solceller med batteri kun kender en vej. Fremskriver vi de sidste 5 års prisudvikling og bare med halv kraft. Ser jeg bare endnu større "fejl antagelse" i at vi som forbrugere kommer til at bruge mere el på årsbasis.

 • 3
 • 0

Elbiler og varmepumper er de mest brugte svar... Generelt siger fremskrivningerne at det klassiske elforbrug vil falde...

El-bilerne ville vi få alligevel, det er ikke de 1300 lavere elregning der flytter folk til el-biler.

Rentabiliteten for VP'er bliver bedre med lavere el-priser. Om det er nok til at få folk til at skifte til VP frem for at skifte til træpiller vil tiden vise. Måske prisen på træpiller falder tilsvarende? Hvem ved?

 • 1
 • 0

Hvis PSO er 10%=1300 kr, så må hele elregningen være 13000 kr.

Ved 4000 kWh bliver det da 3,25 kr/kWh.

Kan det nu passe?

Men ellers er det en god ide at reducere energiafgifterne. Man glemmer at de blev indført for at forbedre betalingsbalancen, dengang al energi kom fra importerede brændsler.

De kunne derfor med fordel erstattes af told og udlednings afgifter.

I øvrigt mener jeg at transaktionsskat på 0,1% er en god ide.

 • 2
 • 2

Hvis alle "drypafgifterne" slettes, så bør der kunne slettes en betydelig administration, og hvor i alverden skal man gøre af de tiloversblevne bureaukrater.

Men det alene bør kunne finansiere en stor del af "tabet".

Personligt vil jeg tro at nettobetydningen for vor husstand må være ret ubetydelig, hvis der kan opnås en lettelse i antallet af offentlgit ansatte, så vil jeg som altid sige "det lever vi med"

 • 9
 • 1

I Tyskland ville i denne debat næsten automatisk komme tale på forhøjede benzin og diesel afgifter. Nu hvor priserne på tanken er faldet dramatisk over det sidste år, kunne der godt være mulighed for at øge dem lidt uden at forbrugerne eller erhvervslivet kan argumentere for at deres hele økonomi falder fra hinanden. Er der nogen som kan udregne hvor meget stigning det ville betyde per liter benzin / diesel, hvis man lagde hele PSO om til det?

 • 7
 • 0

"Scenarie 1: Den gode forretning I Skatteministeriets første scenarie skal den grønne omstilling finansieres over skatten, og PSO-afgiften fjernes. I stedet skal udgifterne til den grønne omstilling finansieres ved at øge personskatterne. Ifølge ministeriet selv vil dette alternativ til den nuværende PSO-afgift betyde et øget elforbrug både i husholdningerne og for erhverv på henholdsvis 1,2 og 2,1 milliarder kWh som følge af lavere elpriser. Derudover vil scenariet ifølge ministeriet resultere i en positiv samfundsøkonomisk værdi på 2,3 milliarder kroner."

Kortene er tydeligvis lagt til rette, således at denne løsning giver det bedste - og det ønskede - økonomiske resultat. Det forekommer lidt underligt, at det nu pludselig skulle blive til en god samfundsøkonomisk forretning at hæve personskatterne. Mindes man ikke at have hørt det modsatte?

Dernæst har embedsmændene fundet på, at de lavere elpriser vil medføre øget elforbrug - og HURRA... øget forbrug er jo en god forretning. Men hvor er den erfaringsmæssige basis for at tro, at lavere elpriser medfører øget forbrug (bortset fra standardformlerne i 1. års lærebøgerne)?

Energistatistikken viser, at husholdningernes elforbrug i 2014 faldt 0,4 %. Hvis jeg ikke husker helt galt, faldt elprisen også i 2014. Så hvorfor steg vores elforbrug ikke?

Vi har fået det helt grundlæggende problem, at vi ikke længere kan have tillid til de beregninger, der produceres i centraladministrationen. De er dybt inficerede at alskins fiflerier og rettet ind efter den siddende regerings ideologiske ståsted og besynderlige ønsker i øvrigt.

Det er absurd, at regeringen nu bruger omsorgen for vores erhvervslivs konkurrenceevne som begrundelse for en helt generel nedsættelse af beskatningen af energi - og en tilsvarende forøgelse af personskatten. Som borgere bliver vi behandlet som idioter. Samme regering tuder os ørerne fulde med, at det er livsvigtigt, at personskatterne bliver sænket.

'Problemet' for vores erhvervsliv er ikke, at elregningen er steget. Den er nemlig faldet. Men, men, den er bare ikke faldet nok, må vi forstå.

Generelt har vores erhvervsliv ikke noget problem med elprisen. Elpriserne i Danmark er ikke høje sammenlignet med priserne i det øvrige Europa. Er der så et hensyn til brancher med særligt højt elforbrug? Måske, men det er i givet fald noget, man kunne klare med nogle målrettede justeringer af nogle satser. Sådan som man har gjort så mange gange før.

 • 17
 • 0

Hvis man vil undgå at blive "plyndret" af politikerne og skat. Så brug alt energien selv og lagre overskuddet i fx. Tesla Powerwall batterier. til de dage uden sol.

 • 2
 • 2

Er det kun mig som konstaterer at det lugter alvorligt af at man ofrer privatøkonomien til fordel for virksomhederne?!

Altså, i Scenarie 3 vurderes det at hvis PSO-afgiften kun skal afholdes af de private forbrugere, så stiger prisen med 93 øre/kWh mens prisen for virksomhederne kun falder med 17 øre/kWh. Samtidigt vil man i Scenarie 1 (som de sidste dage er udråbt til det mest sandsynlige) hente finansieringen via personskatten.

Det vil sige at man i både Scenarie 1 & 3 vil flytte en udgift fra erhvervslivet til at belaste privatøkonomierne i stedet. Så fremover er det den forbrugerne, som står for ca. 35%* af elforbruget i 2014, som skal afholde hele udgiften til omlægningen af elsystemet til VE.

Hvor er det fair i det??

(*Ifølge Energistatistikken 2014, side 24: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...)

 • 7
 • 0

Er der nogen som kan udregne hvor meget stigning det ville betyde per liter benzin / diesel, hvis man lagde hele PSO om til det?

Ifølge Energi & Olieforum brugte vi ~12 millioner m3 benzin og diesel i 2014. (http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Energifo...)

Ifølge Energinet blev der opkrævet 5,8 mia. kroner i PSO afgift. (http://www.energinet.dk/DA/El/Nyheder/Side...)

Så skulle man dividere de tal ud i hinanden ville det betyde en ekstra afgift på ~485 kr. pr. m3 brændstof.

Men ikke om man kan bruge de tal på den måde. Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Det er blot et forsøg på at vise hvor man evt. lægger henne af... Så mit gæt er at du skal ligge ca. 50 øre ekstra pr. liter ved pumpen.

 • 8
 • 0

Det giver god mening at flytte statens provenue fra energiafgifter over til indkomst skat.

@Michael Mortensen Njah det ved jeg nu ikke om jeg er enig i.

Fordelen ved at pålægge en afgift på en given ydelse, i det her tilfælde elforbrug, er at den rammer forbrugeren og den rammer efter forbrug - bruger du meget, så koster den meget.

Lægger man den slags på indkomstskatten, så rammer den Fam. Jensen, som bekymrer sig om sit energiforbrug og som har udskiftet sine hvidevarer til A+++ lige så hårdt (relativt i forhold til indkomst), som den rammer Fam. Hansen som sviner med sit elforbrug og som nægter at skifte sin fryser fra '72 fordi den stadig virker. Det fjerner altså en del af incitament til at begrænse sit strømforbrug, da besparelsen ved at nedbringe sit forbrug reduceres betragteligt. Derudover rammes de største forbrugere af el - virksomhederne - slet ikke længere...

På den måde ryger der altså ret meget 'fairness' ud af systemet.

Så selvom det kan være det ret samfundsøkonomisk er en bedre løsning, så er det ikke nødvendigvis tilfældet når man ser på det moralsk. Jeg har i hvert fald svært ved at forstå hvorfor forbrugerne, som står for ~35% af forbruget, skal afholde 100% af udgiften.

 • 12
 • 0

Når man vil fjerne PSO-afgiften skyldes det ganske enkelt, at den er ulovlig. Derfor har EU forlangt den skal ændres. Senest 1.1.2017

 • 3
 • 3

Men selv om det ikke er meget, så tæller det da op. Jeg drikker meget få øl, stort set ingen vin og slet ikke spiritus, men det giver da oftest en god besparelse at handle i Tyskland, så tyve kroner på en tank benzin, sammen med besparelserne på tandpasta, ost, træbriketter til brændeovnen, 2 daglige gigtpiller, skylletabletter til toilettet osv osv.

Kort sagt er politikernes krumspring kun krumspring så længe de ikke nedsætter omkostningerne til bureaukratiet i Danmak og dermed det effektive skattetryk.

 • 1
 • 3

Enig - 50 ører ekstra afgift på fossil brændstof og en gradvis harmonisering af afgiften på fyringsolie til privat brug. Man kunne også lade afgiften stige lidt på fyringsolie til industri og landbrug? De vil så have større incitament til at bruge mere el. De får i forvejen en stor lettelse hvis PSO fjernes og problemer med misbrug af dieselolie bliver reduceret.

I den forbindelse - husk at fx. dieselolie til transport i Danmark er noget billigere end fx Sverige så der er ikke engang udfordringer med grænsehandel.

På denne måde beskatter man stadig forbrug af energi, men med en anden vægtning end nu og straffer ikke folk der har investeret penge i energieffektive løsninger. De tør bare ikke at gennemføre denne løsning!

 • 6
 • 0

Det er da godt regnet ud

93øre ekstra for en KWh, dem bruger jeg 15000 om året (elbil), så det bliver 14000kr om året, det vil sige der er jo også betalt 10000kr i skat før jeg kan betale de 14000.

 • 4
 • 1

Elbiler er meget mere effektive end ICEbiler.

Hvad er det nu ICE biler er? Det har jeg glemt.

Der snakkes om at lægge 50 øre på pr. liter benzin / diesel. Det er da ikke ret meget - hvorfor ikke lade prisen på benzin og diesel stige med 2-3 kr./l og så bruge de penge til at hjælpe omstillingen til varmepumper, vindmøller, sol og el-biler / hybridbiler på vej?? Der blev nævnt et forbrug på 12 mio. m3 benzin/diesel og det er vel 1000 l/m3 (ca.). Det er 36.000.000.000 kr dvs. 36 mia. kr. Det er da pænt mange penge. Hvis man brugte pengene til at gøre el-biler og hybrid biler i gennemsnit 200.000 kr billigere, ville der være penge nok til 180.000 biler om året. Og så mange biler bliver der vel langt fra solgt.om året. Så en del af pengene kunne nok bruges til at oprette el-tank standere på tankstationer og andre steder - o.lign. tiltag for at gøre det nemmere at have el-bil. Jeg har diesel bil p.t., men det ville være ok for mig at betale 10-11 kr/l diesel i stedet for de 7-8 kr/l som det koster idag - for at hjælpe omstillingen på vej.

 • 8
 • 1

Det giver god mening at flytte statens provenue fra energiafgifter over til indkomst skat.

Det må du godt redegøre nærmere for? Hvad er formålet med energiafgifter? At dække nogle direkte samfundsomkostninger i forbindelse med energi infrastrukturen - og/eller at internalisere eksterne omkostninger. I det sidste tilfælde er formålet især at påvirke markedet til at favorisere teknologier med små eksterne omkostninger eller at effektivisere forbruget af energi. Dvs på lang sigt at opnå at denne afgift afvikles i takt med at andre teknologier overtager markedet.

Hvordan vil du opnå denne markeds effekt via skattebilletten?

Det forekommer mig logisk at energiafgifter, som jo er betaling til samfundet til dækning af samfundets omkostninger i forb. med produktionen af energi, generelt bør kalibreres i forhold til de omkostninger/belastninger de specifikke teknologier påfører samfundet. F.eks. CO2, partikler eller anden forurening.

 • 4
 • 2

Om 1½ år bortfalder grundbeløbet til decentrale KV værker. Det sænker PSO med 20-25% ifht. i dag.

Og lidt senere kommer Cobra kablet til England, som næsten helt sikkert vil betyde højere elpriser, og dermed lavere PSO udgift - isoleret set.

Så er det ikke lidt en storm i et glas vand det her med, at industriens energiomkostninger er alt for høje?

Mht. at PSO er kendt ulovlig ifht. EU. Det er vel et spørgsmål om at rette den til, så det ikke kan siges at have noget med statsstøtte at gøre.

 • 5
 • 0

....Har man virkelig ikke tænkt den nærliggende tanke at lave réelle besparelser til gavn for hele landet i stedet for at en afgift partout skal erstattes af en ny afgift ?

 • 2
 • 2

NUL tillid til embedsmændenes fiflerier

Tak til Søren Tafdrup for en meget klar analyse af den politiske fiflei som embedsværket bliver sat til at lave. Tilliden ER væk og det er et stort demokratisk problem at forskere og embedsværk i den grad bliver sat til at "dokumentere" en sort / blå regerings forfejlede miljø og energi politik.

Dertil kommer vel at det kan risikere at Vestas og Simens vil øge deres produktion , forskning mv andre steder end i DK med de beskæftigelsesmæssige konsekvenser det har?

 • 4
 • 0

Lav en VE-energifond ejet af elforbrugerne som så på elforbrugernes vegne køber vindmølleparker og solcelle anlæg. Derved bliver elforbrugerne stille og rolig ejer af VE produktions apparatet uden at skulle betale PSO penge til smarte investorer som ofte primært har til formål at udskyde / spare i skat. VE = Vedvarende Energi ps. I dag betaler vi via pso min. 4/5 dele af prisen på en vindmølle.

 • 0
 • 0

En frygtelig afsløring på baggrund af et helt banalt spørgsmål: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE86586... Når modellerne i store træk har negativ korrelation til virkeligheden, må man ty til at bruge sund fornuft. Eller: når man ikke kan forudsige om noget stiger eller falder, går man ud fra status quo. Hvor mange er det lige, der har haft held til at forudsige energipriserne 5 år frem i tiden? PSO: har indbygget win-win. Den gør brug af energi dyrere og de indkrævede midler anvendes til støtte af VE. Når man har mål om udfasning af fossiler, er det lige så godt at spare en kWh som at producere den ved VE. Derfor har afgiften dobbelteffekt. Hvis den lægges på skatten - illustrerer mange af indlæggene herover - at det bliver en loose-win situation. Det ekstra energiforbrug vil i de første mange år blive med et væsentligt bidrag fra sort energi. Altså støtter man BÅDE fossil og VE - Det betyder - helt uden modeller - længere vej til en forssilfri verden.

Når Venstre gør hvad de kan for at lægge gift for vindmølleindustrien tror jeg, desværre det har lange ideologiske rødder - længere end Svend Auken!

Af bogen "Fra husmøller til havmøller" fra 2012 fremgår at Tvind-møllen har haft stor betydning for opskallering af møller - udvikling af selvbærende glasfibervinger, men ikke mindst gå-på-mod og en flok rene amatører, der i høj grad inddrog den fremmeste ekspertise. Den gav et kvantespring for dansk vindmølleindustri - ikke mindst fordi universiteter og producenter fandt hinanden og udvekslede medarbejdere. Viden blev stillet frit til rådighed. Og så midt i Venstres kernevælgersegment: Ulfborg!

NB Det hjælper nok heller ikke, at Lenin i 1910 havde læst "Mejeriteknologi og Vindteknik" på Københavns Universitet i en kort periode.

 • 6
 • 0

Det er jo en borgerlig regering! Hvordan kan dét så overraske? Jeg mindes ingen borgerlig regering, som ikke satte industrien (og 1%'erne) over borgerne.

"Nye vandhaner vil forurene drikkevandet" "Ifølge Trafik- og Byggestyrelsen, der har stået for at udforme bekendtgørelsen for ministeriet, udspringer den af et »politisk ønske om at lette erhvervslivets byrder og gøre det lettere at få udenlandske drikkevandsprodukter på markedet" http://politiken.dk/indland/politik/ECE329...

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten