Her er regeringens udspil til en ny solcelleordning

Hvis det står til regeringen vil den nuværende støtteordning til solceller i store træk blive bibeholdt, men også kun i store træk.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) lægger med et nyt udkast op til en række ændringer, men den såkaldte nettomålerordning, som mange giver æren for solcelleboomet, vi har oplevet i Danmark de seneste to år, skal fortsætte.

Nettomålerordningen giver i dag solcelleejere mulighed for at bytte sin overproduktion af el til el på andre tidspunkter, hvor solcelleanlægget ikke producerer. Det vil sige, at man trækker overproduktionen af el fra på elregningen.

Flere interesseorganisationer har frygtet, at den ville blive afskaffet. I stedet for at fjerne den, lægger regeringen op til en ændring i afregningen.

I dag bliver nettomålerordningen afregnet årligt. Det vil sige at den el solcelleanlægget producerer, bliver trukket fra ejerens elregning.

Regeringen foreslår, at det fremover bliver timeafregnet. Det vil sige, man trækker produktionen fra forbruget hver time. Man skal altså bruge strøm. når solen skinner, for at få mest ud af den nye ordning. Gør man ikke det, bliver elproduktionen solgt som overproduktion.

Energistyrelsen anslår, at det cirka er 40 procent af elforbruget der falder sammen med produktionen af solenergi.

Åbning for større anlæg

Prisen på overproduktion skal forhøjes fra 60 øre pr. kWh til i 2013 130 øre, hvorefter den vil falde år for år indtil prisen rammer 60 øre i 2017. Nye solcelleejere kan få fast låst prisen for overproduktion i 10 år.

Det betyder, at hvis du køber et solcelleanlæg i 2013 får du 130 øre pr. kWh for overproduktionen i ti år. Venter du derimod til 2014 vil du få omkring 117 øre pr. kWh i ti år osv. indtil prisen rammer 60 øre i 2017.

Derudover skal loftet på 6 kWp for private anlæg fjernes. Det vil sige, at skal være muligt for boligforeninger og lignende at investere i større solcelleanlæg.

Til gengæld bliver virksomhedsordningen afskaffet. Den giver i dag mulighed for, at solcelleanlæg skattemæssigt bliver betragtet som erhvervsvirksomhed, hvilket giver favorable skattefordele.

Ejere af eksisterende anlæg kan ånde lettet op, for regeringen lægger op til, at ejerne kan blive på den nuværende ordning i 15 år. Det gælder for solcelleanlæg, etableret før 2012. Anlæg, der er etableret i 2012, får ti år på den nuværende ordning.

Ifølge regeringen vil forslaget betyde at man sikrer tilbagebetalingstid på ti år for et solcelleanlæg, hvilket er omkring samme niveau som i dag. Det forventes, at solcellekapaciteten stiger fra 200 MW fra 2012 til mellem 700 til 800 MW i 2020, hvis regeringen kommer igennem med forslaget.

Rettelse: Før fremgik det, at alle nye anlæg fik 130 øre pr. kWh i overproduktion i 5 år hvorefter prisen faldt til 60 øre. Fejlen opstod pga. manglende oplysninger i udkastet til forslaget.

Læs også: Minister glemte oplysninger i solcelle-forslag: Nu ser ordningen bedre ud

Her er regeringens oplæg til ny støtteordning


[scribd:112290908]

Aftaleudkastet til forligskredsen


[scribd:112290910]

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det virker umiddelbart som et fornuftigt tiltag. Jeg kan godt forstå, at staten ikke vil betale halvdelen af privates anlæg, så afskaffelsen af virksomhedsordningen for private var rimelig forudsigelig. Til gengæld er det af stor betydning for "driften" og tilbagebetalingen, at nettomålerordningen fortsætter.

Hele sagen om PV og afgifter må være en kattepine for staten. De vil gerne fremme grøn energi, men afgifterne kommer til at mangle i statskassen. Det virker dog ikke fair at pålægge de øvrige elkøbere provenutabet.

Sidebemærkning til Theis Holtz Hansen: Installationsloftet er på 6 kW og ikke 6 kWh (stod der skrevet kl. 11.15).

 • 0
 • 0

Theis er undskyldt. Klimaministeriet har heller ikke fattet forskellen på Wh og Watt.

 • 0
 • 0

Artiklen på ing.dk citerer udkastet! I udkastet til aftaleteksten står der på første side, under punkt 3, at der eksisterer et loft på 6 kWh. Det kan ikke være andet end en skrivefejl og manglende fejlsøgning efter meningsforstyrrende beskrivelser.

 • 0
 • 0

Theis er undskyldt. Klimaministeriet har heller ikke fattet forskellen på Wh og Watt.

skræmmende !

 • 0
 • 0

Ja, det gik desværre lidt stærkt, men det skulle være rettet nu :)

 • 0
 • 0

Klimaministeriet har heller ikke fattet forskellen på Wh og Watt.

Det kan vi heller ikke forvente. :-)

Derimod har de forstået at det først giver staten et finansieringsunderskud efter 2016. Altså tidligst efter et ordinært folketingsvalg.

 • 0
 • 0

I debatten om sol vs. vind har det (fejlagtigt) været påstået at siden solceller anskaffes af private, så sker der ingen samfundsøkonomisk belastning, herunder at nettomålerordningen ikke lægger beslag på penge, der kunne have gået til anden VE tiltag.

Som det ses af aftalen er det ikke tilfældet. Statens provenutab skal dækkes ind og det sker ved at overføre forskellen i de samfundsøkonomiske omkostningerne til PSO-midlerne i stedet for undtagelser i skatte- og afgiftsystemet, som igen medfører udskydelse af Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Altså en udmøntning af hvad jeg hele tiden har sagt, at særligt favorisering af solceller i forhold til anden VE har alternativomkostninger, som medfører en nedsættelse af den samlede udbygning af VE.

Men det er i det mindste positivt at der kommer tal på hvor dårlig solcelleøkonomi er i forhold til f.eks. vind INDEN vi tager højde for det større andel af dansk beskæftigelse i vindmøller end solceller: 130 øre/kWh i forhold til i maksimalt 110 øre/kWh (I realiteten langt større forskel alle vindprojekter set under et). Hvis der fra solcellebranchen klages over de nye forringede vilkår, så er det bare en stor indrømmelse over den for nuværende elendige økonomi i solceller.

 • 0
 • 0

Som jeg opfatter teksten er det totalt forbud mod nye solceller, man kan jo sagtens lave timeafregning for strømmens værdi på det tidspunkt den fødes ind i nettet og den time den trækkes tilbage, uden at det påvirker noget som helst andet, men hele idéen med nettomåleordningen er at man kun laver opgørelse for afgiften af strømmen en gang om året, og hvis jeg forstår forslaget rigtigt så er den ordning lukket for nye anlæg, samtidig har man sørget for at afgifterne for strømmen fra de eksisterende anlæg, betales som PSO, dvs strømmen bliver dyrere for dem der ikke har solceller.

Hvis det vedtages i den form kan det kun svare til totalt stop for netkoblede solceller, dvs folk må købe batterier så de kan flytte strømmen fra dag til nat, og så kan el-selskabet passende købe batterier, så de kan flytte strømmen fra nat til dag, og begrundelsen er at vi skal undgå at spilde penge!

 • 0
 • 0

Med det fremlagte forslag slutter etableringen af solceller for private.

Med Timemæssig afregning, er det kun en meget lille del af vores forbrug som bliver afregnet til kr. 2,20 det vil ikke kunne betale sig at lave anlæg med 6 KW.

Hvis vi tager et anlæg som ´producerer 6000 KWh - år estimerer jeg at det kun er de 2000 KWh som afregnes inden for 1 time. Hvilket betyder at regnestykket ser således ud 2000 x kr. 2,2 = kr. 4.400 + 4000 x 1,3 = kr. 5.200 ialt kr. 9.600 pr. år. Med et højkvalitets anlæg til 125.000 kr bliver tilbagebetalings tiden nu 13 år.

Så nu skal vi alle nøjes med noget billigt Kina bras.

Godt at ministeren selv nåede at få solceller på den gamle ordning.

Det er ikke godt nok Hr. Minister

 • 0
 • 0

Nu har vi fået at vide i mange år at man skal flytte stømforbrug til om natten fordi vindmøller køre lige så godt om natten men indsutri og husstande bruger mindre om natten. Med mindre du har en solcelleanlæg. Nu skal du lad være med at bruge det om natten men bruge det om dagen! Hvordan "belaster" solcellenanlæg elnettet om dagen når elnettet har bruge for strøm på det tidspunkt?

 • 0
 • 0

I udkastet fremgår det ikke hvad der skal ske med anlæg på f. eks. skoler mv. som jo er over 6 kWp (dvs. ikke et lille anlæg) men samtidig er på årsafregning ifølge nettomålerordningen.

Som det ser ud så sker ændringerne kun for husstandsanlæggene. Eller tager jeg fejl?

 • 0
 • 0

Vil den evt. nye ordning ikke modvirke at man lægger sit forbrug om natten som hidtil har været god latin? Fruen er af miljømæssige årsager helt hysterisk med at opvaske- og vaskemaskine skal startes når vores SEE1 (Lille smart nettilsluttet dims der med tre farver viser om strømmen er billig fordi der er et lille forbrug på el-nettet) fra Sydenergi viser at der er billig strøm og det selvom vores elpris ikke er variabel. Normalt er der billigt/rigeligt med strøm fra kl 1 om nattentil ved 6 tiden, især når det blæser. Bliver den nye ordning indført vil herren af økonomiskeårsager til gengæld være helt hysterisk med det aldrig sker igen. Så skal de 2 kWh som går til opvaske/vaskemaskine forbruges om dagen hvor solcelleanlægget producerer. Så hvor smart er forslaget når det fremtidige smartgrid bliver indført.Det går vel netop ud på at omplacere en stor del af forbruget til natten. SE energi har hjemtagning af strømforbrug for hver kvarter tror jeg det er, men er det ikke kun ½ af forbrugerne i Danmark der har det? Jeg så hellere at man indførte en procentmæssig afregningsform der kunne reguleres efterhånden som solcelleanlæggene bliver billigere og eventuelt også gradueret efter anlæggets alder.

 • 0
 • 0

Med det fremlagte forslag slutter etableringen af solceller for private.

Med Timemæssig afregning, er det kun en meget lille del af vores forbrug som bliver afregnet til kr. 2,20 det vil ikke kunne betale sig at lave anlæg med 6 KW.

Helt så slet tror jeg bestemt ikke det bliver.

Men det er et dumt forslag, for det ændrer folks incentiver i forkert retning: Solcelleejere til at bruge strøm om dagen frem for om natten og det er præcist den modsatte vej vi har brug for at flytte forbruget.

Det ville være bedre at insistere på at netto-installationer skal have timeafregning både ind og ud til en spot-pris relateret pris, for det ville anspore folk til at indstille deres forbrug efter forholdende på nettet.

 • 0
 • 0

Bliver den nye ordning indført vil herren af økonomiskeårsager til gengæld være helt hysterisk med det aldrig sker igen. Så skal de 2 kWh som går til opvaske/vaskemaskine forbruges om dagen hvor solcelleanlægget producerer.

Det samme vil gælde varmepumpen og laderen til el-bilen, men den slags forbrug kommer der jo nok også et stop for, afgifterne for benzin og olie vil jo mangle i statskassen.

Er det her også et klart signal om stop for smart grid?

 • 0
 • 0

Omlægge deres forbrug til om sommeren imellem kl. 10 og 14.

Det er jo indlysende at dette forslag, fjerner motivationen for at installerer solceller hvis man har Elvarme.

Jeg håber at der er fornuftige personer i forligs kredsen som kan blokerer for ministerens forslag.

 • 0
 • 0

Jeg ser ikke rigtig nogen anden årsag til ændringen, bortset fra at det bliver lettere at skrue på priserne. Der tales stadigvæk om støtte, selvom det for nettomålerordningen egentlig blot er en aftale mellem leverandør og husholdning. Med disse ændringer overgår ordningen derimod til en art støtte, eller måske direkte en skat på strømmen, og så kan regeringen pudse glorien, selvom der kun er opnået en gevaldig komplicering. Ligesom nedsat afgift udlægges som støtte, så kan differensen fra 1,30 til 2,20 jo så betragtes som afgift.

På den måde kan vi alle få støtte. Sæt elprisen til 10kr/kWh og giv så støtte så den ender på de kendte 2,20. Hvor svært kan det være.

 • 0
 • 0

... til man tager et nyt.

For én måned siden (4. oktober) sagde Martin Lidegaard i en artikel i Jyllandsposten: "»De, der har investeret i solceller, kan dog sove helt roligt om natten. Vi kommer ikke til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Men fra det øjeblik et nyt forslag er fremlagt, vil ordningen være ændret,« siger ministeren"

Nu lægger han så alligevel op til at lovgivningen får tilbagevirkende kraft, da den kommer til at påvirke eksisterende anlæg med en overgangsperiode! Men han er jo også Radikal...

 • 0
 • 0

For at optimere sit forbrug/produktion, skal man nu styre køleskab, fryser, elvandvarmer, vaskemaskine, så ind/ud giver så tæt på nul som muligt. Hvis fryseren får lov til at køre med fuldt tryk, mens solen skinner, kan den nok holde natten igennem uden at køre. (Op-)vaskemaskinen kan godt vente med at køre til det er lyst, og elvandvarmeren skal da også op på kogepunktet til at holde resten af døgnet.

Så skal vi bare have elmåleren til at fortælle husstandscomputeren, hvad der er at rutte med, og sammen med vejrudsigten og en prioriteringsliste besluttes, hvad der skal have solstrøm nu. Og hvad der er nødt til at have købestrøm, hvis der er lavvande i kassen.

Jeg har en 12KW gennemstrømsvandvarmer, der må kunne kobles til systemet...

 • 0
 • 0

Svend: Hvis du skimmer aftalen igennem, er der allerede lagt op til at støttefordelingen er ændret. Så det er ikke et spørgsmål om at der i fremtiden skal skrues på priserne, der er i forslaget allerede en justering som ikke er muligt med den nuværende ordning. Der står i øvrigt også at de 130 øre/kWh skal trappes ned over fem år.

En anden positiv ting ved ændringen er at folk med solcelleanlæg nu tilskyndes til at spare på strømmen om vinteren.

 • 0
 • 0

Et af elementerne i et smart grid er jo netop at styre forbruget efter den ikke styrbare produktion. At det sker på lokalt plan (i den enkelte installation), er måske ikke det optimale set fra systemets side (der kan være andre timer hvor overskudsproduktionen i systemet er større), men det trækker ikke i den forkerte retning i forhold til det vi har i dag (forbrug styres ikke efter andet end komfort).

Jeg mener derfor at det er forkert at sige at forslaget sætter en stopper for smart grid. Det giver jo netop et stærkt incitament for at tilpasse ens forbrug efter den vedvarende produktion på taget.

Der er endvidere et par ekstra fordele ved at mindske udvekslingen af energi med nettet.

a) Regningen til de øvrige elforbrugere i form af PSO bidrag til garantiprisen på 1,3 kr/kWh mindskes.

b) Netto eksporten til nettet reduceres og dermed mindskes risiko for at nettet skal udbygges for at undgå for høje spændinger i lavspændingsnettet.

 • 0
 • 0

Går den ændring igennem var det godt at vi tøvede med at etablere solceller til vores jordvarmeanlæg. Det vil klart ikke kunne svare sig.

En nettomålerordning med timeafregning er da ikke nogen lille ændring.

Solceller er derefter for dem som har et stort el-forbrug om sommeren.

Ikke interessant.

 • 0
 • 0

Hvis vi tager et anlæg som ´producerer 6000 KWh - år

estimerer jeg at det kun er de 2000 KWh som afregnes inden for 1 time.

Hvilket betyder at regnestykket ser således ud

2000 x kr. 2,2 = kr. 4.400 + 4000 x 1,3 = kr. 5.200 ialt kr. 9.600 pr. år.

Med et højkvalitets anlæg til 125.000 kr bliver tilbagebetalings tiden nu 13 år.

Jeg tror ikke at regnestykket holder vand.

De 1.30 kr. man sælger sin overskudsstrøm til hver time, skal vel beskattes som personlig indkomst ?

De anlæg hvor det er dimmensioneret til årsforbrug, vil jeg tro at forbrug matcher produktion med 25% ved timeafregning - Dvs. du får 1.30 pr. kwh af 75% af anlægets produktion, som så skal beskattes som personlig indkomst.

Det må være en ommer til regeringen ! !

Ret mig gerne hvis jeg tager fejl. :-)

 • 0
 • 0

Går den ændring igennem var det godt at vi tøvede med at etablere solceller til vores jordvarmeanlæg. Det vil klart ikke kunne svare sig.

En nettomålerordning med timeafregning er da ikke nogen lille ændring.

Solceller er derefter for dem som har et stort el-forbrug om sommeren.

Ikke interessant.

Korrekt. Det harmonerer MEGET dårligt med forslagets rationele, der bl.a. siger:

Der er i dag et loft på 6 kW for de private anlæg. Det er uhensigtsmæssigt, hvis forbruget er større, eksempelvis fordi husstanden er stor, eller anlægget skal producere el til en varmepumpe. Derfor bør loftet for solceller afskaffes

Det er meget fint. men hvilken logik ser ministeren i at folk kan producere ligeså mange Watt de har lyst til på tidspunkter, hvor de ikke har brug for dem? Synes ministeren selv at det motiverer folk med varmepumpe til at installere solceller?

 • 0
 • 0

Det ville være bedre at insistere på at netto-installationer skal have timeafregning både ind og ud til en spot-pris relateret pris, for det ville anspore folk til at indstille deres forbrug efter forholdende på nettet.

Det er jo et argument der er uafhængigt af om man har solceller eller ej. :)

Jeg forstår ikke hvorfor der nøles så meget med at afregne for el til spotpriser. Der er så meget snak om smartgrid, men når alt kommer til alt, så er det jo bare et spørgsmål om at få udskiftet gamle målere og ændre afregningen (f.eks. ved lovregulering), så skal produkterne nok følge efter.

 • 0
 • 0

I udkastet fremgår det ikke hvad der skal ske med anlæg på f. eks. skoler mv. som jo er over 6 kWp (dvs. ikke et lille anlæg) men samtidig er på årsafregning ifølge nettomålerordningen.

Som det ser ud så sker ændringerne kun for husstandsanlæggene. Eller tager jeg fejl?

Som jeg forstår det, ophæves gruppe 6 ordningen og alle VE-anlæg kommer så på gruppe 4 ordning (nettoafregning på timebasis). Men effekten heraf er vel ikke så stor for daginstitutioner, skoler mm, idet strømforbrug og solcelle-produktion i store træk følges ad. Så er der sommerferielukningen, hvor der stort set intet forbruges, men hvor der så produceres til 130 øre/kWh.

 • 0
 • 0

(forbrug styres ikke efter andet end komfort).

Jeg mener derfor at det er forkert at sige at forslaget sætter en stopper for smart grid. Det giver jo netop et stærkt incitament for at tilpasse ens forbrug efter den vedvarende produktion på taget. (Citat)

Nu er det jo sådan at solcelleproduktionen de næste mange år desværre ikke rigtig vil batte noget i forhold til den store vindmølleproduktion så det vil samfundsmæssigt være tosset at få folk til at tilpasse sig deres forbrug efter tidspunktet for produktionen på taget. Du har kun delvist ret i dit synspunkt med at det udelukkende er komforten der styrer forbrugstidspunktet. Økonomien gør det samme og i takt med at elprisen stiger og der indføres pris efter forbrugstidspunkt vil komfortens betydning svinde

 • 0
 • 0

Nu er det jo sådan at solcelleproduktionen de næste mange år desværre ikke rigtig vil batte noget i forhold til den store vindmølleproduktion så det vil samfundsmæssigt være tosset at få folk til at tilpasse sig deres forbrug efter tidspunktet for produktionen på taget. Du har kun delvist ret i dit synspunkt med at det udelukkende er komforten der styrer forbrugstidspunktet. Økonomien gør det samme og i takt med at elprisen stiger og der indføres pris efter forbrugstidspunkt vil komfortens betydning svinde

Jeg skrev at indretning af forbrug efter produktionen på taget ikke nødvendigvis var det mest optimale for systemet, men en klar forbedring i forhold til den regulering der eksisterer i dag = styring efter komfort.

Det er kun en meget lille andel af de private husstande der er timeafregnede i dag. Det vil ændre sig om nogle år, men i dag er der ikke noget økonomisk incitament for at flytte forbruget efter spotprisen i husstandene.

 • 0
 • 0

"Merbesparelser ved Energinet.dk’s overtagelse af de regionale eltransmissionsnet:

Overtagelsen af de regionale net forventes at kunne bidrage til billiggørelsestiltagene med en højerereducering af omkostningerne end forudsat indeholdt i Energiaftalen af 22. marts 2012. Dette er endirekte positiv effekt på tarifferne. Besparelsen er bundet op på de synergieffekter, der blev grundigt beregnet i forbindelse med handelen med de regionale net, og kan primært tilskrives denlavere finansieringsomkostning, der både påvirker købsomkostninger såvel som fremtidigeinvesteringsomkostninger.

Reguleringseftersynet af den danske elsektor– merbesparelse:

I energiaftalen indgår, atreguleringseftersynet skal bidrage med en besparelse i 2020 på minimum 300 mio. kr. Dette er etkonservativt skøn, der alene er målrettet distributionsselskaberne. Det vurderes realistisk ateftersynet bidrager med yderligere [x] mio. kr. over hele perioden"

** Regeringen forventer således fortsat ultra lave renter = de forventer ikke at der kommer gang i økonomien. Det kan også kaldes at blæse og have mel i munden....

Energiforliget - var det ikke med VK? Mon de går med til dette?

De kr. 1,30 der afregnes for overskudsstrøm - de udløber efter 5 år, og bliver til 60 øre, mens at man selv kan få lov at beholde sin egenproducerede strøm hvis man bruger den indenfor en time.

Det er klart, at der fremover vil være et marked for batteristationer. I Tyskland har de også lavet ændringer, og her er batterier blevet en del af hverdagen. Og man skal vel bare op på 1-2 kWh, fordi store anlæg ikke kan betale sig.

 • 0
 • 0

Det er ikke mærkeligt at "Danmark er topscorer når det gælder afgift & skattetryk" For at være med til at nedbringe det danske co2 udslip er der en del skatteborger [lønmodtager] som har investeret x-antal kroner i solceller [kan oplyse at det er ikke billigt at installerer] for at anvende miljøvenlig energi. Det burde give stof til eftertanke politisk, for med den nuværende ordning vil det danske co2 udslip blive nedbragt, og så behøvede man ikke købe co2 kvoter for x-antal kroner "i et andet land" for at pynte på danmarks eget ~EGO~ De penge der så kan spares på den måde, kunne overføres til den konto hvor energiafgiften får mindre p.g.a dem som tænker miljøvenligt. I solcelle industrien ligger der også en hel del vedvarende arbejdspladser, hvor der hentes både skat og afgift til statskassen Men det er nok svært at forstå for "skatteborger" som ikke har mulighed for at tage initiativ til at skabe arbejdspladser og samtidigt vise miljøhensyn!

 • 0
 • 0

Det er ikke afregningen der 130 øre pr kwh, det er tilskuddet. Og det bliver så reduceret til 60 øre over 5 år. Hvad afregningen bliver, har jeg ikke noget bud på. Er der "negativ moms" på den strøm man sælger ?

 • 0
 • 0

Regeringens påtænkte ændring af nettomålerordningen fra årsafregning til timeafregning betyder, at

1) billiggørelsen af elforbrug om natten til kørsel med opvaskemaskiner, tørretumbler og vaskemaskiner o.lign. hermed ophører, og

2) de mørke vintermåneder med minimalt solskinstimer, hvor solcellepanelerne knap nok producerer noget videre el af betydning, bliver en årstid til fuld betaling af elforbruget på linje med alle andre, der ikke har investeret i solcelleanlæg.

Dette kommer i høj grad til at gå ud over rentabiliteten af investeringen.

Det frarådes derfor alle potentielle solcelle-investorer at droppe yderligere spekulationer i etableringen af et privat solcelleanlæg fremover - eller i det mindste at tænke sig endog særdeles grundigt om, før yderligere investering heri foretages.

 • 0
 • 0

Latterligt med timeafreging. Jeg kan se ideen med uge/måneds afregning, så man ikke gratis kan flytte produktion fra sommer til vinter. Men tåbeligt at man skal bruge strøm på hjemadressen i dagtimerne med man sidder på sin arbejdsplads og bruger strøm der i stedet for.

Det bør ikke være produktionen time for time, der er elsektorens problem, det må være sommer til vinter.

 • 0
 • 0

Hvad sker der med mulighed for afskrivning hvis virksomhedsordning bliver droppet? Det er vel også et anseligt beløb?

 • 0
 • 0

Forslaget er en massakre, der vil medføre et stop for privat investering i solenergi.

Se her med (lidt) mere ædruelige tal.

Hvis vi tager et 6kW anlæg som producerer 5000 KWh årligt og en typisk husstand, som forbruger 5000 KWh

Jeg estimerer at kun ca. 15%=750 KWh solstrøm forbruges indenfor den time, hvor det produceres og derfor falder under den nye nettomålerordning. Det er så skævt pga. de modsatrettede års- og døgnudsving i produktion og forbrug. Private bruger typisk strøm om aftenen til madlavning, tøjvask osv. og om natten til opvarmning med varmepumper ol. Og mest opvarmning om vinteren. Selv med et konstant forbrug over et år kommer man næppe over 25% sammenfald i forbrug og produktion.

Nu ser regnestykket således ud:

1.-5. år, gennemsmit på år: 750 kwh x kr. 2,2kr/kwh = kr. 1650 + 4400 kwh x (1,3+0,60)/2 = kr. 4.180 ialt kr. 5.830.

6.-10 år: 750 kwh x kr. 2,2kr/kwh = kr. 1650 + 4400 kwh x 0,60 = kr. 2.640 ialt kr. 4.290.

Værdi af produktion på 10 år: kr. 50.450. Og så skal man vel betale skat heraf?

Jeg vil gerne se hvor man kan købe et 5kw solcelleanlæg til den pris! Solceller er stendødt fra 2013.

 • 0
 • 0

år 1 : 1,3kr ... år 5 : 0,6kr Jeg bruger næsten intet strøm mens solen skinner, så lad os sige jeg laver 6KWh om året, og anlæget koster mig 100KKr i installation. Efter 5år har jeg haft en indkomst på min. (60001,3+46000*0,6) 22.200kr, og efter skat er det ca. 10Kr., hvilket helt sikkert er mindre end mit anlæg til 100KKr har tabt i værdi på de 5 år. Den investering skal man vist være politiker for at tage.

FORSLAG: Bevar nettomåler ordning, og lad solcelle ejerne betale for transport af strøm. Lad det være muligt for boligforeninger eller private at have anlæg der ikke er i forbindelse med bebyggelsen, og stadig bruge nettomåler ordning, mod at de betaler for transport af strøm. Lige meget hvilken løsning der kommer på bordet, angiv de beløb man kan regne med 10 år ud i fremtiden, så man kan se om investeringen betaler sig.

MVH Casper

 • 0
 • 0

[quote]Det ville være bedre at insistere på at netto-installationer skal have timeafregning både ind og ud til en spot-pris relateret pris, for det ville anspore folk til at indstille deres forbrug efter forholdende på nettet.

Det er jo et argument der er uafhængigt af om man har solceller eller ej. :) [/quote] Der står "ind og ud" jeg tror bestemt det er møntet på solceller eller minimøller.

Bortset fra det tror jeg godt jeg ved hvad du mener, man kan jo sagtens afregne en spotpris difference per time, og stadig afregne afgifterne efter det årlige nettoforbrug, det vil jo være retfærdigt hvis solcelle ejeren leverer på samme til som alle de andre solcelle ejere om sommeren(=billig kWh pris), og tager strømmen tilbage i spidslast (=dyr kWh pris), men forslaget går jo på at stoppe ordninger der fungerer.

 • 0
 • 0

Lad det være muligt for boligforeninger eller private at have anlæg der ikke er i forbindelse med bebyggelsen, og stadig bruge nettomåler ordning, mod at de betaler for transport af strøm.

Det er ikke transporten der er hovedproblemet. Det er opbevaringen af strømmen du bør betale for. Og det kommer du til med timeafregning.

 • 0
 • 0

Det er ikke transporten der er hovedproblemet. Det er opbevaringen af strømmen du bør betale for. Og det kommer du til med timeafregning.

Nej, opbevaringen er INTET problem!! Det eneste det drejer sig om er, at staten mister afgifter. Al slags VE koster samfundet/staten penge - det er hjernedødt ikke at lade nettomålerordningen fortsætte. Mistede afgifter skal hentes andet sted, naturligt på fossil afbrænding, så vi får speedet omstillingen til VE op.

 • 0
 • 0

Det bør ikke være produktionen time for time, der er elsektorens problem, det må være sommer til vinter.

Elsektoren har slet ikke noget problem, heller ikke sommer til vinter. vind og sol indvirker nemlig positivt på hinanden, dog kun så længe det årlige kWh bidrag ligger i forholdet 10/90 til 20/80 det lave den lave andel mellem 10-20 til solcellerne, vi er altså langt bagefter med solen.

Om vinteren yder havvindmøllerne rigeligt til at de både kan fylde udlandskablerne og levere den udlånte solenergi fra sommeren tilbage, vi bruger også mere, men vores forbrugs stigning er ikke så stor som vindmøllernes produktions stigning,

Om sommeren og i dagtiden fortrænger solcellerne energien fra kraftværkerne eller fra udlandskablerne, her er den normale retning ind i landet, dvs hvis der kommer bidrag fra vind, skal det først ophæve importen, og dernæst, er den fulde kapacitet stadig til rådighed for vindmøllerne(til eksport hvis det skulle blæse), man kan sige at om sommeren hvor vinden ikke yder så meget, har vi dobbelt kapacitet på udlandkablerne, en kapacitet som er oprettet af hensyn til eksport af vind om vinteren, og som det er tåbeligt at vi ikke udnytter lidt af om sommeren.

Solcellerne giver altså bedre udnyttelse af vores investeringer i infrastruktur, og gør det nemmere/billigere at være elselskab.

 • 0
 • 0

Det forslag giver kun mening hvis forbrugerne samtidig lægges over på både timeafregning generealt, samtidig med at vi over døgnet får varierende elpriser. Hvordan det skal implementeres med den nuværende bestand af målere er svært at se.

At sælge til 1,30 og købe til 2,20 er der ikke meget mening i, og at man vil have skubbet forbruget til de timer hvor strømmen er billig, støtter forslaget umiddelbart ikke.

Det virker heller ikke som om det indgår i en større strategisk sammenhæng, eller også fremgår den bare ikke.

Men at Dansk Energi har en meget stærk lobbyorganisation, fremgår vist tydeligt.

 • 0
 • 0

"Energistyrelsen anslår, at det cirka er 40 procent af elforbruget der falder sammen med produktionen af solenergi." Jeg har lige kontrolleret, hvordan det ser ud hos os, og det er 6% af vores forbrug der falder sammen med produktionen fra solcellerne, og jeg kan hører på andre, at det er meget normalt, men nu har vi så 10 år til, at omlægge vores forbrug til dagtimerne, hvor fornuftig det så er.

 • 0
 • 0

Hvis det forslag bliver fremtiden for solceller, vil kun de, der har (og har råd til) aircondition, kunne få noget ud af solceller. Så det er da nok et forsøg på at få folk til at bruge mere el? Så kan man jo senere straffe (afgiftsbelægge) dem, der gør det.

vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

Det er meget fint. men hvilken logik ser ministeren i at folk kan producere ligeså mange Watt de har lyst til på tidspunkter, hvor de ikke har brug for dem? Synes ministeren selv at det motiverer folk med varmepumpe til at installere solceller?

Hvorfor skal de motiveres med andres penge?

Der er stadig en stor støtte i det forslag, 1,3kr/kWh på el produceret og ikke forbrugt indenfor 1 time er ret meget, taget i betragtning hvad elprisen på det åbne marked er.

Den gamle ordning var galimatias: Først får man håndværkerfradrag på opsætningen af anlægget, hernæst er der gratis transport af el frem og tilbage på matriklen, alt sammen inkl. afgiftsfritagelse.

Afgiftsfritagelsen er fin for det man producerer og selv forbruger - men med el som kræver omgående transport, er det næppe optimalt at gøre transporten gratis. Man producerer strøm til naboerne som er på arbejde i dagtimerne - der skal ret mange frysere og køleskabe til for at forbruge produktionen fra blot et 6kW anlæg på en god solcelle dag.

 • 0
 • 0

Det var vise ord. Lad os endelig få købt nogen batterier. Så kan vi starte LYAC op igen. På de nedlagte fossile værker, som f. eks. Aabenraa Højspændingsværk. Det er det, nogen kalder " køre rundt systemet ", det virker rigtig godt. Så kan der også lægges en masse afgifter på batterier.

 • 0
 • 0

Det frarådes derfor alle potentielle solcelle-investorer at droppe yderligere spekulationer i etableringen af et privat solcelleanlæg fremover - eller i det mindste at tænke sig endog særdeles grundigt om, før yderligere investering heri foretages.

På markedsvilkår var investeringen på forhånd vanvittig. Der skal ikke regnes ret længe på det før det går op for en hvilken type ordning nettomåleordningen var. Ren og skær lokkemad fra politisk side.

Sæt pengene i rigtige investeringer i stedet for at plastre tagene til i grimme solceller der producerer alt for lidt strøm i forhold til investeringens størrelse.

 • 0
 • 0

jeg er stort set enig med mogens ---hertil kommer følgende fakta---

---- nettoordningen gælder i mange lande--- også i usa--- og det er en ubureaukratisk måde at få folk til at investere i grøn energi

--- nu har det hidtil lydt fra lidegård at vi skal have flyttet forbruget til nattetimerne for at udnytte vindmølleenergien her gør vi så det modsatte---det er jo ligesom molboerne

--- det vil helt sikkert medføre at folk investerer i batterier hvilket fra et samfundssynspunkt ikke er økonomisk forsvarligt ej heller til gavn for miljøet

Man kunne køre videre med nettoordningen og blot have afskaffet retten til at afskrive på solcellerne så ville den stigning der kommer når tilstrækkeligt mange fabrikanter er gået konkurs regulere markedet tilpas. Magen til makværk og kompleksitet ved dette forslag skal man lede længe efter.

 • 0
 • 0

Hvorfor skal de motiveres med andres penge?

Tilsvarende kunne du sige at når nu staten har motiveret folk til at købe små energieffektive biler, som dermed resulterer i mindre registreringsafgifter, så har man også "motiveret folk med andres penge".

Sandheden er at den danske ordning (indtil nu) kun kunne lade sig gøre fordi vi havde et højt afgifts niveau på støm og pengene folk fik ud af det var sparede afgifter af strøm, der ikke blev brugt. Hvis du generelt mener at folk bruger dine penge, hvis de ikke foretager sig afgiftsbelagte ting, så kan vi fortsætte den diskussion i en anden tråd.

Der er stadig en stor støtte i det forslag, 1,3kr/kWh på el produceret og ikke forbrugt indenfor 1 time er ret meget, taget i betragtning hvad elprisen på det åbne marked er.

Hvis man da så bare kunne afregnes efter time spot-prisen både for produktion og forbrug, så var sagen noget anderledes.

Afgiftsfritagelsen er fin for det man producerer og selv forbruger - men med el som kræver omgående transport, er det næppe optimalt at gøre transporten gratis.

Den er ikke gratis. transporten betales ligesom alt andet el af den, der bruger strømmen.

 • 0
 • 0

Hvis man da så bare kunne afregnes efter time spot-prisen både for produktion og forbrug, så var sagen noget anderledes

Peter

og så betale afgift af den indgående strøm som altid.

 • 0
 • 0

Med det fremlagte forslag slutter etableringen af solceller for private.

Med Timemæssig afregning, er det kun en meget lille del af vores forbrug som bliver afregnet til kr. 2,20 det vil ikke kunne betale sig at lave anlæg med 6 KW.

Hvis vi tager et anlæg som ´producerer 6000 KWh - år estimerer jeg at det kun er de 2000 KWh som afregnes inden for 1 time. Hvilket betyder at regnestykket ser således ud 2000 x kr. 2,2 = kr. 4.400 + 4000 x 1,3 = kr. 5.200 ialt kr. 9.600 pr. år. Med et højkvalitets anlæg til 125.000 kr bliver tilbagebetalings tiden nu 13 år.

Så nu skal vi alle nøjes med noget billigt Kina bras.

Godt at ministeren selv nåede at få solceller på den gamle ordning.

Det er ikke godt nok Hr. Minister

hmmm billigt Kina Bras nu er det bare sådan at næsten alle celler produceres i Kina

 • 0
 • 0

Har læst næsten alle indlæg på bloggen her. Spændende;0) Jeg mangler nogle tal for hvor stor en del af solcelleproduktionen man normalt vil forbruge dagligt. Et indlæg skriver, at han selv anvender 6% af den producerede strøm på en dag. En anden estimerer at der anvendes 2000 kWh ud af en produktion på 6000 kWh/år.

mit lille anlæg på 3,6 kWp har produceret 227 kWh siden den 18/9, og der er "solgt" eller oplagret 205 kWh hos mit elselskab SEAS -NVE. Dvs, at jeg her i efteråret forbruger under 10 % af den solenergi jeg producerer. Og det var jo ikke meget! Med det lille eget forbrug, bliver det dyrt for nye solcelleejere.

 • 0
 • 0

@ Uffe Merrild

Sæt pengene i rigtige investeringer i stedet for at plastre tagene til i grimme solceller der producerer alt for lidt strøm i forhold til investeringens størrelse.

Synes du at det er kønnere med gamle mos- & algebelagte etrnittage, som man ikke engang kan se den oprindelige farve på.???

Hvis vi skal vente til produktionen af hardwaren er billig nok, bliver produktionen aldrig effektiviseret nok til at det bliver billigere, og det tager d.d. ca. 10 år inden vi får nyere teknologi, der giver en 2-cifret stigning i effektiviteten, UDEN at prisen stiger tilsvarende, og så får vi s.. aldrig noget reelt VE.

 • 0
 • 0

I debatten om sol vs. vind har det (fejlagtigt) været påstået at siden solceller anskaffes af private, så sker der ingen samfundsøkonomisk belastning, herunder at nettomålerordningen ikke lægger beslag på penge, der kunne have gået til anden VE tiltag.

Som det ses af aftalen er det ikke tilfældet. Statens provenutab skal dækkes ind og det sker ved at overføre forskellen i de samfundsøkonomiske omkostningerne til PSO-midlerne i stedet for undtagelser i skatte- og afgiftsystemet, som igen medfører udskydelse af Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Altså en udmøntning af hvad jeg hele tiden har sagt, at særligt favorisering af solceller i forhold til anden VE har alternativomkostninger, som medfører en nedsættelse af den samlede udbygning af VE.

Men det er i det mindste positivt at der kommer tal på hvor dårlig solcelleøkonomi er i forhold til f.eks. vind INDEN vi tager højde for det større andel af dansk beskæftigelse i vindmøller end solceller: 130 øre/kWh i forhold til i maksimalt 110 øre/kWh (I realiteten langt større forskel alle vindprojekter set under et). Hvis der fra solcellebranchen klages over de nye forringede vilkår, så er det bare en stor indrømmelse over den for nuværende elendige økonomi i solceller.

Måske lidt ensidig at satse på vindenergi. Hvilken vedvarende energi skal forsyne os om 100 år når det ikke blæser ??? Jeg ser solceller som et fornuftig tilskud til energinettet og ja det er nok en teknologi der er i sin startfase. De samme argumenter kunne man have kommet med, da vindmøllerne begyndte at dukke op. De fik også massive tilskud og der blev grinet på samme måde ... hvorfor skal vi have de grimme urentable møller, der ikke kan klare sig i kampen med kul/atomkraft uden massive tilskud.

 • 0
 • 0

De samme argumenter kunne man have kommet med, da vindmøllerne begyndte at dukke op. De fik også massive tilskud

Netop.

På samme måde skal støtten til solceller reduceres i takt med faldende priser og stigende ffektivitet.

 • 0
 • 0

Jeg har lige fået smadret den sydvendte del mit nye og flotte tagpaptag for at få plads til 6 kW solceller. Om ti år når jeg ikke længere er på den gamle ordning, ville jeg vel hellere have haft mine solceller siddende med en procentdel mod øst og en procentdel mod vest (jeg har alle muligheder). På den måde ville jeg producere el til både kaffemaskinen om morgenen og komfuret om aftenen - i hvert fald i den lyse halvdel af året. For jeg bruger næsten ikke strøm midt på dagen og solceller lader sig ikke bare flytte. Med andre ord syntes jeg, at timeafregning er noget svineri at indføre for os, som allerede har handlet og som ellers (måske) ville have valgt en anden løsning.

Har jeg ret i, at jeg ville have placeret solcellerne anderledes, hvis jeg havde vidst bedre?

 • 0
 • 0

Måske lidt ensidig at satse på vindenergi. Hvilken vedvarende energi skal forsyne os om 100 år når det ikke blæser ???

Vandkraft fra Norge og Sverige, biobrændsler og måske forskellige andre former for lagre. Der er flere fuldskalaforsøg i gang med varmelagring. Solceller giver næsten ingen energi om vinteren i Danmark hvor vores energibehov er størst.

 • 0
 • 0

Den er ikke gratis. transporten betales ligesom alt andet el af den, der bruger strømmen.

Netop under nettomålerordningen var transporten jo netop gratis.

Den der betaler din overskudsproduktion betaler for transport af strømmen til sig (og så ignorerer vi betalingen af strøm fra dig til nettet. Produktionsenheder betaler faktisk også en produktionstarif).

Men når du så "trækker din strøm tilbage" senere, er der ingen der betaler for transporten her, som så produceres andensteds. Så du sender strøm ud på et tidspunkt og tager det tilbage på et andet - alt sammen gratis - imens en som bruger strøm betaler en gang fra transport, om det kommer fra et kraftværk eller dig.

 • 0
 • 0

Nu er landspolitikere dog kommet i bås for sig selv - magen til svineri overfor folket skal man lede længe efter. Føj for den lede nogle utroværdige tåber "vi" har sat i spidsen for dette land!

 • 0
 • 0

Tilsvarende kunne du sige at når nu staten har motiveret folk til at købe små energieffektive biler, som dermed resulterer i mindre registreringsafgifter, så har man også "motiveret folk med andres penge".

Du har ikke tænkt over pengestrømmens retning, prøv lige at læse mit indlæg igen, og tænk på at pengene til bilkøb går ud af egen lomme, mens penge til statsstøtte til solceller (gratis transport, gratis energilagring) kommer fra stat til individ.

Hvis man da så bare kunne afregnes efter time spot-prisen både for produktion og forbrug, så var sagen noget anderledes.

Du mener vel spotpris plus afgifter? Fint med mig, men betal for transporten.

Den er ikke gratis. transporten betales ligesom alt andet el af den, der bruger strømmen.

Det er da fjollet at den der lægger strøm ud på nettet ikke skal betale for at bruge nettet hverken når han lægger strøm ud eller når han trækker det tilbage igen. Lige så vel som ham der trækker strøm fra nettet også skal betale for den service han får?

 • 0
 • 0

Du mener vel spotpris plus afgifter? Fint med mig, men betal for transporten.

@Uffe, Transportdelen er forsvindende lille og det er stadig ikke problemet. Problemet er at staten taber indtægt.

 • 0
 • 0

Du har ikke tænkt over pengestrømmens retning, prøv lige at læse mit indlæg igen, og tænk på at pengene til bilkøb går ud af egen lomme, mens penge til statsstøtte til solceller (gratis transport, gratis energilagring) kommer fra stat til individ.

Det er noget sludder. I begge tilfælde er de penge statskassen kommer til at mangle fra manglende afgifter. Nettomålerordningen ville være meningsløs, hvis ikke vi havde høje afgifter i DK.

Du mener vel spotpris plus afgifter? Fint med mig, men betal for transporten.

Ja, det er fint for mig at betale noget af transport den ene vej. (den anden vej betales af modtageren af strømmen som altid).

 • 0
 • 0

Det er da fjollet at den der lægger strøm ud på nettet ikke skal betale for at bruge nettet hverken når han lægger strøm ud eller når han trækker det tilbage igen. Lige så vel som ham der trækker strøm fra nettet også skal betale for den service han får?

Det gør man også i og med, at solcelleanlæg lægger strøm ud i de timer hvor prisen er højest og ejeren så trækker ind når det er billig om natten - eller tider på året, hvor der er masser af overskudsstrøm fra sverige/norge. I regeringsterminologi kan man sige at solcelleejeren har et provenutab.

Hvis jeg sætter 100 Kr i banken, så forventer jeg også min saldo stiger med 100 kr. Dette forslag omsat vil betyde min banksaldo stiger med 60 kr hver gang jeg sætter 100 ind. Egentligt underligt der ikke findes en bankkontoafgift i dette land !

Det naturlige må være, at elforbrugeren betaler et fast abonnement, som dækker udgifter til infrastrukturen og dernæst en kWh pris, som er den rå elpris. Som i dag hvor det er muligt at købe sin el hos hvilket selskab man vil, så burde det også være naturligt at solcelleejeren kunne sælge sit el til hvilket som helst selskab. De forskellige selskaber kunne så tilbyde time- eller dagsafregning + andre parametre alt efter hvordan de vil udbyde sig i konkurrencen.

 • 0
 • 0

Jeg går for tiden og drømmer om etablering af solcelle anlæg til det kollegium hvor jeg bor, hvilket jo skulle blive perfekt tilgodeset nu efter som Hr. Ministers oplæg jo skal gøre langt mere attraktivt for boligforeninger mv. Men jeg kan ikke rigtig få matematikken til at hænge sammen.

Jeg har netop modtaget et tilbud på et anlæg som forventes at producere 320.408 kWh/året til den nette sum af 6.663.336 kr. excl financiering.

Hvis det bliver etableret i 2013 så kan vi altså forvente en årlig indtægt de første 10 år på 320.408 kWh * 1,30 kr = 416.530,4 kr. Alt efter beskatningen tager det altså omkring 16 år før anlægget er betalt ud hvis al strøm bliver solgt.

Når jeg vælger at beregne med kun den faste indtægt er det fordi det er svært at gætte på hvor meget strøm vi bruger i dagtimerne og om sommeren. Som så mange andre burde de studerende jo gerne være ude om dagen og forbruge hjemme i dagtimerne. Der ud over så ved jeg at vi har en fastpris aftale, formentlig til omkring 40 øre/kWh ex moms og afgifter (http://www.dongenergy.dk/erhverv/El/vaelgp...) Hvordan det præcis kommer ind i ligningen kan jeg heller ikke helt gennemskue.

Er der nogen der kan hjælpe mig med matematikken så jeg rammer Hr. Ministers ca. 10 års tilbagebetalingstid?

 • 0
 • 0

Når man tilslutter sig nettet er der en tilslutningsafgift , pt ca. 20.000 kr + moms, og herudover er der en årlig målerleje så man har allerede betalt for at bruge nettet og staten har også fået sit så den snak om at man ikke bare kan bruge det man har betalt for må forstumme.

 • 0
 • 0

er ganske tydelig. Det handler om afgifter til Statskasssen og ikke energibesparelse. Hvis en borger skal tro på dette forslag (og mange andre forslag fra politisk hold) bør det indeholde en passus om at der ikke ændres på grundlaget de næste 10 år. Se hvordan det gik med private vindmøller. Så snart der åbnede sig en mulighed for at "krasse" en afgift blev den udnyttet. Resultat: Ingen privat vindmølleinvestering i dag. Er der nogen der tør tro på at en finansminister ikke om ganske få år eller måske blot måneder piller i grundlaget igen. Hvad gør den sagesløse borger der er bondefanget med et 150.000 kr anlæg på taget. Da staten ødelagde vindmølleindtjeningen nedlagde vi vore vindmøller i vindmøllelauget. Det bliver ikke nemt at gøre det samme med solcelleanlægget hvis det samme sker igen. Og det gør det.......sporene skræmmer. Kan du se pointen?

 • 0
 • 0

Hvor er jeg tosset!!!

 • hvem kunne tænke sig at deltage i et gruppesøgsmål mod staten, hvis det her forslag bliver vedtaget?

Nu er nok, nok.

 • 0
 • 0

Hvad gør den sagesløse borger der er bondefanget med et 150.000 kr anlæg på taget.

Spørg dog den eks-skatteminister der indførte denne tåbelige uholdbare ordning - i stedet for den energiminister, der nu har fået ansvaret for at rydde op!

(Skatteministeren hed Troels Lund Poulsen)

Desuden er ingen jo mere sagesløse, end at man i det mindste kan forsøge at tænke selv. Har man fulgt med her i debatten, har problemet med solceller på den eksisterende nettomålerordning været stillet til skue i årevis - selv inden TLP indførte ordningen.

Budskabet har dog været tungt overdøvet af et hastigt stigende antal euforiske solcelleinvestorer - som nu alle er sure - men det var jo ventet.

Til ham der har fejlinvesteret; Bad luck! - Næste gang; tænk selv og tag ansvar for dine egne spekulationer!

 • 0
 • 0

Til ham der har fejlinvesteret; Bad luck! - Næste gang; tænk selv og tag ansvar for dine egne spekulationer!

Enig ... men der er nok mange som endnu mere fortryder at de investerede en stemme i rød blok, som netop ved sidste valg proklamerede at der skulle investeres og satses væsentlig mere på grøn energi, og at grøn energi skulle være motoren for skabelse af mange danske arbejdspladser i fremtiden.

Lyden har fået en anden lyd efter afgiftskassen er tom og den danske jantelovs missundelse gnaver (hvorfor må nabo'en få lidt bedre el-økonomi end mig ?).

I typisk dansk ånd pålægger vi hinanden flere afgifter og bilder os ind vi får et mere retfærdigt samfund og flere arbejdspladser ud af det. Nej, det er en dødsspiral ....

 • 0
 • 0

Mener Søren Lund virkelig, at alle borgere i dette land - i en naturlig mistillid til om politikerne vil stå ved deres lovgivning - bør sætte sig ned og analysere på kryds og tværs, om enhver given investering kan få lov at overleve politisk?

Politikerne ved jo ikke engang selv, hvad de mener om en måned!!!

Jeg håber, at der er tale om det mest uovervejede indlæg, der er kommet i denne debat. Og at Søren Lund står alene. Politikerne vil i så fald aldrig kunne lave langsigtede incitamentstyrede programmer for at påvirke borgerne i et bestemt retning, som man mener er hensigtsmæssigt for samfundet - for der kommer bare en og siger "BAD LUCK!!! Du bed på!!!"

Lovgivning med tilbagevirkende kraft er tillidsnedbrydende, og mistillid er netop et stor spiller i den nuværende økonomiske krise.

 • 0
 • 0

Vi har kun på skrømt nogert, der hedder energipolitik. Når det kommer til stykket har vi "kun" skattepolitik. Hver gang jeg, som repræsentant for SDE, har været til møde med en energiminister, har jeg efterlyst om ikke skatteministeren mangler, for alle de "gode" ideer, en energiminister måtte have, skal alligevel konfimeres (eller skydes ned) af skatteministeren.

vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

@Søren

[quote]

Til ham der har fejlinvesteret; Bad luck! - Næste gang; tænk selv og tag ansvar for dine egne spekulationer!

Du har naturligvis ret. Man bør ikke investere i noget som helst, som staten har mulighed for at ændre vilkårene for senere. Kort og godt: la' vær'. (Ironi kan forekomme)

 • 0
 • 0

Mener Søren Lund virkelig, at alle borgere i dette land - i en naturlig mistillid til om politikerne vil stå ved deres lovgivning - bør sætte sig ned og analysere på kryds og tværs, om enhver given investering kan få lov at overleve politisk?

Nej, han baserer det nok mere på en forventning om at folk har en almindelig sund fornuft (hvilket som bekendt er ret ualmindeligt).

Når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det nok.

Det er ligesom huller i skattelovgivningen - så snart nok begynder at udnytte dem, bliver de lukket. Hvis du har lånt til et hus, og skal betale en halv million om året i renter, som du havde regnet med kunne trækkes 100 % fra i skat, så er det stadig dit problem, når skattereglerne ændres så du kun kan trække 50 % af renterne fra i skat - fordi hele landet har belånt sig op over ørerne, for at udnytte en skatteregel.

 • 0
 • 0

man skal beskattes af indtægter.

Er det med i regnestykket at indkomster fra salg af el åbenbart ikke er skattefri?

Dvs. man får altså ikke 122øre / kwh og kan derefter nådigst få lov til at købe det samme tilbage til 222 øre / kwh.

Regnestykket bliver 122 øre MINUS skat og derefter kan du købe til 222 øre. Dvs. 222 øre / 60 øre. Og den dag betalingen falder til 60øre så er det mao. dobbelt så slemt.

Mao. En samlet beskatning på (i bedste fald) cirka 350% og senere på over 700% på et direkte samfundsgavnlig input til samfundet - noget som giver gratis energi i mange år og som ikke forurener.

Jeg håber da, der er nogen som kan afkræfte mit regnestykke for ellers er det direkte oprørende og sindssygt det som påtænkes.

 • 0
 • 0

Hvis folk er på kontanthjælp eller A-kasse - så skal indtægten også modregnes? Da man har et "firma" med indtægt?

Jamen lad os da endeligt jorde alle de middelklasse familier vi kan.

Sig mig, hvad er der gået galt i hovedet for regeringen? Er de fuldstændigt afkoblet fra enhver fornuft og rimelighed samt kontakt med virkeligheden?

 • 0
 • 0

Det gør man også i og med, at solcelleanlæg lægger strøm ud i de timer hvor prisen er højest og ejeren så trækker ind når det er billig om natten - eller tider på året, hvor der er masser af overskudsstrøm fra sverige/norge. I regeringsterminologi kan man sige at solcelleejeren har et provenutab.

Hvis jeg sætter 100 Kr i banken, så forventer jeg også min saldo stiger med 100 kr. Dette forslag omsat vil betyde min banksaldo stiger med 60 kr hver gang jeg sætter 100 ind. Egentligt underligt der ikke findes en bankkontoafgift i dette land !

Det naturlige må være, at elforbrugeren betaler et fast abonnement, som dækker udgifter til infrastrukturen og dernæst en kWh pris, som er den rå elpris. Som i dag hvor det er muligt at købe sin el hos hvilket selskab man vil, så burde det også være naturligt at solcelleejeren kunne sælge sit el til hvilket som helst selskab. De forskellige selskaber kunne så tilbyde time- eller dagsafregning + andre parametre alt efter hvordan de vil udbyde sig i konkurrencen.

Dagspris for strøm og aftenpris for strøm er identisk - forbruget er i alt fald.

I øvrigt bør prisen blot følge den aktuelle strømpris per time eller som nu hvor man har en fast pris døgnet rundt.

Det er bare fjollet at man kan slippe for at betale for energilager og transport bare fordi man har solceller. De gør begge problemer større.

Din bankanalogi er ikke retvisende i øvrigt. Det her forslag svarer til at når du sætter 100kr ind, så får du 250kr igen i stedet for 500kr. Og så hyler folk op om at de får et tab, de skulle tage og regne på det i stedet.

 • 0
 • 0

Det er noget sludder. I begge tilfælde er de penge statskassen kommer til at mangle fra manglende afgifter. Nettomålerordningen ville være meningsløs, hvis ikke vi havde høje afgifter i DK.

Ja, det er fint for mig at betale noget af transport den ene vej. (den anden vej betales af modtageren af strømmen som altid).

Vi taler forbi hinanden. Jeg er helt enig i din betragtning om nettomåleordningen og afgifterne.

Min pointe drejer sig om, at man ikke betaler for en vare man modtager (nettomåleordningen om vinteren betaler man hverken for lager eller transport) kontra at købe en bil som man betaler for.

Der er naturligvis nogen der betaler for strømmen der leveres til solcelleejerne om vinteren, og det er alle de andre elkunder (elprisen vil stige for at kompensere for standby kapacitet der ikke udnyttes om sommeren samt transport af strøm) og skatteydere (manglende afgiftsindtægter af den strøm der produceres i måneder hvor solcellerne ikke yder ret meget).

 • 0
 • 0

I øvrigt bør prisen blot følge den aktuelle strømpris per time eller som nu hvor man har en fast pris døgnet rundt.

Uffe, jeg går ud fra du mener alle el-abonnenter ! Det rimelige må være, at afregningsfrekvensen for salg er ens med afregningsfrekvensen for køb. Jeg ser ingen grund til at køre det helt ud i mikrometer retfærdighed (ja - det skulle da kun være for at tilfredsstille jantelovsrytterne), det er trods alt stadig mikro-VE anlæg vi taler om.

 • 0
 • 0

Uffe, jeg går ud fra du mener alle el-abonnenter ! Det rimelige må være, at afregningsfrekvensen for salg er ens med afregningsfrekvensen for køb. Jeg ser ingen grund til at køre det helt ud i mikrometer retfærdighed (ja - det skulle da kun være for at tilfredsstille jantelovsrytterne), det er trods alt stadig mikro-VE anlæg vi taler om.

Jeg synes umiddelbart ikke at afregningsfrekvensen skal være ens for køb eller salg - ligesom prisen heller ikke er ens. Det er jo det som alle solcelleejere kæmper for, de vil have 2,1kr per kWh men det lokale KV værk får ca. 30øre/kWh.

Set i den sammenhæng er solceller en ren tabsgivende forretning. Denne påstand har jeg fremført mange gange, men det har ikke forhindret folk i at investere over 100.000kr i solcelle anlæg.

De har ikke nogen garanti for deres afkast udover specielle regler for afgifter og skatter - en farlig samarbejdspartner.

 • 0
 • 0

Skattetænkere, talknusere og gammelkloge. Jeg købte, efter overvejelser, i februar 2012 et solcelleanlæg til mit tag. Jeg købte danske paneler og dansk inverter. Det var danske håndværkere til at montere. Jeg ønskede at bruge solens energi til at drive mit varmeanlæg, støvsuger, plæneklipper og min i horisonten næste bil. Jeg havde ikke hævet mine LD - penge. Og såre simpelt, uden at jeg nævner eet tal, hævede jeg LD - kronerne. Jeg fik eet tilbud på et anlæg. Uden at få een krone i afslag, købte jeg. Jeg kendte reglerne for solcelleanlæg. Måleren kunne køre forlæns og baglæns. Der skulle gøres regning een gang årligt. Højst 6000 kwh. Håndværkerfradrag på selvangivelsen og anlægget var min ejendom. Argumeneterne for solceller.: 1. Hvis nogen skal ha solceller, er det mig. Jeg har et hus med en 45" taghældning, nærmest lige imod syd. 2. Ingen skygger overhovedet. 3. Fossile brændstoffer slipper op før solen går ud. Vi skal ha gang i noget alternativt, til de kommende generationer. 4. CO2 er et problem på et højt internationalt niveau. Burde være det. 5. Med solen som energikilde føler jeg mig nogenlunde sikker. Jeg tror den har skabt en hel del liv på jorden.

 • 0
 • 0

[quote]Mener Søren Lund virkelig, at alle borgere i dette land - i en naturlig mistillid til om politikerne vil stå ved deres lovgivning - bør sætte sig ned og analysere på kryds og tværs, om enhver given investering kan få lov at overleve politisk?

Nej, han baserer det nok mere på en forventning om at folk har en almindelig sund fornuft (hvilket som bekendt er ret ualmindeligt). [/quote]

Når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det nok.

Apropos!

Det skyldes nu nok nærmere at Søren har et tag, der vender forkert og har for lille rejsning, til at kunne montere solceller på og få en fornuftig produktion nogenlunde sammenfaldende med hans forbrug - samtidig med at han har en rethaverisk og misundelig natur ;o)

Politikkere er notorisk uvederhæftige og udviser ofte en overraskende mangel på fornuftig reaktion, på udviklingen i samfundet ofte med karakter af løftebrud. En erfaring som ældre medborgere ikke mangler.

Efterhånden vil der givetvis vise sig muligheder for at forbedre økonomien i bestående anlæg; men merudgifter slipper investorerne næppe for.

@ Flemming

De har ikke nogen garanti for deres afkast udover specielle regler for afgifter og skatter - en farlig samarbejdspartner.

Der var ikke specielle regler for skatter og afgifter, de indføres først med den nye ordning. Der var en fornuftsbetonet ordning - en farlig samarbejdspartner med kort levetid i dansk politik.

 • 0
 • 0

Jeg synes umiddelbart ikke at afregningsfrekvensen skal være ens for køb eller salg - ligesom prisen heller ikke er ens. Det er jo det som alle solcelleejere kæmper for, de vil have 2,1kr per kWh men det lokale KV værk får ca. 30øre/kWh.

Nej, som jeg også skriver, så burde solcelleejere også kunne købe deres strøm på timebasis. For det er vel også meget rimeligt så, at de har mulighed for at købe noget af den billige natstrøm (du ved den vi plejer at forære til tyskerne).

Jeg kunne også se det rimelige i, at hvis man sender "grøn" strøm ud, så burde det også være muligt at hente "grøn" strøm ind - altså uden de tyngende CO2 afgifter mv.

 • 0
 • 0

Politikkere er notorisk uvederhæftige og udviser ofte en overraskende mangel på fornuftig reaktion, på udviklingen i samfundet ofte med karakter af løftebrud. En erfaring som ældre medborgere ikke mangler.

Som sagt - brug sund fornuft - antag ikke at en latterlig lukrativ regel varer de næste 30 år? Hullet lukkes lige så snart en anseelig andel udnytter det.

Der var ikke specielle regler for skatter og afgifter, de indføres først med den nye ordning. Der var en fornuftsbetonet ordning - en farlig samarbejdspartner med kort levetid i dansk politik.

Når du ikke anser en speciel regel om at små anlæg må lade måleren køre baglæns og slippe for skatter og afgifter, som værende en speciel regel. Så forstår jeg godt du har problemer med at forstå fornuften den nye ordning. Når du derudover anser den gamle nettomålerordning som en fornuftsbetonet ordning giver det endnu mere mening - da den gamle ordning var en økonomisk genialitet, samtidig med at den var en teknisk og fysisk abnormalitet uden nogen form for gang på jord.

Nettomålerordningen var Venstres forsøg på at give en langsigtet skattelettelse til de folk med eget parcelhus og penge til et stort solcelleanlæg. Intet mindre.

 • 0
 • 0

[quote] Jeg synes umiddelbart ikke at afregningsfrekvensen skal være ens for køb eller salg - ligesom prisen heller ikke er ens. Det er jo det som alle solcelleejere kæmper for, de vil have 2,1kr per kWh men det lokale KV værk får ca. 30øre/kWh.

Nej, som jeg også skriver, så burde solcelleejere også kunne købe deres strøm på timebasis. For det er vel også meget rimeligt så, at de har mulighed for at købe noget af den billige natstrøm (du ved den vi plejer at forære til tyskerne).

Jeg kunne også se det rimelige i, at hvis man sender "grøn" strøm ud, så burde det også være muligt at hente "grøn" strøm ind - altså uden de tyngende CO2 afgifter mv. [/quote]

Hvis det er et produkt mange andre end dig efterspørger så er jeg sikker på at du kan købe det hos din el-leverandør.

Angående "grøn strøm" ud og "grøn strøm" ind, så tror jeg egentlig ikke at du er interesseret i at købe grøn strøm, for så skal du jo til at give 2,1kr per kWh igen, og det hyler rigtig mange solcelleejerne op over her på siderne.

Næ, solcelleejerne vil have kulstrøm til 0kr og sende solstrøm til 2,1kr ud på nettet - det er deres fidus.

 • 0
 • 0

Hvis det er et produkt mange andre end dig efterspørger så er jeg sikker på at du kan købe det hos din el-leverandør.

Nej, det kan man ikke når det er en statsstyret ordning.

Angående "grøn strøm" ud og "grøn strøm" ind, så tror jeg egentlig ikke at du er interesseret i at købe grøn strøm, for så skal du jo til at give 2,1kr per kWh igen, og det hyler rigtig mange solcelleejerne op over her på siderne.

Lad venligst være med at tale på mine vegne, tak. Tal for dig selv.

Næ, solcelleejerne vil have kulstrøm til 0kr og sende solstrøm til 2,1kr ud på nettet - det er deres fidus.

Igen, tal venligst på dine egne vegne. Undlad venligst at slynge påstande ud på andres vegne, der ikke har hold i realiteterne.

 • 0
 • 0

Da meget i denne tråd ligner det i en anden er jeg faldet for fristelsen til at flytte mit indlæg herover.

vh Mogens Bülow

Der er flere i tråden, der taler om tilskud, men det er der ikke tale om. Der er tale om afgiftfritagelse. Masser af steder er "egenproduktion" afgiftsfritaget, fordi det samfundsmæssigt er godt med decentral hjemme produktion. Det sparer transport og derfor CO2-udledning.

Lørdag spiste jeg en hjemmeopfedet and. Den skulle jeg ikke betale fedtafgift af. Jeg fik ikke tilskud til den, men afgiftsfritagelse. Til den spiste jeg nogle kartofler fra haven. Derfor gik staten glip af moms og skat af den lokale grønthandlers fortjenste. Men der er ingen grund til at grønthandleren skal "spilde" arbejdskraft på noget, der er unødvendigt. Vi skal væk fra arbejde, for arbejdets egen skyld (eller fordi det er det nemmeste sted at kræve statens indtægter op).

Hvis jeg nu graver 100 kg. kartofler op i min have om efteråret,afleverer dem til den lokale kartoffelcentral (jeg bor på Lammefjorden) og aftaler at jeg gerne vil hente 2 kg hver uge det næste år, så kan jeg da aftale en pris med kartoffelcentralen om hvad de skal have for at den transaktion.

Sætter jeg solceller på mit tag bør jeg vel på samme måde kunne aftale med det lokale el-selskab at jeg indleverer en mængde kWh el, når jeg producerer dem og får den tilbage når jeg har brug for dem. For den aftale bør vi vel også kunne finde en pris os to imellem.

Desværre har vi lige fra 1903 haft en syg måde at opkræve de penge samfundet skal bruge. En måde, der ødelægger det for mange fremskridt. Skat på løn ødelægger arbejdsmarkedet og giver dårlig konkurenceevne. Afgift på forbrug får forbrugerne, i en krisetid, til at sænke forbruget, med arbejdløshed til følge. Som så igen får forbrugerne til at sænke forbruget.

Derfor håber jeg at krisen vil få nogle økonomer til at se på Henry Georg's teorier om hvordan samfundet skal skaffe til de fælles udgifter, for ellers løber vi ind i samme problematik igen og igen. De der betaler skatter og afgifter beskylder de, der bliver fritaget for afgifter, for at få tilskud.

vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

Henrik H., du læser indlæg som fanden læser bibel!

Ingen steder skriver jeg, at nettomåleordningen ikke er en speciel regel.

Læs mit indlæg igen og forsøg at tænke, inden du farer i blækhuset!

Det fornuftsbetonede består i, at man bedre kan udnytte eksisterende infrastruktur med den gamle regel - med den nye regel bliver infrastrukturen igen ikke udnyttet i samme grad, og der vil blive brugt penge formålsløst på at lagre energi på tidspunkter, hvor efterspørgslen er høj, ligesom at paneler vil blive optimeret for at yde på tidspunkter, der ikke er optimale.

Jeg har aldrig plæderet for at den gamle ordningen skulle fortsætte i al uendelighed - tværtimod har jeg været fortaler for, at man løbende ændrede afregningsfrekvensen.

Afregningsfrekvensen er nu fastsat til en time, hvilket i realiteten er at fjerne ordningen, med de konsekvenser som jeg har beskrevet ovenfor og i andre indlæg om samme emne.

Med den nye ordning indfører man samtidigt [b]specielle regler for skatter afgifter og subsidier[/b] som jeg mener er tåbeligt; men selvfølgelig god socialdemokratisk politik, der yderligere obskurer strømmens reelle pris og subsidierer producenter unødigt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten