Her er planen, der fjerner en fjerdedel af affaldet fra forbrændingsovnene

Landets 27 dedikerede forbrændingsanlæg, hvoraf hovedparten er ejet af kommunerne, må indstille sig på en ny fremtid.

Ifølge regeringens netop offentliggjorte ressourcestrategi vil den øgede satsning på genanvendelse føre til, at forbrændingsanlæggene får omkring 25 pct. mindre affald at brænde i ovnene frem mod 2022. Samtidig bliver hele sektoren genstand for en ’omlægning’, som det hedder i planen.

Affaldsværkerne leverer 20 pct. af fjernvarmen i Danmark. De brænder ifølge Miljøministeriets tal tre millioner ton affald om året. Det skal reduceres til 2,3 mio. ton i 2022.

Samtidig rummer planen løfter om, at der skal ’skabes rammer for en mere effektiv forbrændingssektor.’

Omstillingen skal medvirke til, at det affald, der skal brændes, sendes til de økonomisk mest effektive anlæg, så affaldet bliver anvendt på den samfundsøkonomisk bedste måde.

Hvad denne omstilling mere konkret går ud på, er ikke klart, men regeringen vil senere fremlægge en model for en ændret organisering af affaldsforbrændingssektoren.

Netop en ændret organisering af affaldssektoren – og en liberalisering af visse typer affald - var også på programmet for den forrige regering, men blev opgivet igen.

Når den nuværende regering hiver planerne frem igen, skyldes det blandt andet, at den venter en gevinst på 280 millioner kroner årligt ved at effektivisere sektoren.

Ressourcestrategien: Danmark uden affald

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Regeringens nye affaldspolitik er desværre helt uden jordforbindelse.

Man argumenterer helt alvorligt for, at et Danmark uden affald vil være en fordel for "både miljøet og samfundsøkonomien."

For det første vil det koste langt mere for privatpersoner at sortere affald.

For det andet vil det selvklart have ekstra-omkostninger at genbruge mere affald (ellers havde markedsøkonomien jo allerede gjort det).

Derfor er det ikke en fordel for samfundsøkonomien.

For det tredje, vil det have minimale eller ingen fordele for miljøet -- fordi afbrænding allerede er miljøfordelagtigt, og fordi der skal bygges en lang række ekstra indsamlingssystemer, der selv vil have store miljøomkostninger (fx ekstra indsamlingstrucks etc.).

Endelig gentager Ida Auken den gamle, forkerte påstand om at vi lever i "en verden med stigende mangel på ressourcer." Dette er en klassisk påstand fra "grænser for vækst" argumenterne fra 1970erne, men den er stadig forkert.

Hvis ressourcer var mere knappe, ville priserne stige, hvorimod hvis de er blevet mere rigelige, ville priserne falde. Faktisk er priserne på råvarer faldet over det meste af de sidste 150 år (som du kan se på figur 2, http://lomborg.com/sites/default/files/Art...) På trods af det sidste årtis dramatiske prisstigninger, er den overvældende trend nedadgående.

PS. Endelig skriver Politiken også, at "Man kan også genbruge langt mere af de sjældne – dyre – jordarter fra for eksempel mobiltelefoner, hvor 99 procent i dag går til spilde herhjemme."

Men igen Rare Earth Elements er ikke sjældne: "Despite their name, rare earth elements (with the exception of the radioactive promethium) are relatively plentiful in the Earth's crust" (http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_earth_el...). Vi har bare ladet Kina producere de fleste af produkterne, hvilket har givet dem monopol-magt, som vi nu vil skulle bruge noget tid til at modgå.

Og hvis argumentet er, at det kan betale sig at genbruge mobiltelefonernes REE, så ville der jo være organisationer, der ville betale for at modtage din mobiltlf. Når det ikke er tilfældet, så bliver det i stedet Ida Aukens påstande og brug af offentlige ressourcer der går til at få os til at føle os bedre tilpas.

http://politiken.dk/klima/ECE2096680/dit-a... "

Sakset fra: https://www.facebook.com/bjornlomborg/post...

Vh Troels

 • 14
 • 3

Jeg har lidt svært ved at se hvilke resourcer der kan genanvendes med fordel, i forhold de omkostninger der er forbundet med dette cirkus, mon ikke de væsentligste resourcer er udtaget allerede før de når affaldsposen?

 • 11
 • 1

Savner jordforbindelse

"Regeringens nye affaldspolitik er desværre helt uden jordforbindelse.

Man argumenterer helt alvorligt for, at et Danmark uden affald vil være en fordel for "både miljøet og samfundsøkonomien."

Det værste er nok, at med vanlig zig-zag kurs, fik uduelige regeringer uden 'rettidige omhu' igen malet sig op i et hjørne, og har nu frembragt permanent overkapacitet i >30 år.

Vi har flere forbrændingsanlæg end der er affald til. Og får nu fremover også en flok 'skraldekonger' i vores gavmilde midte - nogle småfallenter på overførselsindkomst sammen med.. - 'Lunket vand' mafiaen - Barmarksværkerne - Gasnet, Dong og kommunernes bengnavermafia - El som vinden blæser vindmøllerne - m.fl.

http://www.solum.dk/aikan/forbraending.html "Ovennævnte analyser førte i august 2010 til at 8 forbrændingsanlæg fik afslag fra Energistyrelsen på ansøgninger om etablering af nye, eller udbygning af eksisterende, anlæg eftersom det vil medføre yderligere fremtidig overkapacitet (note 4).

Efterfølgende har Energistyrelsen dog givet tilladelse til renovering af anlæg med henblik på at opretholde den nuværende kapacitet. I praksis betyder det, at forberedelserne til opførelsen af en række nye, store forbrændingsanlæg fortsætter.

Kommende anlæg vil – i lighed med eksisterende – være økonomisk afhængige af adgang til forbrændingsegnet affald i 30-40 år for at opretholde en sund driftsøkonomi og forrente de milliardstore anlægsinvesteringer."

 • 10
 • 0

Hellere gøre noget dårligt og ligegyldigt, end slet ikke at gøre noget, er åbenbart mottoet.

Og som årsag til tiltaget, stikker Ida Auken de uvidende og godtroende danskere, myter fra 70'erne krydret med rester fra Marxismen...

Hvad ellers kan man forvente fra sådan en skoleelev?

 • 15
 • 1

Lakmustesten er om du får betaling for dit værdifulde affald eller ej. Ingen betaling ingen sortering.

 • 12
 • 0

Hvem skal betale for alt dette? Endnu en såkaldt "omorganisering"? Politikerne (rød og blå blok) er "meget dygtige" til at skabe vækst? Medier/journalister "sluger" alt ukritisk?

Den dybe tallerken bliver nu opfundet endnu engang og sidste gang var i 2010 med Affaldsbekendtgørelsen!

Borgere og Virksomheder kommer på ny til at betale en kæmpe regning, hvor alt igen bliver miljø- og samfundsøkonomisk urentabel kombineret med yderligere administrative kommunale byrder samt uigennemskuelighed for ALLE.

Tilsyneladende affaldssorterer INGEN d.d. i dette land???

 • 8
 • 0

Hvem kan tage det alvorligt, når en politiker stiller sig op og sætter mål, der rækker 40 år ud i fremtiden!!

 • 7
 • 0

Nu har jeg hørt lille-Auken påstå, at de planlagte adfærdsændringer vil være "gode for miljøet, for vore børn og også for økonomien" både på Radio 24/7 og TV2 uden at én eneste journalist har gjort sig den ulejlighed at bede hende underbygge disse påstande.

Hvordan vil det være godt for økonomien??

 • 16
 • 0

Der er meget plast emballage som fylder relativt meget, og som ikke designet til at reduceres i fylde når det skal afskaffes, det kunne der gøres meget indenfor. Meget "stift" køkkenaffald kræver utroligt meget volume.

 • 3
 • 0

Hvis man gør sig den ulejlighed at kigge lidt i planen, så diskuterer den faktisk nogle af de punkter der her bliver bragt op. F.eks. i indledningen:

Noget affald egner sig bedre til at blive genanvendt end til at blive brændt. Det gælder f.eks. metal og glas, som ikke kan brænde og give energi. Ved at genanvende f.eks. 1 ton aluminium i stedet for at udvinde nyt, kan der globalt spares op til 10 tons CO2.

I dag er genanvendelsen af vigtige metaller, der er i vores affald, langt under 50 %, og for sjældne jordarter, som indgår f.eks. i mobiltelefoner, er genanvendelsen kun 1 %. Det skyldes både den måde, vi indsamler og behandler affaldet på, og at det kan være for omkostningsfyldt at genindvinde metallerne. Men den teknologiske udvikling kan ændre dette i fremtiden.

 • 1
 • 2

Det ender vel med, at hver husholdning SKAL præstere en vis mængde bioaffald, for at møllen kan køre rundt. Vi kan desværre kun bidrage med citrus- og bananskræller. Resten ryger i hønsene eller komposteres sammen med haveaffaldet. Og med den kommende brændeafgift er det også slut med at aflevere pap på genbrugsstationen. Det ryger i brændeovnen sammen med (pap)æggebakkerne, aviserne og mælkekartonerne!!!. (Kan i øvrigt tilslutte mig irritationen over f. eks. plastæggebakker og -vindueæsker m.m. fylder urimelig meget i skraldeposen.)

 • 1
 • 0

Allerede nu importeres der irsk husholdningsaffald, som stinker i hele den østlige del af Roskilde, for at kunne føde den hæslige fjernvarmekatedral, som i modsætning til sin tidligere inkarnation er lavet til at kunne ses langvejs fra, og overdøve den rigtige katedral.

Affaldet sejles til Køge og køres med lastbil til Roskilde.

 • 4
 • 0

Næste trin er kildesortering af toiletaffald. Mindst tre og bedre fem afløbsledninger fra hver kumme. Rigtig meget arbejde og investeringer,der ikke er sværere end at danskere kan finde ud af det.

 • 2
 • 1

Jeg syntes det virker indlysende rigtigt at affaldssortering er "godt for miljøet, for vore børn og også for økonomien". Uanset Ida Auken's alder. Det virker indlysende rigtigt og som en samfundsmæssig god forretning - på langt sigt. Økonomisk måske ikke fra dag ét, men på langt sigt kan jeg ikke se nogen anden vej. Og da specielt for os i Danmark hvor vi ikke sidder på meget andet end et frimærke landbrugsjord - og vores affald! Alt andet er jo stort set importeret ..

Mange tiltag på miljøområdet begynder som udgifter, men tjener sig selv ind på sigt. Det bunder i prisen på de eksternaliteter der er forbundet med ændringen af det omkringliggende økosystem. Eksternaliteter som vi ikke betaler direkte og derfor sjældent vil erkende overhovedet skal betales. Men det skal de - på den ene eller anden måde. Det var f.eks. en udgift at skifte arbejdsvæsker i kølesystemer for at undgå nedbrydning af ozonlaget. Men der havde været langt større udgifter forbundet med at lade stå til. Det samme gælder udfasning af PCB, asbest, bly i benzinen, reduktion af pesticid- og antibiotika-forbrug osv. osv. Den amerikanske Clean Air Act var en stor udgift fra dag ét, men ifølge U.S. Environmental Protection Agency har den amerikanske stat i gennemsnit tjent omkring 40$ for hver 1$ der er brugt på at reducere forurening igennem dette tiltag siden det blev indført i 1970.

Der er stadig mange eksternaliteter vi ikke betaler - og endog ikke kender i dag. Vi skubber i stedet regningen foran os til de næste generationer. Det er uanstændigt og kan kun forsvares så længe det er uvidenhed og ikke ignorance der begrunder det. Nogen af disse eksternaliteter kommer til udtryk når man laver livscyklusanalyser, og det er der gjort en del på affaldssystemer blandt andet hos DTU Miljø. Og konklusionen er ofte at kildesortering er en god investering. Genbrug af papir og pap er en god forretning allerede - både økonomisk og miljømæssigt. Vi ved at det er en bedre termodynamisk forretning at genbruge aluminium end at producere nyt. Det kræver mindre energi og forurener mindre. Men det kræver at vi hver især tænker os om når vi skal vælge hvilken af spandende vi skal putte leverpostejsbakken i. Kan vi overkomme denne enorme udfordring og vælge den rigtige spand så skal vi naturligvis forsøge at indsamle og genbruge aluminium så godt vi kan. Dette gælder også alt andet metal. Og glas. Og batterier. Og de sjældne jordmetaller. Flere steder i verden miner man allere affaldsbunker og askebunker efter metaller. Det kan være en god forretning fordi metallerne kun findes naturligt i meget lavere koncentrationer - eller fordi der er færre geopolitiske barrierer forbundet med det. Troels Halkens argument om at rare earth metals slet ikke er sjældne er misvisende. Han glemmer resten af paragraffen fra sin kilde: "However, because of their geochemical properties, rare earth elements are typically dispersed and not often found concentrated as rare earth minerals in economically exploitable ore deposits." Det kan godt være at metallerne er der i rigelige mængder - rent teoretisk, men hvis de ikke er til at få fat i er de ikke noget værd. Det er historien om fuglene på taget.

Så er der separationen af organisk affald. Den er der åbenbart mange der har det svært ved. Det handler om at vådt affald brænder dårligt og at effektiviteten af affaldsforbrændingen kan øges hvis det gennemsnitlige fugtindhold reduceres. Og så handler det om gødningsværdi og næringsstoffer. Vi ved at fosfor er en uerstattelig og grundlæggende betingelse for liv. Og vi ved at når vi brænder affald af immobiliserer vi fosforen i slagger og metal-komplekser. Fosforen kan godt i nogen grad re-mobiliseres men processen kræver en behandling baseret på syre eller elektrolyse. Processen er ikke moden, og den er ressourcekrævende. Og fordyrende. Når man sorterer der organiske affald ud kan det puttes i et biogasanlæg. Eventuelt et anlæg til faststofforgasning. Eller som kulstof-boost til de mange biogasanlæg der kører på gylle og slet ikke kan få økonomien i processen til at hænge sammen. Biogassen kan opgraderes og lagres på naturgasnettet eller omsættes til el og varme med høj effektivitet i en gasmotor. Fosforen ender i fiberfraktionen og holdes plantetilgængelig. Kvælstoffet bevares som gødning i stedet for at blive omsat til N2, N2O og NOx som det sker ved forbrænding. Desuden indeholder fiberfraktionen en stor mængde svært nedbrydeligt kulstof som kan bidrage til at reducere udpining af landbrugsjord. Ønsker man en større energiudnyttelse og overordnet effektivitet kan den organiske fraktion omsættes ved en termisk lavetemperatursforgasningsproces. Det vil også holde fosforen plantetilgængelig, men vil koste kvælstoffet. Til gengæld vil denne proces sterilisere og opkoncentrere P-gødningsfraktionen. Uanset hvilken af de to man vælger, så skal glas og metal - og helst også plastik, sorteres ud.

Jeg kender ikke processerne omkring genbrug af plastik, og er meget enig med dem der gerne så mere komprimerbare plast-emballager. Det er den klart mest besværlige fraktion at sortere ud og opbevare da den har en meget lav bulk-densitet. Men jeg har ikke noget imod at sortere det ud og putte det i sin egen spand alligevel da jeg syntes det er indlysende rigtigt at sortere sit affald. Og gerne så meget som muligt. Hvis de rene fraktioner er til rådighed så bliver det nemmere at udvikle de optimale processer til oparbejdning til fornyede ressourcer eller omsætning til el, varme, brændstof, gødning etc.

Jeg syntes det er indlysende rigtigt at sortere sit affald. Det er der desværre ikke særligt mange andre herinde der er enige i. De er nok vandt til at oprydningen efter festen klarer sig selv.

de venligste hilsner Tobias

 • 0
 • 0

Ja det er rigtigt ""Det er der desværre ikke særligt mange andre herinde der er enige i"", det kunne være at det var fordi der er en del herinde som ikke lige kan se meningen, måske fordi de er vant til at gennemskue uheldige projekter i mange andre sammenhænge.

Min umiddelbare holdning er i forhold til det affald jeg selv producerer fra hjemmeadressen, er at der er stort set intet er af værdi rent genbrugsmæssigt, men jeg sortererer også allerede alt metal, pap, papir, glas og ikke mindst strorskrald.

 • 1
 • 0

Jeg kender ikke de enkelte debattørers evne til at gennemskue uheldige projekter, og syntes ikke det - af det hidtil skrevne, fremstår klart hvori det uheldige i den nye affalds- og ressourcestrategi er i forhold til det eksisterende system og et langsigtet perspektiv. Det er både letkøbt og uvedkommende når der skrives "For det andet vil det selvklart have ekstra-omkostninger at genbruge mere affald (ellers havde markedsøkonomien jo allerede gjort det)" eller "Når damer regerer - Kommer politik nemt til at ligne pottetræning". Nej, det er ikke selvklart. Markedsøkonomien opererer kortsigtet og betaler ikke for eksternaliteter. Det gør samfundet og de fremtidige generationer. Vi kan ikke holde virksomheder op på de tiltag de ikke tog. På at at undlade at tænke langsigtet og operere med rettidig omhu og ved hjælp af forsigtighedsprincippet. Men vi kan holde politikerne op på det. Og derfor bliver de nød til at reagere selvom markedets magiske hånd ikke gør det..

I forhold til din (Espen O) dagrenovation tror jeg bestemt at separation af både hård plast og vådt organisk affald kan have værdi for samfundet på sigt. I det nuværende system er plast ikke valoriseret, men jeg tror det er et spørgsmål om at ægget skal komme før hønen i denne sammenhæng. Der er meget udvikling i gang på området, og i takt med at olieressourcen svinder bliver olie-derivaterne (heriblandt plast) mere værdifulde. Det våde organiske affald mener jeg skal ud af de grunde jeg nævner i indlægget ovenfor - for at øge effekten af affaldsforbrændingen, sikre fosfor-ressourcen og beholde kvælstoffet plantetilgængeligt i stedet for at omdanne det til N2, N2O og NOx. Jeg syntes ikke det er et argument med langtidsperspektiv at denne fraktion skal booste biogasanlæggene hos gylleproducenterne, men de andre argumenter er nok for mig. Vi sorterer selv køkkenaffald i hønsemad, kaninmad og kompost og når derfor samme mål af andre veje.

/tobias

 • 0
 • 0

Havde der været nogen værdier i affaldet af betydning, er jeg meget overbevist om at nogle ville udnytte dette, ved feks. at tilbyde sorteringen af ens affald, men det er der mig bekendt ingen i verden som har tilbudt private nogen steder, det på trods af at der mange steder er væsentligt lavere lønomkostninger end i DK, og dermed burde det være mere indlysende. Nej dette forslag er kun endnu et ud af mange som vil nedsætte aktiviteten yderligere i Danmark, denne nedsatte aktivitet vil så igen medføre endnu mindre affald. Men det er måske det som er målet?

 • 1
 • 0

Hej Tobias.

Jeg er efterhånden blevet helt upolitisk, ikke mindst pga. regeringers såkaldte "strategier", hvor ALT i for mange år er blevet til hurra-ord, flotte farvestrålende brochure materialer med tilpassede grafkurver. Alt dette kombineret med et afsat ubetydeligt eller øremærket million beløb, hvor ansvar og økonomi i sidste ende overlades til ALLE andre eller igen beror på helt andre forhold.

Jeg kender dig ikke og du kender ikke mig. Dog vil jeg tro, at hverken du eller jeg (og de fleste andre her) er "affalds eksperter". Jeg tror heller ikke, at INGEN her er imod et bedre miljø, hverken nu eller i fremtiden.

Som flere også anfører: Affaldsområdet er yderst kompleks!

Vi har derfor to muligheder: 1. Fordybe os eller 2: Tro på det der bliver "serveret" via medier fra politikere og interesseorganisationer (herunder såvel kommunale som private interessenter).

Jeg er tilhænger af nr.1 baseret ud fra erfaring samt tidligere regeringers "strategier"! Hverken medier eller politikere er i dag tilhængere af fordybelse, da det hverken sælger eller giver vælgere!

Jeg har læst de 40 siders "Danmark uden affald" samt i en årrække fulgt med i Folketingsmæssige anliggender på bl.a. affaldsområdet (ja, ALLE kan faktisk følge med på Folketing dk hvad angår lovbehandling, høringsfaser og spørgsmål til ministeren).

Regeringens nyeste "Strategi" bekræfter kun ovenstående betragtninger og regningen skal betales!!!!!!

Se blot på mediernes præsentation!

Dette startede for flere dage siden, hvor det landsdækkende TV medie (DR og TV2) UKRITISK præsenterede regeringens strategi. Efterfølgende er det så lanceret i diverse skrevne medier på forskellige niveauer, herunder også her på dette forum.

Siden i går er det lykkedes f.eks. ING.dk at skabe 4 overskrifter/indlæg om HELT SAMME emne med 3 forskellige "journalister" - hvor de samme "journalister" og medie HELT UKRITISK agerer referent for diverse interesser.

Tobias - det er den verden du skal forholde dig til!

Tobias - jeg, som borger og virksomhed, og mange andre har affaldssorteret i rigtig mange år og det er kun blevet endnu dyrere og endnu mere uigennemskueligt.

Tobias - hvilken verden lever du i? Har du ikke allerede sortering der hvor du bor, har du ikke en genbrugsplads der hvor du bor eller putter du blot batterier, glas, lyspærer osv. i din affaldsspand på trods af, at "samfundet" i årevis har fortalt det modsatte?

Tobias - hvilken verden befinder du, medier og politikerne sig i?

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten