Her er kravene til din intelligente elmåler

Energistyrelsen offentliggjorde fredag sit udspil til, hvilke krav fremtidens intelligente elmålere skal leve op til.

De vigtigste krav er:

 • Måleren skal kunne fjernaflæses

 • Måleren skal kunne vise og måle både forbrug og produktion separat

 • Måleren skal på sit eget display vise forbrug samt øjebliksværdien

 • Alle målte værdier skal lagres i måleren i 30 dage længere end afregningsperioden

 • Måleren skal kunne håndtere spotprisafregning, samt kunne håndtere flere tidsdifferentierede tariffer

 • Det skal være muligt at tilkoble eksterne enheder til måleren og udtage forbrugsrelevante værdier såsom online effektværdi.

 • Måleren skal som minimum kunne omstilles til registrering på kvarterbasis.

 • Måleren skal kunne registrere forsyningsafbrud hos slutbrugeren. Der skal kunne ske overførsel af afbrudsdata fra måleren til netvirksomheden.

 • Besidde kommunikationsudgang hvormed netvirksomheden kan fjernudkoble afbrydere af hensyn til systemsikkerheden.

Jyske elselskaber: Vores målere klarer kravene

Umiddelbart giver kravene ikke anledning til bekymrede mener i de to jyske elselskaber, som satser mest på intelligente målere.

Syd Energi har siden 2004 sat intelligente elmålere op, og selv om elmålerne ikke lever op til alle kravene, så er afdelingsleder Kaj Kibsgaard fortrøstningsfuld.

»Alt, hvad der drejer sig om det afregningsmæssige, lever vores målere op til,« siger han.

Kaj Kibsgaard oplyser dog, at der er forhold omkring trådløs overførsel af data fra eksempelvis køleskab, som Syd Energi ikke understøtter. Nogle af målerne kan heller ikke håndtere indsamling fra andre systemer som eksempel vandmålere.

»Men bliver det et krav, så vil vi udskifte målerne, hvor det er nødvendigt,« lover Kaj Kibsgaard.

NRGi i Horsens er i gang med at vælge intelligente målere, og ifølge kommunikationschef Per Svendsen kan teknikerne sove trygt om natten.

»De krav, der måtte være, som ikke umiddelbart er i udstyret, kan implementeres som en software-løsning,« siger han.

Per Svendsen medgiver, at det vil betyde en højere pris, men vurderer den ikke til at være nævneværdig, da der er tale om en softwareopdatering.

Dokumentation

Energistyrelsen: Redegørelse om standarder for måling af el i slutforbruget

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor er forbrugerens adgang til pris/effekt informationer ?

(Var ideen ikke at forbrugerne skulle kunne flytte forbruget til strømmen var billigere ?)

Hvor er forbrugerens mulighed for at se forbruget i kr/ører ?

(Eller ligger der også et krav til elselskabets web-side ?)

Hvor er forbrugerens mulighed for at sige "Prøv at sammenligne med den her anden tarif, er den billiere ?"

(Skulle vi ikke have et virkende el-marked ?)

I det hele taget: hvor er det intelligente ?

Jeg kan ikke få øje på det...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Der mangler vel også en mulighed for, at måleren kan fortælle eventuelle forbrugselementer (f.eks. vaskemaskine eller oplader til elbil) hvornår el-prisen er gunstig for at disse aktiveres ?

Det er vist desværre en OM'er. . . . .

 • 0
 • 0
 • Det skal være muligt at tilkoble eksterne enheder til måleren og udtage forbrugsrelevante værdier såsom online effektværdi.

Det er vel først i næste lag at den intelligente del kommer ind og det tror jeg også er det bedste, for så kan man til hver en tid selv skifte den intelligente del.

 • 0
 • 0

Der er vel ikke noget galt i at elværkerne definerer hvilke krav de har til en elmåler, og så lade de forskellige fabrikanter konkurrere om forbrugernes gunst med ekstra funktionalitet?. Hvorfor er det elværkerne der skal definere brugerkravene?. Kunne de ikke godkende en liste med fabrikater der overholder deres krav, og så lade forbrugerne selv vælge ud fra deres præferencer?.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Måleren bør opdeles i en sikker del (forbrug, tarif osv) og en applikations del (data præsentation) med open API, og tcp/ip tilgang.

 • 0
 • 0

Det forholder sig desværre sådan at det er elværkernes forsyningsvirksomhed der ejer og udskifter vores elmålere, så hvis du vil have "indflydelse" så skal du enten stille op til valg i dit elselskabs repræsentantskab, eller påvirke vores politikere som sætter de overordnede krav til elselskabernes elmålere.

 • 0
 • 0

Poul-Henning, du har ret i at ambintionsniveauet er lavt. Jeg mener dog, at du blander tingene sammen. Det, du vil, er en intelligent styring af huset.

El-måleren måler forbrug eller produktion til afregning. Den skal ikke beregne priser eller styre anlæg og apparater i huset.

For at beregne pris, så skulle el-måleren kende den aktuelle pris lige nu, som den af dig frit valgte el-leverandør tager for forbrugt energi eller betaler for produceret energi. Du vil på sigt både kunne forbruge og producere strøm.

Hvorfor skal el-måleren tænde og slukke for din oplader til din Windows frie bærbare, vaskemaskine eller el-patron, når strømmen er billig?

Hvorfor skal el-måleren aktivere din bærbares batteri eller din kommende el-bils batteri, når de skal producere strøm?

Disse opgave må være noget dit el-selskab og dig aftaler. Det bliver til mange forskellige aftaler afhængig af egenskaberne ved udstyret, dit brugsmønster og din komfort.

Et eksempel: Antag at dit varme brugsvand i sommerhuset bliver varmet op af en el-patron i en varmtvandsbeholder. Du aftaler med el-levereandøren, at når strømmen er billig, så aktiverer leverandøren patronen. Men du vil også tilføje en klausul om at leverandøren skal inden for et tidsrum have tændt patronen i en minimumsperiode. Du vil altid har varmt brugsvand. Vindmøller producerer jo strøm som vinden blæser. Det betyder, at de ikke producerer noget strøm om sommeren under et stabilt højtryk, hvor vinden typisk er meget svag. Strømmen er derfor dyr. Altså vil patronen ikke blive tændt, medmindre du havde klausulen. Hvor fedt er det lige at vaske hår fyldt med strandsand og salt i koldt vand?

Hvis du vil have priser på strømmen, så skal du kombinerer to datakilder:

 1. Elmåleren målte el-forbrug eller el-produktion.
 2. Din prisaftaler med el-leverandøren.

Hvis du have at el-leverandøren styrer dine apparater og anlæg i huset, så skal du etablere en kommunikation til el-leverandøren og en intelligent styring.

Den intelligent styring er der masser af idéer til, men ingen standarder. Et afgørende problem for den intelligent styring er, hvem skal betale for udviklingen og hvem skal scorer fortjenesten på det sparede forbrug.

 • 0
 • 0

Hvis du have at el-leverandøren styrer dine apparater og anlæg i huset, så skal du etablere en kommunikation til el-leverandøren og en intelligent styring.

Velkommen hjem fra den øde ø, eller det elforsyningsselskab, hvor du har opholdt dig i god afstand fra debatten i nogle år :-)

Det du skriver er præcist hvad det "intelligente" i elmåleren skulle gøre muligt: at forbinde produktions- og forbrugssiden, så vi kan få et mere flexibelt elforbrug OG et fungerende frit marked for el.

Fjernaflæsning er ikke "intelligent", det er bare fjernaflæsning.

Listen ovenfor er resultatet af spørgsmålet: "Hvad kan elmåleren gøre for elselskabet ?"

Det spørgsmål der også skulle være stillet er: "Hvad kan elmåleren gøre for forbrugeren ?"

Hvis man vil have et fungerende frit marked for el, så er det tvingende nødvendigt at forbrugerne kan se hvad de skulle betale for deres faktiske forbrug hos en anden leverandør.

Det kræver enten et standardiseret data-format som forbrugeren kan fylde ind i en webformular hos den prospektive leverandør, eller, endnu bedre, at elmåleren har adgang til alle tariffer og forbrugeren kan bede den om at finde den billigste.

Se DET ville være intelligens!

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvad der er intelligent for den ene forbruger er ikke nødvendigvis intelligent for den anden!

Det du skriver er præcist hvad det "intelligente" i elmåleren skulle gøre muligt: at forbinde produktions- og forbrugssiden, så vi kan få et mere flexibelt elforbrug OG et fungerende frit marked for el.

Enig!

Styringen skal bare ikke ligge i måleren. Det er simpel systemarkitektur: Afkobling.

Styringen er en for elmåleren ekstern dims, som måleren har et interface til. Styringen skal have mulighed for at hente tarif information hos el-leverandøren, så den kan styre intelligent, så forbrugeren får maksimal komfort til billigst mulig pris.

Jeg vil have en styring, som jeg kan konfigurere eller programmere til at give mig komfort billigst.

Hvad der er komfort for den ene forbruger er ikke nødvendigvis komfort for den anden forbruger.

 • 0
 • 0

Jeg synes også at man burde tænke på sikkerhed og derfor mener jeg at måleren slet ikke burde have adgang til internettet. Den intelligente del skal kun kunne læse fra måleren.

 • 0
 • 0

Jeg synes også at man burde tænke på sikkerhed og derfor mener jeg at måleren slet ikke burde have adgang til internettet

Jeg kan godt følge dig Thomas Hansen. Kommunikationsvejen til måleren fra aflæsningscentralen er underordnet. Den skal være sikker. Det gør man meget ud af hos målerfabrikanterne, fordi el-forbruget er personlige data og dermed beskyttet af loven om persondata.

Den separate styring af huset skal også være sikker. Styringen kan du programmere som du ønsker: Den tænder for kaffemaskinen efter at have startet vækkeuret i soveværelset og konstateret, at der er bevægelse i badeværelset. En tyv og hacker kan gå på styringen og ud fra loggen se, hvornår han skal komme på "besøg".

 • 0
 • 0

Måleren er jo ikke i sig selv intelligent, det er først når man opbygger en infrastruktur rundt om der gør at det bliver intelligent, måleren kan jo blot aflæse forbrug, produceret strøm, effekt osv. Derudover har nogle af selskaberne valgt en måler med mulighed for at tilkoble ekstra enheder ex. et Zigbee modul. I måleren er desuden en MBus til aflæsning af andre forsyningsarter som vand, varme osv.

Men igen det intelligente kommer først når der laves noget mere.

Kravet om at man skal kunne lagre og se alle målte værdier til efter afregningsperioden er ikke helt smart med de forholdsvis små displays der er i en sådan måler. Hvis man forestiller sig at skulle gemme kvarters-værdier som der er lagt op til så vil det betyde en hel del tryk for at bladre et par måneder tilbage for at se en enkelt aflæsning, personligt vil jeg meget hellere have mine aflæsninger præsenteret på en webside med en graf over udviklingen.

 • 0
 • 0
 • et relevant emne, i takt med at de fjernaflæste målere begynder at kommunikere.

Men: hvis internettet er godt nok til home-banking, så er det vel også godt nok til at sende forbrugsdata, med det adekvate mål af sikkerhed, naturligvis.

Løsningen med at elselskaberne etablerer en egen kommunikationsinfrastruktur ud til målerne, frem for at bruge den eksisterende, kan man godt undre sig over, når nu f.eks. bankerne ikke finder det nødvendigt. Det er i bedste fald en sparet omkostning.

 • 0
 • 0
 • Besidde kommunikationsudgang hvormed netvirksomheden kan fjernudkoble afbrydere af hensyn til systemsikkerheden.

Jeg mener vist det samme som Thomas Hansen mener: at det kræver godt nok en meget høj sikkerhed mod hack'ning ;-)

De bedste hilsner Peter Kamp

 • 0
 • 0

Må jeg også i denne tråd foreslå, at elmålere, der kan mere end måle, rapportere, fjernaflæse, gemme data... - men er udstyret, så de kan programmeres til at aktivere tænd/sluk-relæer, når visse betingelser er opfyldt (elpris, klokkeslet, ugedag m.v.).... benævnes AKTIVE elmålere - ikke intelligente elmålere. De skal vel også kunne afbryde visse el-apparater, når der pludselig er brug for ekstra effekt til vigtigere ting.

 • 0
 • 0

Prisforskellen imellem de forskellige selskaber er virkelig minimal. Du som slutforbruger vil få mere hovedpine af at rode med hvor "taksten" er billigst, end det er at bare betale det det koster. Lad os sige at du kan spare, tjaa? 3 øre per KWh du bruger, en gennemsnitlig husstand forbruger ca 3500 KWh, det er ca 100 kr du kan spare. langt størstedelen af el-prisen er faktisk ikke produktionen, men derimod 105 forskellige afgifter mht levering og CO2 og jeg skal gi' dig skal jeg. hvis jeg lige husker rigtigt så koster en atom lavet KWh ca 9øre, og en der kommer fra en kæmpe vindmøle ca de 35 øre. måske er det forkert, men det er i den størrelseorden.

Jeg arbejder på en vinduesfabrik, hvor de bruger ca 2 mill KWh/årligt. De har ansat et firma som handler med el-prisen fra dag til dag! Men for de almindelige kunder, glem det, det er ikke hovedpinen værd!!

Jeg forstår ikke rigtig at alle nyere målere skal være så smarte. Jo mere teknisk den er, jo dyrere er den også. Og der er kun e'en til at betale - Dig!. Jeg kan godt se at det kunne være smart at kunne aflæse sit energiforbrug med en kvarter aflæsning fra en hjemmeside, nu er jeg ikke så urolig for el, men det kunne være lækkert hvis man kunne få en sms hvis nu ens forbrug steg ud over det normale efter nogle forbrugsmønstre i boligen. Men især forbrugsvand og fjernvarme kunne det være godt at se hvis der eks. kom et hul på røret, og man skulle til at betale 30.000 kr i sin vandregning. Men alle nye målere man sætter op idag er ganske givet forberedt til at kunne sættes et modul i så den kan, eller den kan sættes til at sende signalerne tilbage på nettet, der er mange forskellige måder at kommunikere med el-målere.

Med hensyn til fjernudkobling af udstyr i hjemmet, f.eks et solcelle anlæg, eller vindmølle - tjaa, tjoo, det kunne nok være en god ide, selvom at hvis en inverter begynder at opføre sig underligt, så står den nu af først, den vil have svært ved at vinde over vestkraft.!

 • 0
 • 0

Kære Jean Rouvillain

Jeg mener forstå en smule af det Du skriver, men jeg føler dog at Du ville have opnået (nået noget mere) ved skyde selve Artiklen i sænk.

Poul Henning Kamps indvendinger mener jeg altid vil gælde. Uanset Energistyrelse og EL selskaber jeg mener disse to parter har tabt både jordforbindelse og troværdighed!

Mvh

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten