Her er IC4-teknikkens svage punkter

Kørecomputeren

Den altoverskyggende fejl ved IC4-toget. Computeren fejler på en bred vifte af områder. Den forhindrer effektiv sammenkobling af togsæt, den kan have problemer med at koordinere de mange togmotorer, når flere togsæt er koblet sammen og den giver mange falske fejlmeldinger.

Sammenkobling

Vanskelighederne med sammenkobling af to eller flere togsæt er forårsaget af problemerne med kørecomputeren. Indtil videre er sammenkoblingsprocessen så kompliceret og giver anledning til så mange fejlmeddelelser, der skal nulstilles, at sammenkobling af to togsæt kun kan finde sted på IC4-værkstedet i Aarhus.

Motorfejl

Hvert togsæt har fire motorer og man mister tit styringen over én eller flere. Ofte med aflysning til følge, idet toget ikke må passere Storebælt, hvis det ikke har en trækkræft på mindst 50 pct. af den maksimale ydelse.

Dørfejl

Problemer med dørene fylder fortsat meget i fejlstatistikken. På de første togsæt virkede dørkameraerne ikke, så lokoføreren kunne ikke se dørene fra displayet i toget. De såkaldte skydetrin - hvor et dørtrin automatisk kører frem under dørene, når toget holder ved perron - har givet anledning til utallige aflysninger og forsinkelser på den første IC4-generation. Andre problemer omhandler de mikroswitches, der skal registrere, hvorvidt dørtrinnet er trukket korrekt ind og dørene korrekt lukkede. Disse har vist sig at blive påvirket af skidt, slag og sne. På Hovedbanegården oplevede man, at når et stopfyldt IC4-tog ankom til perron, gik det galt, når passagererne steg ud, og toget løftede sig i fjedrene, hvorved dørtrinnet kom i klemme under perronen. Derfor er der nu på alle fjernspor påmonteret plader lige under perronkanten, som forhindrer trinnene i at komme ind under perronkanten.

Varmeanlægget

Varmeanlægget volder problemer i hårdt vintervejr. IC4-togets oliefyr kan ikke varme togene ordentligt op, og kan i mange tilfælde ikke få temperaturen i togsættene op over 16 grader. På andre tider af året kan problemet være overophedning af kabinen. DSB har givet udtryk for, at problemet skulle være løst på den nyeste IC4-generation, men Ingeniøren har aktuelle indberetninger, der viser det modsatte.