Her er Haldor Topsøes 25 års udvikling af brændselsceller

1980’erne: Efter at have testet materialer igennem nogle år indgår Haldor Topsøe og Risø et formelt samarbejde om udvikling af brændselsceller.

1990: Sammen med DTU, Odense Universitet og Risø etableres projektet Dansk SOFC. Elværkerne og Energiministeriet skyder fem millioner kroner i projektet. Forskerne forventer, at der vil gå 3-4 år, før man ser en prototype, og yderligere 3-4 år, før brændselscellerne vil være kommercielt tilgængelige. Ude i verden diskuteres det, om et fladt eller cirkulært design er bedst. Tyske, amerikanske og japanske virksomheder kaster sig over teknologien.

1995: Elselskabet Elsam skyder 25 millioner kroner i SOFC-projektet. I det nye forskningsprojekt satses der helt og holdent på et fladt design.

1999: Energistyrelsens støtte til SOFC bliver evalueret, og parterne vælger at gå videre med udviklingen.

2001-2002: Energistyrelsen og elværkerne støtter stadig Haldor Topsøes udvikling af SOFC-teknologien, og på Risø etableres der en prøveproduktion. Den skal vise, hvordan en senere kommerciel produktion skal se ud. Prøveproduktionen på Risø koster 95 millioner kroner betalt af elværkerne, Energistyrelsen, EU, Risø og Haldor Topsøe.

2002: Haldor Topsøe indgår en aftale med finske Wärtsilä om sammen at udvikle SOFC-anlæg til Wärtsiläs kundekreds. Det vil sige kraftvarmeværker på over 200 kW.

2004: Haldor Topsøe etablerer datterselskabet Topsoe Fuel Cell.

2005: Wärtsilä tester en 5-kW-enhed.

2006: Topsoe Fuel Cell får bevilget 4,8 millioner euro til etablering af et fabrikationsprojekt. Projektet skal vise, hvor langt fremstillingsprisen kan komme ned, når SOFC skal i kommerciel produktion.

2007: En enhed på 20 kW testes sammen med Wärtsilä. Et mikrokraftvarmeværk på 1 kW testes sammen med Dantherm Power.

2008: De nye produktionsfaciliteter tages i brug i Lyngby.

2009: PowerCore 1-enheden er færdigudviklet. Enheden er på 1 kW el og kører på afsvovlet naturgas.

2010: Topsoe Fuel Cell får bevilliget 54,5 millioner kroner til markedsmodning af SOFC-anlæg.

2014: Første mikrokraftvarme anlæg med SOFC afprøves kommercielt.