Her er de fem årsager til klimaforskernes advarsler

31. marts 2014 kl. 11:3852
Læs også de otte alvorlige risici knyttet til klimaforandringerne, som bliver fremhævet i den nye rapport fra IPCC.
Artiklen er ældre end 30 dage

IPCC’s arbejdsgruppe 2 fremhæver i den nye klimarapport, der fokuserer på konsekvenser af klimaforandringer og metoder til tilpasning, fem årsager til bekymringer (reasons for concern eller blot RFC i IPCC-terminologien)

De er:

 1. Unikke og truede systemer. Mange arter og systemer, som har svært ved at tilpasse sig, vil være udsatte for høje risici ved en yderligere opvarmning på 2 grader. Det gælder særligt havisen i Arktis og koralrev.

 2. Ekstreme vejrhændelser i form af hedebølger, nedbør og oversvømmelser i kystområder.

 3. Konsekvenser vil være størst for de svageste i alle lande - uanset hvilket udviklingsstadie landet er på.

 4. Samlede globale konsekvenser. Der er risiko for udbredte tab af biodiversitet ved en temperaturstigning på yderligere 3 grader. Der er også risiko for store økonomiske skader ved en temperaturstigning på yderligere 3 grader, men der er dog få kvantitative skøn herfor.

 5. Store enkeltstående hændelser. Fysiske systemer kan blive udsat for abrupte og irreversible forandringer. Det gælder ikke mindst havstigninger fra afsmeltning af iskapper, hvis temperaturstigningen kommer over 3 grader. Ved en endnu højere temperaturstigning vil der være risiko for, at den grønlandske indlandsis kan smelte over et tidsrum på 1.000 år eller længere - det vil i givet fald give en stigning i havniveauet på 7 meter.

Læs også: Professor trækker sig fra klimarapport: Den blev for alarmerende

Disse fem årsager til bekymringer leder med arbejdsgruppens ord med høj sikkerhed frem til otte risici, der går på tværs af regioner og sektorer:

 1. Dødsfald, ulykker og ringere sundhedstilstand - ikke mindst i lavtliggende kystområder.

 2. Ringere sundhedstilstand og dårlige levevilkår for befolkninger i store byområder pga. oversvømmelser.

 3. Nedbrud af infrastruktur som elektricitet og vandforsyning pga. oversvømmelser.

 4. Øget antal dødsfald under hedebølger.

 5. Nedbrud af fødevareforsyningen.

 6. Dårlige levevilkår i landområder, hvor der kan opstå problemer med forsyning af drikkevand og vand til fødevareproduktion.

 7. Tab af økosystemer i havet og ved kystområder vil have betydning ikke mindst for fiskere i troperne og det arktiske område.

 8. Tab af økosystemer på land og i vandløb og de konsekvenser, som det vil have for folks levevilkår.

Formand: Det drejer sig om at bygge en bedre verden

Chris Field, der leder afdelingen for global økologi ved Carnegie Institution i USA, er en af de to formænd for IPCC arbejdsgruppe 2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: IPCC: Global opvarmning giver mindre mad og gør os mere syge

Han sagde i sin tale ved IPCC-mødet i Japan, at rapporten kombinerer hård, analytisk realisme med et grundig kig på en bred vifte af mulige løsninger og tilføjede:

»Det drejer sig lige så meget om at bygge en bedre verden som om at forstå de alvorlige problemer.«

Dansk minister: Sidste chance

Fra klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) lyder det:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er ved at være sidste chance, hvis vi skal forhindre alvorlige klimaændringer. Det gode er, at vi har de tekniske løsninger. Det handler alene om politisk vilje.«

Klima-forskning i din indbakke? Tilmeld dig Ingeniørens nyhedsbrev

Miljøminister Kirsten Brosbøll (S) er glad for, at Danmark efter hendes mening er kommet godt i gang med tilpasninger:

»Vi har allerede set, hvordan klimaforandringer kan ramme Danmark med skybrud og voldsomme oversvømmelser. Vi har taget de første vigtige skridt herhjemme med de kommunale klimatilpasningsplaner, og rapporten viser tydeligt, at det er et nødvendigt arbejde, vi har sat i gang.«

IPCC har fremstillet en video, hvor Chris Field og nogle af de øvrige hovedforfattere til rapporten forklarer om deres arbejde:

Remote video URL

52 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
52
12. september 2014 kl. 14:57

@Per A. Hansen

Jeg ville da meget gerne høre forklaringen på, at metan kan optræde som drivhusgas 90 år efter, der er forsvundet fra atmosfæren - kan du det slipper du for "dumme" betragtninger - som du kalder det

Det vil jo kræve at jeg har påstået, at methan optræder som drivhusgas 90 år efter den er "forsvundet" fra atomsfæren. Det har jeg aldrig nogensinde gjort for det er jo en lodret forkert tolkning af GWP-begrebet. Når du formulerer dig sådan kan jeg kun se to muligheder: Du ikke har forstået GWP-begrebet eller ønsker bare at skabe forvirring om begrebet. Hvis det kneb med at forstå det første gang må jeg jo prøve igen: GWP anvendes IKKE til at udtrykke hvor lang tid en drivhusgas er i atmosfæren. GWP anvendes til sammenligning af diverse drivhusgassers potentiale. Det er vigtigt, at det globale opvarmningspotentiale sættes i relation til en tidsperiode, fordi drivhusgassernes levetid i atmosfæren varierer meget. Derfor sammenligner man altid opvarmningspotentialerne for drivhusgasserne over en afgrænset periode, også selvom drivhusgasserne reelt lever længere eller kortere tid i atmosfæren. En simpel analogi: Hvis årsindkomsten for en sæsonarbejder beregnes er det ikke samtidig et udtryk for, at personen har haft indkomst i årets sidste måned. Et eksempel på den praktiske anvendelse af GWP er fx EUs forbud mod servicering af store køleanlæg under anvendelse af kølemidler med GWP > 2500 fra 1. januar 2020.

51
12. september 2014 kl. 14:50

@Per A. Hansen:

Du besidder tilsyneladende i evnen til at indrømme dine egne fejl. Lad os se på endnu en af dine løgne. Du skriver følgende (ordret citat):

Du mener fejlagtigt af metan er mere effektiv end vanddamp, men se dog på grafikken, vanddamp er den mest effektive drivhusgas, der absorberer varmestråling over et meget bredt felt.

Hvor har jeg påstået at methan er en mere effektiv drivhusgas end vanddamp? Hvor har jeg bare så meget som antydet at methan er en mere effektiv drivhusgas end vanddamp? Ingen som helst steder. Er dit argumentfundament virkelig så svagt, at du føler dig nødsaget til at lyve eller falder det dig bare naturligt? Det er ikke svært at forstå hvorfor flere af debatørerne på disse sider finder dig uvederhæftig og aldeles uværdig til at indgå i diskutioner med.

50
9. september 2014 kl. 18:50

Re kontrovers om methan. Man hører om 20 og 72 (100år/20år) gange kraftigere end CO2, men ikke om forudsætningerne, som er den relative effekt af samme mængde methan som CO2. Mistanken vækkes, når det bliver svært at finde egentlige tal og kun finder en masse værdiladede ord. Denne side kan hjælpe: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

For det første siger den at med nuværende fordeling af gasser er den direkte focing CO2 1,88 og CH4 0,496 W/m2, altså methans bidrag er mindre end 1/3 af CO2. CO2's forcing er 5,35ln(C/Co) W/m2. Methans forcing er en meget indviklet formel vist på siden, men den er et eller andet sted mellem lineær og logaritmisk. Ud fra tallene estimerer jeg: Lineært 0,25/1000ppb og logaritmisk 0,6ln(M/Mo) W/m2. Øjeblikkelig methan ~1800ppb. At tale om hvor længe et udslip bliver i luften er meget lidt relevant, da CO2 udveksles meget hurtigt med naturlige kilder, og methan nedbrydes. Derfor er det mere frugtbart at se på nuværende indhold og variationen i det og tage bestik derfra og efter hvad en given ændring medfører. Methan er ikke noget problem. Siden 1979 er indholdet stegt 350ppb (22%) og har medført 0,09W/m2. CO2 stigningen (17%) har samtidig medført 0,8W/m2.
Faktoren 20 og 72 er typisk alarmistisk, når forudsætningerne udelades.

49
9. september 2014 kl. 18:48

Men mit spørgsmål til dig er så: Alt det du siger i dit indlæg, retfærdiggør det så at man frit kan overdrive og manipulere fakta, for at gøre folk mere ængstelige, end der egentlig er basis for? F.eks. som dengang i 2009 tror jeg hvor TV avisen viste en grafik af det indre København oversvømmet af havvand pg.a. global opvarmning?

Der er ingen der kan kontrollere journalster, der øjer oplagstal ved at skrive "spændende" overskrifter. Så den snak må de tage med dem. Jeg synes egentlig kun det er relevant at forholde sig til hvad klimaforskerne selv siger og hvad vi så skal gøre ved det. Folk der tror det giver mening at mistænkeliggøre naturvidenskaben med det dagspressen skriver er IMNSHO ikke særlig konstruktive.

Nu ved jeg ikke konkret hvilket indslag du taler om men... ....i øvrigt, så er det principielt kun et spørgsmål om tid før det indre København vil blive oversvømmet. Det kan godt være det tager tusinder af år at smelte Grønland og Antarktis, men hvis vi hæver CO2-niveauet nok, så vil det ske på et tidspunkt... og der vil være tale om op imod 70 meters havniveau-stigning.

Men det er som sagt ikke noget, der sker i morgen eller i din eller dine børns levetid.

48
9. september 2014 kl. 18:11

@Anthon,

Du er så flere gange blevet opfordret til at komme med dokumentation for hvem det er der hævder, at CO2 er eneansvarlig for klimaet.

Suk, det ville højne debattens kvalitet, hvis du læste indlæggene. For 5. gang Jeg har ALDRIG skrevet som du postulerer - og bad om dokumentation herfor. Den kom selvfølgelig ikke - og det er demagogi at fastholde og pådutte nogen en påstand, som vedkommende ikke har fremsat - eller fordreje en sætning til noget andet. Jeg bad om dokumentation for din påstand - det ville da være let med et klip - men den kan du selvfølgelig ikke levere.

Og jeg har vist fået ret i, at du har ikke helt forstår en simpelt grafisk fremstilling af drivhusgassernes fysik! Her har vi faktisk en mulig forklaring på at klimamodellerne regner forkert - selv om det er åbenlyst så irriterer jeg sikkert nogle med den åbenlyse korrekte iagttagelse.

At du synes det er korrekt at opsummere metands drivhuseffekt 90 år efter, den er forsvundet - jamen det er da fint nok. Der var jo også konsensus om at Kejseren havde fået ny flotte klæder (H.C.Andersen)!

47
9. september 2014 kl. 11:38

@Per A. Hansen: Du skriver i et tidligere indlæg i denne tråd:

Men at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet bliver afkræftet af iskerneforskningen, men det anfægter naturligvis ikke, at CO2 er en klimagas, der medvirker til at holde på varmen. Men CO2 er en sekundær klimagas i denne forbindelse.

Du er så flere gange blevet opfordret til at komme med dokumentation for hvem det er der hævder, at CO2 er eneansvarlig for klimaet. Du kan tilsyneladende ikke finde en forsker, en artikel eller bare en så meget som et debatindlæg der fremfører den påstand. Med andre ord: Det er pure opspind fra din side.

Så du kan ikke dokumentere din påstand og når jeg hænger dig op på det kalder du det på demagogi. Det er sgu til andet end at ryste på hovedet og grine af. :) En anstændig person ville have beklaget og erkendt, at han/hun ikke har dokumentation for sin påstand og trukket den tilbage.

Som gammel fysiklærer må jeg give dig -"ikke bestået" - i forståelse af fysikken indenfor drivhusgasteorien - prøv nu lige at se på metan og vaddamps absorbtion indenfor det infrarøde spektrum - et lodret snit viser, hvilke bølgelængder, der er fælles - vil man havde det helt præcist kan man finde det i HITRAN-databasen.

Har du det med at dele "ikke bestået" ud til personer der ikke deltager i eksamen eller kurset? Hvis jeg skal til eksamen er det i de fag jeg deltager i. Ikke dem du ønsker jeg skal deltage i eller du bare godt kunne tænke dig at dumpe mig i. :) Du forsætter tilsyneladende desperat med at prøve at få mig til at kommentere dit konspiratoriske snik snak op absorptionsspektre. Påstanden om, at methan er en mere potent drivhusgas end CO2 er ikke min. Den hersker der almen videnskabelig konsensus om. Jeg må atter en gang minde dig om, at den diskussion har jeg ikke deltaget i og agter ikke at deltage i. Blandt andet fordi du, som tidligere nævnt, allerede har fået svar på det i tidligere debatter. Det kniber tilsyneladende bare for dig at tage det ind, hvis det går imod din forudintagede holdning.

Stop nu bare inden du udstiller dig selv endnu mere.

46
9. september 2014 kl. 10:07

@Anthon,

Nu kan jeg så forstå du har dine oplysninger om, at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet kommer fra artikler og debatter.

Renlivet demagogi. Du bedes henvise til bare et enkelt indlæg, hvoraf det fremgår at CO2 er eneansvarlig for klimaet - det kan også ses af klimakapitlet på mine hjemmesider. Det har jeg skrevet adskillige gange uden du har opfattet det - dårlig læsning?

Konklusionen af at du ikke kan læse eller forstå en grafisk fremstilling er da let. Du skrev -klip- Med andre ord: Methan går fra at være en potent drivhusgas for at nedbrydes til mindre potent drivhusgas. Den forsvinder altså ikke efter 10 år, men optræder bare i andre former. -klip slut.

På den grafisk fremstilling ses to smalle spidser ved metan, der svarer nogenlunde til den den energi, der absorberes fra det termiske spektrum. Sammenlignes det med vanddampens absorption ses det da særdeles tydeligt, at vanddampen er langt mere potens som drivhusgas. Her er en anden, den er måske lettere at forstå?https://www.dropbox.com/s/vfptgbl8vjk0pet/Absorbtion-drivhus.jpg?dl=0

Som gammel fysiklærer må jeg give dig -"ikke bestået" - i forståelse af fysikken indenfor drivhusgasteorien - prøv nu lige at se på metan og vaddamps absorbtion indenfor det infrarøde spektrum - et lodret snit viser, hvilke bølgelængder, der er fælles - vil man havde det helt præcist kan man finde det i HITRAN-databasen.

Du mente det var dumhed, at jeg ikke kunne forstå GWP, men du har nu ikke bidraget til forståelsen af denne. J eg ville da meget gerne høre forklaringen på, at metan kan optræde som drivhusgas 90 år efter, der er forsvundet fra atmosfæren - kan du det slipper du for "dumme" betragtninger - som du kalder det. -

Og jeg efterlyser stadigvæk indlæg, hvor jeg har nævnt at CO2 er den eneste klimafaktor. Jeg har derimod sagt, at der er mange faktorer, men debatterne handler stort set kun om CO2s indflydelse - det er noget helt andet.

45
7. september 2014 kl. 12:24

Du fortsætter med at vrøvle om emner jeg ikke har kommenteret og stadig ikke gider kommentere på. Bare fordi jeg påpeger et par af dine misforståelser/fordrejninger/usandheder forpligter det mig ikke til at alt det andet vrøvl. Hold dig til emnet eller er det for pinligt for dig?

Jeg må konstatere, at du ikke forstår den grafisk fremstilling for drivhusgasserne..

Endnu et klassisk eksempel på dine fordrejninger og dårlige debatstil. Jeg har overhovedet ikke kommenteret dem og alligevel mener du at kunne drage en sådan konklusion. Sikke en gang plattenslageri!

Nu kan jeg så forstå du har dine oplysninger om, at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet kommer fra artikler og debatter. Så skulle det være en smal sag at finde bare én artikel og et debatindlæg der fremfører den påstand. Hvis du ikke kan det må jeg bare atter konstatere at atter udtaler dig i strid med sandheden.

44
7. september 2014 kl. 12:00

@Anton,

Du bliver tilsyneladende ved med at spamme mig med snik snak om methan og overlappende absorptionslinjer. Det har jeg aldrig kommenteret på, så hvorfor bringer du det ind i vores diskussion om GWP? Desuden har du (som tidligere nævnt) fået forklaringer på dette af andre i tidligere debatter, så det gider jeg ikke spilde tid på.

Jeg har ikke spammet dig med noget - overlappet er en mulig forklaring på, at klimamodellerne er ikke er retvisende. Ingen er tilsyneladende interesseret i fysikken bag drivhusgasteorien, man er tilfreds med at være en del af menigheden? Jeg trænger ikke til en forklaring, men konstaterer blot, at vanddamp faktisk tager en del af den energi, som metan og CO2 også kan absorbere.

Jeg må konstatere, at du ikke forstår den grafisk fremstilling for drivhusgasserne, hvoraf det klokkeklart kan ses, at metan ikke er den potente drivhusgas, som man nævner - og du har end ikke forsøgt at forklare, hvorfor man opsummerer metans drivhuseffekt mange år efter den er væk. Du mener fejlagtigt af metan er mere effektiv end vanddamp, men se dog på grafikken, vanddamp er den mest effektive drivhusgas, der absorberer varmestråling over et meget bredt felt.

Hvorfor jeg absolut skal dokumentere hvilke forskere der har påstået at CO2 er eneansvarlig for klimaet forstår jeg ikke, for det har jeg intet sted påstået. Som Holger nævnte, så er CO2 en af flere klimafaktorer. Det jeg nævnte kan jeg da godt gentage - alle debatter drejer sig stort set kun om CO2, men problemer er, at ingen vil gøre noget ved sagen - man nøjes med snak i lange baner. Skal man gøre noget effektivt ved CO2-udslippet er vejen ikke de endeløse diskussioner om at atomenergien er alt for dyr - med eksempler fra de værste eksempler etc.

Jeg kommer ikke med vrøvl, det klarer du fint selv. Jeg peger på fysiske kendsgerninger vedrørende drivhusgasser - og peger evt. fejl i klimamodellerne. Som du måske har set, så breder isen sig ikke bare på Antarktis, men også i Arktis. Forskerne er i vildrede.

Prøv at se på grafikken igen - skal man forstå teorien om drivhuseffekten, må man forstå fysikken bag, og kende lidt til atmosfærekemi og -fysik.

43
6. september 2014 kl. 16:50

@Per A. Hansen:

Du bliver tilsyneladende ved med at spamme mig med snik snak om methan og overlappende absorptionslinjer. Det har jeg aldrig kommenteret på, så hvorfor bringer du det ind i vores diskussion om GWP? Desuden har du (som tidligere nævnt) fået forklaringer på dette af andre i tidligere debatter, så det gider jeg ikke spilde tid på.

Tilbage til emnet: Angående GWP100 kniber det tilsyneladende gelaldigt for dig at forstå en ellers ret simpel og entydig forklaring eller også vælger du bare at spille dum. Jeg hælder mest til at tro på det sidste. Det gider jeg ikke spilde mere tid på.

Du skriver i øvrigt at methan "forsvinder", mens du et andet sted skriver den bliver til CO2. Som bekendt er nedbrydningsprodukterne af methan CO2 og vand. Med andre ord: Methan går fra at være en potent drivhusgas for at nedbrydes til mindre potent drivhusgas. Den forsvinder altså ikke efter 10 år, men optræder bare i andre former. Ikke at det har nogen betydning for hvor vidt man kan beregne en GWP100 i øvrigt.

Og så var der lige den her:

Men at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet bliver afkræftet af iskerneforskningen, men det anfægter naturligvis ikke, at CO2 er en klimagas, der medvirker til at holde på varmen. Men CO2 er en sekundær klimagas i denne forbindelse.

Hvordan går det med at få dokumenteret hvilken seriøs forsker der påstår at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet?

Start lige med at dokumentere det inden du kommer med mere vrøvl

42
6. september 2014 kl. 12:20

@Anton,

Det er hel banal basisviden, som let kan findes ved et par museklik, under forudsætning af man er faktaresistent og blind over for sine egne forudindtagede forestillinger.

tak for svaret - et par bemærkninger. Du mener jeg har fået svar på mine spørgsmål. Det eneste jeg har fået er postulater om, at jeg har fået svar, men ingen har kunnet svare, hvilket medfører en større eller mindre irritation.

Hvis gennemsnitslevealderen er 10 år for metan, så er den i gns. kun aktiv som drivhusgas i 10 år - uanset hvordan du prøver at fordreje denne kendsgerning. Når metan er væk kan den da ikke optræde som drivhusgas - vel? Så er det da meningsløst at fortsætte opsummeringen 90 år efter, at den er væk!

Jeg har gentagne gange peget på, at vanddamps absorptionskurver overlapper både metan og CO2s spektre som en mulig forklaring på, at IPCCs estimater over fremtidens temperaturændringer ikke passer, de er overdrevne i alle scenarier. Enten forstår man det ikke og nøjes med at sige, at det har man svaret på - hidtil har kun en enkelt på seriøs plan forsøgt at tage det alvorligt. Du kan se det her - vistnok fra Wikipedia:

https://www.dropbox.com/s/hoqoxy1y2z653fa/AN07_4drivhusgasserogklima_img_0.jpg?dl=0

Vær venlig at se på kurverne for metan - to smalle absorptionsbånd, der bestemt ikke ser potente ud! På et lodret snit kan man se, hvilke bølgelængder, der dækkes af vanddamp. Nogle mener så at vide, at absorbtionen sker i et optisk vindue - ja - men også her optræder vanddamp som mnan kan se.

Men enten kan debattørerne ikke læse en grafisk fremstilling - eller man nøjes med at sige, at det har de da svaret på! Du har f.eks. ikke givet en forklaring på, hvorfor klimafolk mener, at man kan medregne metans drivhuseffekt længe efter, den er forsvundet, men nøjes med at slå fast, at det er mig, der har misforstået det hele - det er også det letteste.

At en del af metans absorbtionsliner dækkes af vanddamp, har jeg for resten fra Fremann Dyson - kender du ham ikke så kan et enkelt museklik klar sagen. Men måske har han også misforstået det hele?

Jeg brokker mig ikke over IPCC, men peger i al beskedenhed på, at diverse artikler og debatter svømmer over i omtalen af CO2 som om den er eneansvarlig for klimaændringerne. Jeg har i mange år været fortaler for at man skal udfase den fossile energi, men ingen vil være med. an har beregnet at der sker en fordobling af forbrug af fossil energi indenfor de næste 20-30 år. nak, snak og atter snak om CO2 gør intet ved sagen, hvis der ikke er vilje bag.

Jeg kan med min bedste vilje ikke se, hvor jeg har tildelt dig nogle holdninger, jeg har derimod påpeget et par fejl ved IPCCs fremstillinger. Men skulle der være nogle bemærkninger du mener er for private, vil jeg da meget gerne beklage - og takke for responsen.

41
5. september 2014 kl. 18:37

@Per A. Hansen: I dine svar til mit indlæg tillæger du mig en række holdninger jeg på ingen måde har givet udtryk for mit indlæg. Jeg forholder mig alene til din udlægning af GWP. Det er simpelthen ufin debatstil. Jeg gider i øvrigt ikke forholde mig til dine øvrige postulater, som du i øvrigt har fået svar på af andre i tidligere debatter.

Metans levetid i atmosfæren kan du da selv let finde - opholdstiden i atmosfæren er gns. ca. 10 år.

Hvem har påstået andet?

Måske kan du forklare, hvorfor man så regner med effekten over 100 år i GWP, hvor metan kun har været aktiv i ca. 10 år, men CO2 som metan omdannes til, tager sig af de sidste 90 år?

Din udlægning af GWP er helt misforstået. De forskellige drivhusgasser har som bekendt forskellig drivhuseffekt og forskellig middelopholdstid i atmosfæren. Når der skal tages beslutninger om hvilken/hvilke gasser en indsats bedst kan sættes ind over for skal der tages højde for disse forskelligheder, og det på den baggrund der beregnes en GWP, hvor hver enkelt drivhusgas regnes om til CO2-ækvivalent. Netop det faktum, at gassernes opholdstid er meget forskellig er baggrunden for man må regne over en fast tidsperiode for at kunne sammenligne. Så for lige at skære det ud i pap: Når det vælges at regne 100 års-basis betyder det ikke samtidigt, at den enkelte gas bidrager i hvert eneste af de 100 år. Kun hvor meget den enkelte gas totalt bidrager med over perioden. Det er jo også derfor methans GWP20 = 86, mens GWP100 følgeligt bliver noget lavere. Det er hel banal basisviden, som let kan findes ved et par museklik, under forudsætning af man er faktaresistent og blind over for sine egne forudindtagede forestillinger.

Men at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet bliver afkræftet af iskerneforskningen, men det anfægter naturligvis ikke, at CO2 er en klimagas, der medvirker til at holde på varmen. Men CO2 er en sekundær klimagas i denne forbindelse.

Kan du finde bare én seriøs forsker der påstår CO2 er eneansvarlig for klimaet? Nej, vel? Det kan vel kun betegnes som en "kontroversiel påstand", som ifølge debatreglerne skal dokumenteres. Det får du nok lidt svært ved.

Så hvis jeg lige skal summe op: Du brokker dig over, at IPPC (eller hvem du nu mener) hævder at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet. Samtidig brokker du dig over, at methan tillægges alt for stor betydning. Altså to gange brok der totalt modsiger hinanden. Du må rende rundt med et alvorligt skudhul i foden....

40
2. september 2014 kl. 10:44

@Tyge,

Er det ikke nok at måle og forstå, at CO2 og global temperatur altid har været "random" tilfældige,
spørger Tyge?

Nogle relevante spørgsmål, som jeg ikke skal blande mig i, dem tager Holger sig sikkert af. Men prøv at læse Svensmark/Calders bog - "Klima og Kosmos". Her beskrives nogle meget spændende sammenhænge mellem Jordklodens temperaturer gennem millioner af år og Solsystemets ophold i Mælkevejen - de vekslende tætheder mellem stjerne passer fint med Jordens nedisninger og varmeperioder. Årsagen menes at være forskelle i kosmisk stråling, der igen giver ændringer i skydannelsen og dermed temperaturen. Men at CO2 skulle være eneansvarlig for klimaet bliver afkræftet af iskerneforskningen, men det anfægter naturligvis ikke, at CO2 er en klimagas, der medvirker til at holde på varmen. Men CO2 er en sekundær klimagas i denne forbindelse.

39
2. september 2014 kl. 10:32

@Allan,

Der sker hele tiden en udvaskning fra atmosfæren med regnvandet pga. den store vandopløselighed og "fordampning" fra jord og vandområder afhængig af bl.a. pH og temperatur.

Enig - CO2 reagerer i stor stil med vanddamp og danner hydrogencarbonat. Klimafolk arbejder en smule amatøragtigt, de har hidtil målt og medtaget HCO3- så får de naturligvis et alt for højt tal. Det bliver nok bedre med en bedre målemetode.

Enig i at klimamodellerne ikke er gode nok, en af årsagerne mener jeg skyldes at man overdriver CO2s drivhuseffekt pga. overlapning af fælles absorbtionslinier af den altdominerende drivhusgas - vanddamp. Det er meget svært at gennemskue, for kun modellørerne ved, hvilke parametre man "skruer" på. Man kan korrigere for overlapning, men det koster så meget i regnekraft, at man må formode at det ikke gøres. Man regner med konstant luftfugtighed i atmosfæren uanset temperaturen, det er en klar fejl, men det letter arbejdet for programmørerne. Der er sikkert flere muligheder for fejl, men desværre er de tikke let for klimaforskere at komme frem med argumenter, der går imod de etablerede klimateorier, så er karrieren slut!

At klimaet afhænger af flere ting - ikke bare CO2 - synes jeg Holger beskrev glimrende, det er vigtigt at få præciseret.

@Anton, får jeg snart en klar besked på, hvor jeg har leveret misinformationer?

38
1. september 2014 kl. 11:07

Tak Holger for din venlige kommentar til "Dynamisk balance...?"

DER VAR ENGNG ... i begyndelse af tresserne, da jeg arbejdede vidensakbeligt med (rotor)balance. Man hade nogenlunde samtidig fået computere til behandling af store datormængder og benyttede disse til at søge efter periodiske relationer med autokorrelation. Man kunne og kan også søge cross korrelation mellem to langvarige datamængder. Disse to metoder er stadigvæk i brug, men jeg har ikke set dem brugt på CO2 i atosfæren eller den globale temperatur. Har du? Funktioner uden korrelationer fandt man på at kalde Random vibration eller variationer.

Mon ikke det stadigvæk er bedst at kalde fortidens målinger af CO2 og global temperatur for random?

Vi ser heller ikke, at disse størrelser har steget eller faldet hele tiden, tværtimod har man set vame og kolde tider afløse hverandre.

Hvorfor skal vi så opfinde "Dynamisk balance...?" og skabe en tro på, at denne kan bruges til at påstå noget om fremtidens klima?

Med min amatørviden tvivler jeg på ALLE forudsigelser om fremtiden!

Er det ikke nok at måle og forstå, at CO2 og global temperatur altid har været "random" tilfældige,

spørger Tyge?

37
1. september 2014 kl. 10:48

det er da korrekt at nogen energi oplagres i planter, der virker afkølende. Men kun i kort tid.
Når organisk stof nedbrydes så dannes der energi - enten det sker vha. mikroorganismer eller afbrænding.

Jeg ville blot anholde at Skjerning forenklede. Der er jo masser af biologiske og abiotiske sinks for oplag af energi, og kredsløb som skal medtages og vi kender endda ikke alle sink og alle aspekter fx. vedr. skovens betydning. I så fald ville alle de igangværende internationale forskningsprojekter jo være obsolete. Dette er med til at gøre IPCC modellerne så usikre. Computerne regner ikke forkert, men forudsætninger og data de skal regne på er usikre og til dels ukendte. Så at kalde forudsigelserne 98% sikre er plat. Jeg er enig i at levetiden af CO2 i atmosfæren er dårligt belyst. Alene årstidsvariationerne viser at den ikke kan være så lang, som den antages i modellerne. CO2 fjernes ikke kun af reaktive radicaler i atmosfæren. Der sker hele tiden en udvaskning fra atmosfæren med regnvandet pga. den store vandopløselighed og "fordampning" fra jord og vandområder afhængig af bl.a. pH og temperatur. Modeller er som sagt et tool forskerne kan bruge til afprøve hypoteser og scenarier med i takt med ny viden og data fremkommer, men det er misbrug at benytte sådanne modelresultater til vigtige samfunds beslutninger. Når det alligevel sker, så er det nok fordi samfundet regeres af økonomer, som allerede benytter økonomiske modeller til deres prognoser og beslutninger, som også i de fleste tilfælde viser sig forkerte. Derfor har vi konstant økonomiske problemer og krise og skal stramme op, nedskære og spare - undtagen lige inden et valg!

36
1. september 2014 kl. 10:00

@Anton,

Du har tilsyneladende misforstået hvad det her handler om, eller måske skulle man hellere sige: Valgt at misforstå. Det kræver i hvert fald ikke de store søge eller læsekundskaber at få klarlagt hvad det handler om. Læs hvad Wikipedia skriver med henvisning til IPPC

Jeg tror du har misforstået et par ting - det er netop IPCCs forklaring jeg hentyder til. Der er 2 fejl i IPCCs fremstilling, idet de benytter et par enkelte forskers beregninger for metan. Den ene er, at de ikke tager hensyn til at både metan og CO2s absorbtionsspektre overlapper vanddampen - altså en lang række bølgelængder som disse drivhusgasser kan optage, har vanddampen allerede absorberet (og videregivet). Hvis ikke man korrigerer herfor vil både metan og vanddampens drivhuseffekt blive overvurderet. Det forhold overser du helt. Det jeg så kan udlede heraf er, at klimamodellerne overvurderer CO2 og metans drivhuseffekt. Den pointe går hverken du eller andre ind på - den er da ellers ikke speciel indviklet. Det er ikke min egen opfindelse, jeg har skam bare videregivet, hvad fremragende fysikere for længst har nævnt - (Hug, Barret, Fremann Dyson) Mht. misinformationer fra min side angiver du faktisk ikke et eneste punkt, der er ukorrekt? Metans levetid i atmosfæren kan du da selv let finde - opholdstiden i atmosfæren er gns. ca. 10 år. Måske kan du forklare, hvorfor man så regner med effekten over 100 år i GWP, hvor metan kun har været aktiv i ca. 10 år, men CO2 som metan omdannes til, tager sig af de sidste 90 år? Er det ordentlig videnskab - jeg mener nej, det er noget sjusk.

Min hensigt var blot at pointere, at den fysikken bag drivhusgasteorien er kendt, dokumenteret og accepteret overalt, men den er mere indviklet når man medregner alle effekter med - herunder overlapningen, som du kan se her:

https://www.gratisimage.dk/graphic/images/2010/November/14/23E8_4CDFCF46.jpg

Holger, der er forskellige tal for metans GPW-effekt, det afhænger af, hvor mange år man opsummerer effekten. Men ingen tager tilsyneladende anstød af, at opholdstiden i gns. er 10 år - så er metan omdannet til CO2, hvis levetid er dårlig belyst. Det er de forhold jeg peger på, når jeg nævner manglende falsificering indenfor klimaforskningen. Det er kun et par få forskere, som IPCC henviser til vedrørende metan. Fremann Dyson har peget på metans overlapning med vanddamp, og fik en hoben klimafolk på nakken, men ingen kom ind på hans pointe. Jo - fysikken bag drivhusgasserne er ret kompliceret.

Allan Astrup, det er da korrekt at nogen energi oplagres i planter, der virker afkølende. Men kun i kort tid. Når organisk stof nedbrydes så dannes der energi - enten det sker vha. mikroorganismer eller afbrænding. Men enig i de øvrige betragtninger.

Mvh. Per A. Hansen

35
31. august 2014 kl. 01:14

For example, the 20 year GWP of methane is 86, which means that if the same mass of methane and carbon dioxide were introduced into the atmosphere, that methane will trap 86 times more heat than the carbon dioxide over the next 20 years

Det er muligt du har ret, mange påstår det i hvert fald. Er forudsætningen så den eksisterende atmosfære med dens indhold af vanddamp og CO2? Og bør man ikke se methan udslip relativt til alle klimagasser? Måske man burde betragte de enkelte klimagasser med deres mere eller mindre logaritmiske påvirkning i forhold til den totale summerede påvirkning.

34
30. august 2014 kl. 22:39

Allan: Dine første bemærkninger om at planter optager en del af energien, er naturligvis korrekte. Men det er marginalt i forhold til mængden af indstrålet og udstrålet energi. Min forklaring var forenklet og tilstrækkelig til at forstå fysikken. Og om beregninger/fremskrivninger tror jeg på, at de fysiske love gælder langt ud i fremtiden. Enig i at vi skal spare på alle ressourcer. Per og Anthon viser et eksempel på næsten diametral ueninghed mellem to, der ved rigtig meget om emnet. Min indgangsvinkel er ikke forskning, men formidling/undervisning, og derfor suger jeg viden til mig på alle niveauer, bl.a. fra IPCC + lidt sund og kritisk fornuft - efter bedste evne! Og jeres diskussion er fin og relevant - og jeg suger til mig! Per ved, at jeg på DTU i 20 år var kollega til Energiminsteriets særlig sagkyndige i Drivhuseffekten, og det har jeg levet højt på. Tallet for methans klimapåvirkning var (pr. hukommelse) 30-40 gange CO2's.

33
30. august 2014 kl. 21:45

@Per A. Hansen: Til dit postulat:

Tallet 26 viser sig at stamme fra opsummeringer over 100 år, men desværre for klimaforskerne er metans levetid i atmosfæren kun på ca. 10 år - man fortsætter altså med at opsummere en drivhuseffekt fra en klimagas ca. 90 år efter, der er forsvundet fra atmosfæren!

Du har tilsyneladende fuldstændig misforstået hvad det her handler om, eller måske skulle man hellere sige: Valgt at misforstå. Det kræver i hvert fald ikke de store søge eller læsekundskaber at få klarlagt hvad det handler om. Læs hvad Wikipedia skriver med henvisning til IPPC

Global-warming potential (GWP) is a relative measure of how much heat a greenhouse gas traps in the atmosphere. It compares the amount of heat trapped by a certain mass of the gas in question to the amount of heat trapped by a similar mass of carbon dioxide. A GWP is calculated over a specific time interval, commonly 20, 100 or 500 years. GWP is expressed as a factor of carbon dioxide (whose GWP is standardized to 1). For example, the 20 year GWP of methane is 86, which means that if the same mass of methane and carbon dioxide were introduced into the atmosphere, that methane will trap 86 times more heat than the carbon dioxide over the next 20 years.

Kunne vi så ikke slippe for den slags misinformation i fremtiden? (Historikken tillader mig desværre ikke at være særlig optimistisk på det punkt)

32
30. august 2014 kl. 20:39

@Holger,

Det er nemlig simpel fysik (ses i alle databøger for gassers egenskaber), at især CO2 og vanddamp absorberer varmestråling, og dermed hæver først atmosfærens og dernæst jord- og havoverfladens temperatur.
Dertil er der 20-50 forhold, der både øger og reducerer denne effekt.

Hovedsagelig enig, bortset fra at fysikken bag drivhuseffekten ikke er helt så simpel. I følge HITRAN-databasen er store dele af CO2 og H2Os absorptionsspektrum ens, man får derfor en systematisk fejl, hvis man ikke korrigerer herfor. Måske er det årsagen til, at klimamodellerne er upålidelige, ingen ved fornuftens fulde behold vil vel påstå at klimamodellernes estimater over temperaturudviklingen er korrekte?

Der må være forskel i effekten af en drivhusgas som CO2 og metan i luft med lav fugtighed end ved høj fugtighedsprocenter.

Bruger klimaeksperter nu også fysikken? Man kan have sine tvivl. Alle opgiver feks. at metans drivhuseffekt som meget potent - ca. 26 gange større end CO2s. Ingen vil forklare hvorfor, ingen falsificerer resultatet som kun et par enkelte forskere har udregnet. det ser ud til at Ole Humlum har ret når han efterlyser falsificering indenfor klimatologien. Tallet 26 viser sig at stamme fra opsummeringer over 100 år, men desværre for klimaforskerne er metans levetid i atmosfæren kun på ca. 10 år - man fortsætter altså med at opsummere en drivhuseffekt fra en klimagas ca. 90 år efter, der er forsvundet fra atmosfæren! Det burde være en sag for UVVU.

31
30. august 2014 kl. 19:06

Godt nok underviser Holger Skjerning i klimaproblemer, men hvor kvalificeret er han når han skriver: "Jordens temperatur bestemmes af indgående og udsendt energi." Det er vrøvl, der skal også tages hensyn til hvor og hvordan energien oplagres, det er ikke alt overskud der bliver til stigende lufttemperatur i "opholdssfæren". Noget oplagres endda til grønne planter, som virker afkølende. Et andet citat: "Altså, hvis du med sikkerhed mener 100% sikkerhed, så har du ret, men "med rimelig sikkerhed" (IPCC skriver vist 98% sikkert), er vel nok til at tage det alvorligt?" Problemet er netop at IPCC tillader sig at bruge 98% sikkerhed. Hvor ved de det fra? Som andre har skrevet så kender ingen fremtiden. Og deres "usikkerhed" må vel også øges, hvergang deres overseelser eller manglende viden bliver påvist? Vi kan alle blive enige om at vi bør spare på på energien (også kerneenergien!) og andre ressourcer; dette er nødvendigt for at sikre fremtiden og modvirke de negative effekter af befolkningseksplosionen, men vi skal ikke bruge IPCCs luftige modeller, skræmmebilleder og politiske manifest som argumentation for sådanne fornuftige tiltag.

30
30. august 2014 kl. 18:34

Men for hurtige ændringer er nok altid negative, fordi vi ikke kan nå at indrette os efter dem.

Måske klimaændringerne også i virkeligheden er subjektive? Hvor hurtigt er det lige det har gået. De børn som slutter folkeskolen nu har ikke oplevet nogen ændring i temperaturen, og det er jo temperaturen der skulle give ændringerne. Jeg kan også spørge om ikke bønderne sår og høster en gang om året, så på 10 år kan de nok ændre afgrøder som passer til temperaturen (og efterspørgsel).

29
30. august 2014 kl. 17:30

Svend: Det er subjektivt at tale om en bedre verden. Hvis Jordens middeltemperatur i 1000 år havde været 3 grader højere, så ville menneskene, dyrene og planterne have indrettet sig efter det. Altså med højere hav-vandstand, mindre landområder, andre afgrøder på andre steder, osv. osv. - Men ikke nødvendigvis en dårligere verden??? Men for hurtige ændringer er nok altid negative, fordi vi ikke kan nå at indrette os efter dem.

28
30. august 2014 kl. 17:08

»Det drejer sig lige så meget om at bygge en bedre verden som om at forstå de alvorlige problemer.«

Den verden vi har er i IPCC's øjne den bedste, for alt hvad der sker med klimaet og andet gør den værre. Det har de sagt i 20 år, så hvordan skulle den dog kunne blive bedre.

27
30. august 2014 kl. 14:29

Jacob M undrer sig over, at den voksende befolkning i verden ikke får så stor opmærksomhed, som IPCC's klimaadvarsler. Enig, men de fleste mener nok, at det er endnu sværere at regulere end energiforbruget? - altså håbløst! Jeg kan fortælle dig, at jeg i 1992 lavede en 12 siders pjece for REO: Den hed "Drivhuseffekten" og beskrev grundigt baggrunden for klimaændringerne. Bagpå stod 7 gode råd til Verden. Det første lød ordret: "Vi skal begrænse befolkningstilvæksten i Verden". På tredjepladsen stod: "Vi bør erstatte mest muligt fossilt brændsel med kernekraft". Pjecens fulde indhold ses på REO.dk under "Udgivelser". Pjecen blev sendt til de mest indflydelsesrige politikere og journalister. - Uden større virkning!

26
30. august 2014 kl. 14:17

Tyge: Enig med dig i dine første betragtninger, men så skriver du: "Hverken IPCC eller nogen anden kan med nogen sikkerhed påstå noget om fremtiden". Altså, hvis du med sikkerhed mener 100% sikkerhed, så har du ret, men "med rimelig sikkerhed" (IPCC skriver vist 98% sikkert), er vel nok til at tage det alvorligt? - Og den "fysiske" baggrund for temperaturstigningen er 100% sikkert opfyldt (forklaret højere oppe i tråden). Om begrebet "dynamisk balance": - Balancen går på, at Jordens temperatur bestemmes af indgående og udsendt energi. Hvis den første (som nu) er lidt større end den sidste, så stiger temperaturen langsomt, og omvendt. Det må være det, som der menes med dynamisk balance. - Og så er jeg enig.

25
30. august 2014 kl. 12:37

Mange skriver: "Klimaet er, og har altid været, i dynamisk balance."

Jeg ville skrive:

 • Klimaet er, og har været, i ubalance så længe der har fundets og findes liv på jorden.
 • Tænk bare på atmosfærens indehold på 21 % af den agressive ilt (O2)

Holger skriver: "Fuld drøn på omstillingen!!!"

 • Det er netop det jeg foreslår med ØSTERS lokalt, men desværre er der ikke mange danskere, der tror på dette selv om det, med mine øjne netop hjælper IPCC, som her i tråden skriver:

"Disse fem årsager til bekymringer leder med arbejdsgruppens ord med høj sikkerhed frem til otte risici."

 • For fremtiden.

Hverken IPCC eller nogen anden kan med nogen sikkerhed påstå noget om fremtiden, hilser Tyge

24
29. august 2014 kl. 22:30

Alt skal ikke være grav-alvorligt, så jeg iler med at skrive: Kære Peter Mogensen! - Du har bestået mit klimakursus på DTU. Jeg sender dig diplomet med luftpost! HS

23
29. august 2014 kl. 22:21

Jeg har det handikap, at jeg har undervist i klimaproblemerne på DTU, og der krævede vi, at de studerende kunne redegøre kvalitativt for klimagassernes betydning i atmosfæren. Det er nemlig simpel fysik (ses i alle databøger for gassers egenskaber), at især CO2 og vanddamp absorberer varmestråling, og dermed hæver først atmosfærens og dernæst jord- og havoverfladens temperatur. Dertil er der 20-50 forhold, der både øger og reducerer denne effekt. Og det er det ICCP's klimamodeller regner på. - Det giver en jævnt voksende temperatur, der indtil nu er 0,6-0,7 grader. Men (vigtigt!): hertil kommer de naturlige temp.svingninger, som skyldes ændret solaktivitet, ændring af kosmisk stråling, vulkaner, ændrede havstrømme, m.m.m som IPCC kun kan indregne bagud - ikke fremad. - De har i århundreder øget og sænket temperaturen 0,1-0,2 grader med varierende perioder. Og som alle vist ved, giver summen af en jævnt voksende og en svingende temperatur - lige præcis det, vi nu oplever: temperaturen vokser kraftigt i perioder, og næsten ikke i de mellemliggende perioder. Det sidste har vi oplevet de seneste ca. 10 år. Så til dem, der (religiøst!) ikke tror på IPCC og de, der (lidt mindre religiøst!) tager advarslerne alvorligt, vil jeg blot sige: Sandheden er summen af de to religioner. Så det er særdeles fornuftigt at prøve at begrænse energiforbruget, især af kul, olie og gas. Vi kan komme meget langt ved brug af "lav-CO2-energierne" vandkraft, kernekraft og VE (varierende energi). Fuld drøn på omstillingen!!!

22
1. april 2014 kl. 14:30

så megen opmærksomhed får - når overbefolkning får så lidt.

Der er en 100% korrelation imellem dette og udryddelse af dyrearter, degradering af miljøet, transport af invasive arter, krige, udbredelse af resistente bakterier, vira m.v., ødelæggelse af historiske monumenter, manglende demokratiske funktioner, fattigdom, hungersnød og meget andet - der i blandt klimaændringerne samt problemer med naturligt forekommende variationer i klimaet.

Desto nærmere vi kommer på grænserne for jordens ressourcer - desto sværere bliver det at håndtere problemer - og desto mere ustabilt bliver civilisationen. Det burde være indlysende for enhver.

Alligevel er det klimaet, som får 100x opmærksomheden frem for de reelle problemer.

Vi er i massivt overshoot og der er ingen - INGEN tiltag til at imødegå dette alt overskyggende problem. Udover udvikling af riot control udstyr og planer - hvor er det betryggende...

19
1. april 2014 kl. 06:14

Her på sitet finder man de, som tror sig selv mere vidende end Det tyske Bundesforschungsministerium, som har bevilget 100 mio. Euro til forskning i mere effektiv og økonomisk uddragelse og anvendelse af atmosfærisk CO2. Man må spørge sig selv, om Bundesforschungsministerium vil kaste så stort et beløb ud på en ren vildmand.

20
1. april 2014 kl. 06:18

Tænk... det lyder ellers sådan.

Få et sæt nye øren.

Det er da muligt, at det du betegner "benægter-kulturen" også har opdaget, hvad klimaforskere har vidst i lang tid, nemlig at klimaet er i dynamisk balance, men det bliver det ikke mindre rigtigt af, selvom du måske ikke evner at forstå det.

Klimafundamentalister er religiøse benægtere af andet end IPPCs udlægning

18
1. april 2014 kl. 05:43

Hvis PM er så dygtig, så ved han også at mennesket udledning af CO2 er helt ubetydelig og ihvertfald <1% i forhold til den naturlige udledning og omsætning.

Nej - men jeg kan genkende et tåbeligt talking-point, når jeg ser det fremført for 117. gang. Også selvom det gøre af folk der i teorien burde vide bedre.

https://www.skepticalscience.com/human-co2-smaller-than-natural-emissions.htm

Jeg orker ikke at skære det ud i pap for dig, mere end at det er den cummulative CO2 udledning der er problemet - ikke det årlige overskud. Og menneskets få procent (men ikke <1%) tilførsel af overskydende CO2 akkumulere over en årrække til den 40% stigning i den totale koncentration vi har nu.

17
1. april 2014 kl. 05:36

Nu er jeg ikke klimaobskurant,...

Tænk... det lyder ellers sådan. Først forsøger du at distancere dig fra dem, der dybest set blot siger det samme som IPCC og ikke forsøger at gøre sig klogere end de forskere der arbejder med emnet ved at kalde dem "fundamentatlister". Dernæst gentager du komplet irellevante talking-points fra benægter-kulturen,der overhovedet ikke forholder sig til problemstillingen - som "Forestillingen om et klima i statisk balance er ren utopi. Klimaet er, og har altid været, i dynamisk balance."

16
1. april 2014 kl. 04:37

Når det så endelig går op for klimaobskuranterne at vi (til den tid) allerede har udledt CO2 nok til at binde os til sådan et scenarie, hvad er så jeres plan for at stoppe den udvikling med smeltende is over flere århundreder?

Nu er jeg ikke klimaobskurant, men derimod en af de, som interesserer sig for en løsning af CO2-overskuddet og derfor har lært om det realistiske svar. Det plejer at give panikreaktioner blandt klimafundamentalister.

Hvad gør man, hvis kloaken flyder over med ekskrementer?

Fundamentalisten vil banke en prop op i fordøjelseskanalens nedre udmunding og stoppe udledningen, mens realisten vil udvide kloaken og skaffe plads til den.

Vi har i en årrække på industriel basis uddraget ca. 120 Megaton CO2 pr. år. Den uddragne CO2 benyttes til at producere en række produkter, som f.eks. gødning, kunstlim, litiumbatterier, medicin. Det er omkostningstungt.

Det tyske Bundesforschungsministerium har bevilget 100 mio. Euro til forskning i mere effektiv og økonomisk uddragelse og anvendelse af atmosfærisk CO2 under projektet "Technologien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz". Deres løsning er at fjerne CO2 fra atmosfæren - med økonomisk gevinst, ikke en urealistisk reduktion af udledning, som kun kan gennemføres med magt. Tyske forskere ser muligheder, hvor andre kun ser hindringer.

PS Forestillingen om et klima i statisk balance er ren utopi. Klimaet er, og har altid været, i dynamisk balance.

14
1. april 2014 kl. 00:38

Når klimavidenskaben og IPCC taler om positiv tilbagekobling, forstærkning af CO2's effekt, så overser de helt hvilken enorm positiv tilbagekobling der ligger indbygget i hele den officielle klimavidenskab. Der er jo en grund til, at næsten alle videnskabelige rapporter indeholder et eller andet om klimaændring og global opvarmning, uanset hvor svag koblingen kan være til det undersøgte. Pudsigt nok, så finder de fleste rapporter, at klimaændring (hvad det så er) kan og måske har en negativ indflydelse. Måske hovedlus ikke kan lide opvarmning, men så bliver de i hvert fald større, eller også bliver de mindre, så de er sværere at finde.

13
31. marts 2014 kl. 21:38

Flere forskningsmidler, flere rejser til eksotiske steder, flere forskningsmidler, flere diæter, flere forskningsmidler, mere udstyr, flere forskningsmidler.

Bemærk at problemerne hovedsageligt ses, hvor der ingen eller meget få mennesker bor, hvorfor studier bør foretages der!

Her nævnes i flæng:

Det gælder særligt havisen i Arktis og koralrev.

Bemærk også at man regner med en pæn lang periode for at sikre at problemerne indtræffer:

1.000 år eller længere

Ligesom ved enhver anden religion skal man tro på guddommen, ikke se den.

12
31. marts 2014 kl. 18:08

Ja, Peter Mogensen ved virkelig hvad sandheden er, og hvordan misinformation spredes. Vi er nogle der mener, at IPCC spreder misinformation. Måske skulle vi hellere diskutere fakta istedet for at nedgøre hinandens baggrund og ekspertise?

Hvis PM er så dygtig, så ved han også at mennesket udledning af CO2 er helt ubetydelig og ihvertfald <1% i forhold til den naturlige udledning og omsætning. Så ved han også at selvom vi begrænser den menneskeskabte udledning med 50% næste år, så vil ændringen af CO2 koncentrationen ikke kunne måles. Dvs. som Max Kjeldgaard skriver ovenfor, så kan vi ikke gøre noget ved CO2 stigningen, som delvist også skyldes temperaturstigningen. Men vi kan spilde en masse penge, som kunne være bedre brugt på rigtige miljøforbedringer eller sparet.For mig minder dette om alle de mange penge, vi også spilder på fejlslagne offentlige IT-projekter, oversolgt af smarte sælgere.

11
31. marts 2014 kl. 17:57

På et tidspunkt bliver fossile brændsler så dyre, at vedvarende energi eller fusionsenergi (om 500 år) bliver billigere. Det er der CO2 udledningerne begynder at falde, ikke eet sekund før (efter mit gæt).

10
31. marts 2014 kl. 17:51

Hej Peter Mogensen, respekt, det er meget længe siden jeg sidst har set nogen prøve at stille sig op for klimakampen, så hatten af for det :-), selvom jeg slet ikke deler din bekymring på området.

Men mit spørgsmål til dig er så: Alt det du siger i dit indlæg, retfærdiggør det så at man frit kan overdrive og manipulere fakta, for at gøre folk mere ængstelige, end der egentlig er basis for? F.eks. som dengang i 2009 tror jeg hvor TV avisen viste en grafik af det indre København oversvømmet af havvand pg.a. global opvarmning?

Til din teori om inerti, vil jeg sige, at det jo kun er din antagelse, at inerti er en faktor her. Hvis det er, så er der allerede en del forslag fremme på bordet til hvordan CO2 kan fjernes effektivt fra atmosfæren. Derfor mener jeg ikke inerti er et problem. Hvis klimaforandringer pga. CO2 virkelig en dag går hen og bliver et problem, så vil det nok blive lettere at skaffe en smule financiering til at fjerne CO2 fra atmosfæren.

9
31. marts 2014 kl. 17:12

Et ord: Inerti.

Når det så endelig går op for klimaobskuranterne at vi (til den tid) allerede har udledt CO2 nok til at binde os til sådan et scenarie, hvad er så jeres plan for at stoppe den udvikling med smeltende is over flere århundreder?

Hvis man kigger på verdens reserver af fossilt kulstof (hovedsageligt kul), så er der nok til at bringe klimaet tilbage til forhold der herskede under Kridt-tiden.https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous#Climate

Nej - det sker ikke "i morgen", men det eneste der forhindrer os i at stoppe udvikligen i den retning inden vi har bundet os til det, - er den store mængde misinformation der er i omløb udenfor videnskabelige kredse om det. ... og den gruppe folk, der (desværre også her på ing.dk) spreder den.

8
31. marts 2014 kl. 16:50

Det gælder ikke mindst havstigninger fra afsmeltning af iskapper, hvis temperaturstigningen kommer over 3 grader. Ved en endnu højere temperaturstigning vil der være risiko for, at den grønlandske indlandsis kan smelte over et tidsrum på 1.000 år eller længere - det vil i givet fald give en stigning i havniveauet på 7 meter.

Man sidder og tænker på at 3 grader kun er lidt højere end 2 grader, og vi kan risikere at få en stigning på 2 grader måske. Så vil havet stige med 7 meter pga. Grønlands indlandsis. Det lyder afskrækkende.

Her er nøgleordet 'endnu højere temperaturstigning'.

https://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/fig11-16.htm

Hvis temperaturen steg med 8-9 grader så kunne havet måske stige 7 meter på 1000 år.

Men jeg tror ikke der er nogen der seriøst ville melde ud at den globale temperatur kunne finde på at stige med 8-9 grader.

Hvis pkt. 5 skulle have bare en lille smule seriøsitet over sig, og ikke 'alarmist probaganda' så skulle der stå:

Ved en temperaturstigning på 3 grader vil der være risiko for, at den grønlandske indlandsis kan smelte over et tidsrum på 1.000 år eller længere - det vil i givet fald give en stigning i havniveauet på lidt under 1 meter.

Men OK det lyder selvfølgelig ikke nær så interessant :o)

6
31. marts 2014 kl. 15:58

... den nye klimarapport, der fokuserer på konsekvenser af klimaforandringer og metoder til tilpasning,..

Jeg synes ikke, at ordet "menneskeskabt CO2 forurening" optræder i en årsag/virknings sammanhæng, og det er jeg godt tilfreds med. Lad gå, at jorden er i gang med at "overhede" - eller hvad det nu er -. Det skal vi tage forholdsregler imod, men vi bør bevare en mere ydmyg holdning til naturkræfterne og ikke bilde hinanden ind, at vi kan gøre noget ved det. Vi må acceptere vilkårene sådan som naturen bestemmer.

5
31. marts 2014 kl. 15:06

har man selvfølgelig hørt efter de fakta om et enkelt vulkanudbruds enorme CO2-udledninger, som langt overstiger menneskehedens, ikke sandt?

Hvad skal man tro på? Pest eller kolera?

4
31. marts 2014 kl. 13:44

I artiklens første Læs også: ordner IPCC uenigheder let:

IPCC har dog allerede taget afstand fra professor Richard Tol.

Hvad enten den er optimistisk eller pessimistisk, må det nok tages med et gran salt.

3
31. marts 2014 kl. 13:29

Ekstreme vejrhændelser i form af hedebølger, nedbør og oversvømmelser i kystområder

- forfatterne har måske glemt at konsultere IPCCs SREX rapport(?):

A few quotable quotes from the report (from Chapter 4):</p>
<pre><code>"There is medium evidence and high agreement that long-term trends in normalized losses have not been attributed to natural or anthropogenic climate change"
"The statement about the absence of trends in impacts attributable to natural or anthropogenic climate change holds for tropical and extratropical storms and tornados"
"The absence of an attributable climate change signal in losses also holds for flood losses"
</code></pre>
<p>The report even takes care of tying up a loose end that has allowed some commentators to avoid the scientific literature:</p>
<pre><code>"Some authors suggest that a (natural or anthropogenic) climate change signal can be found in the records of disaster losses (e.g., Mills, 2005; Höppe and Grimm, 2009), but their work is in the nature of reviews and commentary rather than empirical research."
</code></pre>
<p>

Kilde:

https://rogerpielkejr.blogspot.dk/2012/03/handy-bullshit-button-on-disasters-and.html

Læs evt. også dette om begrebet 'pachaurisering':

https://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/03/26/Global-warming-will-not-cost-the-earth-leaked-IPCC-report-admits

2
31. marts 2014 kl. 13:26

Du må da vist hellere, for en sikkerheds skyld, fortælle at du var ironisk!

1
31. marts 2014 kl. 12:42

Bortset fra alt det her ligegyldige miljøhalløj, må vi vel sige, at vi så småt er på vej ud af den vigtige finanskrise?