Her er Danmarks nye klimavismænd

Det er et yderst rutineret hold, som klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) har udpeget til et klimaråd, der skal rådgive regeringen i spørgsmål om en effektiv grøn omstilling.

Fire ud af de syv medlemmer deltog nemlig i arbejdet i den højprofilerede klimakommission, som i 2010 afrapporterede med publikationen Grøn Energi, der belyste, hvordan Danmark kan klare sig uden fossile brændsler i 2050.

De syv klimavismænd skal fremover komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan man mest effektivt sikrer omstillingen til et samfund med en meget lav udledning af drivhusgasser. En målsætning, som blev defineret i forbindelse med vedtagelse af Klimaloven sidste år.

Læs også: Ny klimaaftale: Danmark skal ikke længere være 'fossilfrit'

Klimarådet skal også vurdere, hvordan det går med Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser. Derudover skal rådet bidrage til den offentlige debat om klima.

Læs også: Minister: Vores mål er stadig et fossilfrit Danmark i 2050

De fire med en fortid i klimakommissionen er Katherine Richardson, Jørgen Elmeskov, Poul Erik Morthorst og Niels Buus Kristensen.

De tre øvrige medlemmer af klimarådet er Jette Bredahl Jacobsen, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, Pia Frederiksen, sektionsleder og seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, samt formand Peter Birch Sørensen, som er professor i økonomi ved Københavns Universitet.

Rasmus Helveg Petersen er fremhæver, at klimarådet i den grad har styr på fagligheden:

»Det sikrer, at klimarådet har det brede fundament, der er nødvendigt for at kunne holde denne og kommende regeringer på rette spor i forhold til den klimaudfordring, som Danmark står overfor«, siger han i forbindelse med udnævnelsen.

Læs også: Kronik: Gode klimaråd er dyrere end Klimarådet

Der er ingen deltagere i det nye klimaråd med en ingeniørbaggrund.

Klimarådet består af:

 • Peter Birch Sørensen (formand), professor i Økonomi ved Københavns Universitet og underviser p.t. i miljø-, ressource- og klimaøkonomi.
 • Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet. Forsker i klimaforandringernes påvirkning af havmiljøet og er tidligere formand for klimakommissionen
 • Niels Buus Kristensen, institutdirektør ved Institut for Transport. Har blandt andet forsket i transportsektoren i relation til klimaudfordringen og er derudover tidligere medlem af blandt andet Trængselskommissionen.
 • Jette Bredahl Jacobsen, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Forsker bl.a. i miljøøkonomi, værdisætning, økonomi i naturnær skovdrift, klimaforandringer samt rammevilkår for skovbruget.
 • Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi og forskningsspecialist ved DTU Risø. Forsker blandt andet i integration af vindmøller i det danske varme- og energisystem, samt anvendelsen af instrumenter til regulering af energi- og miljøforhold.
 • Pia Frederiksen, sektionsleder og seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Beskæftiger sig primært med landbrugsområdet og landbrugssystemer samt sammenhængen med biobrændstoffer og bioenergi.
 • Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker hos Danmarks Statistik med stor erfaring inden for vækst og økonomisk politik, herunder samfundsøkonomi.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er godtnok store ord, nå man betænker, at resultaterne stort set ikke er brugt til nogetsomhelst siden. Ikke mærkeligt, for kommissionen "påviste" at VE ikke ville være dyrere end konventionel fossil energi. Dette overraskende resultat kom man frem til ved at lægge en høj CO2-afgift på fossil energi, og derefter sammenligne denne forhøjede pris med prisen for VE (altså især vindkraft). En lidt for gennemskuelig manipulation. Og så var der noget med, at man tog lidt fejl af biomasses CO2-neutralitet. Det gælder næsten kun for dansk brænde, men bestemt ikke for f.eks. importerede træpiller fra Langtbortistan. Nå, det er tilgivet, - efter at de pågældende har indrømmet fejlen, - og iøvrigt ikke er med i det nye udvalg.

 • 5
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten