Her er antennedommen over ni populære mobiltelefoner

Antenneprofessor Gert Frølund Pedersen har haft fingrene i ni populære mobiltelefoner for at teste deres antenner. Se resultatet her.

Antennerne i populære smartphones bliver dårligere. Det viser en undersøgelse, som professor Gert Frølund Pedersen fra Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer står bag.

Skemaet over artiklen er fra undersøgelsen, og det viser telefonernes evne til at forbinde til mobilnettet ved forskellige frekvensbånd.

0 dBm svarer til 1 milliwatt, -3 dBm svarer til 0,5 milliwatt.

Læs også: Ny undersøgelse: Antenner i smartphones er gået fra dårlige til chokerende ringe

Dokumentation

AAU undersøgelsen: Limit values for Downlink Mobile Telephony in Denmark

Kommentarer (12)

.... Ifølge GSM-standarden, skal en telefon være så følsøm, at den kan opfange et mobilsignal med en styrke på mindst -102 dBm, når den er direkte forbundet til en basestation via et kabel. Testen viser, at når telefonernes antenner skal opfange radiobølgerne gennem luften, er de milevidt fra det mål. ...

Det er mange år siden jeg selv deltog i udvikling af mobiltelefoner, så jeg kan ikke sige om ovenstående citat er korrekt i følge GSM-standarden.

Men det er ikke korrekt at lave en sammenlignende test af følsomhed specificeret ved direkte kabelforbindelse mellem basestation og mobiltelefon, og en test hvor basestation og mobiltelefon er forbundet via antenner.

Hvis man ønsker at lave en sammenlignende test af ovenstående karakter, er det nødvendigt at angive hvorledes målingerne er foretaget, hvilken reference antenne er anvendt, hvad er målebetingelserne, er de udført i radiodødt rum eller er det frit felts målinger etc. hvor stor er usikkerheden på målingerne, hvor præcis er kalibreringen etc.

Jeg er sikker på at Hr. Frølund Pedersen ved hvad han foretager sig, men ovenstående artikel er altså misvisende og useriøs.

--Palle

 • 0
 • 0

Det gør jeg heller ikke..I denne artikel står der "Jo lavere tal, jo bedre er telefonens antenne" det må da være omvendt ?, ellers er der noget galt med denne artikel " http://ing.dk/artikel/135280-ny-undersoege... " for i den står der
" Hvad Apples telefoner angår, viser testen, at en iPhone 4s ligger på -93 dBm, mens den nye iPhone 5 ligger helt oppe på -88,8 dBm ved GSM900. Igen skal den nye model altså have et væsentligt kraftigere signal fra mobilmasten end den tidligere."

I den ene artikel mener at "jo lavere tal, jo bedre" og den anden, jo højder tal, jo bedre ?

 • 0
 • 0

I den ene artikel mener at "jo lavere tal, jo bedre" og den anden, jo højder tal, jo bedre ?

Det er negative tal, der viser, hvor svagt et signal, telefonerne kan opfange. -93,3 dBm er et lavere (og bedre) tal end -88,8 dBm. Så ikke jo højere jo bedre, men jo lavere jo bedre. Jf. undersøgelsen har iPhone 5 altså en dårligere antenne end forgængeren.

 • 0
 • 0

Jeg er enig i dit indlæg Palle.

Hvis der er nogen der har et link til kilden, ville det være godt. Det kan måske forklare, hvordan tallene er fremkommet. Det er lidt svært at forstå hvordan sammenhængen mellem et absolut niveau via kabel og antennegain er fremkommet.
Hvad er for eksempel antennegain i forskellige retninger fra telefonen udtrykt i dBi.
Og hvordan fremkommer konklusionen med talværdierne i forhold til de - 102 dBm målt via kabel.
Tabellen viser nogle forskelle, men hvordan er de i forhold til måleunøjagtigheder osv...

 • 0
 • 0

Hvis der er nogen der har et link til kilden, ville det være godt. Det kan måske forklare, hvordan tallene er fremkommet. Det er lidt svært at forstå hvordan sammenhængen mellem et absolut niveau via kabel og antennegain er fremkommet.

Jeg har sat et link til undersøgelsen ind til venstre for artiklen under dokumentation - Jakob ing.dk

 • 1
 • 0

Jeg har ansvar for et lignende 3D antennemålesystem hos SP i Sydhavn, som vi har overtaget fra Nokia. Det blev tidligere omtalt i http://ing.dk/artikel/133489-produktpris-k...

Derfor kan jeg forklare lidt nærmere omkring hvad TIS-målingerne går ud på.

Systemet og målingerne følger, ligesom for Gert Frølund Pedersens antennesystem, CTIA (amerikansk) og 3GPP (Europa) standarderne.

Målingerne efter standarderne er opdelt i to dele – TRP og TIS.

TRP (Total Radiated Power): Dette er en måling som fortæller hvor meget effekt en antenne udstråler. Udstrålingseffekten måles i både vertikal og horisontal polarisering i punkter af 15 grader eller mindre i en sfærisk kugle rundt om antennen. Herefter adderes de vertikale og horisontale målinger for hvert punkt hvorefter målingerne integreres over hele kuglen, hvilket giver TRP. Dette svarer til at lave et vægtet gennemsnit af sendeeffekten rundt om antennen.

TIS (Total Isotropic Sensitivity): Denne måling giver et udtryk for hvor sensitiv antennen og receiveren er. Målingerne foretages i både vertikal og horisontal polarisering, i punkter af 30 grader eller mindre, i en sfærisk kugle rundt om antennen. For hvert punkt og polarisering skrues sendestyrken af mobilmastesimulatoren ned til der forekommer en BER (Bit Error Rate) på et vist procenttal. På den måde finder man smertegrænsen af hvad modtagerdelen af mobilantennen kan klare. Ligesom for TRP, så integreres de målte værdier over en kugle, så man opnår en enkelt værdi (TIS) for sensitiviteten af antenne + receiver.

Gert Mandrup:
Der er regler for, at hvert punkt (retning) skal overholde vise værdier – altså så antennen ikke for dårlig i en bestemt retning. Og det kunne være spændende at sammenligne antennegain for forskellige punkter, men det ville ende med at være mindst 120 målinger (2 polariseringer x 60 punkter) for TIS som skulle sammenlignes mellem hver telefon. Eller 528 målinger for TRP. Derfor ville det blive meget uoverskueligt, samtidig med de ikke nødvendigvis kan sammenlignes direkte.

Angående de -120 dBm målt via kabel, så kan det direkte sammenlignes med TIS og TRP, da det er integrerede målinger over hele overfladen – det er altså det totale modtagende signal fra alle retninger eller det totale udstrålede signal i alle retninger.

 • 1
 • 0

Dette er så vidunderligt blandet sammen at der heldigvis aldrig vil kunne uddrages noget konkret. Selvfølgelig skal en mobiltelefon have en antenne, men jo bedre (hvis samme kan opnå en pris) designmæssigt, jo dårligere bør antennen opføre sig, i forhold til hvilke masser der vil omgive samme antenne. Metalmæssigt som menneskemæssigt.

 • 0
 • 0

Totalværdierne er vel meget relevante. Men ville det ikke også være nyttigt at vide forskellen på max og min værdi af de målte punkter? Hvis man havde hele det tredimensionelle udstrålingsdiagram ville det være interessant at kende antallet retninger med minimum gain. Er en telefon med få "huller" i udstrålingsdiagrammet ikke bedre end én med mange?

 • 0
 • 0

Poul-Erik Karlshøj: Du har helt ret. Den totale værdi fortæller ikke meget om hvor rundstrålet antennen er. Det tredimensionelle udstrålingsdiagram ville være rigtig interessant at se - data er der jo allerede fra målingerne som TIS er genereret af. Men det kan være svært at sammenligne mellem telefoner - især hvis man kigger på en udstrålingsdiagrammet for en polaritet ad gangen.

Men man kunne måske have vist min og max-værdierne fra målingerne sammen med TIS-værdierne. Det ville også fortælle en del.

 • 0
 • 0

Jeg bruger altid dBm værdier frem for det almindelige antenne signal ikon på min tlf. for at vise signalstyrke. I denne sammenhæng er et lavere tal (dvs. -110) dårligere end et højere tal (dvs. -87).

Jeg har selv en iPhone 4. Jakob, jeg forstår derfor ikke din forklaring, og håber du kan hjælpe mig med at forstå det bedre. Kan du ikke uddybe nærmere? For mig at se har iPhone 5 et bedre signal end iPhone 4 jf. ovenstående.

Hvis i har en iPhone, prøv at ring til følgende for at komme ind i test mode: 3001#12345# (tryk ring op)

Se hvordan jeg skiftede til et tal i nedenstående: http://lifehacker.com/5929546/see-the-actu...

Fandt i øvrigt nedenstående i en anden artikel:

What Does the Signal Number Mean?

The numeric signal strength usually ranges from -50 to -120. The closer the number is to zero, the better is the signal strength. In general, below is how you can interpret the values:

-50 to -75: Excellent Signal Strength
-75 to -90: Good Signal Strength
-90 to -110: Fair Signal Strength
-110 or below: Poor Signal Strength / Hardly get any signal

http://www.simonblog.com/2011/12/01/how-to...

 • 0
 • 1

Frederik Flagstad: Det som er målt i denne test er TIS (Total Isotropic Sensitivity). Det er et udtryk for hvor sensitiv antennen og receiveren er - se mit tidligere indlæg. Jo lavere TIS-værdi, jo lavere signalstyrke kan mobilen fungere ved.

Signalstyrken du ser på din mobil er bare den modtagne signalstyrke. Og der er det selvfølgelig bedre at have en høj signalstyrke.

 • 1
 • 0