Her er de 10 mest klimabelastende projekter i infrastrukturplanen

Illustration: Forsvarsministeriet

Læs også: Efter skandale med CO2-tal: Forventer øget efterspørgsel på grønne alternativer

Som svar på et politikerspørgsmål i transportudvalget har transportminister Trine Bramsen frigivet en oversigt over de ti mest klimabelastende vejprojekter i regeringens store Infrastrukturplan 2035, der blev præsenteret sidste år.

CO2-belastningen fra projekterne er beregnet af Vejdirektoratet ved hjælp af den såkaldte InfraLCA-model, som tidligere minister Benny Engelbrecht ikke mente var klar til brug, fordi beregningerne var behæftet med for stor usikkerhed til at være valide..

Læs også: Efter Ingeniørens afsløring: Benny Engelbrecht færdig som transportminister

Men nu offentliggør den nye transportminister altså tal fra den modelberegning, som Ingeniøren kunne afsløre at Benny Engelbrecht kendte til men ikke ville give forligspartierne indsigt i, hvilket fik flere partier til at ytre mistillid til ministeren, som i sidste ende førte til hans afgang.

Læs også: Trods manglen på CO2-tal: Kæmpe vejaftale står ved magt

Tallene, der er angivet i tabellen, er beregninger af CO2-belastninger i anlægsfasen af projekterne. I det tilhørende brev fortæller Vejdirektoratet, at det forventes, at CO2-udledningen forventes at være lineær over alle de år, arbejdet foregår.

Se tallene her:

Illustration: Screendump | Jakob Vistisen
Illustration: Screendump | Jakob Vistisen

Lavere udledning end i VejLCA-modellen

Tidligere har man benyttet VejLCA-modellen til den slags beregninger. I følgebrevet oplyses det, at CO2-udledningen fra projekterne er mindre i den nye InfraLCA, end de er i den gamle VejLCA-model. Det skyldes ifølge følgebrevet, at den nye model blandt andet tager højde for den teknologiske udvikling, der forventes at gøre udledningen mindre. Derudover bruges der nye regnemetoder, der i sidste ende giver et lavere estimat på CO2-udledningen.