Her er Danmarks plan for reduceret brug af antibiotika

Billedet viser en bakteriestamme af Staphylococcus aureus (Gule stafylokokker), forstørret 50.000 gange ved hjælp af et scanning-elektronmikroskop, SEM. Illustration: Janice Haney Carr og Wikimedia Commons

Tidligere betragtede man infektioner som harmløse, for en kur med antibiotika kunne let gøre kål på den. Men i dag udvikler stadigt flere bakterier resistens mod de kendte antibiotika.

Det kan reelt true menneskeheden, og problemet er opstået på grund af et overforbrug af antibiotika blandt andet mod infektioner, der sagtens kunne gå i sig selv igen uden behandling.

Nu har Danmark fået sin første nationale handleplan med tre konkrete målsætninger, der skal stoppe udviklingen af resistens, så man stadig kan benytte de kritisk vigtige bredspektrede antibiotika mod alvorlige infektioner.

»Vi skal huske, at hvis vi ødsler med det og bruger for meget antibiotika, så holder det op med at virke, forklarer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i pressemeddelelsen.

Tre overordnede mål

Handleplanen kommer, fordi Danmark og resten af EU-landende er forpligtede til at udarbejde en plan med målbare mål inden midten af 2017 – ifølge EU-rådskonklusioner om antibiotika fra juni 2016.

Læs også: Forskere: Kan frisk luft og støvmasker bremse MRSA?

Danmarks handleplan indeholder tre overordnede mål, og hygiejne og information er det centrale værktøj, der skal få planen til at flyve.

Handleplanen indebærer, at alment praktiserende læger reducerer antallet af recepter pr. 1.000 borgere fra 460 om året (2016-tal) til 350 fra 2017 til 2020.

Se bort fra tre typer infektioner

Læger skal især holde igen med at ordinere antibiotika til børn med mellemørebetændelse, kvinder med urinvejsinfektioner samt mennesker, der hoster.

Lægefagligt ved man, at de sygdomme ofte går over af sig selv, og samtidig har antibiotika til børn ofte også bivirkninger.

Desuden skal lægerne overvejende anvende smalspektret antibiotika, som retter sig mod en bestemt bakteriegruppe – i modsætning til bredspektret, der rammer alle – men som samtidig øger risikoen for resistens. Ofte er patienten dog syg, uden at man præcis kan sige, hvilken infektion der er tale om, og derfor tyr læger ofte til bredspektret.

Læs også: Patientens mikrober indtager en hospitalsstue på et døgn

Handleplanen anbefaler også, at lægen benytter såkaldte vent og se-recepter, hvor patienterne får en recept med, men skal vente med at indløse den til x antal dage efter, hvis ikke helbredet er blevet bedre.

Erfaringerne fra andre lande viser, at det begrænser brugen af antibiotika.

Hygiejne og information

Fokus på god hygiejne og information af patienter og personale på sygehuse, plejehjem, børneinstitutioner og skoler med mere kan også reducere behovet for antibiotika.

Handleplanen indebærer derfor informationsmateriale til både sundhedspersonalet bredt og især patienter, så de forstår, hvorfor lægen ikke pr. automatik udskriver antibiotika.

Flere forsøg viser, at noget så simpelt som håndvask forebygger udviklingen af infektioner og smitte, og det reducerer dermed også behovet for antibiotika.

Handleplanen nævner også, at systemetisk rengøring og hygiejne er særligt afgørende for sygehuse. I den forbindelse opdaterer Statens Serum Institut løbende de nationale infektionshygiejniske retningslinjer, og sygehusene skal huske at følge med på området.

Samtidig håber regeringen, at digitale overvågningssystemer inden for det mikrobiologiske område, der overvåger f.eks. hospitalserhvervede infektioner i realtid, kan bruges aktivt på sygehusene til at undgå yderligere smittespredning.

Hold igen med vores stærkeste våben

Endelig ønsker regeringen med handleplanen at reducere forbruget af de kritisk vigtige antibiotika; carbapenemer, fluorkinoloner og cefalosporiner, med 10 procent i 2020 målt på DDD/100 sengedage. DDD vil sige ’defineret daglig dosis’.

Læs også: 10 teknologiske tendenser, du bør kende: #6: Otte kemiske byggeklodser skal nedkæmpe resistente bakterier

Det sker i forsøget på at undgå, at bakteriegrupper udvikler resistens mod de grupper af medicin, som i dag er lægens sidste udvej til at bekæmpe infektioner hos alvorligt syge mennesker.

One Health – tænk dyr, mennesker og miljø sammen
Ud over handleplanen, der specifikt er rettet mod reduktion af forbruget af antibiotika til mennesker, får Danmark også en antibiotikastrategi med fem målsætninger, der skal forebygge, at resistens smitter fra dyr og miljø til mennesker – det kaldes ’One Health-strategi’.

I forordet til One Health-strategien fremhæver Sundheds- og Ældreministeriet sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, at selv om Danmark sammenlignet med andre lande har et relativt lavt antibiotikaforbrug til både dyr og mennesker, er der behov for at samtænke antibiotikaresistens på tværs af det humane og veterinære sundhedsområde samt miljøområdet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Køber det over nettet så lægerne kan rende og hoppe. Jeg stoler ikke på en pind på hverken dem eller myndighederne, og vil have på lager i tilfælde af epidemier. Staten skal ikke bestemme over min krop.

 • 0
 • 16

Staten skal ikke bestemme over min krop.

Det groteske er når nogle mindre begavede egoister stopper en behandling i utide. Derfor fås det kun på recept, men måske skal det kraftig sygeplejer til at få patienterne til at gøre behandlingen færdig på enkelte brokkehoveder. Det eneste andet der kan gøres er at lægen udskriver placebo til patienter der ved "bedre".

 • 12
 • 0

Og det er kun tiltænkt som "lager" for gider ikke gå tiggergang hos det danske sundhedssystem. Desuden kunne man tage ved lære af Georgien og Rusland som i årtier har anvendt bakteriofager i behandlingen, men det er så typisk dansk ikke at ville tage ved lære af andre lande.

 • 0
 • 7

Grundlæggende er det fornuftigt at begrænse antibiotikaforbruget især for lidelser som kan behandles uden. Så planen om 25% reduktion af antallet af recepter er fin nok. Men jeg savner at man på tilsvarende måde ser på landbrugets forbrug af antibiotika. Her behandler man rigtig meget ene og alene grundet en produktionsform som giver sygdomme. Så det ville være ønskeligt med en tilsvarende reduktion af antibiotikaforbruget for disse banale lidelser som kan behandles UDEN antibiotika men med omtanke og anden produktionsform.

 • 6
 • 0

"Læger skal især holde igen med at ordinere antibiotika til børn med mellemørebetændelse"

Glimrende ide. I stedet skal de ordinere morfin til børnene.

Jeg erindrer stadig, mere end 50 år senere, hvor voldsomme smerter min mellemøresbetændelse gav, og hvordan de forsvandt timer efter, at jeg fik (dengang levende) penicillin.

 • 2
 • 0

Hvem begrænser dyrlægernes liberale ordinering af bredspektrede antibiotika?

Det skal fedt hjælpe at reducere antallet af recepter pr. 1.000 borgere fra 460 til 350 om året, hvis dyrlæger udskriver 3-4 gange så meget.

 • 5
 • 0

"Lægefagligt ved man, at de sygdomme ofte går over af sig selv"

Det gør alle sygdomme, inkl. pest og kolera - på den ene eller den anden måde.

 • 3
 • 2

Vi havde en syg baby - gik til lægen da han blev ved med at hoste uge efter uge. Lægen tager en blodprøve og siger at vi skal vente... De nægtede at pode eller teste ophostet slim.

Vi gik til lægen igen næste måned. Og næste måned og næste måned og næste måned og næste måned. Da fik vores baby heldigvis en anden sygdom som krævede antibiotika. Og ikke astma medicin m.v. som var det eneste vi kunne få...

Efter antibiotika kuren forsvandt begge sygdomme.

Tak for det i læger i Hellerup I sørgede lige for at min baby var syg i et år+ på trods af 10+ forsøg på at få jer til at udskrive lidt antibiotika...

 • 2
 • 2

Staten skal ikke bestemme over min krop.

hvis du lider under den illusion, at staten ikke bestemmer over din krop ...

kører du frem for rødt lys? kører du mod trafikken på motorvejen? undlader du at betale skat af de penge du tjener ved at bruge din krop? bedrager du enhver, du kan se dit snit til at bedrage? går du rundt og knuser butiksruder? slår du løs på folk, du ikke kan lide? stjæler du gamle damers tasker?

listen over, hvad staten bestemmer for dig og din krop kan forlænges herfra til Hamburg - hvis man skriver småt.

 • 3
 • 1

Desuden kunne man tage ved lære af Georgien og Rusland som i årtier har anvendt bakteriofager i behandlingen, men det er så typisk dansk ikke at ville tage ved lære af andre lande.

Desuden kunne man tage ved lære af Muhammed, som anbefalede at drikke kamelurin som behandling, men det er så typisk dansk ikke at ville tage ved lære af andre lande.

Baketriofag-terapi blev benyttet fra omkring 1920, dvs. før man fik penicillin og andre antibiotika som effektive behandlingsmidler.

 • 4
 • 0

Desuden kunne man tage ved lære af Muhammed, som anbefalede at drikke kamelurin som behandling, men det er så typisk dansk ikke at ville tage ved lære af andre lande.

Baketriofag-terapi blev benyttet fra omkring 1920, dvs. før man fik penicillin og andre antibiotika som effektive behandlingsmidler.

Det er næsten spild af tid at kommentere på din uvidenhed. Havde du rejst rundt i Polen, Rusland og Georgien ville du vide, at bateriofag-terapi stadig er meget udbredt (og til din orientering har jeg selv på en af mine rejser været igennem en sådan terapi).

http://www.onmeda.de/g-medizin/phagen-hoff...

 • 0
 • 6

Re: Og det er kun tiltænkt som

og til din orientering har jeg selv på en af mine rejser været igennem en sådan terapi

Smukt. Går du i almindelighed ind for medicin fra fortiden?

Vi andre bruger det dersens nymodens antibiotika.

Hvis du kalder penicillin "nymodens" så er Månen grøn. Penicillin er har jo været anvendt siden 2. verdenskrig, og basalt set er virkestoffet stadig "svampesaft", hvorimod bakteriofag-terapi er forfinet over tid. Traditionel penicillin-behandling er en særdeles uintelligent metode at behandle infektioner på (en svampesaft der "bader" bakterierne i gift) hvorimod bakteriofag-terapi er intelligent for det er vira der gør bakterierne syge, og de forskellige vira kan udvikles/designes over tid.

Så fortsæt du bare med din "moderne" uintelligente behandling.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten