Her er Danmarks mest nedslidte jernbane: Snart kan der igen køres 100 km/t

Illustration: Movia

Tudser, firben og vandløb bliver ikke påvirket i et omfang, der vil kræve den store pakke af miljøundersøgelser, når en af landets mest nedslidte jernbanestrækninger mellem Køge og Stevns skal renoveres.

Det slår Miljøstyrelsen fast i et udkast til en afgørelse.

Afgørelsen betyder, at renoveringen af Østbanen, som den bliver kaldt, ikke bliver udskudt med op til halvandet år, som en fuld VVM-undersøgelse kan tage at gennemføre.

Den 50 kilometer lange Østbane, der forbinder Køge med henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads, er i dag så nedslidt, at lokomotiverne kører med nedsat hastighed. Derfor gav det også panderynker, da embedsmændene i styrelsen sidste år meddelte, at det kunne blive aktuelt at gennemføre en omfattende VVM, fordi der var huller i beskrivelsen af markfirben og andre såkaldte bilag IV-arters ve og vel i en ansøgning fra Movia, der har ansvaret for banestrækningen gennem selskabet Lokaltog.

En opdateret ansøgning blev eftersendt, og den har altså stillet Miljøstyrelsens folk på sagen tilfredse.

»Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering,« står der i udkastet til afgørelsen, der nu er sendt i høring.

Movia ønsker ikke at kommentere afgørelsen, så længe den er i høring.

50 kilometer skinner skal udskiftes

Står konklusionen fast efter høringsperioden, vil renoveringen af Østbanen kunne holde den nuværende tidsplan med færdiggørelse i løbet af andet halvår 2023.

Ingeniørfirmaet Atkins har vurderet, at renoveringen vil koste 510 mio. kroner. Det går blandt andet til en ny station i Rødvig, ombygning af stationen i Faxe Ladeplads og udskiftning af skinner og sveller over 50 kilometer.

Efter renoveringen forventer man igen at kunne komme op på en hastighed på 100 km/t. Hastigheden blev sat ned til 75 km/t i 2019 for at skåne skinnerne. Tidligere havde man i en periode pillet en femtedel af sæderne ud for at lette på vægten for at holde farten på de 100 km/t.

Hvem skal betale?

Endnu udestår dog en væsentlig forudsætning: finansieringen.

Reelt hører lokalbaner som Østbanen under regionerne, men regionerne i flere år bedt staten om økonomisk hjælp til vedligehold, og det imødekom et flertal i Folketinget sidste år, da der blev afsat en statslig støttepulje på 700 mio. kroner til at indhente et renoveringsefterslæb, som flere rapporter har dokumenteret.

Sjællandske kommuner og regionen har en klar forventning om, at en stor del af puljen på 700 mio. kroner bliver afsat til Østbanen. Det forhandler forligskredsen bag den statslige Infrastrukturplan 2035 om i øjeblikket.

Rambøll konkluderede sidste år i en rapport for Danske Regioner, at Østbanen står med det mest akutte behov for en opgradering blandt landets lokalbaner, men det er ikke sikkert, at hele renoveringsbudgettet bliver dækket af puljen, og så kan regionen være nødt til at låne sig resten eller finde midlerne i budgettet.

Andre lokalbaner kræver også gedigne investeringer - dog ikke her og nu som Østbanen, ifølge Rambøll.

Banernes tilstand og forventede omkostninger til fornyelse og løbende vedligehold i perioden 2021-35 for den eksisterende infrastruktur Illustration: Rambøll

BRT blev droppet

Sideløbende med diskussioner om finansieringen har man undersøgt en BRT-løsning som et muligt alternativ til renoveringen.

BRT-løsningen blev dog i sidste ende fravalgt af Region Sjælland. Som hovedbegrundelse angav regionen, at de seks år, det ville tage at rive de gamle skinner op og etablere BRT-forbindelsen i stedet, var for lang tid.

Emner : Jernbane
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kom også frem efter en aktindsigt, at der var både økonomiske årsager, kapacitetshensyn, rejsetid, komfort og adgange til både Køge station og mulighed for kørsel videre mod bla Roskilde, som afgjorde beslutningen. Skønt både V og K var imod.

 • 26
 • 2

Venstrefløjen er til gengæld som min teenagedatter. Hun vil altid også gerne bruge flere af mine penge. Hvor pengene skal komme fra, overlades til farmand/de borgerlige.

 • 17
 • 69

Hvis tudser og firben skal stå i vejen for renovering af eksisterende skinner og 2 eksisterende stationer, så har miljøhensyn vist også taget overhånd.

 • 37
 • 14

Venstrefløjen er til gengæld som min teenagedatter. Hun vil altid også gerne bruge flere af mine penge. Hvor pengene skal komme fra, overlades til farmand/de borgerlige.

Så kan vi jo spare tilsvarende på nogle af de store vejudbygninger fx den ekstra Limfjordsforbindelse. Nye motorveje løser jo kun trængselsproblemerne meget kortvarigt.

Så skal pengene ikke spildes i form af - der i din optik må være - teenageagtige politikeres overforbrug.

 • 45
 • 10

Venstrefløjen er til gengæld som min teenagedatter. Hun vil altid også gerne bruge flere af mine penge. Hvor pengene skal komme fra, overlades til farmand/de borgerlige.

Nu er det jo ikke en naturlov at hverken døtre eller sønner skal ødsle forældrenes penge væk... Det er vel noget dem der gør det er opdraget til.

 • 24
 • 3

Så kan vi jo spare tilsvarende på nogle af de store vejudbygninger fx den ekstra Limfjordsforbindelse. Nye motorveje løser jo kun trængselsproblemerne meget kortvarigt.

Hvad er det lige som gang på gang overrasker her?

Ved Ålborg er der en 6-sporet motorvej og en 4-sporet bygade over Limfjorden. (Fjern)trafikken i Danmark stiger sådan cirka 3% hvert år.

Siden 1969 har man IKKE forøget kapaciteten. Alligevel er trafikken steget.

Vil man bygge en ny 6-sporet eller 8- eller 10-sporet motorvej over Egholm? Nej, man vil bygge en ny 4-sporet motorvej.

Det forøger kapaciteten med et slag fra 10 spor til 14 spor. En forøgelse med 40%.

Men trafikken steg selv uden man forøgede kapaciteten. Så hvad er det lige der forvirrer Ingeniører og andre folk til at sige at "Nye motorveje løser jo kun trængselsproblemerne meget kortvarigt"?

Eller sagt på en anden måde: I hvor mange år kan trafikken stige med 3% før de 40% er indhentet?

Da dette åbenbart er raketvidenskab for Ingeniører, vil jeg afsløre resultatet: 11,5 år

11,5 år efter forbindelsen er åbnet, vil venstrefløjen stå og sige "hvad sagde vi, trafikken er ligeså slem nu, det hjalp kun en kort tid". Ja; what´s the surprice?

 • 8
 • 35

Problemet er at far jo vil bruge pengene på gaver til andre damer end mor...

 • 17
 • 2

Pengene til renovering af Østbanen kommer fra Infrastrukturplanen som alle partier bortset fra EL står bag. Helt præcist hvad det er V og K skulle være imod, skal vi vist have uddybet - eller er det misinformation ?

 • 2
 • 5

Måske skulle man se overordnet på udfordringen med transport til Køge og Københavns området fra Østbanens område.

 • Udbygning af vejene for 700 mio kr blev diskuteret forleden med flagermus. Flere biler på Køgebugt og ind, giver yderligere forsinkelse trafikken der.

 • Renovering af jernbanen til 500 mio kr. så hastigheden kan være 100 kmt gør at køreplanen kan være det den var.

Måske kunne man overveje om flere hurtigere tog, ville flytte nok billister til at udbygningen af vejnettet ikke var nødvendigt? Det vil nok kræve to spor fra Køge-Nord til Køge og måske også noget af vejen mod Harlev

Det store fokus på udgifter jernbane, men ikke til et kort vejstykke i samme område, virker lidt besynderlig.

Vejen: https://ing.dk/artikel/skrotter-optimal-ve...

 • 19
 • 2

Jernbaner er facinerende. De der to paralelle skinner ud i landskabet er jo også dragende. Men ærlig talt: Det er jo fortidens transportteknologi til en så lokal afstand som Østbanen. Her havde en busløsning givet alle brugerne både bedre og hyppigere forbindelse, og stoppesteder hvor der er mere brug for det. Og nu da Siemens Gamesa i Brande laver Grøn Brint ud af vindkraft-el, og alligevel kører det til hovedstadsområdet til bl.a. taxabrug, kunne brintbusser jo også have været en bedre miljøløsning og klimaløsning. Men nej: Jernbanelobbyen på Christiansborg trumfer igen-igen og øder pengene væk til dårlige og dyre løsninger i Den Kollektive Trafik.

 • 4
 • 39

Der er nogle dygtige ingeniører som har identificeret det fænomen der kaldes Down-Thompson paradokset. Kort fortalt så siger det, at trafikken vokser på et stykke vej indtil alternativerne er hurtigere. Så hvis alternativet er en bus der sidder fast i biltrafikken eller et langsomt tog, så tager folk bilen. Det er bedre forklaret her: https://youtu.be/RQY6WGOoYis

Jeg undre mig stadig over det store fokus på udgifterne til jernbanen og ikke til vejen.

 • Vejen til 700 mio kr vil fjerne ca. 4000 biler fra Strandvejen ved Køge og benyttes af ca. 6000 ved Harlev i 2030. Øget trafik på Køgebugt giver mere kø.
 • Jernbanen til 500 mio kr blev benyttet af ca. 3000 om dagen i 2016 og der kommer hurtigere forbindelse til/via Køge Nord.
 • 12
 • 1

Ja, brintdervne tog kører allerede syd for Kruså. Fint. Men skismaet her er skinnebunden transport kontra fleksibel på gummihjul og asfalt.

 • 1
 • 15

Hvilken sagkundskab ? Alle trafikforudsigelser er enten spådomskunst i kaffegrums eller en på forhånd ønsket konklusion. Trafikmængden udvikler sig i overensstemmelse med arbejdsmarkedet, nationaløkonomien, bosætningsmønsteret, politiske lokalplaner og transportteknologien, og ikke mindst skattesystemet og det politiske begreb: klimahensynet.. Ingen kan med nogen ret påstå at kunne forudsige hvad der vil ske ud i fremtiden med så mange ubekendte. Og at kalde det videnskab er bevidst villedning. Men det er åbenbart, at det koster langt mere at transportere mennesker når det skal ske med chauffør og medbragt toilet, sofagrupper og mellemgange. Og det er åbenlyst, at et skinnebundet system ikke kan tilgodese den fleksibilitet et liberalt samfund har brug for i form af ændrede stoppesteder og ruter. Transportinfrastrukturen skal derfor udbygges og ændres i takt med de reelt eksisterende problemer, og ikke som stalinistiske statsøkonomiske 5-års-planer eller anden socialistisk hokus-pokus. Ring 3 om København er håbløst overbelastet. Konklusion: Byg ring 5, og glem alt om den gamle centralistiske Fingerplan. Og ang. Østbanen: Læg asfalt på skinnetracheen og lad busserne køre der med de nødbendige afstikkere til stoppesteder der hvor brugerne har behov.

 • 2
 • 27

Og ang. Østbanen: Læg asfalt på skinnetracheen og lad busserne køre der med de nødbendige afstikkere til stoppesteder der hvor brugerne har behov.

Tja, det har man allered undersøgt !

Piller man bare skinnerne op, og ligger alfalt på, så har man en højklasset cykelsti !

En BRT på Østbanen vil koste op mod 1 milliard, og så kan den ikke holde de samme køretider som toget !

Det kan godt være at busser er fleksible, men "de nødvendige afstikkere" sænker rejsehastigheden. I bytrafik er de ikke hurtigere end cykler. På landet kan de til nøds køre fra en knallert 30, men ikke fra en knaller 45.

De fleste stationsbyer er bygget op omkring stationen, så stationen ligger rent faktisk der hvor man har brug for den, midt i byen.

 • 25
 • 1

En BRT på Østbanen vil koste op mod 1 milliard, og så kan den ikke holde de samme køretider som toget !

Fidusen med BRT er at lokomotivet koster som en bus, og der skal kun være køreunderlag på hjussporene, de op mod 1 mia må være med alt udskiftet til nyt.

BRT er egnet i tæt by som et lavpris alternativ til metro, med den ekstra flexibillitet den kan skifte til almindelige vejstrækninger, dvs eget trache gennem håbløst trafikerede områder hvor den kan lave en slags hyperspring, hvor alternativet ville være timer i trafikpropper.

Stevns er kun svagt befolket, og trafikpropperne er kun i myldretiderne, og kun fordi vejsystemet tvinger trafikken ind til Køge, skinnerne ligger allerede tæt på optimalt, og man har gennem en årrække omlagt vejene til færrest mulige antal overkørsler, som på de kanter er overkørsler i niveau, og så vidt jeg ved er der sat bom på resten.

Med fjernede stolerækker har man kunnet spare vægt, og med nedsat hastighed har man beholdt noget sikkerhed, hvis man ikke vil presse den sidste rest af trafikken over i biler, så var det sidste udkald før sammenbrud, en ombygning til BRT som ikke passer til området ville også være lig med sammenbrud, hvis du lukker en jernbane midlertidigt i 6 år så har befolkningen fundet andre løsninger som de efterfølgende vil holde fast på.

Og så er der lige vejret, stevns har ofte tåge når der ikke er tåget andre steder, og glat og snefald når det ikke rammer andre steder, så lidt svært at rydde eller salte BRT spor, det skal være meget slemt før jernbanespor skal ryddes eller saltes, og sporene leder på rette vej uanset hvor tåget det er.

 • 18
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten