Her batter færgefart på naturgas

Hvis ti danske havne, 27 færger og 20 nærskibstrafik-skibe bygges om til at kunne forsyne og sejle på naturgas, vil det både kunne give markante reduktioner på udledninger af svovl, NOx, partikler og CO2 - og give en positiv økonomi for rederierne.

Det er tilfældet, fordi rederierne i forvejen står over for IMO-krav om markante reduktioner på svovlsiden. Det betyder, at den traditionelle, billige bunkersolie alligevel skal skiftes ud med langt dyrere gasolie eller diesel.

Det er en ny rapport fra Partnerskabet for renere Skibsfart, der konkluderer dette oven på en gennemgang af fire forskellige scenarier for et skift fra bunkersolie til naturgas på danske skibe og færger i indenrigsfart. Naturgassen kan enten være flydende, kraftigt nedkølet naturgas (LNG) eller CNG, som er kraftigt komprimeret naturgas.

Hurtigfærgerne rykker

Scenarierne spænder fra et totalt skifte til naturgas på alle færger og på en stor del af småskibstrafik og alle de tilhørende havne - til det nævnte scenarium, hvor altså kun ti havne skal have faciliteter til at kunne forsyne 27 færger og 20 nærtrafik-skibe med naturgas.

»Fordi få færger - hurtigfærgerne - står for et rigtigt stort brændstofforbrug og dermed svovludslip, rammer vi alligevel 70-80 procent af det totale svovl-udslip ved at forsyne en begrænset mængde af havne og skibe med naturgas,« forklarer direktør i konsulentfirmaet Litehauz, Frank Stuer-Lauridsen. Litehauz har stået for rapporten sammen med DTU, DNV og Ramboll Olie og Gas.

Han tilføjer, at det også er her, der er økonomi i skiftet for rederierne, hvis altså naturgas og olieprisen bliver ved med at følge hinanden.

Med i regnestykket skal også - ud over ombygningen af skibene - omkostninger til installation af lagerfaciliteter til den flydende naturgas rundt omkring på havnene.

Regnestykket er udelukkende en selskabsøkonomisk øvelse, hvor den sundheds- og dermed samfundsmæssige nytteværdi af at reducere udslippet af partikler og NOx slet ikke er regnet med. Regnerierne har også vist, at de tre mere vidtgående scenarier ikke er økonomisk bæredygtige.

LNG det mest sandsynlige brændstof

Selvom skibene i princippet både kan sejle på CNG og LNG forudser rapporten, at LNG er det mest sandsynlige brændsel:

»Vi kan se, at rundt omkring i verden bygger rederierne skibe, der kører på LNG - i hvert fald når det gælder større skibe,« siger Frank Stuer-Lauridsen fra Liltehauz.

Hvad angår CO2-udslippet, så er det også lidt mindre fra naturgas end fra diesel-olie med 3,5 pct svovl: For naturgas er CO2-udslippet 430-480 gram pr. kWh. For diesel er udledningen på 580-630 gram pr. kWh.

Rederiet Molslinien, som har det største brændstof-forbrug blandt færgerederierne, planlægger allerede med at gå over til naturgas på deres færger.

Første fase er ombygning af de nuværende seajet-færger, så de kan sejle på både naturgas og på konventionel diesel. Denne fase forventes indledt i løbet af 2011.

Næste fase er design af helt nye færger, som skal sejle på LNG.

Rapporten om gasdrevne færger og nærtrafik-skibe er som nævnt bestilt af Partnerskabet for renere skibsfart, der består af Miljøstyrelsen, Rederiforeningen og Dong Energy.

Dokumentation

Rapport om naturgas i danske skibe

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Så vidt jeg ved benytter de to færger Mie og Mai Mols allerede gas i dag, da de er udstyret med gasturbiner. Måske derfor er ombygningen også enklere, men hvilken type gas benyttes i dag og hvad vil det betyde i reduktion af CO2?

  • 0
  • 0

Hvad angår CO2-udslippet, så er det også lidt mindre fra naturgas end fra diesel-olie med 3,5 pct svovl: For naturgas er CO2-udslippet 430-480 gram pr. kWh. For diesel er udledningen på 580-630 gram pr. kWh.

Er det ikke lidt fordrejende at tale om at co2-udledningen fra Naturgas er mindre end fra dieselolie eller fra bunkerolie....

Uanset hvad så det som kommer op af oliebrønden så afbrændes de forskellige oliekvaliteter af et eller andet sted om ikke i danmark så i Tyskland eller et andet sted på jordkloden.

Eller den samlede co2-belastning fra en given produktion fra en oliebrønd i Saudi arabien eller nordsøen her vil co2 belaste lige meget om Molsfærgen afbrænder naturgas eller dieselolie.

Selvfølgelig hvis gassen i Saudi arabien eller fra andre oliebrønde bare afbrændes, når den kommer op af jorden som spild og den fremadrettet omsættes i mols-færgens gasturbiner og erstatter dieselolie. Ja! Så er det jo en anden sag,

  • 0
  • 0

Havnene i Kalundborg (til Århus og Samsø) og Køge (til Bornholm) er også færgehanve, men fremgår ikke af kortet over danske færge havne.

Jens Jacob

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten