Henrik Dam om behov for HH-tunneler: Ro på!

Når trafikken over Øresund vokser med 50 procent og 21.000 personbiler, 2.000 lastbiler, 28.000 togpassagerer og 75 godstog hver dag vil forøge den nuværende trafik over Øresund, bliver der ikke bare brug for en ny fast forbindelse over Øresund, men også nye anlæg af veje og baner på Sjælland.

Det vurderer Trafikverket i Sverige, der fredag offentliggjorde en stor undersøgelsesrapport 'Ny fast forbindelse over Øresund'.

Undersøgelsen har fået den svenske regering til at opprioritere anlægget af to nye tunneler, der tilsammen vil koste 40 milliarder kroner.

Trafikverket har ikke sat pris den sjællandske vej- og jernbaneforbindelse, men det bliver dyrt, forudser transportminister Henrik Dam Kristensen (S):

»Undersøgelsen viser, at det er et meget omfattende og kompliceret projekt, der kræver meget omfattende investeringer til en ny vej og baneforbindelse fra Helsingør uden om København,« siger ministeren, der dog tilføjer, at han finder den svenske regerings analyser meget spændende.

»Undersøgelsen viser, at der ikke er noget akut problem på Øresundsbroen, men at der på kortere sigt er behov for at udbygge Øresundsbroens landanlæg,« fastslår Henrik Dam Kristensen.

Tilblivelsen af rapporten, der har haft observatører med fra det danske transportministerium, peger på, at det bliver nødvendigt med en ny fast forbindelse over Øresund, uanset hvordan trafikken udvikler sig.

Og fra i de seneste ti år at have drejet sig om en skrabet togtunnel mellem Helsingør og Helsingborg, har projektet nu udviklet sig til at omfatte en persontogstunnel til bymidten i Helsingør og Helsingborg og en fælles godstogs- og biltunnel, der slutter an til motorvejsanlæggene syd for sundbyerne, dvs. for Danmarks vedkommende ud for Snekkersten.

Undersøgelsen har taget udgangspunkt i trafiksituationen i 2020 og skønnet at forbindelsen vil få pendlingen over sundet til at vokse med 50 procent frem til 2050.

Den seneste, knapt et år gamle rapport skønnede de samlede omkostninger, uden landanlæg på begge sider af forbindelsen, til godt 33 milliarder danske kroner: 10 milliarder for den dobbeltsporede persontogstunnel, 15 milliarder for en firesporet vejtunnel og 8 milliarder for en enkeltsporet godstogstunnel.

Holder passagerprognoserne, vil forbindelsen i løbet af 30 år kunne være betalt af trafikanterne.

Dog gør Trafikverket, prisværdigt ærligt, opmærksom på, at 'der findes mange usikkerheder i præmisserne, som påvirker resultatet af den samfundsøkonomiske analyse.' Og at 'mange opfølgninger af store infrastrukturprojekter har vist, at anlægsomkostninger systematisk ser ud til at blive undervurderet, mens rejsetidsgevinsterne ofte bliver overvurdet'.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis man kommer helt fra Stockholm, så gør en lille omvej næppe nogen forskel. Det er under alle omstændigheder hurtigere end de gamle færger ved H-H eller Danlink, da de sejlede. Men regionalt er Øresundsforbindelsen helt rigtigt placeret. Ikke mindst mht. at udvide lufthavnens kundegrundlag betydeligt. Dette har enorm betydning for hele Sjælland, da vi har dermed får mange flere flyforbindelser at vælge imellem end hvad Sjælland alene kan trække.

 • 0
 • 0

Det er da en fejl, at bygge Øresundsbroen på det sted, hvor det et LÆNGST mellem de to kyster!

mvh

Jens Lindhard

Med den tankegang, så behøvede man jo slet ikke at have bygget Øresundsbroen. Københavnerne kunne blot have kørt via Storebæltsbroen når de skulle til Malmø, så havde man slet ikke behøvet at bygge en ny bro…

Formålet med Øresundsbroen var i mindst lige så høj grad at forbinde København med Malmö som at forbinde Sverige med Danmark. Havde man bygget den første bro ved H-H, så havde en stor del af passagerspringet ikke fundet sted, der ville have sket et yderligere pres på infrastrukturen imellem Helsingør og København og Kastrup lufthavn ville stadig ligge i yderkanten af sit opland i stedet for midt i. Derfor var det korrekt at bygge den første bro fra Kastrup til Malmø.

Når H-H forbindelsen/-erne bygges, så vil de(n) overtage Sverige-Danmark og Norden-Europa-trafikken (og Danmark vil blive koblet til den europæiske højhastighedsinfrastruktur), mens Øresundsbroen kan koncentrere sig om lokaltrafikken imellem Skåne og hovedstadsområdet/Kastrup. JEg har svært ved ikke at se det som en fornuftig forlængelse af den allerede fornuftige beslutning om at bygge Øresundsforbindelsen.

 • 0
 • 0

Dog gør Trafikverket, prisværdigt ærligt, opmærksom på, at ’der findes mange usikkerheder i præmisserne, som påvirker resultatet af den samfundsøkonomiske analyse.’ Og at ’mange opfølgninger af store infrastrukturprojekter har vist, at anlægsomkostninger systematisk ser ud til at blive undervurderet, mens rejsetidsgevinsterne ofte bliver overvurdet’.

Mærker man de danske observatørers indflydelse? Hvad er det i resultaterne fra de indtil nu gennemførte fast-forbindelse projekter som man mener berettiger denne ængstelige usikkerhed?

 • 0
 • 0

Når oliepriserne stiger (kræver bare en mindre krig i mellemøsten: Iran, Saudi Arabien, Syrien . . ) eller hvis recessionen bider sig fast, hvis SAAB og Volvo må lukke, så falder alle trafikprognoserne til jorden med et brag. Det eneste de store trafikinvesteringer bibringer er øget brug af fossile brændsler, både i konstruktionsfasen og efterfølgende - hvornår bliver vi klogere?

 • 0
 • 0

Da dette forslag kommer fra Sverige, og behovet for øget kapacitet udelukkende er svensk ville det være naturligt at Sverige betaler hele projektet, inclusive alle omkostninger til udvidelse af bane og vejforbindelser fra de nye tuneller til Femern Bælt.

 • 0
 • 0

Når H-H forbindelsen/-erne bygges, så vil de(n) overtage Sverige-Danmark og Norden-Europa-trafikken [b](og Danmark vil blive koblet til den europæiske højhastighedsinfrastruktur)[/b], mens Øresundsbroen kan koncentrere sig om lokaltrafikken imellem Skåne og hovedstadsområdet/Kastrup.

Ikke at jeg ellers er uenig, men tvivler stærkt på, at Sverige vil koble deres trediestørste by af en fremtidig højhastighedslinie, Det ville da være tosset ikke at udnytte den til indenrigstrafik mellem Malmø og Stockholm. Hvis man vil spare de tyve minutter eller hvad det vil koste at stoppe et tog i både Malmø og København kan man lade de tog der fortsætter igennem Danmark stoppe i lufthavnen; så er både københavn og Malmø dækket.

Det sparer også behovet for en højhastighedsjernbane uden om københavn, hvor man alligevel skulle bruge en halv time på at komme til/fra centrum. Man kan i stedet nøjes med en decideret godsjernbane, som er billigere at anlægge og som kan løbe ved siden af en motorring 5 + opgradere lille syd så den både kan håndtere godstrafik og udgøre en direkte linie for de Sydsjællandske pendlere..

Man kunne evt. også anlægge en ny jernbane langs pirmærrute 6 mellem Roskilde og Hillerød, så man har noget redundans i systemet og får bundet fingrene i fingerplanen bedre sammen på tværs.

 • 0
 • 0

Forbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør med både tog og personbilstunneler vil "once and for all" berøve Nordsjælland sit image af et Shangri-La, hvor tiden står stiile, gøgen kukker og køerne gumler. Man vil få den durrende baggrundsstøj, som store trafikveje giver. Da jeg flyttede til Bistrup nord for Furesøen for 50 år siden, var der stille om aftenen og natten. Nu høres Farum- Helsinge motorvejen næsten døgnet rundt som en evig lavfrekvent baggrundsstøj. Hver gang vi kommer til sommerhuset på Samsø er den største oplevelse, at kunne gå udenfor og sige: "Hold da op hvor er her dog livsaligt stille."

 • 0
 • 0

Forbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør med både tog og personbilstunneler vil "once and for all" berøve Nordsjælland sit image af et Shangri-La, hvor tiden står stiile, gøgen kukker og køerne gumler. Man vil få den durrende baggrundsstøj, som store trafikveje giver. Da jeg flyttede til Bistrup nord for Furesøen for 50 år siden, var der stille om aftenen og natten. Nu høres Farum- Helsinge motorvejen næsten døgnet rundt som en evig lavfrekvent baggrundsstøj. Hver gang vi kommer til sommerhuset på Samsø er den største oplevelse, at kunne gå udenfor og sige: "Hold da op hvor er her dog livsaligt stille."

Og sådan har det været lige siden København-Roskilde jernbanen blev anlagt…

Bare for at tage et lille begrænset område, hvordan tror du at beboerne i Kastrup og Dragør har haft det med anlæggelsen af lufthavnens anlæggelse i 1930´erne og senere store udvidelser? Hvordan tror du de eksproprierede og tilbageværende beboere havde det med anlæggelsen af Øresundsmotorvejen? Hvis ro og fred og fravær af motorvej i 15 km omkreds har en så høj prioritet for dig, så findes der mange steder i Danmark hvor det kan opnåes og som har desperat brug for veluddannet arbejdskraft.

Pris dig lykkelig over at “I” har et sommerhus i supplement til den daglige bolig, hvor I ikke risikerer at høre motorvejsstøj, heller ikke klokken 4 om natten, hvor alle andre af de udendørs lyde er forstummet. Mennesker, som bor tættere på trafikstøj end I gør har sjældent den mulighed...

 • 0
 • 0

Når oliepriserne stiger (kræver bare en mindre krig i mellemøsten: Iran, Saudi Arabien, Syrien . . ) eller hvis recessionen bider sig fast, hvis SAAB og Volvo må lukke, så falder alle trafikprognoserne til jorden med et brag. Det eneste de store trafikinvesteringer bibringer er øget brug af fossile brændsler, både i konstruktionsfasen og efterfølgende - hvornår bliver vi klogere?

En tiårs ressesion er ikke indikativ for om en transportinvestering med 100 års horisont er en god ide. Faktisk er det en FREMRAGENDE ide at bygge når efterspørgslen på ydelsen er lav (for så er efterspørgslen på arbejdskraft generelt også lav og kan købes til projektet billigere, endda langt billigere, hvis sparet overførselsindkomster fraregnes og sociale problemer forbundet med langtidsledighed fraregnes) Dertil er det ikke ligefrem SAAB eller Volvobiler som jeg ser på godstogene i dag, men helt andre ting. Og endelig giver en ORDENTLIG fast forbindelse en relativ konkurrencefordel for tog over biler OG regionalfly og sparer derved energi og forurening. Alene energibesparelsen på færgerne vil redde en stor miljøgevinst for en kommende H-H forbindelse:

en kombineret løsning med fast forbindelse til persontog, til biler og også til godstog har høj ren- tabilitet, bl.a. fordi tidsgevinsterne ved den fulde løsning er markante, og fordi miljøfordelene er store, når færgedriften antages helt nedlagt

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/46E0248...

 • 0
 • 0

[quote] Når H-H forbindelsen/-erne bygges, så vil de(n) overtage Sverige-Danmark og Norden-Europa-trafikken [b](og Danmark vil blive koblet til den europæiske højhastighedsinfrastruktur)[/b], mens Øresundsbroen kan koncentrere sig om lokaltrafikken imellem Skåne og hovedstadsområdet/Kastrup.

Ikke at jeg ellers er uenig, men tvivler stærkt på, at Sverige vil koble deres trediestørste by af en fremtidig højhastighedslinie, Det ville da være tosset ikke at udnytte den til indenrigstrafik mellem Malmø og Stockholm. Hvis man vil spare de tyve minutter eller hvad det vil koste at stoppe et tog i både Malmø og København kan man lade de tog der fortsætter igennem Danmark stoppe i lufthavnen; så er både københavn og Malmø dækket. [/quote]

Overblik: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ghasti...

Utredning fra 2009: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/1... s. 24, 158, 166, 173, 177,181 s. 182: 'Kriteriet om kapacitet till Danmark (5) och vidare ner till kontinenten uppfylls också. Sträckningen möjliggör anslutning till en eventuell ytterligare fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.' s. 235: 'Det finns i dag inga ambitioner, varken på regional eller nationell nivå, att uppgradera Kystbanen eller bygga någon alternativ järnväg mellan Helsingör och Köpenhamn. Det finns dock samarbetsprojekt för att förbättra transportinfrastrukturen i Öresundsregionen. Där diskuteras olika lösningar både vad gäller fasta förbindelser och utbyggnader på båda sidor om sundet. Se vidare avsnitt 3.3.3.' Åbenbart er svenskerne lige så meget i vildrede med hvad den anden part har tænkt sig som vi er. Måske burde vi ha haft en observatør med der.

Planernes aktuelle stade, set fra Malmø: http://www.malmo.se/download/18.42f3f27012...

 • 0
 • 0

Hver gang vi kommer til sommerhuset på Samsø er den største oplevelse, at kunne gå udenfor og sige: "Hold da op hvor er her dog livsaligt stille."

Hvordan kommer I ud til det? På cykel?

 • 0
 • 0

Det bliver dyrt for Danmark med to tunneler mellem Helsingør og Helsingborg, og Øresundsbroen har ikke noget akut kapacitetsproblem

Det lyder som et forsøg på at snakke udenom behovet for at investere i vores infrastruktur.

Vi kan fokusere på akutte problemer og lave lappeløsninger som det har været tendensen de sidste ti år, eller vi kan vælge at investere så vi er klar til at imødekomme fremtidige behov. - Hvad koster mest i det lange løb?

 • 0
 • 0

Lasse:

Enig. Problemet er at politikerne ikke kan eller vil se på de problemer der er ved at fingerplanen ikke har baner på tværs, da der er langt mere fokus på centrum af københavn og trafikken indenfor ringbanen. Der tænkes ikke på ring 3-5.

 • 0
 • 0

Alt bliver betal af brugerne

Der er intet at betænke sig på, det er bare med at komme igang

 • 0
 • 0

Også danske landanlæg gennem Nordsjælland, som Svenskerne har den største interesse i?

Det må give nogle dynamiske effekter at få en H-H region + opland via landanlægene, da arbejdsudbuddet pt er større i Sverige end i Danmark, hvorfor man kunne håbe på at få nogle væk fra overførselsindkomst, ved at kunne pendle via en kommende H-H forbindelse, hurtigere end idag med færgerne.

 • 0
 • 0

Der er gode muligheder for at skabe vækst uden at skatteyderne skal til lommerne, hvis det bliver bruger betalt.

Det største problem er den tunge landtrafik og de deraf følgende støjgener.

Jeg bor ikke selv i nordsjælland, men kan da levende tænke mig at det bliver mareridtsagtigt.

Kunne man få en analyse af omkostningerne ved større trafikstøj - det skal jo nødigt være sådan at enkelte uheldige husejere over tab af ejendomsværdi og livskvalitet kommer til at bøde for en marginal fordel for de mange.

Det kunne være rart, hvis en analyse f.eks. kunne konkludere, at den nedsatte støj i Helsingør og Helsingborg mere end opvejer forøget støj i resten af nordsjælland eller at godstogsforbindelsen reducerer støj i også resten af nordsjælland ved at flytte lastvognstog til godstog.

 • 0
 • 0

Forslag til at skaffe penge til alle disse Øresunds-forbedringer:

 1. Dæmning mellem Salt- og Peberholm.
 2. Udstyk begge.
 3. ???
 4. Profit!
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten