Hemmeligholdt rapport om støj fra kampfly: Her er indholdet

Illustration: Lockheed Martin

I starten af ugen kom det frem, at regeringen vidste, at de nye F-35-kampfly, der skal stå på Flyvestation Skrydstrup, støjer mere end de nuværende F-16 og overskrider støjgrænserne i flere områder nær Skydstrup.

Disse oplysninger blev fremlagt i en ‘Støjrapport’, som ministeriet udarbejdede i 2015, og hvis konklusioner den daværende forsvarsminister Peter Christensen (V) modsagde, da han i 2016 afviste, at støj fra de nye F-35A ville blive et problem i Danmark.

Rapporten er nu offentligt tilgængelig og tydeligggør støjproblemerne, som de nye kampfly bringer med sig til Skydstrup, samt at regeringen var bekendt med disse i 2015.

Overskridelser både dag og nat

I rapporten benyttes to forskellige beregningsscenarier, hvor F-35A'ernes støjforurening måles på støjbelastningen og maksimalværdien af støjen og holdes op mod Miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning. I det høje beregningsscenarie, der direkte bygger på tal fra Lockheed Martin, overskrider støjniveauerne klart grænseværdierne i flere repræsentativt udvalgte områder nær Flyvestation Skrydstrup. Både med hensyn til maksimalværdierne og støjbelastningen.

»Beregning af støj med de leverede flyveprofiler (Beregning I) viser, at den beregnede støjbelastning overskrider den vejledende grænseværdi for boligområder (55 dB) ved Gabøl med 3 dB, Over Jerstal og den sydlige del af Skrydstrup med 4 dB. Den vejledende grænseværdi for spredt bebyggelse i det åbne land (60 dB) overskrides ved Uldal med 2 dB.

Læs også: Sådan har Forsvarsministeriet tryllet med tallene bag kampflyindkøbet

Den tilstræbte maksimalværdi på 80 dB for flyvninger om natten overskrides ved Bevtoft, Gabøl, Hoptrup Kirkeby, Marstrup, Over Jerstal og Skrdstrup. Til sammenligning er støjbelastning fra Joint Strike Fighter højere end støjbelastning fra F-16 med op til 8 dB ved det nærmeste boligområde (Skrydstrup).«

Ingen scenarier lever op til grænseværdier

Det andet scenarie bygger på »optimerede flyveprofiler med henblik på at mindske støjbelastningen«, hvilket resulterer i mindre støj. Grænseværdier bliver dog stadig overskredet i flere områder.

Beregningerne er opgjort i programmet INM og benytter hovedsageligt data fra Lockheed Martin. Resultaterne stemmer overens med tidligere opgørelse fra Pratt & Whitney, der har produceret motoren til Danmarks nuværende F-16 og de bestilte F-35A. De viste, at F-35A i en række situationer larmer betydeligt mere end Danmarks nuværende F-16.

Ingeniøren har bedt Forsvarsministeriets Kampflykontor om at forklare Støjrapportens resultater nærmere, men de har ikke ønsket at kommentere.

Illustration: Forsvarsministeriet
Illustration: Forsvarsministeriet
Illustration: Forsvarsministeriet
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og konsekvensen for Peter Christiansen når han direkte har stået og løjet for offentligheden.. sikkert absolut ingen.

Grotesk.

 • 15
 • 2

Og konsekvensen for Peter Christiansen når han direkte har stået og løjet for offentligheden.. sikkert absolut ingen

Enig - det er det værste ved hele sagen.

Jeg har faktisk forståelse for, at landets forsvar og sikkerhed kan kræve, at man larmer ekstra meget eller på anden måde ikke kan overholde de regler, der gælder for andre.

I de tilfælde kan jeg ikke se andet, end at staten må påtage sig forpligtelser og omkostninger til fx at ekspropriere. Det er rigtigt træls for dem, der rammes, men igen kan jeg godt se, at landets sikkerhed kan gøre det nødvendigt, og så må staten holde dem så skadesløse som muligt.

Men, at en minister, direkte og åbenlyst kan overtræde ministeransvarslovens paragraf 5, stk. 2, ved at fortie oplysninger overfor folketinget, uden at det får en konsekvens - det er direkte uhyggeligt.

Det betyder reelt, at man kan sætte folketingets opsigt med regeringen ud af kraft efter forgodtbefindende og bekvemmelighed. Og så er vi vel faktisk ovre i noget, der lugter af et statskup!

Det er måske en lille sag, i forhold til så mange andre, hvor ministeransvarlighedsloven kunne have været bragt i spil. Men (og som underviser er jeg ellers ikke meget for konsekvenspædagogik) der burde simpelthen statueres et eksempel, og Peter Christensen burde for retten for det her.

/Bo

 • 8
 • 0

....høre forskel og ingen af dem kan måle sig med en Gloster Meteor. Jeg er ingen tilhænger af F 35 , men det som jeg hø,rer er noget "flue....noget".

Og en F16 der passerer med høj indfaldsvinkel og langsom flyvning er bestemt ikke lydløs

 • 2
 • 1

Hej

Hvis man har råd til at købe nye kampfly for så mange penge-sikkert ikke de sidste der er givet ud i dette køb, statens køb har det jo med altid at blive dyrere en beregnet, aldrig den anden vej.

Så har man vel også råd til at lave en flyveplads ude i horisonten et eller andet øde sted, eller på en ø.

Forstår ikke det skal ligge i et rimeligt tæt befolket område.

Bor selv tæt på og nogle gange larmer det så meget, at man ikke kan høre andet end jet støj.

Har endda oplevet lydtrykbølger forårsaget af jet fly.

Jeg blev sgu rimelig nervøs da jeg i øjeblikket ikke vidste. hvad det var. Rimelige kraftige trykbølger, ret ubehageligt.

Så ud på en øde ø med det.

 • 1
 • 4

En ganske pudsig blog - denne her. Mon een eneste dansker med blot perifer forbindelse til aviatik havde forestillet sig, at disse nye kampfly ville støje MINDRE, end hvad man tidligere havde måtte finde sig i. Og rigtig! Man har åbenbart i et svagt øjeblik fortalt købere til grunde, lige uden for flyvestationerne, at støjniveauet man højtidelig havde vedtaget, ikke ville blive overskredet. De, der har haft grunde med udsigt til de store flade landskaber, har rimeligvis troet, at forsvaret ville forsvinde nu, da Sovjet var gået i graven. Ak- var det blot så vel. Og så fortæller historien os samtidig ( ifølge bogen: "De tog vore hjem" skrevet at seniorsergent af 1. grad N.M. Schaiffel-Nielsen ), at der så sandelig ikke er noget, der kan have kommet bag på nogen. Efter Aalborg , som vi på eget initiativ havde bygget færdig ( til krigsbrug), kom Grove ved Karup som tyskernes vigtigste flyveplads i Danmark. Hertil kom der et væld af flyvepladser og reserveflyvepladser. I 1943 , for 74 år siden, lå der færdige planer i Berlin om bygning af tre store flyvepladser i Danmark ; en ved Tirstrup, en ved Vandel og en ved Haderslev (læs Skrydstrup ). Hver af disse tre stod, da et danske flyvevåben blev opbygget efter 2. verdenskrig, i første række som mulige steder for operationelle flyvestationer. Billund kom slet ikke ind i denne sammenhæng idet det startede da direktør Gotfred Kirk Christiansen i 1961 fik en 800 meter lang privat græs-landingsplads godkendt. Sagen med de nye F-35 fly, og hvordan de nu skal formenes adgang til Skrydstrups velegnede lange startbaner, kunne løses relativt let ved at lade dem operere fra Karup, hvor de få civile fly der benytter denne lufthavn aldrig ville kunne genere en operationel anvendelse af Karup. I Aalborg har denne løsning været praktiseret i næsten 60 år. Viborg Folkeblad er varm på ideen, flyvestationen der ligger i et af Danmarks mest øde områder, har masser af faciliteter, men det er i virkeligheden flyvevåbnet selv, der har bidt sig fast i ideen om, at Skrydstrup skal forblive stedet for danske jagerfly. Rent historisk er det i øvrigt interessant at betragte Værløse, som for år tilbage blev underkendt som jager base. I stedet blev denne eneste større militære lufthavn på Sjælland benyttet som hjemsted for Flyvematerieltjenesten, samt mange skoler og stedet, hvor en eller flere redningshelikoptere havde deres øst-danske base. Trods sine mange værksteder med tilhørende arbejdspladser var Værløse kommune underlig valen med sin manglende kamp for et militært etablissement - helt modsat alle andre danske byer. Værløse flyveplads ligger der i øvrigt stadig med sin lange startbane - ja begrænsning belysningen er sågar stadig intakt. At der ikke sker noget på arealet, skyldes efter sigende de astronomiske udgifter det ville kræve at rydde op i forureningen. En detalje Værløse kommune glemte at tænke over, da man var så forhippet på at få Værløse nedlagt, og overtage arealet. Men summa summarum. F 35 flyene vil støje, så vi må finde et sted hvor støjplagen vil være den mindste. Mon ikke Karup er stedet. I øvrigt vil Norge i løbet af få uger få sine første F-35 leveret. Måske var det en ide at lade et af dem foretage en smuttur til Skrydstrup, så støjen i praksis kunne oberserveres af de omkringboende.

 • 9
 • 1

...er at ,,,undskyld mig ....at idioter flytter for tæt på flyvepladserne .....fordi der i grundenenes salgsmateriale står tæt ved denne og hin flyveplads.

Køberne opdager så at fly de støjer og klager over støjen og får flyvepladsen nedlagt.

Det er sket i Avedøre, Lundtofte, Skovlunde , Tune, Allerød, Avnø og Værløse på Sjælland og resten af pladserne her og i resten af landet er også under beskydning fra flyhadere.

Det var ved at ske for Kalundborg flyveplads i Kaldred hvis ikke et medlem af byrådet som ved sin handling blev enegænger og udslaget på det bestemmende flertal.

Alle på den flyveplads takker biografejer Eivind Nielsen for redningsindsatsen. Han var sammen med Arne Bybjerg, Grev Lerche og murermestester Munch grundlægger af pladsen der lå så øde, at fugle for vild derude. Men jorden rundt om, blev udstykket til sommerhusgrunde, fordi den er aldeles uegnet til landbrug . Sommerhusene ligger lige under indflyvningen og klagerne kom så om flyveaktiviteten......hvad folk ville i det område med deres sommerhuse i dette gudsforladte område, hvis man ikke var flyveinteresseret, skal man spørge guderne om. Jorden er meget grusholdig og grusgravene æder sig ind på sommerhusområdet, modsat flyvepladsen

Det gjorde Eivind og pladsen blev reddet.....men hvorlænge???

 • 3
 • 2

...er at ,,,undskyld mig ....at idioter flytter for tæt på flyvepladserne .....fordi der i grundenenes salgsmateriale står tæt ved denne og hin flyveplads.

De fleste herude ved Skrydstrup er faktisk glade for flyvepladsen. Der er masser af arbejdspladser, og man er stolte af dem der beskytter landet.

DR kørte rundt i min by (Over Jerstal) en hel dag i foråret for at finde nogen der var bekymrede over de nye fly, men de kunne ikke finde nogen, så de sendte kun et af de interviews de havde lavet, og der klippede de alt det relevante ud, og tog en sætning ud af kontekst om at hvis det gik helt galt, så måtte kommunen jo købe vores huse.

Det som folk er sure over, er at man for første gang indkalder til et borgermøde, hvor man pludselig bliver nødt til at eksproporiere, men fortæller ikke rigtig nogen om det. Det blev så delt af folk, så 500 mødte op. På mødet præsenterede man en masse beregninger, som viste at de nye fly ville larme mere end F16, men holde sig inden for lovens grænser. Problemet er bare, at det gør F16 ikke i dag, fordi de ikke holder sig til de lovede indflyvningsruter og højder, så de larmer allerede pænt meget i dag. Ved udsigten til at de nye fly larmer ca. dobbelt så meget, så bliver folk selvfølgelig lidt bekymrede. Ikke mindst for om de bliver stavnsbundne og ikke kan sælge deres huse.

Og byerne rundt om - Bevtoft, Over Jerstal og Skrydstrup var der skam før lufthavnen, og Skrydstrup blev jo endda flyttet af Tyskerne, da de anlagde den.

 • 6
 • 0

Nu er det lidt forståeligt at husejere brokker sig, når politikere står og lyver dem lige i hovedet, når de siger at F-35 vil støje det samme som F-16.

Der er lavet støjmålinger i Holland, som var offentligt tilgængelige i de Danske nyheder i foråret 2016, hvor politikere så efterfølgende har udtalt at det ikke bliver et problem i Danmark.

 • 3
 • 1

Jeg mener at have læst, at moderne trafikfly yder mere, bruger mindre brændstof, og støjer mindre end deres forgængere. Har vi grund til at være forbavsede?

 • 1
 • 1

Så vidt jeg ved larmede de en del mere end F16. Men det ændrer vel ikke så meget på, at man forsøger at krybe uden om nogle regler man selv har lavet ved at gemme rapporter og lave mystiske beregninger. Og man har sådan set lovet at nye fly ikke ville larme mere.

Hvis de i det mindste var ærlige omkring det, så var det jo lidt en anden sag. De kan jo godt vedtage en lov der siger, at de gerne må larme 100 DB og flyve 5m over husene. Det er jo folketinget der beslutter sådan noget. Men de kan ikke beslutte noget, og så krybe udenom, når det koster lidt for mange penge, eller bliver for besværligt.

 • 4
 • 0

I starten af ugen kom det frem, at regeringen vidste, at de nye F-35-kampfly, der skal stå på Flyvestation Skrydstrup, støjer mere end de nuværende F-16...

 • for snart 10 år siden skrev Ingeniøren sålunde:

Det svenske Gripen-jagerfly er det mindst støjende af kandidaterne til Danmarks nye kampfly, men det larmer alligevel fem decibel mere end F-16. Joint Strike Fighter og Eurofighter udløser langt højere fly-torden, viser norsk undersøgelse.

Af Kent Krøyer 24. jan 2008 kl. 12:45

 • og sådan er der jo så meget! :)
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten