Hemmeligheden bag den ”sorte aurora”

Områderne optræder med forskellige former som f.eks. mørke ringe, hvirvler eller bobler omgivet af den svagt lysende aurora og omtales som ”sort aurora”. Forskerne har udnyttet det faktum, at de fire ESA satellitter - Rumba, Salsa, Samba og Tango - flyver i formation. På observationstidspunktet fulgte de hinanden som perler på en snor med omkring 100 sekunders afstand, hvilket kunne benyttes til at forklare fænomenet, idet de fire satellitter strøg hen over en sådan ”sort aurora” på et heldigt tidspunkt. Med fire satellitter kan man bestemme en strukturs tredimensionale udstrækning - det er umuligt med en enkelt satellit.

Den ”sorte aurora” er, ifølge professor Göran Marklund fra Alfven Laboratoriet i Sverige, en slags ”anti-aurora”, som skyldes en mangel på aurora aktivitet i en region, hvor elektronerne bliver suget ud af ionosfæren. Det er den modsatte proces af den, der danner de lysende dele af polarlyset. Det er områder, hvor elektronerne i spiralbaner omkring de magnetiske feltlinier smadrer ned i atmosfæren og danner polarlyset. Professor Marklund siger videre, ”at de fire Cluster satellitter har gjort det muligt at bestemme, hvordan de kæmpemæssige lodrette strukturer, der hænger sammen med ”sort aurora”, dannes, hvor længe de eksisterer og hvordan de varierer med højden”. Observationerne blev gjort i januar og februar 2001.

Der, hvor den lysende aurora dannes, findes en negativ potential struktur, igennem hvilken elektronerne spiraliserer sig nedad mod atmosfæren. Ved den sorte aurora er der en positiv potential struktur, igennem hvilken de negative elektroner i en spiraliserende bevægelse bliver sendt ud i rummet. Varigheden af den positive potentialstruktur er typisk 3-4 minutter og de går mindst 20.000 km ud i rummet, hvilket ifølge Marklund stemmer godt med den beregnede tid, det tager at suge elektronerne bort fra ionosfæren og skabe det mørke område.

Resultaterne er beskrevet i tidsskriftet Nature den 13/12.