Hemmelig rapport: Vindmøllepark placeres i vigtigt fugleområde

Illustration: Andreas Trepte // Wikimedia Commons

En kommende havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland er på vej til at blive placeret midt i et vigtigt fugleområde af international betydning, vurderer en hemmeligholdt rapport fra Aarhus Universitet.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening, der er kommet i besiddelse af rapporten fra 2016, i en pressemeddelelse.

»Det er en katastrofal placering for en meget stor forekomst af nogle af Europas meget sårbare vandfugle,« siger biolog Hans Skotte Møller, der er DOF’s repræsentant i Slagelse Kommune (DOF Slagelse), i pressemeddelelsen.

Læs også: Ministerium tilbageholder omfattende rapport om signalprojektet fra Folketinget

Rapporten vurderer, at området, hvor havvindmølleparken skal opføres, endda er relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde.

Havvindmølleparkens placering er ifølge DOF et problem af flere grunde. I det sene efterår og vintermånederne bruger en kvart million vandfugle området som uforstyrret og føderig rasteplads.

I sensommermånederne er det et fældningsområde for talrige ederfugle, sortænder og fløjlsænder, der udnytter områdets fred og ro i de perioder, hvor de taber alle deres svingfjer og er ude af stand til at flyve i flere uger.

Læs også: Havmøllepark placeres alligevel nord for Lolland

Energistyrelsen afviser at kende til rapporten

Aarhus Universitet har gennem en længere årrække fungeret som Miljøministeriets videnskabelige rådgiver på området, og den understøtter, ifølge DOF's pressemeddelelse, de oplysninger og tilkendegivelser, som DOF BirdLife har fremført gennem lang tid, men »som myndighederne har ignoreret«.

»Det er opsigtsvækkende, at miljøministeren i knap fire år har ligget inde med en rapport fra Aarhus Universitet, der klart og tydeligt understreger områdets store betydning for truede dykænder og andre vandfugle,« siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening BirdLife, i pressemeddelelsen.

Læs også: Femern-selskab forsøgte at hemmeligholde trafik-rapport

Rapporten har ifølge DOF været hemmeligholdt i Miljø- og Fødevareministeriet. Først af daværende minister Esben Lunde Larsen og senest af miljøminister Lea Wermelin, der i juni afslog at udlevere rapporten til Folketinget efter en forespørgsel fra folketingsmedlem Anne Valentina Berthelsen (SF).

Enegistyrelsen gav i maj i år tilladelse til forundersøgelser af ’Omø Stålgrunde’, hvor den store havvindemøllepark med op til 80 havvindmøller skal placeres.

Energistyrelsen har over for DOF BirdLife afvist at kende til rapporten, og dermed har oplysningerne om områdets store nationale og internationale betydning for fuglelivet ifølge DOF ikke været en del af beslutningsprocessen.

»Det er chokerende, at en så væsentlig faglig rapport ikke bringes til offentlighedens kendskab og deles med Folketinget og myndigheder, der igen og igen efterspørger netop disse vurderinger,« siger biolog Knud Flensted i pressemeddelelsen.

Læs også: Kritiske tal for vandmiljø gemt af vejen med nøje orkestrerede krumspring

Nedgang i fuglebestanden

Ifølge DOF vil havvindmølleparken ’Omø Syd’, hvis den opføres, især fortrænge dykandearterne og den fåtallige gråstrubede lappedykker til mindre fredelige og mindre føderige områder, som vil føre til en nedgang i bestanden.

Naturordfører i SF, Anna Valentina Berthelsen, har tidligere fået afslag, da hun spurgte miljøminister Lea Wermelin om at få udleveret rapporten, men vil nu tage sagen op igen over for ministeren, skriver Information på baggrund af et Ritzau-telegram.

»Jeg kan ikke se, hvad der skulle være grunden til at skjule rapporten. Jeg forstår godt, at ornitologerne får mistanke om, at der er noget galt. Hvis det viser sig, at der er et meget stort problem, og at det får betydning for fuglelivet på en måde, som vi synes er uhensigtsmæssigt, så er vi nødt til at vide det, så vi kan finde et andet sted til mølleparken,« siger hun til Ritzau.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Helt ærligt... Vores fælles klima er sgu vigtigere end et par fugle.

Nej, man bør ikke holde ting hemmelige. Man burde have været åbne - og gå videre med vindmøller alligevel

 • 5
 • 38

.....man kunne også have valgt Seaborg Technologies Container A-kraftværker. De kræver ikke så meget plads som vindmøllerne gør og de små A-kraftværker er nemme at placere hvder er behov.

 • 10
 • 24

Ænder, og penge, over storslået, vild natur.

Ja, vel skal vi passe på fuglene, men den vilde natur i al sin vælde tæller vel også. Og vel skal vi passe på klimaet, omend vindmøllernes bidrag til at bremse den globale opvarmning på verdensplan er ret tvivlsomt (Nature 2018, vol 556, p 422 ff). Sådanne budskaber er, ja, en kamp mod vindmøller! I klimaets hellige navn er man nu i gang med en uhørt naturmassakre ved Vesterhavets få, vilde og umådeligt smukke strækninger. Således vil Vattenfall placere kæmpemøller ud for Bovbjerg fyr, ganske tæt på kysten. De kystnære kæmpemøller stæler mange tusinde menneskers oplevelser ved dette unikke sted. Og vi skatteydere binder en gave, over 3 mia kr, i halen til Vattenfalls massakre . Det tragiske er, at placeringen er unødvendigt: Møllerne kan stadig levere strøm uden at ødelægge vores sidste uberørte natur: Læg dem ud til den kommende Energi-Ø "Thor",. Eller alternativt: Flyt dem nogle få kilometerr nordpå, hvor det er udsigten fra Cheminova og Thyborøns industrikvarterer (og kvotekongernes udsigtsboliger?), der forstyrres. Thorprojektet afvises fordi Vattenfalls fortjeneste bliver mindre. Mens møllernes reelle effekt på klimaer er diskutabelt, så er den økonomiske gevinst ved Møller en gammel sandhed, kendt fra vores møllehistories første tid. Som fx udtalt af den store svineproducent (14000 svin om året), Lohman Poulsen i Føllenslev (ved Kalundborg), i Politiken 21 december 1997: ” Jeg har aldrig rigtig betalt skat, men i foråret 1996 kunne jeg se, at nu gik den ikke længere. Nu skulle jeg til at betale skat. Så købte jeg en vindmølle til tre millioner, og så kunne jeg afskrive en million det første år.” Trist at vores natur er til salg- eller rettere: Foræres væk med penge i halen . Helhjertet støttet af især SF. Der burde rejses en skamstøtte ved mølle-kysten over de ansvarlige politikere. Men det bliver nok bremset fordi den vil skæmme naturen.

 • 12
 • 5

De s.k. “grønne” vindmøller møver sig ind overalt: Fredsskov fældes, fuglereservat forstyrres, almindelige mennesker udsættes for støj og visuelle gener. Og det er ikke engang det værste. Det er det at man i Danmark har investeret enorme summer i møller med det formål at gøre os uafhængige af fossile energikilder uden det lykkes. Havde vi brugt de samme penge på kernekraft var vi for samme midler kommet væsentligt tættere på fossil frihed.

 • 6
 • 14

"I sensommermånederne er det et fældningsområde for talrige ederfugle, sortænder og fløjlsænder, der udnytter områdets fred og ro i de perioder, hvor de taber alle deres svingfjer og er ude af stand til at flyve i flere uger."

I perioden hvor de ikke kan flyve, kolliderer de næppe med møllevingerne

 • 7
 • 4

Er der virkelig blevet fældet fredskov, for at give plads til vindmøller, Jesper?

Hvor? 

Fra Wiki:

Folketinget har besluttet, at Danmark skal have et nationalt testcenter for vindmøller, og har foreslået at dette center skal ligge i Østerild Klitplantage 

Okay!

Jeg var ikke klar over, at en klitplantage kunne være fredskov. ?

Whatever. Måske problemet slet ikke er så omfattende:

"2015: Dyr og planter trives i bedste velgående"

"En rapport, som Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, har lavet, viser, at Det Nationale Testcenter i Østerild Klitplantage ikke har haft nogen negativ indflydelse på naturen. Forskerne bag rapporten har foretaget fugletællinger både før og efter møllernes opstilling og med jagthunde er der eftersøgt døde fugle på jorden under vindmøllerne. Det tyder på, at fugle på træk er kvikkere end som så og holder sig på sikker afstand af møllerne. Forskerne fandt også, at de flagermus, som man forud for mølleopstillingerne besluttede at skabe gode levesteder for, ser ud til at have stor gavn af den nye natur – blandt andet 17 nye vandhuller, som Naturstyrelsen har etableret i nærheden af de store vindmøller. Også helt tæt på vindmøllerne kommer flagermusene, som med stor fornøjelse jager de insekter, der nogle aftner sværmer i tusindvis om møllerne."

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/...

 • 7
 • 4

Er placeret ved Borup lidt sydvest for Hillerød. Jeg har kørt forbi dem i mange år og har set gæs på træk gennem vingeplanerne. Det var ikke alle gæssene der kom igennem. Det så voldsomt ud

 • 7
 • 9

Det væsentlige i mit indlæg var påvisningen af rydning af fredskov.

"Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ " /Miljøstyrelsen

Fredskov er ikke i sig selv en "miljø fredning" og det var - i det mindste oprindeligt - meningen at fredskoven skal fældes for at skaffe træ til kongeriget (og dets flåde).

I det konkrete tilfælde er det endog blot en plantage i det vestjyske.

At bruge ordet "fredskov" for at få mere 'svung' over et indlæg om ænder og edderfugle er direkte misbrug af et begreb, som ingen relevans har i sammenhængen, men måske "lyder godt" og overgrebsagtigt.

Det er fint med fugle, men det er også fint med et mere grønt samfund. I det omfang vi kan aftage vindstrøm, er det vel noget af det mest grønne, der også kan leveres i relevante mængder via bla havvind.

Lars :)

 • 13
 • 3

Var vist det en kommentator beskrev sådan nogle havmølleparker for ikke så lang tid siden. Det skal bare lige forklares til DOF, SF og fuglene

Men ja fiskene får sikkert fred.

 • 3
 • 6

Tre møller

Er placeret ved Borup lidt sydvest for Hillerød. Jeg har kørt forbi dem i mange år og har set gæs på træk gennem vingeplanerne. Det var ikke alle gæssene der kom igennem. Det så voldsomt ud

Du må have gode øjne Bjarke. Nu er jeg kommet en del på strækningen Borup-Gørløse, og der er temmelig langt ind til vindmøllerne, så det er noget imponerende, hvad du kan se. Medmindre du har et ærinde ved Øllingegaard mejeri.

Når jeg ser gåseflokke over Hillerød, så er de gerne betydeligt højere oppe end spidsen af møllevingerne.

/Bjørn

 • 9
 • 1

Men ja fiskene får sikkert fred.

Fra dig, Rolf, havde jeg faktisk forventet en reaktion her: https://ing.dk/andre-skriver/usa-har-opkoe...

Oven på dine meget personlige ytringer, som bl.a. "Ja sorry du ikke er vandt til noget over pixiebogs niveau", "jeg ved godt at når der er flere årsager giver det ikke mening i dit hovede", "du fejlede også i". Mener jeg faktisk, at en lille diskret undskyldning ville være på sin plads, Rolf Hansen.

 • 9
 • 1

John Johansen spurgte:

Hvor kan man købe sådan nogle, Svend?

Fra hvornår kan de leveres?

Hvor?

Hvorfor finder du det nedladende, Gert?

Uddyb venligst, Henrik.

Svar:

Nu skal jeg fortæller jer om Jørgen;

Jørgen var en temlig’ artig dreng!

Men han plagede alle med sin spørgen!

Fra han vågnede til han gik i seng!

Far og mor, de blev så trætte af det,

det – han spurgte om var noget pjat!

Tit han spurgte bare for at drille;

Hvorfor, hvoffer dit og hvoffer dat?

....

 • 3
 • 15

Østerild klitplantage er, set fra et biodiversitetssynspunkt, ganske uinteressant og desuden kulturskov plantet for at stoppe sandfygning. Så det er ikke stor naturarv, der er gået tabt der... kynisk eller ej.

 • 9
 • 1

@ Jørgen Ørsted: Du har fuldstændig ret med hele dit indlæg. Fredskoven ved Østerild Plantage blev fældet delvist for at gøre plads for vindmølletestcenteret og 1.200 ha skov forsvandt. I forvejen var plantagen i en ynkelig stand og de fældede træer blev erstattet med nyplantning et andet sted i området. Weekendavisen havde en lang reportage om kampen om Østerild Plantage, bl.a. kunne citere fra en henvendelse fra vindmølleindustrien, der truede med at flytte forskningen til udlandet, hvis testcenteret ikke kunne bygges i Østerild Plantage. Og nu til artiklens kerne: det alarmerende er, at en minister, Lea Wermelin nægter at fremlægge en hemmeligholdt rapport. At rapporten er hemmelig, er allerede forkasteligt. Hvordan skal borgerne have tillid til regeringssystemet, når oplysninger, der ikke er til fare for landets sikkerhed, kvalificeres hemmelige? Må staten, dens institutioner og selskaber agere konspirativ ? Bør borgerne ikke fuldt oplyses om indholdet i rådgivningsrapporter? Vort demokrati skal ikke lide under, at nogen her i landet ønsker kinesiske forvaltningstilstande.

 • 15
 • 0

Ja John øjnene fejler ikke noget da de har skulle læse dine negative politiske farvede one liners moppe indlæg gennem de sidste 20 år. Det ville være vederkvægende at du selv vovede pelsen en gang imellem og fortalte i længere indlæg om dine oplevelser, istedet for dine 10-20 misundelige skolemester kommentarer i hver eneste tråd. Tag og få dig et arbejde :)

 • 5
 • 9

"Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ " /Miljøstyrelsen

Fredskov er ikke i sig selv en "miljø fredning" og det var - i det mindste oprindeligt - meningen at fredskoven skal fældes for at skaffe træ til kongeriget (og dets flåde).

Som også Torbjørn Søndergaard rigtigt gør opmærksom på.

begrebet fredskov er ikke det samme som at et område er fredet! Og jeg vil sige at østerild ligger i Thy, ikke vestjylland

I min verden er fejlagtigt anvendte 'følelsesord' en pestilens for en god og saglig debat. Men jeg beklager at have skrevet Vestjylland og ikke det nordvestlige Jylland.

I det konkrete tilfælde er det endog blot en plantage i det vestjyske.

Din kritik er igen blot et udtryk nogle forbandede lokalpatriotisk følelser. Du tillægger andre mennesker meninger, de ikke har og heller ikke har givet udtryk for. Min sætning er jo faktuel rigtig. Jeg kommer i øvrigt selv fra Jylland

Jeg konstaterede, at der ikke var tale om en gammel løvskov eller Kongeegen, men en simpel anlagt plantage med typisk nåletræer, der jo let, hurtigt og relativt billigt kan genetableres et andet sted, hvilket, jeg ser i en anden kommentar, også er sket.

Det er jo indlysende, at i tyndt befolkede områder generes langt færre mennesker end end placering fx i Skåde bakker eller ved Skejby. Disse testmøller er vitale for mange arbejdspladser helt overvejende i Jylland og for en betydende del af dansk industri. Helt indlysende skal der findes plads til aftestning. Og generelle ulemper må borgerne affinde sig med, når man som her har valgt den bedste eller en af de bedste placeringer.

Lars :)

 • 9
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten