Hemmelig forskerklub overvejer dommedagsgener til krig

En myggelarve med indsatte gen-drivere. De lysende neuroner (øjne, hjerne og pletter ned ad kroppen) skyldes et markør-gen, som er blevet indsat sammen med gen-driver-generne, så man kan se, at myggen har generne i sig. Illustration: Andrew Hammond, Imperial College London

De har rådgivet USA’s forsvar om fordelene og ulemperne ved at bruge taktiske kernevåben.

De har rådgivet USA’s forsvar om fordelene og ulemperne ved elektronisk krigsførelse.

De har rådgivet USA’s forsvar om fordelene og ulemperne ved overvågning.

Og denne sommer forsamlet i de sædvanlige topsikrede lokaler i La Jolla ved San Diego skal de rådgive USA’s forsvar om et nyt emne af betydning for den nationale sikkerhed: brugen af såkaldte gen-drivere, der hastigt kan sprede smitte i befolkningsgrupper og ødelægge økosystemer – eller gøre det stik modsatte.

Vi taler om den hemmelighedsomgærdede forskergruppe kaldet Jason og om en form for genteknologi, der er i sin vorden; så ny, at vi på dansk endnu ikke har hittet på en ordentlig, rammende betegnelse.

Læs også: Forskernes hemmelige klub fylder 50

Jason er ukendt for mange selv i videnskabelige kredse. Når de 30-40 medlemmer ved sjældne lejligheder omtales i offentligheden, sker det ofte som ‘en uafhængig gruppe af forskere, der vejleder den amerikanske regering i spørgsmål om videnskab og teknologi’.

»Dog tror jeg nok, at Jason til tider har været naive med hensyn til den kontrol, som de mente, de havde over konsekvenserne af deres arbejde,« har videnskabshistorikeren Finn Aaserud udtalt til Ingeniøren.

Det begrænsede indblik, som i dag eksisterer i gruppens virke, baserer sig først og fremmest på et forskningsprojekt af Finn Aaserud, som i dag er leder af Niels Bohr Arkivet på Blegdamsvej i København, samt en bog af journalisten Ann Finkbeiner fra 2006.

Bortset fra interviews til Aaserud og Finkbeiner har Jason med Ann Finkbeiner ord gennem årene udvist en ‘allergi mod offentlighed’.

Jason blev første gang omtalt på dansk i 2009, hvilket skete i en artikel her i Ingeniøren.

Udrydder en organisme

Gruppen er selvsupplerende, og der findes ingen officiel medlemsliste. Ingen har kendskab til gruppens arbejdsmetoder ud over det, som enkelte medlemmer selv ønsker eller har lov at fortælle.

I en række interviews løfter nogle af medlemmerne dog nu i Nature sløret for, hvad Jason er optaget af for tiden. Her er det værd at bemærke, at det er USA’s militære forskningsagentur, Darpa, der finansierer Jasons arbejde.

Men Jason er enestående ved, at gruppen på egen hånd vælger sine medlemmer og sine opgaver. Jason bestemmer selv, hvad den vil studere, og dens medlemmer bestemmer selv, hvilke projekter de vil arbejde på.

Lige nu handler det om gene drives. Eller på svensk drivende gener, gendrivere og dommedagsgener. (Vi anvender herfra termen gen-driver).

Udslet myg

Perspektivet med disse gen-drivere inden for genteknologi har været kendt længe, men takket være gensaksen CRISPR fik den sit gennembrud i 2015, da gen-driver blev bevist i praksis med gær i et laboratorium.

Læs også: Det Etiske Råd advarer om brugen af gensaksen CRISPR

Gen-driver går kort fortalt ud på hurtigt at drive et gen ud til alle individer i en population af en organisme, f.eks. en myg. Det kan være, at man ønsker at fjerne en bestemt egenskab i et arveanlæg eller gøre en organisme ude af stand til at reproducere sig selv. På den måde kan man udslette hele populationer af en organisme i naturen.

En genetisk kædereaktion af uset og uvist omfang.

»Enhver kraftfuld teknologi er et spørgsmål om national sikkerhed,« siger Kevin Eswalt til Nature.

Han er såkaldt evolutionsingeniør ved Massachusetts Institute of Technology og har modtaget økonomisk støtte fra Darpa til at undersøge, hvordan man kan hindre spredningen af uønskede gen-drivere.

Undslupne gen-drivere

Kevin Eswalt fortæller, at han deltog i Jasons sommermøde. Her beskrev han, hvordan bio-terrorister kan anvende gen-drivere som våben. En trussel, han ikke går i detaljer med over for Nature. Men hvis man studerer de projekter, som Darpa lige har valgt at finansiere, får man en anelse om skadesvirkningerne ved gen-drivere.

Darpa finansierer eksempelvis forskning i særlige gen-drivere til rundorme. Forhåbningen er at ændre et eller flere gener i en rundorm og sprede denne særlige genetiske ændring i et lokalt miljø, hvorefter genvarianten dør ud efter et vist antal generationer.

Andre forskere arbejder også på denne form for gen-drivere, der skal fungere som en kontrolmekanisme, så en gen-driver, der ikke fungerer efter hensigten, undgår at blive spredt til andre områder og forvolde skade.

Gen drives som våben

Men hvad hvis dit ærinde er anderledes? Hvis du ønsker at fremstille en særlig ondartet form for spoleorm, der kan forvolde skade i sin vært, mennesket, men du nødig selv vil risikere, at denne ændrede organisme spreder sig til dit område under en konflikt?

Eller hvis du ønsker at sprede en organisme i din fjendes landbrug i en afgrænset periode og nødigt vil udsætte dine egne afgrøder for samme fare?

I et økosystem indgår de mange organismer i et tæt samspil. Ændrer man ved en af organismer, eksempelvis med et gen-driver-gen, kan det forvolde skade eller fjerne smittebærende organismer. Illustration: Marilyn Peddle/Wikicommons

Så kan disse gen-drivere og deres indbyggede kontrolmekanisme i bestemte organismer have en brugbar funktion som biologisk våben.

Darpa støtter også forskning i metoder til at forsvare sig imod uønskede organismer, der spreder sig hastigt på grund af gendrivere. Det kan være ændrede organismer, som forstyrrer et økosystem, eller organismer, der er blevet ændret, så de i højere grad spreder smitte eller gift.

Bekymrende bio-fejl

Kevin Eswalt fra MIT nedtoner risikoen for gen-drivere til biologiske krigsførelse. Han mener, at det er vigtigere at sikre sig, at forskere utilsigtet slipper forsøgsorganismer med gen-drivere løs i naturen.

»Bio-fejl er det, der bekymrer mig,« understreger han over for Nature.

Hans bekymring bliver delt af Det Etiske Råd. Tidligere på året løftede rådet sløret for, hvorfor vi bør holde øje med gen-driverne.

‘Der er det, man kunne kalde for ‘den menneskelige faktor’ – altså, at brugen af gene drive ‘opfører sig’ uforudset, fordi mennesker ikke altid træffer perfekte eller rationelle beslutninger. Ville gene drives kunne bruges af terrorister?’ lød det retorisk fra Det Etiske Råd i februar.

Det Etiske Råd forklarer risikoen med gen-drivere ved, at genteknologien vender evolutionen på hovedet.

For hvis man indsætter gener, der sænker en given organismes evne til at overleve og reproducere sig, vil evolutionen med stor sandsynlighed gøre, at organismen taber i konkurrencen med andre organismer og uddør. Og med dem forsvinder de indsatte gener.

Men med unfair konkurrence – eller rettere CRISPR – kan man få et dårligt gen til at vinde i konkurrencen imod et godt gen!

Trick: 100 procent arvelighed

Normalt nedarves gener med en sandsynlighed på 50 procent, men det er muligt at få gener til at følge et såkaldt super-mendelsk arvemønster, hvor genet videreføres med næsten 100 procent sandsynlighed. Det kan ske, fordi genet formår at kopiere sig selv til det helt samme sted i genomet, men nu på det andet kromosom i et kromosompar.

Når de to kromosomer i et par bliver skilt ad ved dannelse af kønsceller, vil alle kønsceller have en kopi af genet. Nu vil alt afkom arve genet frem for kun halvdelen.

Dette er, hvad vi forstår ved en gen-driver. Genet breder sig i en population på bekostning af den normale genvariant, fordi de løbende, i hver generation, kan lave normale gener om til dårlige gener.

Våben mod malariamyg

Gen-drivere har hidtil fået mest omtale offentligt som et våben imod malaria-myg. Forskerne håber, at man ved indsætte en gen-driver, der gør hun-myggene ufrugtbare, kan være med til at mindske den store plage i Afrika og Asien. Et sådan forsøg ude i naturen håber britiske forskere at få grønt lys for i 2024.

Læs også: Forskere vil ændre køn på myg for at udrydde de stikkende hunmyg

Lukkede forsøg indikerer, at det burde være muligt. Under gunstige forhold i laboratoriet er det lykkedes at få mygge-populationerne til at kollapse efter blot få generationer.

‘Det er ikke sikkert, at man kan udrydde alle malariamyggene, men forskerne håber, at man kan udrydde så mange, at malariaparasitten har svært ved at overleve,’ skriver Det Etiske Råd i deres udlægning af fordele og ulemper ved gen-drivere.

I denne video fortæller Andrew Hammond fra Imperial College London om, hvor vanskeligt det er at modificere myg med gen-driver-sekvensen.

USA’s militære forskningsagentur, Darpa, er i dag økonomisk set den største bidragyder til udviklingen af vores viden om gen-drivere og deres konsekvenser.

Todd Kuiken, som studerer policy inden for syntetisk biologi ved North Carolina State University, er bekymret over den slagside. Han forklarer til Nature, at det kan føre til unødig mistro til gen-drivere. Eksempelvis i lande som døjer med de smittebårne sygdomme fra malariamyg, men som også har et historisk anstrengt forhold til USA's militære interesser og derfor vil afholde sig fra at anvende gen-drivere i de organismer, de ønsker at reducere.

Og her peger pilen så tilbage på den mærkværdige Jason-forskergruppe, og i hvor høj grad USA’s militær tager bestik af forskernes hemmelige sommermøde.

Ann Finkbeiner skriver i sin bog om Jason, at gruppen lige siden sin dannelse i 1958 ofte har vist sig arrogant og naiv, men gruppen er enestående i at kunne give råd uden politiske hensyn.

William Perry, der var forsvarsminister under Bill Clinton fra 1994-1997, er enig:

»Jason er en fantastisk gruppe og præcis så kloge, som du ønsker, at de skal være. Det vil være en enorm fejltagelse ikke at lytte til deres råd,« siger han i Finkbeiners bog.

Det lykkedes ikke at få et interview med Finn Aaserud til denne artikel.

Dokumentation

Se listen over Jason-rapporter 1963-2008 på nettet
Liste over forhenværende og nuværende medlemmer af Jason (ukomplet)
Finn Aaseruds interview med Kenneth Watson
Finn Aaseruds interview med Freeman Dyson
Finn Aaseruds interview med Marvin (Murph) Goldberger
Finn Aaseruds interview med Charles Townes

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At jeg finder det skræmmende at mennesket forsøger at lege gud er én ting. Men tanken om at en gruppe generaler i det amerikanske forsvar skal gøre det samme, er en tanke hvor ordet "skræmmende" end ikke er i nærheden af at beskrive den følelse jeg får når jeg læser overstående.

Jeg kommer unægteligt til at tænke på filmen ¨12 Monkeys", dog med den forskel at vi ikke er i stand til at rejse tilbage i tiden.

 • 13
 • 2

Det lyder lidt dumt med at sprede sygdom og ødelægge økosystemer som krigsførelse. Mon ikke det kommer tilbage som en boomerang og rammer mindst lige så hårdt i eget lande som ved fjenden?

Yderst ubehagelige og klamme våben er dog ikke noget nyt!

Etniske våben har da været diskuteret siden jeg gik i folkeskole og det er nu alligevel nogle år siden. F.eks. fremstilling af en sygdom der kun kan sætte sig på bestemte gener. Det kunne eventuelt være på genet for laktose intolerance. Det er meget få hvide mennesker der lider af laktose intolerance men derimod lider rigtigt mange sorte af laktose intolerance.

Våbnet dræber 10% af egen befolkning og 90% af fjendens befolkning.

Klamt? Ja, men lige præcist ovenstående etniske våben føler jeg mig overbevist er udviklet og ligger i en kælder tilknyttet USA’s militær.

 • 2
 • 2

Hvor bliver sanktionerne af imod USA?

Vi er ikke blege for at skulle lukke hele nord korea ned når de vil udvikle atombomber, samme med Iran, Irak osv, når de vil udvikle masseødelæggelsesvåben.

Hvorfor er det at USA har carte blanche til at lave sådanne våben i vesten?

Kunne være interessant at høre fra vores egen regering, om hvordan de har det med at en nation laver så ekstreme våben, med det eneste formål til at slå ihjel.

Som er samme nation som Danmark gang på gang viser sig ikke at stole på med deres efterretninger. Der var jo en af de historier fra i år mindes jeg, at USA beordrede bombning af et område med civile, som man ikke havde informeret om. Som gjorde at Danmark derfor ville selv tjekke op på USAs efterretninger.

Så hvor står Danmark i alt det her? Bukker og nejer vi bare fordi det er USA og man reelt er bange for de gør brug af deres våben? eller hvad er det som giver dem lov til at gøre sådan noget?

Det kan dog også siges at en Japaner har udviklet en virus som der ikke findes en kur på, som ville kunne slå en stor del af jordens befolkning ihjel, skandalen der var at den ikke var udviklet under de rette sikkerhedsforanstaltninger.

Utroligt hvad man reelt accepterer rundt omkring i verden.

 • 6
 • 4

Ja, USA laver masseødelæggelesvåben, Japan laver masseødelæggelsesvåben, England laver...... Rusland laver ....... o.s.v. Forskellen er at NK og Iran har truet med at bruge deres våben mod deres naboer, ja NK har vel efterhånden truet det meste af verden. Ville verden være bedre uden? Næppe, A-våben forhindrede nok, den kolde krig i at blive varm. Men så længe der er mere end 1 homo sapiens i live, så er der konflikter, det ligger i vores natur!

 • 2
 • 1

Hvis malariamyggen fik et gen så at parasitten ikke kunne bruge den til sin spredning, så var sygdommen uddød. Da den også er skadelig for malariamyggen, da den bliver ved med at stikke, selv om den har fået blod.

 • 1
 • 0

Ja, USA laver masseødelæggelesvåben, Japan laver masseødelæggelsesvåben, England laver...... Rusland laver ....... o.s.v. Forskellen er at NK og Iran har truet med at bruge deres våben mod deres naboer, ja NK har vel efterhånden truet det meste af verden.

Og dét har du ret i.

USA har så bare brugt 2 atombomber imod civilbefolkningen. Så det er mere acceptabelt at sige i forsætter bare USA! for i beviser gang på gang at i bruger jeres våben. Så kun bedre i udvikler flere af slagsen.

Samme med deres "mother of all bomb" som også er blevet brugt. Det er jo som nævnt ikke fordi USA er blege for at bruge deres våben.

Derfor undres jeg MEGET over denne accept til USA med deres udvikling af våben som de helst gerne ser brugt.

Og ja andre lande udvikler også, men vi mangler at se Rusland blandt andet bruge atombomber ligesom andre nationer med atombomber f.eks.

 • 1
 • 3

Jeg håber da virkeligt at anbefalingen fra "Jason" så er at det ikke er egnet til våbenbrug da det er for vanskeligt, eller umuligt, at kontrollere. At bruge sådanne våben er da et af de mest tåbelige forslag jeg nogensinde har hørt, som om at vi ikke har nok "dommedags våben", så ovenikøbet er vi ikke kan styre... Nej, vel !!!.

 • 3
 • 0

Isoleret set er det yderst perverst med den bagtanke at bruge det som våben bare at foretage den slags forsøg !

I den større sammenhæng er det jo også en måde for det militærindustrielle kompleks at sikre fortsatte bevillinger - politisk er"man" er jo nødt til at "forberede sig på at den slags våben kommer !"

 • så det er, ligesom så meget andet i den sektor, blot skruen uden ende på "almindelige menneskers" bekostning !

At modgå det kræver blot at "almindelige mennesker" aktivt modsætter sig den slags - og det kniber det med, når de samme "almindelige mennesker" fodres med Tour De France, Giro'en, fodbold VM, diverse historier som kan sætte dem indbyrdes op mod hinanden, m.m. - så er de beskæftiger med det, og laver ikke ballade så længe !

Jeg græmmes så jeg er ved at brække mig !

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten