Leder: Helt sort at købe et gasnet, men sælge en million danskeres elnet

Rettet (se nederst i artiklen)

De færreste lagde nok mærke til en handel, som blev indgået den sidste hverdag inden jul. Staten købte 10.000 km naturgasnet med en kvart million kunder på Sjælland samt i Nord- og Midtjylland. Sælgerne, 57 kommuner, får 1,8 mia. kr. i kassen. Med handlen er hele det danske naturgasnet samlet i ét selskab, det statsejede Energinet, som tidligere og for tilsvarende milliardbeløb har købt naturgas­lager og gasnet af det daværende Dong samt et net af de fynske kommuner.

Læs også: Nu har staten samlet hele gasnettet på egne hænder

Årsagen er, at et bredt flertal i Folketinget i 2017 besluttede, at naturgasnet er kritisk infrastruktur, som staten bør eje, og som et statsligt monopol ifølge en analyse fra bl.a. McKinsey ovenikøbet kan drive billigere end private aktører.

Samtidig er netop Dong under nye navne ved at sælge det elnet, som en million københavnere og nordsjællændere køber strøm igennem. Ørsted, som selskabet hedder i dag, har udskilt sit elnet i et selvstændigt selskab, Radius, der er på auktion til højstbydende. Finansministeren har dog bebudet, at en eventuel udenlandsk køber vil blive gransket nøje, og han sidder som hovedejer stadig for bordenden, når beslutningen skal tages.

El- og gasnettets historie er helt forskellig. At elnettet er mere kritisk for den danske energiforsyning i fremtiden end rør, der hovedsageligt transporterer fossil methan, er der dog ikke tvivl om. Derfor er det uforståeligt, at det samme politiske flertal, som fandt sammen om at holde gasnettet på statens hænder, undlader at beslutte en tilsvarende plan for elnettet. Den behøver ikke at indebære, at vi nationaliserer de mange elnetselskaber, som i de seneste år har haft travlt med at opkøbe og fusionere med hinanden. Et krav om, at staten træder til, hvis der ikke kan opnås enighed med et af de eksisterende, forbrugerejede selskaber, når et elnet skifter hænder, er en enkel og pragmatisk løsning.

Elnettet er afgørende for, at vi som mennesker kan fungere på vores arbejdspladser og i vores boliger. Det er alt for vigtigt til at blive et mål for profitmaksimerende kapitalfonde eller udenlandske ejere med interesser, man kan være i tvivl om. Derfor advarede vi om at sælge elnettet med, allerede da staten inviterede Goldman Sachs ind i Dong for fem år siden. Heldigvis er der stadig tid til at sikre, at vi ikke overlader nettet til rendyrket økonomisk spekulation.

Desværre er el- og gasnettene langtfra enestående eksempler på, at Danmark har solgt ud af kritisk infrastruktur. I sin netop udsendte ‘National strategi for cyber- og informationssikkerhed’ udpeger Forsvarsministeriet hele seks sektorer som afgørende for, at vores samfund kan fungere, og som derfor skal beskyttes mod it-angreb: sundhed, finans, tele, søfart, transport og energi.

I de sektorer findes et virvar af offentlige og private aktører efter et system, som langt fra er gennemtænkt. En række ministre fra skiftende regeringer har i årenes løb beklaget salget af det daværende Tele Danmarks kobbernet, som den dag i dag stadig er afgørende for internetforbindelsen i mange hjem, til Ameritech. Netop derfor skulle man tro, at de ville udvise yderligere agtpågivenhed med at sælge ud af elnettet.

Men det allerværste eksempel er det beredskabsnet, som vi skriver om i dag. Altså det net, som vores myndigheder, politi, beredskab, ambulancer og så videre benytter til dagligt og i krisesituationer som ved terrorangreb. Det har Danmark som et af få lande overgivet ejerskabet af til et privat, udenlandsk firma – amerikanske Motorola. Det er ganske enkelt hul i hovedet, men det har vi ingen debat om. I stedet er politikerne vilde med at diskutere, om det nu er en god idé, at TDC benytter en kinesisk leverandør.

Den diskussion kan såmænd godt være relevant, men prioritering og proportioner mangler fuldstændig. For hvad er vores mest kritiske infrastruktur, og hvornår er det nødvendigt ikke blot at beskytte dens it-systemer, men også sikre ejerskabet? Både københavnernes elnet og beredskabets mobilnet er eksempler på, at prioriteringen er slået fejl. /mbr


Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium.

Denne artikel angav tidligere, at Danmark er eneste europæiske land med et privatejet beredskabsnet. Det er forkert. Motorola ejer også hele eller dele af beredskabsnettene i Portugal, Storbritannien, Østrig og Irland.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu kan man desværre ikke give thumbs up til en artikel, så jeg vil nøjes med at sige:

Hørt!

Og lad os for guds skyld få udbredt denne artikel, for den rammer helt rigtigt.

 • 65
 • 0

Politikere skal ikke træffe konkrete afgørelser - de skal vedtage principper. Embedsmænd skal så forvalte statens ejendom derefter. Hver gang politikere bliver stillet over for en enkelt sag, der synes at have udsigt til gevinst af nogle hurtige mia. i kassen, kastes principperne bort og kursen bliver zig-zag.

 • 24
 • 0

Finansministeriet vil nøje granske..... Javel ja. Hvad så DEREFTER hvis/når et salg har funet sted?? Kan man kontrollere et evt. videre salg? Kan man kontrollere en kommende medinvestor i kapitalfonden, feks. en af Putins venner? Kan man garantere at priserne ikke skrues yderligere op, som det er sket efter el-sektorens privatisering? Jeg tvivler stærkt.

Salget er et skråplan, født af liberalismens teori om at konkurrence gør alt billigere. Denne teori tager ikke højde for profitmaximering, samt glemmer at et privat selskab skal generere overskud til investorerne. Det bliver med garanti ikke billigere og bedre.

God week-end Jan

 • 14
 • 0

Uden EUs direktiv om opsplitning etc ville elsektoren i dag havde været lige så godt kørende som DSB med en bestyrelse bestående af Hækkerup-Auken blandinger og det der er værre

 • 0
 • 21

Vi taler jo om angreb på 'hvile i sig selv' princippet, som blev opfundet i forbindelse med kloakering af København efter den store kolera-epidemi for mere end 200 år siden. Princippet om at der kun må opkræves de udgifter, som anlæg og drift medfører - og at der ikke via virksomheder finansieret efter dette princip må afholdes udgifter, som er deres egentlige funktion uvedkommende. Princippet skal sikre, at de nødvendige dele af de offentlige aktiviteter, som forsyningsvirksomhederne er IKKE bliver finansieret via skatteudskrevne midler. Konsekvenser er, at alle betaler - og at alle betaler det samme uanset indkomst. Nu har man selskabsgjort alle forsyningerne, så de principielt kan sælges, hvis man finder det fordelagtigt. Men et salg vil blive dyrt for brugerne - dvs. os alle sammen - fordi købet med stor sandsynlighed bliver lånefinansieret og renter og afdrag efterfølgende bliver indregnet i priserne. Dertil kommer en fuldstændig ukontrollabel fortjeneste, som en privat ejer naturligvis må beregne sig - vi taler jo om en forretning, som skal give overskud, hvorfor ellers investere i den? Det helt store spørgsmål er så, hvor pengene fra salget forsvinder hen? Efter min overbevisning vil salg af vores fælles forsyningsvirksomheder og tilhørende distributionsnet svare til at tisse i bukserne: Det varmer i nuet, men giver derefter kun gener - her i form af øget betaling for ting, som vi under ingen omstændigheder kan undvære. Man vil altid kunne finde eksempler på uhensigtsmæssig og dermed for dyr offentlig administation, men det vil være petitesser i forhold til de ekstraudgifter, som et salg vil påføre os alle. Så jeg tilslutter mig 100% Ingeniøren synspunkt i denne sag.

 • 27
 • 1

Ja, hvorfor er det så svært at forstå, at demokrati ikke egner sig til "sagsbehandling", men til gengæld er uovertruffent til at fastlægge rammer og principper? Princippielt skal blot § 1 (formålsparagraffen) i alle love vedtages af folketinget. Politisk forhandling egner sig ikke til at indrette detailreglerne efter lovens formål. Ikke fordi den enkelte politiker er vægelsindet eller ubegavet, men fordi den, der får sin politik igennem et sted, må give køb et andet sted.

 • 1
 • 0

Det lader så heldigvis til at der er politisk modstand...

  DR  S155 søn 13 jan  17:17:44 

13.januar dr.dk/nyheder 17:16

INGEN OPBAKNING TIL SALG AF RADIUS Finansministeriet har meddelt Ørsted, at der "ikke længere er politisk opbakning" til salget af Radius.

Ørsted har siden sommeren 2018 arbejdet på at sælge eldistributionsforretningen Radius.

Ørsteds ledelse vurderer fortsat, at det er i selskabets, aktionærernes og kundernes interesse, at eldistributionsforretningen, privatkunde-forretningen for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning overgår til et nyt ejerskab. "

 • 6
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten