Helle T: Danmark kan ikke blande sig i grønlandsk minedrift

Danmark har ingen kompetence, når det gælder råstoffer i Grønlands undergrund. Det fremgik lysende klart på et åbent samråd på Christiansborg i går med statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), udenrigsminister Villy Søvndal (SF) og justitsminister Morten Bødskov (S) om udvinding af råstoffer i Grønland.

Det betyder, at Danmark ikke kan blande sig i, om Grønland vil tillade billig arbejdskraft ved Isua-projektet, hvor London Mining vil bygge en jernmalmmine som det hidtil eneste kinesiske storskalaprojekt:

»Løn- og arbejdsvilkår er grønlandsk kompetence. Det følger af selvstyreloven. I Folketinget skal vi bare tage stilling til, om vi vil vedtage en særlov, der gør det praktisk muligt for Grønland at importere den nødvendige arbejdskraft,« forklarede Helle Thorning-Schmidt og tilføjede, Grønland ikke har opfattelsen af, at kineserne kommer væltende rundt i gaderne, men at landet derimod ser det som den eneste mulighed for at forvalte råstofområdet.

Læs også: Klar til at bryde sjældne jordartsmetaller fra Grønlands undergrund

Omvendt betyder Danmarks manglende kompetence på råstofområdet ikke, at udvinding af sjældne jordartsmetaller og uran fra den sydgrønlandske undergrund ikke involverer dansk sikkerheds- og udenrigspolitik, fastslog Villy Søvndal:

»Vi har taget initiativ til et samarbejde, der skal munde ud i en samarbejdsaftale om uran og sjældne jordartsmetaller på grund af udlandets stigende interesse for Grønlands undergrund. Aftalen omfatter råstofområdet, i det omfang det omfatter danske sikkerheds- og udenrigspolitiske interesser. Vi har inddraget både PET og FE og vil generelt løfte sikkerhedsprocedurerne i Grønland, også i forhold til it-baserede trusler,« sagde udenrigsministeren og tilføjede, at Færøerne er blevet tilbudt en lignende aftale.

Læs også: Søvndal: 'Sjældne jordarter er et rigsanliggende'

Så længe Grønlands beslutning om nultolerance over for uran står ved magt, har sikkerhedsspørgsmålet om uran imidlertid kun hypotetisk interesse. Og selvstyrets formand, Kupiik Kleist, har erklæret, at hans parti, IA, vil fastholde nultolerancen.

»Men det er stadig sådan, at uran og sjældne jordartsmetaller er rigsfællesskabets ansvar, fordi det har strategisk interesse. Både Danmark og Grønland mener, at det skal håndteres i fællesskab. Men Danmark skal først gøre sin stilling klar, når Grønland har besluttet sig,« sagde Søvndal med henvisning til det grønlandske valg 12. marts.

Venstre ålet for holdningsskift

Det var Venstres Troels Lund Poulsen, der som medlem af Folketingets forsvarsudvalg havde bedt regeringen uddybe sin dialog med Grønlands selvstyre om 'kinesernes stigende engagement i Grønland og den politiske betydning heraf i forhold til Selvstyreaftalen fra 2009'.

Og netop Venstres holdningsskift, fra dengang VK-regeringen fik vedtaget selvstyreloven i 2009 til i dag, pådrog sig en del ministeriel ironi. Det er det holdningsskift, som netop af fået Venstres grønlandsordfører, Birthe Rønn Hornbech, til af fralægge sig sit ordførerskab.

Lars Løkke Rasmussen foreslog for nylig at oprette dansk-grønlandsk halvoffentligt råstofselskab a la Dong. Sådan et har den danske stat og det tidligere hjemmestyre haft. Selskabet hedder Nuna Oil og er i dag 100 procent grønlandsk, efter at VK-regeringen overdrog den danske andel til Grønland.

Kommercielt holdbare selskaber

Men Venstres idé om at genoplive ideen i et forsøg på at holde kinesiske selskaber ude får en kold skulder fra selvstyrets formand. Kupiik Kleist er, ifølge Helle Thorning-Schmidt, ikke interesseret i at vende tilbage til Nuna Oil-situationen:

»Sådan et selskab får ikke fortrin, men skal være kommercielt konkurrencedygtigt. Selvstyrets formand ønsker frie og markedsmæssige vilkår. Men det vil ikke komme til at ske for skatteydernes penge,« fastslog statsministeren.

Desuden vil det vil sætte spørgsmål ved selve selvstyreloven. Og det vil regeringen ikke:

»Vi vil bistå og samarbejde, hvis Grønland har behov for det, men i respekt for selvstyrets kompetence. Det sker f.eks. i form af øget samarbejde på skatteområdet over for multinationale selskaber og i form af den erhvervskonference mellem dansk og grønlandsk erhvervsliv og forskning, som starter i Grønland i dag,« sagde Helle Thorning-Schmidt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selvfølgelig kan staten blande sig om nødvendigt, så vidt jeg ved er Grønland ikke nogen selvstændig stat, men stadig en del af riget Danmark.

Selvstyre er fint, men kan vel i sidste ende ikke stå over folketingets beslutninger og kontrol, eller er grundloven lige pludselig ikke længere gældende her?

Viggo Hørups sentens: »Intet over og intet ved siden af Folketinget«. er vel stadig gældende, også i tilfældet Grønland.

Som jeg ser det, så har staten en forpligtelse overfor den menige grønlænder, som jo er ligeså meget dansk statsborger, som folk fra Samsø, og med fuldstændig samme rettigheder.

Men skal disse statsborgere så kun underligges ca. 40 lokale politikers lune og styre, uden kontrol eller nogen indblanding fra staten, det synes ikke logisk og rimeligt.

Det er helt fint med et udbredt selvstyre, og dette var også ønskeligt i kommunerne herhjemme, men at give totalt los og frigear det er ikke i orden. På den måde Helle og regeringen udlægger det, så signalere de, at de lokale grønlandske politiker kan gøre lige hvad de vil, uanset konsekvenserne for staten såvel for den menige borger, og det er ikke fair i en retsstat!

Råstofområdet drejer sig ikke kun om lokal udvinding og indtægter, men er også et sikkerhedsspørgsmål og storpolitik.

Hvis selvstyreloven på disse områder ikke lever op til nutiden, og Helle og regeringen bruger den, som en undskyldning for bare, at se passivt til, både på den ene og den anden måde, jamen så må man jo lave den om så den er mere reel og realistisk i forhold til de sammenhængende problemstillinger der helt sikkert vil opstå i fremtiden.

 • 0
 • 0

Når Danmarks interesse for den grønlandske undergrund er mindre end nul er det da klart andre interesserer sig herfor. Dette gør det bare ikke lettere at berige Uran, der er masser af uran rundt omkring, men Ok alle kneb gælder for hindre Grønland i få noget som helst økonomisk ud af sin "Undergrund".

Ord som sikkerhed er kun bragesnak for hindre udvindingen af alt det der sjældne metaller/jordarter.

 • 0
 • 0

Hej Finn Jensen

Nej, jeg mener staten skal gå ind og bruge sin erfaring, kontakter osv. på statsniveau, netop så grønlænderne (de lokale politikere) ikke bliver rendt over ende og snydt af snedige udenlandske forretningsfolk og kæmpe pengekasser, det vil være en god sikring for den menige grønlænder/danske statborger, og give ham en vis garanti i forhold til at både love, regler,osv. blive overholdt, og at arbejdspladser f.eks. også på sigt vil tilfalde den menige grønlænder.

Desuden mener jeg, at man skal fremme div. projekter, og at det naturligvis først og fremmest skal være til Grønlands nytte, det skal bare ikke være uden statslig kontrol og involvering.

Den involvering kan ske på mange måder, men jeg synes da sagtens man kan se på div. erfaringer fra nordsøen, og så lære af dem, og bruge dem som udgangspunkt.

 • 0
 • 0

Mon ikke det skyldes at den lille fru statsminister har rigeligt med problemer, så det nemmeste er......................? Tja, statsfrueship, det kører for Danmark og Grønland.

 • 1
 • 0

Ja ingen tvivl om det: VK (O) har dælme dummet sig omkring disse sager, dengang de sad ved magten. Det vidste vi desværre også godt dengang. Men det er dog glædeligt, at de lader til at fået et frisk pust af fornuft i Grønlands-politkken. Jeg ved bare ikke, om man kan stole på dem og tro på at de virkelig mener det de siger og gerne vil...?

 • 1
 • 0

Nej, jeg mener staten skal gå ind og bruge sin erfaring, kontakter osv. på statsniveau, netop så grønlænderne (de lokale politikere) ikke bliver rendt over ende og snydt af snedige udenlandske forretningsfolk og kæmpe pengekasser, det vil være en god sikring for den menige grønlænder/danske statborger, og give ham en vis garanti i forhold til at både love, regler,osv. blive overholdt, og at arbejdspladser f.eks. også på sigt vil tilfalde den menige grønlænder.

Saa dem der bragte jer IC4 og rejsekortet skal soerge for at alt er OK?

Hvorfor har de lokale politikere paa Groenland mere brug for at have nogen til at passe paa sig end f.eks politikere fra Norge eller Brunei?

Er det sikkert at lade politikere i DK staa for skiffergassen eller skulle man hellere bede Bruxelles om hjaelp?

 • 0
 • 0

Spørgsmål

Har danske politikere, begyndt med Monrad, Orla Lehman osv, nogensinde formået at tænke i en struktur som et "rige"?

Et rige er en overnational struktur omkring flere nationer eller folkestammer.

Vi mindes tabet af Lauenburg, Holsten, Slesvig og Island, som i grunden skyldes en smålig, nationalistisk indelukkethed..

 • 0
 • 0

Hvordan skal vi forholde os til Grønlands fremtid?

Når det er sagt så skal vi være os bevist om det moralske ansvar vi har over for Grønland, måske man skulle lære af Norge hvordan de har lagt oliepenge fra hen over mange år til Evt. dårlige tider. Jeg ved godt at det lyder noget overformynderisk, men alle der kender noget til Grønland, ved de har nogle problem stillinger ang. korruption der oppe. Selvfølgelig skal Danmark også have en bid af kagen, men vi må ikke glemme at vi vil blive holdt til regnskab for vores måde at takle Grønlands fremtid i historie bøgerne.

Overblik/Plan!

Først skal vi vel have skabt et overblik over de muligheder der gør sig gældende på og omkring Grønland. Hvordan for vi så det store overblik, eller sagt på en anden måde, hvordan kan man lave et prospekt over noget så stort?

Hvem Hvad Hvor!

Først skal man have de rigtige folk/virksomheder sat sammen, Eks kunne være Mærsk, Dong, Statoil og Hydro. På den måde kunne man måske lave det som et Skandinavisk fælles samarbejde.

Undertegnede ved godt at noget så stort, er en meget stor politisk varm kartoffel, men vi bliver nød til at have en god sund konstruktiv samfunds debat omkring det her emne, for det kan have en meget stor betydning for Rigsfællesskabet i fremtiden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten