Helge Sander: Vi skal have gransket stamcellerapport før forhandlinger

En netop offentliggjort rapport udarbejdet af de danske stamcelleaktører opfordrer politikerne til at afsætte 600 mio. kr. til stamcelleområdet.

Videnskabsminister Helge Sander har gransket rapporten og indkalder på den baggrund stamcelleforskere til at mødes med de politiske beslutningstagere forud for efterårets politiske forhandlinger.

»Der er ingen tvivl om, at stamcelleforskning indeholder mange perspektiver. Men i den sidste ende er det en politisk prioritering, om der f.eks. skal gives penge til forskning i klima og energi, velfærd, robotteknologi eller stamceller. Det er derfor vigtigt, at mødes inden efterårets globaliseringsforhandlinger, så vi har de bedst mulige forudsætninger for at træffe et velunderbygget valg,« siger Helge Sander i en pressemeddelelse.

Ministeren vil tage det op med Folketingets videnskabsudvalg.

»Hvis der skal bruges så mange skattekroner på et strategisk forskningsområde, kræver det, at vi tænker os godt om. Vi skal have et tilstrækkeligt og fagligt underbygget grundlag for en beslutning. Den nye rapport giver et rigtigt godt udgangspunkt,« siger Helge Sander.

Direktør Poul Andersson fra Bioneer, der har koordineret arbejdet med projektet er yderst tilfreds med den hurtige reaktion, der netop præcis går på at træffe en politisk beslutning om området og få lavet et godt forarbejde, som er målet. Herudover finder han det vigtigt, at der er blevet sat en tidsgrænse på; globaliseringsforhandlingerne i efteråret.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen vil tage kontakt til Helge Sander om rapporten.

»Rapporten peger på behovet for en koordineret indsats mellem mit ministerium og Videnskabsministeriet, hvis et nationalt stamcelleinitiativ skal blive en succes. Det er jeg helt enig i, og derfor vil jeg da også drøfte konklusionerne med videnskabsministeren efter sommerferien,« siger Jakob Axel Nielsen.

Sundhedsministeren påpeger, at rapporten understreger, at der er spændende perspektiver i dansk stamcelleforskning, og at dem skal Danmark udnytte.

Rapporten giver også mere grund at bygge på, så en eventuel politisk beslutning om at satse på området kan træffes på et ordentligt grundlag, påpeger ministeren.

Den netop offentliggjorte rapport fra GTS-instituttet Bioneer kommer med en række anbefalinger på stamcelleområdet, bl.a. at der nedsættes et nationalt center, at forskning og uddannelse inden for stamceller styrkes, og at formidling af ny viden til danskerne øges.

Emner : Stamceller