Helge Sander kalder John Strand til samtale

Der er kampgejst i videnskabsminister Helge Sander. I hvert fald har han noteret de markante udtalelser fra teleanalytiker John Strand i debatten om Danmark som mobilt foregangsland – eller rettere udviklingen væk fra vores internationale føreposition.

John Strand mener blandt andet, at ministeren forsøger at forsvare, hvad der er gjort omkring auktionen af det mobile bredbånd med 3G-licenser og ikke vil indrømme, at der er et problem i forhold til mobiloperatørerne i Danmark, som har dårlige regnskabstal.

Helge Sander er ifølge et svar til Ingeniøren opmærksom på den kritik, John Strand har fremført.

»Mine embedsmænd har allerede kontaktet John Strand og bedt ham dokumentere og redegøre nærmere for kritikken med henblik at drøfte den. Jeg kan ikke kommentere
John Strands udtalelser på det nuværende grundlag, men vil afvente dokumentationen og de nærmere drøftelser med ham,« lyder det fra ministeren. Han tilføjer:

»Det er klart, at jeg lægger stor vægt på, at den statistik mv., ministeriet udsender, er korrekt.«