Hedegaard: Oversvømmet kvotesystem skal reddes inden nytår

»Vi må ikke fylde mere ind i et system, der allerede er oversvømmet. Markedet har brug for vished omkring dette inden udgangen af året,« lyder det fra EU's klimakommissær, Connie Hedegaard.

Det haltende CO2-kvotesystem er nemlig skidt for innovationen og udbredelsen af energieffektive teknologier, og som situationen er nu, så investeres der i kul frem for gas og grønne teknologier.

Udviklingen har fået klimakommissær Connie Hedegaard til at lancere et udspil, der skal lappe på patienten: EU's kvotesystem.

»CO2-kvotesystemet giver færre emissioner. Men på grund af overskud af kvoter driver systemet ikke udviklingen mod energieffektive løsninger og teknologier stærkt nok. Det er dårligt nyt for Europas innovation og konkurrenceevne,« siger Connie Hedegaard i en udtalelse.

Som tidligere omtalt peger kommissionens udspil på seks konkrete initiativer, der både på kort og lang sigt vil reducere antallet af kvoter i systemet og dermed prisen på at udlede CO2.

Læs også: Kul eller gas i Europa: Udspil fra Hedegaard vil afgøre sagen

Som et første skridt flytter man aktioneringen af 900 millioner kvoter til 2019-2010, hvor det nuværende system skal fornyes, men derudover ønsker kommissionen blandt andet at trække transportsektoren ind under systemet samt permanent fjerne kvoter fra fase tre.

Med en omsætning på 670 mia. kroner i 2010 (90 mia. euro) er Emissions Trading System (ETS) det største marked for handel med CO2-kvoter i verden.

Sigtet med ETS var og er at fremskynde grønne investeringer, men overskuddet af kvoter og den økonomiske krise har reduceret kvoteprisen til 8 euro - langtfra de 30 euro, der var tiltænkt.

Det har blandt andet haft den konsekvens, at det bedre kan betale sig at investere i kulkraftværker som erstatning for gamle kraftværker frem for gaskraftværker eller VE-teknologier.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tænk hvis hun kunne komme med et forslag der gik ud på at anvende Thorium kernergi i Europa - det kunne løse de fleste af vores energiproblemer.

 • 0
 • 0

Nu er det ikke kun CO2 der handles med, men helt præcist euro. Hvad går disse euro til? Vel ikke til luksus på andres bekostning? Hvem aflægger Hedegaard regnskab til? EU-kommisærerne eller er det offentligt?

Under alle omstændigheder: Det går dårligt i spænd med de danske sanke-afgifter.

 • 0
 • 0

Hvem aflægger Hedegaard regnskab til? EU-kommisærerne eller er det offentligt?

Rigsrevisoren? - måske var det en ide at sætte kvotesystemet på hold til der kommer hold på systemet

Rigsrevisor går ind i sag om svindel med CO2-kvoter Sagen om svindel med CO2-kvoter er så alvorlig, at Rigsrevisionen nu starter en undersøgelse, der skal klarlægge, hvilken rolle Connie Hedegaard, Lykke Friis og Energistyrelsen spiller.

Europol anførte i efteråret 2009, at der var mistanke om svindel for ca. 38 mia. kr.

http://ing.dk/artikel/121475-rigsrevisor-g...

 • 0
 • 0

En direkte forbindelse mellem CO2 og oversvømmelse.

Går nogle af pengene til beredskab?

 • 0
 • 0

Sigtet med ETS var og er at fremskynde grønne investeringer, men overskuddet af kvoter og den økonomiske krise har reduceret kvoteprisen til otte euro - langt fra de 30 euro, der var tiltænkt.

Jamen - så afskaf kvotesystemet. Det har spillet fallit. Indfør en cradle to cradle afgift, som tager alle eksternaliteter i betragtning - også dekommissionering af anlæg samt alle mulige andre miljøudgifter. En gang om året skal disse afgifter revideres ud fra nyeste erfaringer og data.

Det tager år at få dette system igang. Indtil da - lav en CO2 afgift i EU. Det er enkelt og det virker. Afgiften skal afspejle miljøomkostningerne ved CO2 emission og fastlægges også udfra bestemmelse af eksternaliteter ved "produktion" af CO2 og revideres årligt. Der fastlægges endvidere en maksimal ændring pr. år, så vi ikke får for store udsving.

 • 0
 • 0

Jamen - så afskaf kvotesystemet. Det har spillet fallit. Indfør en cradle to cradle afgift,

Jeg tror vi er enige. CO2-kvoterne dur ikke og det har de vist. De kan ikke virke. De ender blot som spekulaitonsobjekt.

Indfør istedet en afgift på fossile brændstoffer ved kilden. Dvs. Der hvor de graves op af jorden, så prisen på energi afspejler hvor meget kulstof (potentielt CO2 i atmosfæren) som den tilfører biosfæren. Det skal ikke være på brændstof eller strøm, for det vil forhindre at man kan skabe brændstof og strøm på alternative måder, der ikke kommer fra fossile kilder. Så kunne man passende fjerne afgifter på brændstof og el, så prisen blev den samme for slutbrugeren. Afgiften skulle 100% være øremærket til at overflødiggøre sig selv. Den må kun bruges på at udfase fossile brændstoffer og ikke ryge i en eller anden stor kasse, hvor man kan blive afhængig af pengene til andre formål.

 • 0
 • 0

Indfør istedet en afgift på fossile brændstoffer ved kilden. Dvs. Der hvor de graves op af jorden, så prisen på energi afspejler hvor meget kulstof (potentielt CO2 i atmosfæren) som den tilfører biosfæren.

Så enkelt kan det nok ikke gøres så længe mange af de fossile brændstoffer graves op uden for EU.

 • 0
 • 0

Man skal overveje om det er slöseri eller design at svindelen med CO2 kvotesystemet er så omfattende.

Jeg hälder til at det er en "feature": det er en måde at trykke penge på uden om centralbanken, helt på linie med de unoterede derivater i OCD-markedet (og i övrigt designet af den samme delmängde af eksperter).

Man kan, m.a.o, pumpe penge rundt uden at ödelägge nögletallene!

 • 0
 • 0

[quote]Indfør istedet en afgift på fossile brændstoffer ved kilden. Dvs. Der hvor de graves op af jorden, så prisen på energi afspejler hvor meget kulstof (potentielt CO2 i atmosfæren) som den tilfører biosfæren.

Så enkelt kan det nok ikke gøres så længe mange af de fossile brændstoffer graves op uden for EU.[/quote]

Der er så vidt jeg ved ikke noget i WTO aftalerne, der forhindre told på import af varer fra steder, der ikke implementerer sådan en afgift.

Umiddelbart vil jeg tro at det er noget mere realistisk at få til at virke globalt end CO2-kvoter.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten