Hawaii-forskere tuner anlæg til havenergi

Bæredygtig energi kan hentes ud af havets temperaturforskelle på samme måde som geotermisk energi, men det har aldrig kunnet betale sig, så længe kul og olie var billig.

Et nyt forskningsresultat fra University of Hawaii viser nu, at der er væsentlige forskelle i havtemperaturen omkring små øer, så det er vigtigt at undersøge de lokale forhold grundigt, før man investerer i et kraftværk i fuld størrelse.

Temperaturforskellen mellem overfladevand og dybhavsvand på en kilometers dybde er cirka 20 grader Celsius på de bedste steder. Det er tilstrækkeligt til at drive en varmemotor med lav effektivitet.

Det lille OTEC-forsøgsanlæg ved Keahole Pointe på Hawaiis kyst kunne levere op til 250 kW i de fem år, forsøget kørte. (Foto: Wikipedia/Hellisp) Illustration: Wikipedia/Hellisp

Trods den lave effektivitet kan metoden give energi alligevel, fordi energiressourcen er næsten ubegrænset. I praksis kræves kun en stor varmemotor af typen Rankine Cycle. Det er en turbinemotor, som drives af fordampningsgas, i princippet næsten et omvendt køleskab.

Alligevel er det vigtigt at søge havområder med så stor en temperaturdifference som overhovedet muligt for at få størst mulig effektivitet i anlægget. Og her er det altså, at den ene grads ekstra temperaturforskel, der er i havet på den vestlige side af Hawaii kan give 15 procent mere energi med samme udstyr - end hvis anlægget placeres på den østlige kyst.

Det er væsentligt, når investeringen skal sammenlignes med andre energikilder. Elprisen på Hawaii er i øvrigt USA's højeste.

Et lille OTEC-forsøgsanlæg (Ocean Thermal Energy Conversion), som har kørt på Hawaii fra 1993 - 1998, havde en effektivitet på en-tre procent. Forsøgsanlæggets generator kunne yde 250 kW.

Forventningen er, at et større anlæg med en mere udviklet teknologi vil kunne øge effektiviteten til seks-syv procent.

»Nu er det kun et spørgsmål om at putte penge i det,« siger Gérard C. Nihous, som har publiceret sit forskningsresultat i det amerikanske forskningsmagasin Journal of Renewable and Sustainable Energy, til Eurekalert.

OTEC-anlæggets beskedne opvarmning af det kolde dybhavsvand, der skal bruges, betyder, at det kølige vand efter endt brug i generatoren kan bruges til køling og airconditioning, før det cirkuleres tilbage i dybet.

Dokumentation

Forskningsartikel i AIP
Hawaiis center for bæredygtig hav-energi